Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Archief Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Locale geschiedenis en bewoners   (in veld: Thema)     

Aantal gevonden publicaties : 22   (uit: 154)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Documentnummer

1. Documentnummer: 10009  
Weekblad voor Heemskerk
Krantenartikel           (7-3-1979)   
Weekblad voor Heemskerk, Eerste editie "Heemskerk in woord en beeld"
Heemskerkse Courant;  1; 
 

2. Documentnummer: 10010  
Voorlichtingsblad voor Heemskerk
Krantenartikel           (6-3-1999)   
Presentatie door het college van B en W van het gemeentelijke voorlichtingsblad Heemskerk in woord en beeld
Heemskerkse Courant;  1; 
 

3. Documentnummer: 10011  
Heemskerk onderweg van het verleden naar heden
Krantenartikel           (17-01-1979)   
NOS televisieprogramma van gewest tot gewest brengt Heemskerk op de buis inzake het boek Heemskerk onderweg van het verleden naar heden
Nieuwsblad de Kennemer;  2; 
 

4. Documentnummer: 10012  
TV programma over Heemskerk
Krantenartikel           (16-1-1979)   
Opnamen voor de televisie van het NOS programma Van Gewest tot Gewest naar aanleiding van de verschijning van het boek Heemskerk op weg van het verleden naar heden
Heemskerkse Courant;  1; 
 

5. Documentnummer: 10013  
Heemskerk onderweg van het verleden naar heden
Krantenartikel           (27-11-1978)   
In het kasteel Assumburg is het boek Heemskerk onderweg van verleden naar heden door schrijver Mr. J.W. Groesbeek ten doop gehouden.
Heemskerkse Courant;  1; 
 

6. Documentnummer: 10075  
Historische 'De Knip' herleeft in naamloze vijver Breedweer
Krantenartikel           (3-10-1995)   
Het voorstel om de speel- en natuurvijver aan de meest noordelijke rand van Heemskerk te vernoemen naar het vroegere 'natuurbad' De Knip waarin menig Heemskerker vroeger heeft leren zwemmen. De geschiedenis van De Knip is uitgezocht door Hans Stam (HKH).
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

7. Documentnummer: 10092  
Van Egmond begon de Victorie
          (20-6-1968)   
Verslag over een geslaagd omroepconcours van dorpsomroepers. Genoemd wordt o.a. Dirk Zuurbier.
1; 
 

8. Documentnummer: 10093  
Gedeelte uit "De Wieder"
          (1953)   
Opsomming van momenten en jaartallen zoals benut voor de dorpsomroeper.
Document is afkomstig van gestencild blaadje van de werklozen na ongeveer 1932.

1; 
 

9. Documentnummer: 10127  
Overlijdensadvertentie Hermanus van Benthem
Krantenartikel           (14-7-1959)   
Overlijdensadvertentie oud-gemeentesecretaris Hermanus van Benthem
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

10. Documentnummer: 10132  
In memoriam de heer H.C. Schram
Krantenartikel           (juli 1967)   
In de raadsvergadering is de heer Schram herdacht. De gemeente is hem veel dank verschuldigd.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

11. Documentnummer: 10133  
Secretaris H. Schram maakte zijn laatste tocht door zijn dorp
Krantenartikel           (27-7-1967)   
Afscheid van de gemeentesecretaris. Door het dorp naar de begraafplaats. In de stoet waren ook afgevaardigden van de naburige gemeenten aanwezig.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

12. Documentnummer: 10134  
Bidprentje H.C. Schram
          (22-7-1967)   
Bidprentje Hendrikus Cornelis Schram, bij leven gemeentesecretaris te Heemskerk, voor- en achterzijde
2; 
 

13. Documentnummer: 10151  
Katholieke woonwagenwerk acht zich gepasseerd
Krantenartikel           (14-07-1962)   
Zeer bevreemdende situatie; Katholieke woonwagenwerk acht zich gepasseerd.
1; 
 

14. Documentnummer: 10420  
Schout / schepenen / raad / burgemeesters
             [G.J. van Wijk]
Handgeschreven document met opsomming van namen uit de periode 1389 - 1868
Historische Kring Heemskerk;  4; 
 

15. Documentnummer: 10421  
Reglement Gemeentebestuur Heemskerk
Overeenkomst           (17 november 1803)   
Beschrijving waar het bestuur uit bestaat (leden, werkzaamheden)
Historische Kring Heemskerk;  12; 
 

16. Documentnummer: 10423  
Verslag over 1980, gemeente Heemskerk
Kroniek           (1981)    [Gemeentesecretaris H'kerk]
Jaarverslag in cijfers over het jaar 1980. Exemplaar Wethouder Van Herpen
Gemeente Heemskerk;  47; 
 

17. Documentnummer: 10424  
Jaarcijfers 1981 Gemeente Heemskerk
          (1982)    [Gemeentesecretaris H'kerk]
Overzicht beknopte jaarcijfers Gemeente Heemskerk
Gemeente Heemskerk;  22; 
 

18. Documentnummer: 10428  
Jaaroverzicht 1981 Heemskerk
          (26 januari 1982)    [Gemeentesecretaris H'kerk]
Jaaroverzicht algemene cijfers
Gemeente Heemskerk;  43; 
 

19. Documentnummer: 10429  
Gemeentelijk verslag over 1979
          (11 januari 1980)    [Gemeentesecretaris H'kerk]
Jaarcijfers Heemskerk
Gemeente Heemskerk;  27; 
 

20. Documentnummer: 10433  
Oude scheisteen of grenspaal
Krantenartikel           (06-05-1997)   
De Historische Kring Heemskerk ontfermt zich over een eeuwenoude scheisteen of grenspaal nabij boerderij Zuidendt in het Heemskerkerduin en geeft de grens aan tussen Heemskerk en de vroegere banne Wijk aan Duin
Heemskerkse Courant;  2; 
 

21. Documentnummer: 10434  
Grenspalen
Kaart/Plattegrond             
Procesverbaal der grensbepaling van het grondgebied der gemeente van Wijk aan Zee en Duin en gemeente Heemskerk
3; 
 

22. Documentnummer: 10444  
Wijkverdeling in buurten - plattegrond + beschrijving
Kaart/Plattegrond           (1911)    [G.J. van Wijk]
Wijkindeling op plattegrond Ún uitgeschreven de namen van grond-/huiseigenaren
Historische Kring Heemskerk;  16; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 januari 2023