Open Huis Mariaschool

In de bijna honderd jaar oude Mariaschool aan de A. Verherentstraat, tegenover de Laurentiuskerk, gonst het bij tijd en wijle van de activiteiten. Zaterdag 6 juli laten alle ‘bewoners’ van het [...]

VAKANTIESLUITING

Ons Historisch Huis is wegens de zomervakantie gesloten en er vinden geen aktiviteiten plaats tijdens de zomervakantieperiode basisonderwijs van maandag 15 t/m vrijdag 23 augustus. Vanaf maandag [...]

OPROEP FOTO’S MARIASCHOOL

De Historische Kring Heemskerk is op zoek naar foto’s, zo mogelijk filmmateriaal, van de St. Mariaschool aan de A. Verherentstraat in Heemskerk. Zaterdag 6 juli is er open huis in de [...]

Gaat de HKH brandjes blussen?

Tijdens de ledenvergadering van de Historische Kring Heemskerk op woensdagavond 17 april zullen de gemoederen waarschijnlijk niet al te hoog oplopen. De huishoudelijke zaken, waaronder de [...]

De HKH bij ‘Kom in de Kas’

Als onderdeel van ‘Kom in de Kas’ verzorgt de HKH een tentoonstelling onder de titel ‘Heemskerk en zijn scholen’. De bezoeker wordt door middel van historische kaarten en een selectie [...]

Ledenbrainstorm

Er is vast nog meer aan kennis en ideeën onder de leden van de HKH, dan wij weten! Bij de nieuwjaarsbijeenkomst vrijdag 4 januari hebben we kort stil gestaan bij de vraag hoe we uit ons groot [...]

HKH zoekt naar ‘Tour de Heems’.

In begin september wordt als onderdeel van de ronde van Heemskerk de ‘dikke banden race’ verreden. Jongelui strijden om de hoogste eer. Al tussen de jaren 1961 en 1985 werd jaarlijks [...]

SO YOU THINK YOU … LOOK LIKE JULIA?

Huis van Hilde is op zoek naar een Look a Like van Julia, het meisje uit de Bronstijd (ca. 2000-800 v. Chr.) dat tijdens een opgraving in Bovenkarspel in 1974 werd gevonden door archeologen. De [...]

cursus ‘stamboomonderzoek voor beginners’

Dit voorjaar organiseert Historisch Genootschap Midden-Kennemerland in samenwerking met Historio, bij voldoende belangstelling, een cursus ‘stamboomonderzoek voor beginners’. Mede door het succes [...]

Archief en objecten HKH onder de pannen

Op 19 december 2018 is de huurovereenkomst voor de berging in de kelder van het pand aan de Gerrit van Assendelftstraat 17 A ondertekend door de heer Van Tunen en de voorzitter, de heer Engel en [...]