Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Archief Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    IJmuider Courant   (in veld: Uitgever)     

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 154)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

1. Documentnummer: 10103  
Opslagterrein gemeente aan Tolweg blijft nog ontsierend
Krantenartikel           (19-7-1978)   
Het groen rondom het nieuwe complex schiet flink omhoog. Een geheel andere aanblik biedt het oude terrein; de oude loodsen zijn nog volop in gebruik. Bij het opstellen van de gemeentebegroting 1979 is flink geschrapt in het meerjarenplan. Als het nieuwe complex gereed is, wordt het terrein aan de Tolweg definitief ontruimd.
IJmuider Courant;  1; 
 

2. Documentnummer: 10104  
Dure hoek aan Tolweg voor openbare werken
Krantenartikel           (16-11-1976)   
Verzoek aan de raad verhoging krediet van meer dan 200.000 gulden ter verdere voltooiing. De investering bedraagt straks bijna 2 miljoen gulden. Deel hiervan is ook benut ter uitkoop en onteigening van de firma Van Der Wel.
IJmuider Courant;  1; 
 

3. Documentnummer: 10110  
Nieuwe complex van gemeentewerken in Heemskerk geopend
Krantenartikel           (20-12-1980)   
Wethouder Dudink heeft de openingshandeling verricht. Al in 1966 werd het terrein aangewezen voor huisvesting van gemeentewerken. Een kantine moet nog worden gebouwd; de verwachting is dat deze in 1981 gereed zal zijn.
IJmuider Courant;  1; 
 

4. Documentnummer: 10135  
Nieuwe verordening voor katholiek woonwagenwerk
Krantenartikel           (18-8-1961)   
Een verzoek tot aanvullende subsidie is ingediend, dit in het kader van (een deel van) de bezoldiging en sociale lasten voor een deskundige functionaris.
IJmuider Courant;  1; 
 

5. Documentnummer: 10142  
Katholiek Woonwagenwerk niet gekend in plannen regionaal kamp
Krantenartikel           (16-7-1962)   
Ondanks een stijgende lijn van activiteiten, merkt het KW op dat zij in de afgelopen periode niet is betrokken bij de plannen voor een regionaal kamp in Heemskerk.
De voorgestelde locatie (Communicatieweg) ligt wel in een ´geografisch isolement´ hetgeen niet bijdraagt tot integratie. Veel woonwagenbewoners hebben inmiddels ook werkzaamheden in de gevestigde samenleving. Tevens wil men contacten leggen in verband met een nog te bouwen kleuterschool.

IJmuider Courant;  1; 
 

6. Documentnummer: 10152  
32 woonwagens mogen in woonwagenkamp
Krantenartikel           (8-10-1962)   
Het bestaande kamp aan de Oude Pontweg biedt plaats aan maximaal 32 wagens. Echter, de laatste tijd staan er méér. Dit zorgt voor problemen.
IJmuider Courant;  1; 
 

7. Documentnummer: 10517  
Kleine woonwagencentra in 3 gemeenten
Krantenartikel           (07-12-1977)   
Bestuur regionaal centrum hoopt op medewerking. Een of meerdere terreinen kunnen worden aangewezen binnen Beverwijk, Heemskerk en Castricum.
IJmuider Courant;  1; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 februari 2023