Boekpresentatie Jan de Roos

Tijdens de recente voorjaarsledenvergadering werd door de historicus Jan de Roos zijn boek gepresenteerd over ‘Heemskerks tussen goed en fout’ tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Michiel Kunnen, kleinzoon van de familie Kunnen aan de Maerelaan, die onder meer in het boek werden opgenomen vanwege hun wederwaardigheden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zij maken deel uit van de meer dan 150 dossiers over 45 ‘foute’ Heemskerkers en anderen die van belang waren, die voor het onderzoek werden geraadpleegd. Dat leverde vaak verrassende resultaten op. Soms bleken ze helemaal niet zo ‘fout’ te zijn geweest.

In het boek wordt de geschiedenis van deze ‘foute’ Heemskerkers voor het eerst verteld. Wie waren zij en waarom kozen ze de kant van de NSB en collaboreerden zij met de Duitse bezetter? Hoe gedroegen ze zich tijdens de oorlog? En welke straffen kregen ze na de bevrijding? In een enkel geval had een ‘landverrader’ zelfs verzetsactiviteiten gepleegd. Maar er waren ook enkele echte NSB families in het dorp, die door hun dorpsgenoten werden gehaat en van verraad beschuldigd.
Dit boek geeft de ‘foute’ Heemskerkers een plaats in de lokale geschiedenis. Ook wordt aandacht besteed aan de groei en neergang van de NSB in Kennemerland en aan de naoorlogse bijzondere rechtspleging.

Met de schrijver is een interview opgenomen dat kan worden gezien via deze link naar

Recent Posts

Start typing and press Enter to search