Open Huis Mariaschool

In de bijna honderd jaar oude Mariaschool aan de A. Verherentstraat, tegenover de Laurentiuskerk, gonst het bij tijd en wijle van de activiteiten. Zaterdag 6 juli laten alle ‘bewoners’ van het [...]

VAKANTIESLUITING

Ons Historisch Huis is wegens de zomervakantie gesloten en er vinden geen aktiviteiten plaats tijdens de zomervakantieperiode basisonderwijs van maandag 15 t/m vrijdag 23 augustus. Vanaf maandag [...]