OPEN MONUMENTEN DAG

Een belangrijke activiteit van de Historische Kring Heemskerk is de medewerking aan de landelijke Open Monumentendag die sinds 1986 wordt georganiseerd. Historische objecten worden opengesteld voor het brede publiek sinds door de nieuwe Monumentenwet 1988 de Nederlandse monumentenzorg vergaand werd gedecentraliseerd. Taken van de Rijksoverheid werden overgeheveld naar gemeenten waar voor die zorg draagvlak werd gezocht onder de bevolking.

De landelijke Stichting Open Monumentendag werd opgericht die jaarlijks een thema bedacht voor het weekend en waarin lokale comités een programma organiseerden waarin monumenten onder de aandacht van bevolking en toeristen zouden worden gebracht. Dat deze werkwijze is aangeslagen blijkt uit de circa 330 lokale comités en de 18.000 vrijwilligers die zich jaarlijks inzetten om circa 1 miljoen bezoekers in staat te stellen onze monumenten te bezoeken.

 

De werkgroep Heemskerk kan jaarlijks een beroep doen op de eigenaren van vele monumenten om mee te werken aan het jaarlijkse evenement. Zij heeft zitting in het Regionaal Comité Open Monumentendag wat bestaat uit vertegenwoordigers uit Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Heiloo en Bergen.

‘Het comité heeft in 2021 de Monumentengids 2021-2023 uitgebracht die drie jaar lang jaar te gebruiken is. Daarnaast wordt jaarlijks een kaart uitgebracht met daarop de te bezoeken monumenten met informatie over het tijdstip en lokaties van opening.

‘Voor Heemskerk waren in 2021 een tiental monumenten te bezichtigen., waaronder De Protestantse kerk met kerkhof en obelisk. Deze kerk is ook bijzonder door de gemetselde torenspits. Andere Heemskerkse monumenten zijn bijvoorbeeld het Huldtoneel, Fort Veldhuis en de kwekerswoning aan de Kleine Houtweg.

Zie voor actuele gegevens de nieuwsbrief elders in deze website 

 

Start typing and press Enter to search