Regthuijs en Hervormde Kerk te Uitgeest

Regthuijs en Hervormde Kerk te Uitgeest

Een belangrijke activiteit van de Historische Kring Heemskerk is de medewerking aan de landelijke Open Monumentendag die sinds 1986 wordt georganiseerd. Historische objecten worden opengesteld voor het brede publiek sinds door de nieuwe Monumentenwet 1988 de Nederlandse monumentenzorg vergaand werd gedecentraliseerd. Taken van de Rijksoverheid werden overgeheveld naar gemeenten waar voor die zorg draagvlak werd gezocht onder de bevolking.

De landelijke Stichting Open Monumentendag werd opgericht die jaarlijks een thema bedacht voor het weekend en waarin lokale comités een programma organiseerden waarin monumenten onder de aandacht van bevolking en toeristen zouden worden gebracht. Dat deze werkwijze is aangeslagen blijkt uit de circa 330 lokale comités en de 18.000 vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten om 950.000 bezoekers in staat te stellen onze monumenten te bezoeken.

Stoomlocomotief Bello

Stoomlocomotief Bello stond ooit jarenlang te verpieteren in Bergen, maar rijdt nu na zijn restauratie weer vrolijk op en neer tussen Hoorn en Medemblik

De werkgroep Heemskerk kan jaarlijks een beroep doen op de eigenaren van vele monumenten om mee te werken aan het jaarlijkse evenement. Zij heeft zitting in het Regionaal Comité Open Monumentendag wat bestaat uit vertegenwoordigers uit Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Bergen. Het comité verzorgt een uitgebreide brochure met een overzicht van alle deelnemende en opengestelde monumenten in deze regio. Voor Heemskerk waren in 2013 een tiental objecten te bezichtigen waaronder bijvoorbeeld Chateau Marquette waar alleen op die dagen rondleidingen worden gegeven. Andere Heemskerkse monumenten zijn bijvoorbeeld het Huldtoneel, de Dorpskerk, Fort Veldhuis en de tuinderswoning aan de Kleine Houtweg. Omdat deze allemaal elders in deze website aan de orde komen, zijn bij dit artikel enkele foto’s gevoegd van interessante objecten in de genoemde buurgemeenten, deels al afgestemd op het thema van 2014.

Vuurtoren Van Speyk te Egmond aan Zee

Vuurtoren Van Speyk te Egmond aan Zee, een baken voor de reiziger op zee.

In 2014 is de Open Monumentendag gepland in het weekend van 13 en 14 september. Het thema voor 2014 is “Op reis”. Er zal aandacht worden besteed aan alle soorten van vervoer en transport, zowel van mensen als van goederen die door de eeuwen heen op reis gingen, via het water, het spoor, de weg en de lucht. Dat betekent ook dat de middelen zelf, historische schepen, treinen, auto’s en vliegtuigen, oftewel het mobiele erfgoed, een grote rol zullen spelen, naast de gebouwen die te maken hebben met vervoer en met reizen: stationsgebouwen, historische scheepswerven, pakhuizen, tramremises, benzinestations, tolhuizen, herbergen en nog veel meer. Met dit thema gaat de Open Monumentendag in op de dynamiek die met dat reizen gepaard gaat, de invloed die reizen en vervoer hebben gehad en nog steeds hebben op het aanzien van Nederland, de inrichting van het land en de steden, de manier van leven en het forenzen – zoals we dat in Nederland vandaag de dag doen. Want het gaat niet alleen over toen; de verhalen van toen verklaren het aanzien van nu en inspireren ons voor de toekomst.

 

Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken