BEAMER GEÏNSTALLEERD

Henk Boot, George Gerritsen en Bert van Dijk hebben de installatie van een beamer in de grote zaal van ons Historisch Huis voltooid. Vanaf heden is het mogelijk foto’s en films via deze installatie te projecteren op het vaste scherm dat we eerder overnamen uit het inmiddels gesloopte Gemeentehuis. Inmiddels worden er plannen gevormd een oude traditie tot het periodiek vertonen van films, een nieuw leven in te blazen.

andere, recente berichten
Mail naar HKH

U bent altijd welkom om ons een mail te sturen

Niet leesbaar? Verander code captcha txt

Typ uw zoekterm en klik 'Enter' om te zoeken