Kapellezingen HKH

Per april 2017 is de Historische Kring Heemskerk gestart met het verzorgen van een Kapellezing, maandelijks op een woensdagavond. De naam is afgeleid van de locatie waar deze bijeenkomsten worden georganiseerd, namelijk de kapel van het Cultuurcentrum, Kerklaan 1.

De (vroegere) kapel

Qua opzet is gekozen voor een combinatie van presentaties van foto’s en/of films, toelichtende informatie en vraaggesprekken met Heemskerkers die direct betrokken zijn of waren bij het onderwerp van de avond. Bij de uitwerking van de onderwerpen wordt steeds de ontwikkeling gedurende de laatste dertig jaar als leidraad genomen, liefst met een link naar de actualiteit van nu.

 

Voor de komende maanden zijn gepland:

13 september: Winkelen in Heemskerk
De Vivo-winkel van Smit aan de Deutzstraat en de hoedenzaak van de dames Bleeker aan de Kerklaan waren ooit een begrip in Heemskerk. Dit gold voor veel meer winkels die er nu niet meer zijn, zoals de winkels voor galanterieën en huishoudelijke artikelen van Duin (Maerelaan) en v/d Kolk (Kerkweg). In de loop van 30 jaar is er veel veranderd; niet alleen de winkels en de assortimenten, maar ook de manier van winkelen. Zo gingen niet alleen de boodschappen, maar ook de verhalen en de nieuwtjes over de toonbank. Het betalen is gebleven, maar verschilt intussen wel sterk van toen.
11 oktober: Ontwikkeling van woonwijken (accent op Zuidbroek – Oosterwijk)
Nadere informatie volgt.
8 november: Industrialisatie in de IJmond (accent op de conservenindustrie) in samenwerking met HGMK en Museum Kennemerland

Als men deze bijeenkomsten wil bijwonen, wordt gevraagd zich vooraf aan te melden via de secretaris van de HKH (e-mail: secretaris@historischekringheemskerk.nl of tel. 0251 244005).


De Nijvere IJmond

In een samenwerkingsverband met het Historisch Genootschap Midden Kennemerland en Museum Kennemerland organiseert de Historische Kring Heemskerkeen aantal excusrsies, lezingen en exposities rond WATER, STOOM EN STROOM binnen de laatste vier eeuwen industrialisatie in DE NIJVERE IJMOND

De activiteiten in het vierde kwartaal van 2017 staan hieronder vermeld.

Onder de noemer WATER, als levensader, brengen we een bezoek aan SHIP, Sluis Haven Informatie Punt, op donderdag 7 december en vrijdag 8 december.

Onder de noemer STOOM, als drijvende kracht, worden georganiseerd bv.
– BLIK, tentoonstelling over de Conservenindustrie in de IJmond
De tentoonstelling schetst de geschiedenis van de opkomst en ondergang van de conservenindustrie in de IJmond aan het begin van de twintigste eeuw en is te van 23 september 2017 tot en met 28 januari 2018.
– Lezing over ‘Achtergronden van stalen verpakkingen voor voedsel’
op donderdag 12 oktober
– Drie lezingen over de conservenindustrie in Beverwijk op woensdag 25 oktober, donderdag 26 oktober en woensdag 8 november.
Bezoek aan de stoomsleepboot Adelaar op zaterdag 18 november en zondag 19 november.

Onder de naam STROOM, de impuls voor hoogwaardige technologie, brengen we een bezoek aan Floricultura op vrijdag 27 oktober en vrijdag 3 november.

Voor plaatsen van actie, tijdstippen en eventuele kosten van deelname wordt verwezen naar de agenda elders in deze website.


Heemskerkse kennisquiz

In het kader van het 25-jarige jubileum van de Historische Kring Heemskerk is in 2013 een  leuke, leerzame quiz gerealiseerd.
Vrijwilligers van de HKH komen de quiz in de verzorgingshuizen gratis leiden en bezorgen de senioren een leuke middag/avond.
Het spel kan gespeeld worden op drie niveaus: dat van beginner, gevorderde en de expert.
Ook kan het gespeeld worden als kettingvragen en als quiz (10 vragen per ronde).
De ouderen met vormen van dementie kunnen dit spel prima spelen door middel van de kettingvraag; daarbij wordt direct het antwoord getoond.
De quiz bevat veel foto’s van het vroegere en huidige Heemskerk.


 Verhalen van Heemskerk

De Historische Kring Heemskerklogo-van-251tv en tv251 hebben samen het initiatief genomen om op tv251 een aantal verhalen van en uit Heemskerk uit te zenden onder de titel ‘Verhalen van Heemskerk’ .
Met tv 251 zoeken we aanknopingspunten, gebeurtenissen in Heemskerk waar verhalen van de historie van Heemskerk aan vast zitten.
Het gaat de HKH en tv251 niet alleen om de beelden, maar juist ook om de verhalen daaromheen. Daardoor krijgen beelden een gezicht.

Van vrijdag 9 t/m vrijdag 16 december werd het eerste verhaal uitgezonden. Dat kwam voort uit de reünie van dansschool André Bakker in november 2016. Een aantal mensen werd daarbij geïnterviewd.
Andere items kunnen bijv. verbonden worden aan de historie van Progress, van de Zandkraai, van een sportvereniging, van ..….
Daar zijn we als HKH en tv251 naar op zoek. Heeft u suggesties!? Geef ze door via ons contactformulier.

Klik hier om te gaan naar Tv251  De uitzendingen zijn te volgen op de kabel, alsook via internet. Als een nieuw item uitgezonden wordt, zullen we op de website van de HKH een link delen.


Tekenen in kasteeltuin Assumburg

Een gezamenlijk initiatief van de Historische Kring Heemskerk, Ruud van Zon en de Kasteeltuin Assumburg

De tuin rondom kasteel Assumburg is een prachtige locatie die bij uitstek geschikt is om te tekenen of te schilderen. De Historische Kring Heemskerk heeft de Heemskerkse kunstenaar Ruud van Zon bereid gevonden om in de tuin enkele buitentekensessies te begeleiden in maart en april 2017. Gestart wordt er steeds vanuit het bezoekerscentrum ‘het Koetshuijs’ bij de Kasteeltuin.
Buitentekenen is een rustgevende bezigheid. In de vrije natuur komen de deelnemers los van de dagelijkse beslommeringen en gaan ze helemaal op in de creatie die onder hun handen ontstaat.

Ruud van Son bij Assumburg

Ruud van Zon bij Assumburg

Deze activiteit is geschikt voor mensen die nog nooit getekend of geschilderd hebben, maar ook diegenen met (enige) ervaring op dit gebied, kunnen zich hier op het doek of papier uitleven. Ruud van Zon geeft deskundige begeleiding en gerichte adviezen.
De buitentekensessies zijn op:  vrijdag 24 en 31 maart en op 14 en 21 april van 9.30 tot 12.00 uur.
Bij slecht weer kan nog worden uitgeweken naar een latere datum.
Verzamelen in het Koetshuijs bij kasteel Assumburg. De deelnemers nemen hun eigen materiaal mee. Voor advies hierover kunnen ze van te voren eventueel bellen met Ruud van Zon, 06-20275053.

Kosten voor 4 lessen: 60 euro (dit is exclusief materiaalkosten).
Opgeven kan bij het secretariaat van de HKH:
Mevr. J.J. Kranendonk
Tel (0251) 239018
E-mail secretaris@historischekringheemskerk.nl
Minimum aantal deelnemers: 10


 

Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken