Beeldbank Transacties HKH 1557-1811

Vandaag is de nieuwste beeldbank van de HKH opengesteld voor het publiek.
Het gaat om getranscibeerde aktes uit de periode 1557-1811 die worden verzameld en bewerkt om te kunnen gaan dienen als database voor belangstellenden naar de geschiedenis van Oud Heemskerk.
De oorspronkelijke bronnen zijn geschreven in oud schrift. Om deze pre-kadastrale bronnen toegankelijk te maken, is de werkgroep Oud-kadaster Heemskerk, (OKH) gevormd. Enkele leden kunnen het oude schrift transcriberen (herschrijven) zodat er meer mensen de inhoud van de documenten kunnen gaan raadplegen. Veel werk is gaan zitten in het transcriberen van de oude archiefstukken. Thans worden ze per akte afgescheiden, in de beeldbank geplaatst en daar voorzien van de bepalende kenmerken. Er is nog veel te doen en daarbij hoort het vinden van de juiste locatie van het betreffend perceel uit zo’n document en tenslotte het goed rubriceren van de brongegevens.
Als alles gereed is, verwachten we ca 6.000 aktes opgeslagen te hebben. Inmiddels zijn er ca 2.000 gereed waarvan ca 1.000 (grotendeels) uitgewerkt en nu zichtbaar gemaakt.
De beeldbank bezoeken kan via de website of direct via deze link.
Wanneer u belangstelling heeft voor dit werk en misschien zelfs daaraan wilt meewerken, kunt u contact opnemen via het contactformulier dat U vindt in de website onder het hoofd Contact en Links.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search