Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Archief Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gemeente, bestuur, vergunningen en politiek   (in veld: Thema)     

Aantal gevonden publicaties : 41   (uit: 154)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Documentnummer: 10003  
heemskerk informatie
boek             
Heemskerk ligt in de IJmond, ten noorden van het Noord-zeekanaal en wordt begrensd door de gemeenten Beverwijk, Castricum, Uitgeest en Zaanstad. Bovendien ligt Heemskerk, ofschoon als badplaats niet zo bekend, aan de Noordzee.
Algemene informatie over de gemeente Heemskerk wordt verstrekt door Voorlichting Gemeente Heemskerk, Raadhuis, Bachstraat 6 te Heemskerk (kamer 07). Telefoon: (02510) - 8 92 15

Gemeente Heemskerk;  4; 
 

2. Documentnummer: 10004  
gemeente Heemskerk
gemeente Heemskerk             
Informatieblad Gemeente Heemskerk; Inwoners, gemeentebestuur, groei en ontwikkeling, intergemeentelijke samenwerking, overheids-en semi-overheidsinstanties, ligging en verbinding, wonen, Dijksta verlichingsindustrie, M.J. van den Acker accountantskantoor
4; 
 

3. Documentnummer: 10005  
Gemeente Heemskerk licht burgers voor
Krantenartikel           (18-11-1983)   
Verslag voorlichting aan senioren over het functioneren van het gemeentebestuur. Alle
colleges en instellingen kwamen daarbij aan de orde.
Deelnemers werden ontvangen door burgemeester W. Hoobroeckx, die voor de eerste maal in Heemskerk deze bijeenkomsten had laten organiseren.

Dagblad Kennemerland;  2; 
 

4. Documentnummer: 10008  
afdeling voorlichting
Krantenartikel             
Afdeling voorlichting gemeente Heemskerk(voorlichting is jarig, Trekpaarden doen het uitstekend).
Heemskerkse Courant;  1; 
 

5. Documentnummer: 10015  
Heemskerk heeft bureau voorlichting
Krantenartikel           (25-10-1978)   
gemeentelijke bureau Voorlichting en Kabinet
Heemskerkse Courant;  1; 
 

6. Documentnummer: 10016  
Bureau Voorlichting en Kabinet
interne mededeling           (20-10-1978)   
Geboortekaartje Bureau Voorlichting & Kabinet
Gemeente Heemskerk;  2; 
 

7. Documentnummer: 10017  
Geboorte bureau voorlichting en kabinet gemeente Heemskerk
          (1-10-1078)   
Oprichting door het college van burgemeester en wethouders van een bureau voorlichting en kabinet
Gemeente Heemskerk;  2; 
 

8. Documentnummer: 10018  
Hoofd voorlichting
Krantenartikel           (21-3-1978)   
B. en W. willen het nieuw te formeren bureau voorlichting plaatsen onder leiding van de heer J. Vosselman Bosch, momenteel werkzaam als chef algemene gemeentelijke zaken.
Heemskerkse Courant;  1; 
 

9. Documentnummer: 10019  
De Streng opgeheven
Krantenartikel           (10-11-1972)   
Opheffing gemeentelijk voorlichtingsblad De Streng.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

10. Documentnummer: 10021  
Onbekendheid met vlag en gemeente wapen oorzaak onjuist gebruik
Krantenartikel           (10-6-1968)   
Onbekendheid met vlag en gemeentewapen oorzaak onjuist gebruik; Vele vlaggen wapperen maar zijn het de goede vlaggen?
Heemskerkse Courant;  1; 
 

11. Documentnummer: 10022  
Het gemeentewapen van Heemskerk
Kroniek           (26-6-1816)   
Het gemeentewapen van Heemskerk werd vroeger door de heren van het slot Heemskerk gebruikt
1; 
 

12. Documentnummer: 10023  
Leeuw op de gemeentevlag van Heemskerk aangepast
Krantenartikel           (8-9-1988)   
Leeuw op de gemeentevlag van Heemskerk aangepast aan de huisstijl van de gemeente Heemskerk
Heemskerkse Courant;  1; 
 

13. Documentnummer: 10024  
gemeentewapen van Heemskerk
            
Afbeeldingen van het gemeentewapen van Heemskerk
1; 
 

14. Documentnummer: 10036  
Historische kring Heemskerk ontfermt zich over oude scheisteen
Krantenartikel           (6-5-1997)   
Historische kring Heemskerk ontfermt zich over eeuwenoude beschadigde scheisteen of te wel grenspaal nabij boerderij Zuidendt in het Heemskerkerduin, hij geeft de grens aan tussen Heemskerk en de vroegere banne Wijk aan Duin
1; 
 

15. Documentnummer: 10038  
Provincie trekt Uitgeester vaarpolder bij Heemskerk
Krantenartikel           (26-5-1982)   
Voorstel tot grenswijziging vanuit provinciaal bestuur ivm gemeentelijke herindeling kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

16. Documentnummer: 10110  
Nieuwe complex van gemeentewerken in Heemskerk geopend
Krantenartikel           (20-12-1980)   
Wethouder Dudink heeft de openingshandeling verricht. Al in 1966 werd het terrein aangewezen voor huisvesting van gemeentewerken. Een kantine moet nog worden gebouwd; de verwachting is dat deze in 1981 gereed zal zijn.
IJmuider Courant;  1; 
 

17. Documentnummer: 10113  
Leden van de Raad der gemeente Heemskerk in de loop der jaren
Krantenartikel             
Foto's van Van Beek, Wentink, Groot, Gouweleeuw, Boeren en Duin,inclusief lijst uit de jaren 1928 t/m 1931
Onbekend;  2; 
 

18. Documentnummer: 10114  
P. Torken terug in de gemeenteraad
Krantenartikel           (5-10-1973)   
Na een jaar afwezigheid vult Torken de vrijgekomen stoel van Verhoeven in binnen de KVP-raadsfractie.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

19. Documentnummer: 10115  
Stembiljet ten behoeve van de Gemeenteraadsverkiezing van Heemskerk
          (30-5-1962)   
Stembiljet. Er is keuze uit 6 partijen.
Gemeente Heemskerk;  1; 
 

20. Documentnummer: 10116  
Het gemeentebestuur van Heemskerk
          (1998-2002)   
Folder met alle gemeenteraadsleden met naam, foto, partij en bemensing van B&W en raadscommissies.
Gemeente Heemskerk;  4; 
 

21. Documentnummer: 10118  
Verkiezingsfolder CDA
            
Folder met info over de te kiezen gemeenteraadsleden voor de komende raadsperiode.
Onbekend;  4; 
 

22. Documentnummer: 10119  
Brede lach bij KVP en prot..-christelijken
Krantenartikel           (2-6-1966)   
Verslag betreffende uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

23. Documentnummer: 10122  
CDA blijft de lakens uitdelen in Heemskerk
Krantenartikel           (30-5-1974)   
De kaarten zijn geschud in Heemskerk. PVDA en PPR blijven oppositie voeren.
Dagblad Kennemerland;  4; 
 

24. Documentnummer: 10124  
Systematische inhoudsopgave op de raadsvoordrachten en notulen over 1972
          (1973)   
Overzicht omschrijvingen, data, gemeentebladnummers, raadsvoordrachtbladzijden en raadsnotulen
Gemeente Heemskerk;  12; 
 

25. Documentnummer: 10129  
Mr. Hofstraat begint met vertrouwen
Krantenartikel             
De nieuwe gemeentesecretaris (oorspronkelijk afkomstig uit Gelderland) gelooft nog niet in samenvoeging van de 3 IJmondgemeenten. Het behoud van de zelfstandigheid is een kostbaar bezit.
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

26. Documentnummer: 10131  
Heemskerk van start met buurtbeheer in centrum
Krantenartikel             
Indien accoord van de raad dan wordt de komende zomer gestart met opbouw buurtbeheer. Het centrum wordt opgenomen als experimentgebied. Eerst zal in deze raadsvergadering de nieuwe gemeentesecretaris Beverloo officieel worden benoemd.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

27. Documentnummer: 10135  
Nieuwe verordening voor katholiek woonwagenwerk
Krantenartikel           (18-8-1961)   
Een verzoek tot aanvullende subsidie is ingediend, dit in het kader van (een deel van) de bezoldiging en sociale lasten voor een deskundige functionaris.
IJmuider Courant;  1; 
 

28. Documentnummer: 10141  
Leven woonwagenbewoners wordt steeds moeilijker
Krantenartikel           (28-3-1962)   
Het IJmond-Adviescollege heeft de gemeenteraden van de IJmond geadviseerd om een regionaal woonwagenkamp tot stand te brengen. Ook vanuit het Ministerie van Maatschappelijk Werk wordt dit gepromoot. In deze tijd wordt het voor de bewoners steeds lastiger om een eigen inkomen te verwerven.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

29. Documentnummer: 10419  
Regionaal woonwagenkamp zou miljoen kosten
Krantenartikel           (20-05-1960)   
Gemeenteraadsvergadering B'wijk o.a. over: straatvegers, verenigingsleven Oosterwijk, drankwetvergunningen, hertenkamp, vervanging gaslantaarns Ún regionaal woonwagenkamp
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

30. Documentnummer: 10425  
Folder Heemskerk "40804" Bureau Voorlichting en Kabinet
          (1 oktober 1978)    [Gemeentesecretaris H'kerk]
Folder met verwijzingen naar gemeentelijke onderdelen. Voorwoord door Burgemeester Kok. Twee versies.
Gemeente Heemskerk;  12; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 januari 2023