Regthuijs en Hervormde Kerk te Uitgeest

Regthuijs en Hervormde Kerk te Uitgeest

Een belangrijke activiteit van de Historische Kring Heemskerk is de medewerking aan de landelijke Open Monumentendag die sinds 1986 wordt georganiseerd. Historische objecten worden opengesteld voor het brede publiek sinds door de nieuwe Monumentenwet 1988 de Nederlandse monumentenzorg vergaand werd gedecentraliseerd. Taken van de Rijksoverheid werden overgeheveld naar gemeenten waar voor die zorg draagvlak werd gezocht onder de bevolking.

De landelijke Stichting Open Monumentendag werd opgericht die jaarlijks een thema bedacht voor het weekend en waarin lokale comités een programma organiseerden waarin monumenten onder de aandacht van bevolking en toeristen zouden worden gebracht. Dat deze werkwijze is aangeslagen blijkt uit de circa 330 lokale comités en de 18.000 vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten om circa 1 miljoen bezoekers in staat te stellen onze monumenten te bezoeken.

Stoomlocomotief Bello

Stoomlocomotief Bello stond ooit jarenlang te verpieteren in Bergen, maar rijdt nu na zijn restauratie weer vrolijk op en neer tussen Hoorn en Medemblik

De werkgroep Heemskerk kan jaarlijks een beroep doen op de eigenaren van vele monumenten om mee te werken aan het jaarlijkse evenement. Zij heeft zitting in het Regionaal Comité Open Monumentendag wat bestaat uit vertegenwoordigers uit Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Bergen. Het comité verzorgt een uitgebreide brochure met een overzicht van alle deelnemende en opengestelde monumenten in deze regio. Voor Heemskerk waren in 2017 een tiental objecten te bezichtigen waaronder bijvoorbeeld Chateau Marquette waar alleen op die dagen rondleidingen worden gegeven. Andere Heemskerkse monumenten zijn bijvoorbeeld het Huldtoneel, de Dorpskerk, Fort Veldhuis en de kwekerswoning aan de Kleine Houtweg. Omdat deze allemaal elders in deze website aan de orde komen, zijn bij dit artikel enkele foto’s gevoegd van interessante objecten in de genoemde buurgemeenten, deels al afgestemd op het thema van 2014.

In 2018 is de Open Monumentendag gepland in het weekend van 8 en 9 september. Het thema voor 2018 is “Europa”. Dit in het kader van het Europerse jaar van het Cultureel Erfgoed. Er zal aandacht worden besteed aan de invloeden vanuit andere Europese landen op onze Heemskerkse monumenten. Want het gaat overigens niet alleen over toen; de verhalen van toen verklaren het aanzien van nu en inspireren ons voor de toekomst.

 

 

Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken