Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Archief Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Geschiedenis   (in veld: Thema)     

Aantal gevonden publicaties : 28   (uit: 154)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

1. Documentnummer: 10026  
Heemskerk een grensverkenning
boek           (23-4-2002)   
Boekje Heemskerk en grensverkenning
Gemeente Heemskerk;  29; 
 

2. Documentnummer: 10027  
Grenspalen en grensstenen
Kaart/Plattegrond             
Schets van de grensscheiding van de gemeente Heemskerk
1; 
 

3. Documentnummer: 10028  
Grenspalen en grensstenen
Tekening             
Grenspaal aan de Rijksstraatweg in Heemskerk
1; 
 

4. Documentnummer: 10029  
Grenspalen en grensstenen
Procesverbaal           (12-12-1994)   
Procesverbaal van de grensbepaling van het grondgebied gemeente Heemskerk 27 juni 1821 en gemeente Uitgeest 6 december 1821, Linie van Beverwijk 1957 en jaarboek van Haarlem 1957, PWN beschrijving van de Poldergrens, plan tot verbetering van de Hoogdorperweg 1926.
1; 
 

5. Documentnummer: 10030  
Grenspalen en grensstenen
Heemskring           (19-10-1994)   
Verzoek om in aanmerking te komen van de oude grenspaal Heemskerk - Wijk aan Duin
1; 
 

6. Documentnummer: 10031  
Grenspalen en grensstenen
Heemskring           (12-11-1993)    [P.G.M. Gooijer/F.W.H. van Grasbeek]
Verzoek om de grenspaal die op 7 september 1991 op het strand gevonden is in bruikleen te willen afstaan
1; 
 

7. Documentnummer: 10032  
Plaatsing historische hartstenen grenspaal
Uitnodiging           (10-4-1994)    [mr. W.J. Hoobroeckx]
Uitnodiging op dinsdag 12 april 1994 voor plaatsing van een historische grenspaal uit het jaar 1862 op de grens van gemeente Heemskerk en gemeente Castricum
Onbekend;  1; 
 

8. Documentnummer: 10033  
Oude grenspaal komt weer boven water
Krantenartikel           (3-10-1993)   
De oude grenspaal lag onder het zand van het Heemskerkse strand ongeveer driekwart kilometer voorbij de grens Heemskerk/Castricum.
Heemskerkse Courant;  1; 
 

9. Documentnummer: 10034  
Historische grenspaal door burgemeesters in ere hersteld
Krantenartikel           (12-4-1994)   
Onder toeziend oog van de burgemeesters van Heemskerk en Castricum is een grenspaal uit 1861 in ere hersteld. Vermoedelijk in januari-februari 1953 bij hevige storm onder het strand verdwenen, en in september 1991 bij toeval teruggevonden
Nieuwsblad de Kennemer;  1; 
 

10. Documentnummer: 10035  
Historische grenspaal weer in ere hersteld
Krantenartikel           (1994)   
Door de stormvloed van februari 1953 is grenspaal tussen Heemskerk en Castricum van een duintop weggeslagen. In 1991 is deze bij toeval teruggevonden. De vonder was Kees Termes. Grenspaal stond nabij km-paal 47.750.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

11. Documentnummer: 10037  
Grenspaaltjes moeten blijven
Krantenartikel           (21-3-2013)   
Historische grenspaaltjes nabij Fort Veldhuis, Zuidermaatweg (Oud-Haerlem). Deze zijn voorzien van de code O (Ministerie van Oorlog) + volgnummer.
Dagblad Kennemerland;  
 

12. Documentnummer: 10047  
Het land genaamd "de Pastoors"
          (17-12-1661)   
"Landerijen die bezit der diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente te Beverwijk". Daar waar de pastorie heeft gestaan. Vanaf dit huis leidde een (pastoors)laan naar de Oosterweg of Marquettelaan.
Onbekend;  1; 
 

13. Documentnummer: 10049  
Plattegrond De Maer, 1e blad
Kaart/Plattegrond           (1730)    [G.J. van Wijk]
Plattegrond met de grillig gevormde wei/ en hooilanden van De Maer. Rechtsonder geparafeerd door G.J. van Wijk
Onbekend;  
 

14. Documentnummer: 10050  
Beschrijvend blad behorende bij plattegrond, toestand ca. 1725
          (1725)    [G.J. van Wijk]
Plattegrond met de grillig gevormde wee/ en hooilanden van De Maer. Rechtsonder geparafeerd door G.J. van Wijk (zie ook 10049)
Onbekend;  1; 
 

15. Documentnummer: 10051  
Brief aan Rijksarchief H'lem ivm voorgenomen naamgeving "Burchtwaijt"
          (25-5-1981)    [Gemeentesecretaris H'kerk]
Verzoek om inlichtingen over belendingen genoemd in transportakte d.d. 9 december 1628
1; 
 

16. Documentnummer: 10052  
Reactie Rijksarchief Noord-Holland op brief gemeente Heemskerk, 25 mei 1981 "Burchtwaijt"
          (9-6-1981)    [J. Valenbreder-Everse]
Antwoord op brief (zie ook 10051). Gesproken wordt over verkoop van Willem van Rietwijck en familie, plus locatiebepaling, toenmalige koopsom en hoe te betalen. Tevens vermelding waar passeren van akte heeft plaatsgevonden.
1; 
 

17. Documentnummer: 10053  
Beschrijving uit: Mr. J.W. Groesbeek, HEEMSKERK onderweg van verleden naar heden
Kroniek           (1978)    [J.W. Groesbeek]
Kopie bladzijde 86 en 87 ivm De Burchtwaeijt. Zie ook 10051 en 10052.
Onbekend;  1; 
 

18. Documentnummer: 10057  
Naamgeving terrasflats Breedweer
          (6-10-1986)    [G.J. van Wijk]
Gelegen in Noordbroek (Noorderveld). Naamgeving was initiatief van Woningbouwvereniging 'Ons Huis'.
1; 
 

19. Documentnummer: 10066  
Verpondingsboek 1730
Heemskring           (2-11-1992)   
Aanvraag verzoek of de grondpercelen in het historisch archief bekend zijn en of er nog eigendomspapieren of huurpercelen zijn
Historische Kring Heemskerk;  3; 
 

20. Documentnummer: 10125  
Gerrit van Assendelft en zijn testament (1547) deel 1
Heemskring              [Gerard Castricum, Go Stavenuiter]
Onderzoek naar het testament van Gerrit van Assendelft (1547)
12; 
 

21. Documentnummer: 10126  
Ambachtsheren van Heemskerk
Kroniek             
Verslaglegging Geschiedenis en jaartallen van Ambachtsheren van Heemskerk
4; 
 

22. Documentnummer: 10437  
Grenspalen en grensstenen
Krantenartikel           (14-09-1991)   
Gemeente Heemskerk geconfronteerd met onbekende grenspaal in de buurt van strandpaal 47.750
Nieuwsblad de Kennemer;  16; 
 

23. Documentnummer: 10438  
Grenspalen en grensstenen
Krantenartikel           (12-04-1994)   
Historische grenspaal op de Rijksstraatweg ter hoogte van grens met Castricum is door de burgemeesters van Heemskerk en Castricum in ere hersteld
Nieuwsblad de Kennemer;  2; 
 

24. Documentnummer: 10439  
Grenspalen en grensstenen
Krantenartikel           (14-04-1994)   
Historische grenspaal geplaats op 12 april 1994 door burgemeester Schouwenaar van Castricum en burgemeester Hoobroeckx van Heemskerk
Nieuwsblad de Kennemer;  3; 
 

25. Documentnummer: 10440  
Historische paal in ere hersteld
Krantenartikel           (1991)    [Pierre Janssens]
Weggeslagen 'scheipaal' van duintop na strandvondst geplaatst op prominente plek op grens Heemskerk en Castricum.
Dagblad Kennemerland;  
 

26. Documentnummer: 10441  
Heemskerk een grensverkenning
Kaart/Plattegrond             
Grenspaal en foto's mbt Heemskerk een grensverkenning
1; 
 

27. Documentnummer: 10442  
Bevolkingsregisters van 1851
          (1851)   
Bevolkingsregisters van 1851, gemeente indeling; Wijk A Duinderbuurt, Wijk B Noordorperbuurt, Wijk C Oosterzij, Wijk E Molenbuurt, Wijk F Kerkbuurt, bevolkingsregisters vanaf 1862: Zaanlandsche weg wordt Communicatieweg, Duinderbuurt wordt Heemskerkerduin voorts wordt genoemt Spoellaantje.
1; 
 

28. Documentnummer: 10443  
Historische kanttekening
Krantenartikel             
Plan Heemskerk, Om de nieuwe wijk een historische naam te geven Poelenburg herinnerend aan de oude tradities die op deze gronden leefden
Heemskerkse Courant;  1; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 januari 2023