Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Archief Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Dagblad Kennemerland   (in veld: Uitgever)     

Aantal gevonden publicaties : 55   (uit: 154)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Documentnummer: 10005  
Gemeente Heemskerk licht burgers voor
Krantenartikel           (18-11-1983)   
Verslag voorlichting aan senioren over het functioneren van het gemeentebestuur. Alle
colleges en instellingen kwamen daarbij aan de orde.
Deelnemers werden ontvangen door burgemeester W. Hoobroeckx, die voor de eerste maal in Heemskerk deze bijeenkomsten had laten organiseren.

Dagblad Kennemerland;  2; 
 

2. Documentnummer: 10019  
De Streng opgeheven
Krantenartikel           (10-11-1972)   
Opheffing gemeentelijk voorlichtingsblad De Streng.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

3. Documentnummer: 10025  
Huisstijl moet gemeente herkenbaar gezicht geven
Krantenartikel           (4-3-1983)   
Een nieuwe, uniforme huisstijl, om op deze manier meer als een herkenbare eenheid naar buiten te treden. Voorlichtingswethouder Van Herpen benadrukt de essentie van de hele operatie
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

4. Documentnummer: 10035  
Historische grenspaal weer in ere hersteld
Krantenartikel           (1994)   
Door de stormvloed van februari 1953 is grenspaal tussen Heemskerk en Castricum van een duintop weggeslagen. In 1991 is deze bij toeval teruggevonden. De vonder was Kees Termes. Grenspaal stond nabij km-paal 47.750.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

5. Documentnummer: 10037  
Grenspaaltjes moeten blijven
Krantenartikel           (21-3-2013)   
Historische grenspaaltjes nabij Fort Veldhuis, Zuidermaatweg (Oud-Haerlem). Deze zijn voorzien van de code O (Ministerie van Oorlog) + volgnummer.
Dagblad Kennemerland;  
 

6. Documentnummer: 10038  
Provincie trekt Uitgeester vaarpolder bij Heemskerk
Krantenartikel           (26-5-1982)   
Voorstel tot grenswijziging vanuit provinciaal bestuur ivm gemeentelijke herindeling kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

7. Documentnummer: 10075  
Historische 'De Knip' herleeft in naamloze vijver Breedweer
Krantenartikel           (3-10-1995)   
Het voorstel om de speel- en natuurvijver aan de meest noordelijke rand van Heemskerk te vernoemen naar het vroegere 'natuurbad' De Knip waarin menig Heemskerker vroeger heeft leren zwemmen. De geschiedenis van De Knip is uitgezocht door Hans Stam (HKH).
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

8. Documentnummer: 10094  
Tolhek-complex komt eindelijk van de grond
Krantenartikel           (7-5-1974)   
Begin van de realisering van bestemmingsplan "Tolhek". In januari 1968 al vastgesteld, maar door gebrek aan financiële middelen nu pas van de grond gekomen.
De 1e fase wordt voornamelijk als opslagterrein benut.

Dagblad Kennemerland;  1; 
 

9. Documentnummer: 10095  
Plan Tolhek komt eindelijk van de grond
Krantenartikel           (14-6-1973)   
In eerstvolgende raadvergadering zal de raad om een krediet worden gevraagd inzake realisering 1e fase Tolhek.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

10. Documentnummer: 10096  
Plan Tolhek vergt drie miljoen gulden
Krantenartikel           (29-6-1973)   
Het (hoge) bedrag waarvoor toestemming wordt gevraagd noopt de oppositiefracties tegen te stemmen. Mogelijke samenwerking met Beverwijk op dit gebied wordt niet wenselijk geacht.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

11. Documentnummer: 10097  
Gemeente moet totaalkosten Tolhek-complex gaan berekenen
Krantenartikel           (28-6-1974)   
Felle kritiek over het functioneren van de gemeenteraad naar aanleiding van het simpel goedkeuren van een begroting die de oorspronkelijke kosten ver overstijgt. Er wordt toegezegd binnen afzienbare termijn een verder uitgewerkte begroting aan te leveren.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

12. Documentnummer: 10098  
Gemeentelijke werkplaats en garage in plan "Tolhek"
Krantenartikel           (13-11-1967)   
Een strook weiland, ingeklemd tussen Tolweg, Zaanlandse Communicatieweg en zuidelijke grens van Heemskerk is uitgezocht om o.a. een centrale gemeentelijke werkplaats, - garage en opslagterrein voor wegenbouwmachines in te richten. de voornemens zijn uitgewerkt in het ontwerp-bestemmingsplan "Tolhek".
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

13. Documentnummer: 10099  
Vaststelling plan "Tolhek"
Krantenartikel           (19-1-1968)   
Het college van B&W stelt de raad voor om over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

14. Documentnummer: 10100  
Baandert sluit aan op Communicatieweg
Krantenartikel           (15-3-1976)   
Provinciale Waterstaat heeft zowel Tolweg als Communicatieweg in beheer. Nu komt er ook een fietspad bij. Dit is ook officieel opgenomen in het bestemmingsplan. Ook sportpark Assumburg en Oud-Haerlem komen hier op uit. Verkeerslichten zullen hier ook deel van uitmaken. In april doet de raad vermoedelijk een uitspraak.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

15. Documentnummer: 10105  
Tolhek krijgt 'inwoning'van transportbedrijf
Krantenartikel           (16-11-1976)   
Het complex wordt uitgebreid met woonhuis en bedrijfshal van particulier bedrijf. In het kader van onteigening is transportbedrijf Van der Wel BV naar hier verplaatst.
Tevens is een kredietverzoek gedaan voor 66 duizend gulden ten behoeve van aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel, inclusief rioolgemaal.

Dagblad Kennemerland;  1; 
 

16. Documentnummer: 10106  
Gemeentewerken krijgt nieuwe werkplaatsen
Krantenartikel           (28-11-1979)   
Gelijk met de goedkeuring van het raadhuisplein is ook gebeurd voor de bouw van de civieltechnische werkplaats. Vooralsnog komt er nog géén kantine.
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

17. Documentnummer: 10107  
Tolwegcomplex vordert
Krantenartikel             
Aannemersbedrijf Nelis werkt met voortvarendheid aan de bouw van 15 garages ten behoeve van het gemeentelijk wagenpark. Men hoopt dat eind oktober/begin november een en ander gereed zal zijn. Het oude complex blijft nog even actief, zodat een overgangsfase kan worden benut.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

18. Documentnummer: 10108  
Bouw begonnen van gemeente-werkplaats Tolhek
Krantenartikel           (20-3-1980)   
Bouwbedrijf Min is gestart met de bouw van het nieuwe complex, bestaande uit: onderhoudsgarage, werkplaatsen voor de elektrotechnische dienst en openbare werken. Tevens wordt er een noodkantine geplaatst.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

19. Documentnummer: 10109  
Gemeente-werkplaats Tolhek schiet uit de grond
Krantenartikel           (4-7-1980)   
Hier wordt minsten zo hard gewerkt aan nieuwbouw als aan die van het nieuwe gemeentehuis. De firma Min heeft inmiddels het hoogste punt bereikt.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

20. Documentnummer: 10114  
P. Torken terug in de gemeenteraad
Krantenartikel           (5-10-1973)   
Na een jaar afwezigheid vult Torken de vrijgekomen stoel van Verhoeven in binnen de KVP-raadsfractie.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

21. Documentnummer: 10119  
Brede lach bij KVP en prot..-christelijken
Krantenartikel           (2-6-1966)   
Verslag betreffende uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

22. Documentnummer: 10122  
CDA blijft de lakens uitdelen in Heemskerk
Krantenartikel           (30-5-1974)   
De kaarten zijn geschud in Heemskerk. PVDA en PPR blijven oppositie voeren.
Dagblad Kennemerland;  4; 
 

23. Documentnummer: 10127  
Overlijdensadvertentie Hermanus van Benthem
Krantenartikel           (14-7-1959)   
Overlijdensadvertentie oud-gemeentesecretaris Hermanus van Benthem
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

24. Documentnummer: 10129  
Mr. Hofstraat begint met vertrouwen
Krantenartikel             
De nieuwe gemeentesecretaris (oorspronkelijk afkomstig uit Gelderland) gelooft nog niet in samenvoeging van de 3 IJmondgemeenten. Het behoud van de zelfstandigheid is een kostbaar bezit.
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

25. Documentnummer: 10131  
Heemskerk van start met buurtbeheer in centrum
Krantenartikel             
Indien accoord van de raad dan wordt de komende zomer gestart met opbouw buurtbeheer. Het centrum wordt opgenomen als experimentgebied. Eerst zal in deze raadsvergadering de nieuwe gemeentesecretaris Beverloo officieel worden benoemd.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

26. Documentnummer: 10132  
In memoriam de heer H.C. Schram
Krantenartikel           (juli 1967)   
In de raadsvergadering is de heer Schram herdacht. De gemeente is hem veel dank verschuldigd.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

27. Documentnummer: 10133  
Secretaris H. Schram maakte zijn laatste tocht door zijn dorp
Krantenartikel           (27-7-1967)   
Afscheid van de gemeentesecretaris. Door het dorp naar de begraafplaats. In de stoet waren ook afgevaardigden van de naburige gemeenten aanwezig.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

28. Documentnummer: 10141  
Leven woonwagenbewoners wordt steeds moeilijker
Krantenartikel           (28-3-1962)   
Het IJmond-Adviescollege heeft de gemeenteraden van de IJmond geadviseerd om een regionaal woonwagenkamp tot stand te brengen. Ook vanuit het Ministerie van Maatschappelijk Werk wordt dit gepromoot. In deze tijd wordt het voor de bewoners steeds lastiger om een eigen inkomen te verwerven.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

29. Documentnummer: 10401  
Verslag brandweeroefening
Krantenartikel           (13-07-2022)    [Frenk Klein Arfman]
Verslag brandweeroefening (explosie woonhuis, man gespiest). Locatie Maerten van Heemskerckstraat / Carel van Manderstraat, nabij gemeentehuis.
Dagblad Kennemerland;  3; 
 

30. Documentnummer: 10403  
Erfgoedprijs rond Heemskerks Huldtoneel
Krantenartikel           (15-9-2022)    [Friso Bos]
Een bijzonder plekje in Heemskerk, en toch niet écht bekend. Voorstel tot instellen 2-jaarlijks geldprijs (incl. legpenning)ten behoeve van het Noord-Hollands Cultureel Erfgoed met uitreiking op het Huldtoneel.
Dagblad Kennemerland;  3; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 januari 2023