Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Archief Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 6 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 53   (uit: 154)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Documentnummer: 10075  
Historische 'De Knip' herleeft in naamloze vijver Breedweer
Krantenartikel           (3-10-1995)   
Het voorstel om de speel- en natuurvijver aan de meest noordelijke rand van Heemskerk te vernoemen naar het vroegere 'natuurbad' De Knip waarin menig Heemskerker vroeger heeft leren zwemmen. De geschiedenis van De Knip is uitgezocht door Hans Stam (HKH).
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

2. Documentnummer: 10092  
Van Egmond begon de Victorie
          (20-6-1968)   
Verslag over een geslaagd omroepconcours van dorpsomroepers. Genoemd wordt o.a. Dirk Zuurbier.
1; 
 

3. Documentnummer: 10093  
Gedeelte uit "De Wieder"
          (1953)   
Opsomming van momenten en jaartallen zoals benut voor de dorpsomroeper.
Document is afkomstig van gestencild blaadje van de werklozen na ongeveer 1932.

1; 
 

4. Documentnummer: 10094  
Tolhek-complex komt eindelijk van de grond
Krantenartikel           (7-5-1974)   
Begin van de realisering van bestemmingsplan "Tolhek". In januari 1968 al vastgesteld, maar door gebrek aan financiële middelen nu pas van de grond gekomen.
De 1e fase wordt voornamelijk als opslagterrein benut.

Dagblad Kennemerland;  1; 
 

5. Documentnummer: 10095  
Plan Tolhek komt eindelijk van de grond
Krantenartikel           (14-6-1973)   
In eerstvolgende raadvergadering zal de raad om een krediet worden gevraagd inzake realisering 1e fase Tolhek.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

6. Documentnummer: 10096  
Plan Tolhek vergt drie miljoen gulden
Krantenartikel           (29-6-1973)   
Het (hoge) bedrag waarvoor toestemming wordt gevraagd noopt de oppositiefracties tegen te stemmen. Mogelijke samenwerking met Beverwijk op dit gebied wordt niet wenselijk geacht.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

7. Documentnummer: 10097  
Gemeente moet totaalkosten Tolhek-complex gaan berekenen
Krantenartikel           (28-6-1974)   
Felle kritiek over het functioneren van de gemeenteraad naar aanleiding van het simpel goedkeuren van een begroting die de oorspronkelijke kosten ver overstijgt. Er wordt toegezegd binnen afzienbare termijn een verder uitgewerkte begroting aan te leveren.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

8. Documentnummer: 10098  
Gemeentelijke werkplaats en garage in plan "Tolhek"
Krantenartikel           (13-11-1967)   
Een strook weiland, ingeklemd tussen Tolweg, Zaanlandse Communicatieweg en zuidelijke grens van Heemskerk is uitgezocht om o.a. een centrale gemeentelijke werkplaats, - garage en opslagterrein voor wegenbouwmachines in te richten. de voornemens zijn uitgewerkt in het ontwerp-bestemmingsplan "Tolhek".
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

9. Documentnummer: 10099  
Vaststelling plan "Tolhek"
Krantenartikel           (19-1-1968)   
Het college van B&W stelt de raad voor om over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

10. Documentnummer: 10100  
Baandert sluit aan op Communicatieweg
Krantenartikel           (15-3-1976)   
Provinciale Waterstaat heeft zowel Tolweg als Communicatieweg in beheer. Nu komt er ook een fietspad bij. Dit is ook officieel opgenomen in het bestemmingsplan. Ook sportpark Assumburg en Oud-Haerlem komen hier op uit. Verkeerslichten zullen hier ook deel van uitmaken. In april doet de raad vermoedelijk een uitspraak.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

11. Documentnummer: 10103  
Opslagterrein gemeente aan Tolweg blijft nog ontsierend
Krantenartikel           (19-7-1978)   
Het groen rondom het nieuwe complex schiet flink omhoog. Een geheel andere aanblik biedt het oude terrein; de oude loodsen zijn nog volop in gebruik. Bij het opstellen van de gemeentebegroting 1979 is flink geschrapt in het meerjarenplan. Als het nieuwe complex gereed is, wordt het terrein aan de Tolweg definitief ontruimd.
IJmuider Courant;  1; 
 

12. Documentnummer: 10104  
Dure hoek aan Tolweg voor openbare werken
Krantenartikel           (16-11-1976)   
Verzoek aan de raad verhoging krediet van meer dan 200.000 gulden ter verdere voltooiing. De investering bedraagt straks bijna 2 miljoen gulden. Deel hiervan is ook benut ter uitkoop en onteigening van de firma Van Der Wel.
IJmuider Courant;  1; 
 

13. Documentnummer: 10105  
Tolhek krijgt 'inwoning'van transportbedrijf
Krantenartikel           (16-11-1976)   
Het complex wordt uitgebreid met woonhuis en bedrijfshal van particulier bedrijf. In het kader van onteigening is transportbedrijf Van der Wel BV naar hier verplaatst.
Tevens is een kredietverzoek gedaan voor 66 duizend gulden ten behoeve van aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel, inclusief rioolgemaal.

Dagblad Kennemerland;  1; 
 

14. Documentnummer: 10106  
Gemeentewerken krijgt nieuwe werkplaatsen
Krantenartikel           (28-11-1979)   
Gelijk met de goedkeuring van het raadhuisplein is ook gebeurd voor de bouw van de civieltechnische werkplaats. Vooralsnog komt er nog géén kantine.
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

15. Documentnummer: 10107  
Tolwegcomplex vordert
Krantenartikel             
Aannemersbedrijf Nelis werkt met voortvarendheid aan de bouw van 15 garages ten behoeve van het gemeentelijk wagenpark. Men hoopt dat eind oktober/begin november een en ander gereed zal zijn. Het oude complex blijft nog even actief, zodat een overgangsfase kan worden benut.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

16. Documentnummer: 10108  
Bouw begonnen van gemeente-werkplaats Tolhek
Krantenartikel           (20-3-1980)   
Bouwbedrijf Min is gestart met de bouw van het nieuwe complex, bestaande uit: onderhoudsgarage, werkplaatsen voor de elektrotechnische dienst en openbare werken. Tevens wordt er een noodkantine geplaatst.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

17. Documentnummer: 10109  
Gemeente-werkplaats Tolhek schiet uit de grond
Krantenartikel           (4-7-1980)   
Hier wordt minsten zo hard gewerkt aan nieuwbouw als aan die van het nieuwe gemeentehuis. De firma Min heeft inmiddels het hoogste punt bereikt.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

18. Documentnummer: 10110  
Nieuwe complex van gemeentewerken in Heemskerk geopend
Krantenartikel           (20-12-1980)   
Wethouder Dudink heeft de openingshandeling verricht. Al in 1966 werd het terrein aangewezen voor huisvesting van gemeentewerken. Een kantine moet nog worden gebouwd; de verwachting is dat deze in 1981 gereed zal zijn.
IJmuider Courant;  1; 
 

19. Documentnummer: 10113  
Leden van de Raad der gemeente Heemskerk in de loop der jaren
Krantenartikel             
Foto's van Van Beek, Wentink, Groot, Gouweleeuw, Boeren en Duin,inclusief lijst uit de jaren 1928 t/m 1931
Onbekend;  2; 
 

20. Documentnummer: 10114  
P. Torken terug in de gemeenteraad
Krantenartikel           (5-10-1973)   
Na een jaar afwezigheid vult Torken de vrijgekomen stoel van Verhoeven in binnen de KVP-raadsfractie.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

21. Documentnummer: 10115  
Stembiljet ten behoeve van de Gemeenteraadsverkiezing van Heemskerk
          (30-5-1962)   
Stembiljet. Er is keuze uit 6 partijen.
Gemeente Heemskerk;  1; 
 

22. Documentnummer: 10116  
Het gemeentebestuur van Heemskerk
          (1998-2002)   
Folder met alle gemeenteraadsleden met naam, foto, partij en bemensing van B&W en raadscommissies.
Gemeente Heemskerk;  4; 
 

23. Documentnummer: 10118  
Verkiezingsfolder CDA
            
Folder met info over de te kiezen gemeenteraadsleden voor de komende raadsperiode.
Onbekend;  4; 
 

24. Documentnummer: 10119  
Brede lach bij KVP en prot..-christelijken
Krantenartikel           (2-6-1966)   
Verslag betreffende uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

25. Documentnummer: 10122  
CDA blijft de lakens uitdelen in Heemskerk
Krantenartikel           (30-5-1974)   
De kaarten zijn geschud in Heemskerk. PVDA en PPR blijven oppositie voeren.
Dagblad Kennemerland;  4; 
 

26. Documentnummer: 10124  
Systematische inhoudsopgave op de raadsvoordrachten en notulen over 1972
          (1973)   
Overzicht omschrijvingen, data, gemeentebladnummers, raadsvoordrachtbladzijden en raadsnotulen
Gemeente Heemskerk;  12; 
 

27. Documentnummer: 10125  
Gerrit van Assendelft en zijn testament (1547) deel 1
Heemskring              [Gerard Castricum, Go Stavenuiter]
Onderzoek naar het testament van Gerrit van Assendelft (1547)
12; 
 

28. Documentnummer: 10126  
Ambachtsheren van Heemskerk
Kroniek             
Verslaglegging Geschiedenis en jaartallen van Ambachtsheren van Heemskerk
4; 
 

29. Documentnummer: 10127  
Overlijdensadvertentie Hermanus van Benthem
Krantenartikel           (14-7-1959)   
Overlijdensadvertentie oud-gemeentesecretaris Hermanus van Benthem
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

30. Documentnummer: 10129  
Mr. Hofstraat begint met vertrouwen
Krantenartikel             
De nieuwe gemeentesecretaris (oorspronkelijk afkomstig uit Gelderland) gelooft nog niet in samenvoeging van de 3 IJmondgemeenten. Het behoud van de zelfstandigheid is een kostbaar bezit.
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 januari 2023