OPEN MONUMENTEN DAG

Een belangrijke activiteit van de Historische Kring Heemskerk is de medewerking aan de landelijke Open Monumentendag die sinds 1986 wordt georganiseerd. Historische objecten worden opengesteld voor het brede publiek sinds door de nieuwe Monumentenwet 1988 de Nederlandse monumentenzorg vergaand werd gedecentraliseerd. Taken van de Rijksoverheid werden overgeheveld naar gemeenten waar voor die zorg draagvlak werd gezocht onder de bevolking.

De landelijke Stichting Open Monumentendag werd opgericht die jaarlijks een thema bedacht voor het weekend en waarin lokale comités een programma organiseerden waarin monumenten onder de aandacht van bevolking en toeristen zouden worden gebracht. Dat deze werkwijze is aangeslagen blijkt uit de circa 330 lokale comités en de 18.000 vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten om circa 1 miljoen bezoekers in staat te stellen onze monumenten te bezoeken.

 

De werkgroep Heemskerk kan jaarlijks een beroep doen op de eigenaren van vele monumenten om mee te werken aan het jaarlijkse evenement. Zij heeft zitting in het Regionaal Comité Open Monumentendag wat bestaat uit vertegenwoordigers uit Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Bergen. Het comité verzorgt een uitgebreide brochure met een overzicht van alle deelnemende en opengestelde monumenten in deze regio. Voor Heemskerk waren in 2019 een tiental objecten te bezichtigen waaronder bijvoorbeeld Chateau Marquette waar alleen op die dagen rondleidingen worden gegeven. Andere Heemskerkse monumenten zijn bijvoorbeeld het Huldtoneel, de Dorpskerk, Fort Veldhuis en de kwekerswoning aan de Kleine Houtweg. Omdat deze allemaal elders in deze website aan de orde komen, zijn bij dit artikel enkele foto’s gevoegd afgestemd op het thema ‘Plekken van Plezier’ van 2019.

PS: Vanwege de Coronaperikelen kon de Open Monumenten Dag in 2020 niet plaats vinden. Ook voor 2021 vindt deze ook niet plaats.

 

Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken