Gezocht en Gevraagd

Historische Kring Heemskerk op zoek naar Bidprentjes

Binnen de werkgroep Genealogie waren een groot aantal bidprentjes al verzameld.
De wens is de bestaande verzameling uit te breiden en de dan ontstane collectie onder te brengen in de aparte beeldbank waaraan al veel is gewerkt.
Wij zoeken dan ook in brede kring naar bidprentjes, rouwadvertenties, communieplaatjes en andere herinneringen die vroeger binnen de (katholieke) gemeenschap gebruikelijk waren om deze middels de beeldbank voor het nageslacht te bewaren.

Bent u in het bezit van deze artikelen en bereid deze af te staan of te laten inscannen, neem dan contact op met de HKH via onderstaand formulier en geef aan hoe u ons in het bezit wilt stellen van uw gegevens.

Voorwaarde is wel dat de herinneringen raakvlak moeten hebben met Heemskerk. Als het om personen gaat, dienen deze dan geboren te zijn, gewoond hebben of overleden of begraven te zijn in Heemskerk.

Wij zien uit naar uw reacties.

Lees Verder

Uit de oude doos

Hieronder publiceren wij een eerder geschreven artikel uit ons tijdschrift dat een raakvlak vertoont met de huidige actualiteit. In dit geval gaat het om:

WINKELTJES IN DE DUINDERBUURT

In het kader van de lezing “Winkelen in Heemskerk” op 13 september as. in de kapel van de Muziekschool aan de Kerklaan, laten wij hieronder het artikel zien dat in de Heemskring 3 van april 1990 werd gepubliceerd.