Gezocht en Gevraagd

Historisch Genootschap is op zoek naar materiaal over de Beverwijkse Conservenindustrie

In het zogenaamde 5-partijenoverleg, waaraan deelnemen de Historische Kring Heemskerk (HKH), de Historische Kring Velsen (HKV), het Historisch Genootschap Assendelft (HGA), het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland (HGMK) en het Museum Kennemerland (MK) is afgesproken dat in 2017 een gezamenlijk thema wordt opgepakt en verder uitgewerkt.

Gekozen is  voor het thema Industrialisatie in de regio Kennemerland, onderverdeeld in de sub-onderwerpen ambachtelijk handwerk, gebruik van windkracht, gebruik van stoomkracht en tenslotte mechanisatie en automatisering. 

Het is de bedoeling dat in de loop van het najaar 2017 lezingen / presentaties en exposities plaatsvinden over deze onderwerpen in de plaatsen van de deelnemende historische verenigingen.

Op dit moment is een groepje vrijwilligers vanuit het HGMK, bezig met het inventariseren en verzamelen van beschikbaar materiaal en documentatie over de Beverwijkse Conservenindustrie, als uitwerking van het sub-onderwerp gebruik van stoomkracht.

Misschien heeft u nog foto’s of  voorwerpen in uw bezit van een van de Beverwijkse conservenfabrieken, die zich in het verleden bezig hielden met het verduurzamen van fruit, groenten, vlees, vis  of andere bederfelijke waren en wilt u dit materiaal  (permanent of tijdelijk) ter beschikking stellen aan het HGMK/Museum Kennemerland.

Uw reacties ontvangen wij graag via ons contactformulier. Lees Verder

Uit de oude doos

Hieronder publiceren wij een eerder geschreven artikel uit ons tijdschrift dat een raakvlak vertoont met de huidige actualiteit. In dit geval gaat het om:

EN TOEN WAS ER VREDE…….

Binnenkort herdenken wij weer de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en daarna de Bevrijding. Over hoe het nieuws van de bevrijding tot ons kwam, verhaalde Jac.Th.Beentjes (Wak) in Heemskring 3 van april 1990.