AFSCHEID BESTUURSLEDEN

Tijdens de voorjaarsledenvergadering op 11 april jl. namen Niek Linger en Leendert de Pee afscheid als bestuursleden van de Historische Kring Heemskerk.

Niek Linger en de nieuwe bestuursleden

Niek Linger en de nieuwe bestuursleden

Tevens werden twee nieuwe bestuursleden door de vergadering gekozen t.w. Henk Engel als nieuwe voorzitter en Libbe van Dijk als beoogde nieuwe secretaris .

Niek Linger was onze voorzitter van april 2000 tot april 2016.
Secretaris Joke Kranendonk bevestigde in haar toespraak de intensieve en aangename onderlinge samenwerking met de scheidend voorzitter.
Tijdens zijn afscheidswoord vertelde Niek altijd met plezier de HKH te hebben vertegenwoordigd en in zijn hele loopbaan zelden van zo’n fijn team bestuurders deel te hebben uitgemaakt.
Hij zou graag nog werkzaamheden voor de HKH op zich nemen maar vertelde om gezondheidsredenen geen concrete toezeggingen te kunnen doen.

Aart Andeweg overhandigt een beeld aan Leendert de Pee

Aart Andeweg overhandigt een beeld aan Leendert de Pee

Bestuurslid Aart Andeweg sprak zijn collega Leendert de Pee toe op humoristische wijze en bedankte hem namens de vereniging voor de veelheid van activiteiten die hij in de jaren 2007-2016 initieerde en uitvoerde.
Leendert ging in zijn afscheidsspeech nog eens langs die grote reeks van werkzaamheden en beloofde eveneens niet plotseling alles te zullen laten vallen.

Beide vertrekkende bestuursleden werden verrast met een kunstwerk in de vorm van een beeld met een persoonlijke inscriptie.

Hes Niesten, 12 april 2016

Recent Posts

Start typing and press Enter to search