BEAMER GEÏNSTALLEERD

Henk Boot, George Gerritsen en Bert van Dijk hebben de installatie van een beamer in de grote zaal van ons Historisch Huis voltooid. Vanaf heden is het mogelijk foto’s en films via deze installatie te projecteren op het vaste scherm dat we eerder overnamen uit het inmiddels gesloopte Gemeentehuis. Inmiddels worden er plannen gevormd een oude traditie tot het periodiek vertonen van films, een nieuw leven in te blazen.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search