7000ste FOTO IN DE BEELDBANK

Maakten we ruim een jaar geleden trots melding van de 6000ste beschreven foto in onze beeldbank, inmiddels zijn we weer 1000 stuks verder.

Het gezelschap van beeldbankinvoerders is recent uitgebreid met Tinus Wentink die elke maandagmiddag enkele uren wijdt aan de beschrijving van nieuw ingevoerde foto’s, en uitgerekend hij behandelde bijgaande foto ‘s-middags op 10 april jl.
Van deze foto is niet veel meer bekend dan dat hij de familie weergeeft van Jan Stengs, maar wanneer hij werd genomen en wie er op worden getoond, horen wij graag van de toeschouwer. Hij is te vinden onder het nummer 20409.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search