ACCOMMODATIE HKH

In de discussies rond de accommodatie ten behoeve van het Cultureel Centrum Heemskerk (CCH), tot 1 augustus de Muziekschool, staat ook de accommodatie en locatie voor de HKH ter discussie. Afhankelijk van het te nemen Raadsbesluit in september 2016 en de uitwerking daarvan door het College, moet er met de HKH gesproken worden over de gevolgen en de te nemen maatregelen en regelingen. Met de wethouder is ook afgesproken dat College en HKH zo snel mogelijk om de tafel gaan voor nader overleg nadat duidelijk is welke optie t.b.v. het CCH uitgewerkt gaat worden.

Na in juni, juli de raadsfracties bezocht te hebben en naar aanleiding van een vraag daarnaar zetten we kort op papier hoe de HKH haar huisvesting ziet.

1. Eerste optie voor de HKH blijft de huidige locatie aan de Kerklaan. Een locatie van ongeveer 550 m2, inclusief een deel van de zolder ten behoeve van de berging. Midden in het dorp!
Als de Kerklaan het muziekonderwijs blijft huisvesten en er is de mogelijkheid om de HKH daar te laten, gezien de vierkante meters, moet er wel gekeken worden of de combinatie mogelijk is gezien de verwachte toename van het geluid. Drumsectie en Popmuziek worden dan ook gehuisvest en dat vraagt extra isolatie.
2. Mocht het besluit van de Raad dusdanig zijn dat de huidige locatie niet langer gebruikt kan worden na 2017 dan zijn er twee mogelijkheden :
a. We zoeken een oplossing in breder verband door naar een multifunctionele invulling van een accommodatie te kijken. Functioneel en inhoudelijk ziet de HKH grote voordelen in het verzamelen van meerdere culturele en sociaal culturele functies onder één dak. Op dat moment is er naast de inhoudelijke voordelen ook winst te halen in het zoeken van een aantal specifieke vierkante meters voor de HKH.
b. Er wordt gezocht naar een andere locatie voor de HKH alleen. Dat vraagt een accommodatie van ongeveer 550 m2 op een plek in het dorp waar de HKH zichtbaar aanwezig is.

Financieel zal een mogelijke verhuizing extra kosten met zich meebrengen.
Eenmalige kosten, maar mogelijk ook structureel waar het gaat om de huur.
Daarover zal de HKH dan overleg hebben met het College van B. En W.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search