Vrijdagmiddagactiviteiten HKH

Per oktober 2018 is de Historische Kring Heemskerk gestart met gevarieerde activiteiten op de vrijdagmiddag.
Het gaat dan om de vertoning van films en/of foto’s, een rondleiding door het oude dorp, een lezing over een interessant onderwerp etc. etc.
 


Deelname aan deze activiteiten is steeds gratis behalve wanneer sprake is van speciale documentatie die voor de activiteit gewenst is. In de agenda op onze website worden per activiteit de bijzonderheden aangegeven.
Als men deze bijeenkomsten wil bijwonen, wordt gevraagd zich vooraf aan te melden via de secretaris van de HKH (e-mail: secretaris@historischekringheemskerk.nl of tel. 0251 244005).


 

Kapellezingen HKH

Per april 2017 is de Historische Kring Heemskerk gestart met het verzorgen van een Kapellezing, maandelijks op een woensdagavond. De naam is afgeleid van de locatie waar deze bijeenkomsten worden georganiseerd, namelijk de kapel van het Cultuurcentrum, Kerklaan 1. Door onze verhuizing is de organisatie van nieuwe lezingen voor korte termijn opgeschort. De locatie oor de lezingen na onze verhuizing naar de Mariaschool is nog niet bekend. Nadere mededelingen volgen,

De (vroegere) kapel

Qua opzet is gekozen voor een combinatie van presentaties van foto’s en/of films, toelichtende informatie en vraaggesprekken met Heemskerkers die direct betrokken zijn of waren bij het onderwerp van de avond. Bij de uitwerking van de onderwerpen wordt steeds de ontwikkeling gedurende de laatste dertig jaar als leidraad genomen, liefst met een link naar de actualiteit van nu.

 

Als men deze bijeenkomsten wil bijwonen, wordt gevraagd zich vooraf aan te melden via de secretaris van de HKH (e-mail: secretaris@historischekringheemskerk.nl of tel. 0251 244005).


 

Heemskerkse kennisquiz

In het kader van het 25-jarige jubileum van de Historische Kring Heemskerk is in 2013 een  leuke, leerzame quiz gerealiseerd.
Vrijwilligers van de HKH komen de quiz in de verzorgingshuizen gratis leiden en bezorgen de senioren een leuke middag/avond.
Het spel kan gespeeld worden op drie niveaus: dat van beginner, gevorderde en de expert.
Ook kan het gespeeld worden als kettingvragen en als quiz (10 vragen per ronde).
De ouderen met vormen van dementie kunnen dit spel prima spelen door middel van de kettingvraag; daarbij wordt direct het antwoord getoond.
De quiz bevat veel foto’s van het vroegere en huidige Heemskerk.


 

 Verhalen van Heemskerk

De Historische Kring Heemskerklogo-van-251tv en tv251 hebben samen het initiatief genomen om op tv251 een aantal verhalen van en uit Heemskerk uit te zenden onder de titel ‘Verhalen van Heemskerk’ .
Met tv 251 zoeken we aanknopingspunten, gebeurtenissen in Heemskerk waar verhalen van de historie van Heemskerk aan vast zitten.
Het gaat de HKH en tv251 niet alleen om de beelden, maar juist ook om de verhalen daaromheen. Daardoor krijgen beelden een gezicht.

Van vrijdag 9 t/m vrijdag 16 december werd het eerste verhaal uitgezonden. Dat kwam voort uit de reünie van dansschool André Bakker in november 2016. Een aantal mensen werd daarbij geïnterviewd.
Andere items kunnen bijv. verbonden worden aan de historie van Progress, van de Zandkraai, van een sportvereniging, van ..….
Daar zijn we als HKH en tv251 naar op zoek. Heeft u suggesties!? Geef ze door via ons contactformulier.

Klik hier om te gaan naar Tv251  De uitzendingen zijn te volgen op de kabel, alsook via internet. Als een nieuw item uitgezonden wordt, zullen we op de website van de HKH een link delen.


 

Start typing and press Enter to search