Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Archief Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 101   (uit: 227)

Getoond wordt publicatie : 31 t/m 60


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

31. Documentnummer: 10035  
Historische grenspaal weer in ere hersteld
Krantenartikel           (1994)   
Door de stormvloed van februari 1953 is grenspaal tussen Heemskerk en Castricum van een duintop weggeslagen. In 1991 is deze bij toeval teruggevonden. De vonder was Kees Termes. Grenspaal stond nabij km-paal 47.750.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

32. Documentnummer: 10036  
Historische kring Heemskerk ontfermt zich over oude scheisteen
Krantenartikel           (6-5-1997)   
Historische kring Heemskerk ontfermt zich over eeuwenoude beschadigde scheisteen of te wel grenspaal nabij boerderij Zuidendt in het Heemskerkerduin, hij geeft de grens aan tussen Heemskerk en de vroegere banne Wijk aan Duin
1; 
 

33. Documentnummer: 10037  
Grenspaaltjes moeten blijven
Krantenartikel           (21-3-2013)   
Historische grenspaaltjes nabij Fort Veldhuis, Zuidermaatweg (Oud-Haerlem). Deze zijn voorzien van de code O (Ministerie van Oorlog) + volgnummer.
Dagblad Kennemerland;  
 

34. Documentnummer: 10038  
Provincie trekt Uitgeester vaarpolder bij Heemskerk
Krantenartikel           (26-5-1982)   
Voorstel tot grenswijziging vanuit provinciaal bestuur ivm gemeentelijke herindeling kop van Noord-Holland en Noord-Kennemerland.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

35. Documentnummer: 10047  
Het land genaamd "de Pastoors"
          (17-12-1661)   
"Landerijen die bezit der diaconie der Nederlands Hervormde Gemeente te Beverwijk". Daar waar de pastorie heeft gestaan. Vanaf dit huis leidde een (pastoors)laan naar de Oosterweg of Marquettelaan.
Onbekend;  1; 
 

36. Documentnummer: 10048  
Den inhoud van het Land volgens de afdeeling
            
Overzicht landindeling volgens de afdeling. Getypt (doorslag) document met maataanduidingen in morgen, roedes, voeten en dujmen.
Onbekend;  1; 
 

37. Documentnummer: 10049  
Plattegrond De Maer, 1e blad
Kaart/Plattegrond           (1730)    [G.J. van Wijk]
Plattegrond met de grillig gevormde wei/ en hooilanden van De Maer. Rechtsonder geparafeerd door G.J. van Wijk
Onbekend;  
 

38. Documentnummer: 10050  
Beschrijvend blad behorende bij plattegrond, toestand ca. 1725
          (1725)    [G.J. van Wijk]
Plattegrond met de grillig gevormde wee/ en hooilanden van De Maer. Rechtsonder geparafeerd door G.J. van Wijk (zie ook 10049)
Onbekend;  1; 
 

39. Documentnummer: 10051  
Brief aan Rijksarchief H'lem ivm voorgenomen naamgeving "Burchtwaijt"
          (25-5-1981)    [Gemeentesecretaris H'kerk]
Verzoek om inlichtingen over belendingen genoemd in transportakte d.d. 9 december 1628
1; 
 

40. Documentnummer: 10052  
Reactie Rijksarchief Noord-Holland op brief gemeente Heemskerk, 25 mei 1981 "Burchtwaijt"
          (9-6-1981)    [J. Valenbreder-Everse]
Antwoord op brief (zie ook 10051). Gesproken wordt over verkoop van Willem van Rietwijck en familie, plus locatiebepaling, toenmalige koopsom en hoe te betalen. Tevens vermelding waar passeren van akte heeft plaatsgevonden.
1; 
 

41. Documentnummer: 10053  
Beschrijving uit: Mr. J.W. Groesbeek, HEEMSKERK onderweg van verleden naar heden
Kroniek           (1978)    [J.W. Groesbeek]
Kopie bladzijde 86 en 87 ivm De Burchtwaeijt. Zie ook 10051 en 10052.
Onbekend;  1; 
 

42. Documentnummer: 10054  
Beschrijving De Burghtweijt, de basisschool
             [G.J. van Wijk]
Beschrijving van wr de naam van de school zijn oorsprong heeft. Document is gekalligrafeerd.
Onbekend;  1; 
 

43. Documentnummer: 10055  
Beschrijving en geschiedenis perceel tuingrond "De Strengh Kroft"
          (11-8-1969)    [G.J. van Wijk]
Uittreksel van geschiedenis perceel plus beschrijving welke percelen nog meer in Heemskerks bezit zijn (deels vastgelegd in de Franse taal).
Onbekend;  2; 
 

44. Documentnummer: 10057  
Naamgeving terrasflats Breedweer
          (6-10-1986)    [G.J. van Wijk]
Gelegen in Noordbroek (Noorderveld). Naamgeving was initiatief van Woningbouwvereniging 'Ons Huis'.
1; 
 

45. Documentnummer: 10058  
Scholengemeenschap Berlingh College
Tekening           (27-5-1974)   
Besluit van het bestuur om de scholengemeenschap na stemming onder de ouders, leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen voortaan Berlingh College te noemen.
1; 
 

46. Documentnummer: 10059  
Veldnamen voor flatgebouwen
Krantenartikel           (8-1-1987)   
Veldnamen voor de beide terrasflats van de woningbouwvereniging Ons Huis in Breedweer.
Nieuwsblad de Kennemer;  1; 
 

47. Documentnummer: 10062  
Tussen duin en dorp
Krantenartikel           (24-6-2004)   
Verkenning tuindersgebied inzake de lelies, orchideen en ander producten
Heemskerkse Courant;  1; 
 

48. Documentnummer: 10066  
Verpondingsboek 1730
Heemskring           (2-11-1992)   
Aanvraag verzoek of de grondpercelen in het historisch archief bekend zijn en of er nog eigendomspapieren of huurpercelen zijn
Historische Kring Heemskerk;  3; 
 

49. Documentnummer: 10075  
Historische 'De Knip' herleeft in naamloze vijver Breedweer
Krantenartikel           (3-10-1995)   
Het voorstel om de speel- en natuurvijver aan de meest noordelijke rand van Heemskerk te vernoemen naar het vroegere 'natuurbad' De Knip waarin menig Heemskerker vroeger heeft leren zwemmen. De geschiedenis van De Knip is uitgezocht door Hans Stam (HKH).
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

50. Documentnummer: 10092  
Van Egmond begon de Victorie
          (20-6-1968)   
Verslag over een geslaagd omroepconcours van dorpsomroepers. Genoemd wordt o.a. Dirk Zuurbier.
1; 
 

51. Documentnummer: 10093  
Gedeelte uit "De Wieder"
          (1953)   
Opsomming van momenten en jaartallen zoals benut voor de dorpsomroeper.
Document is afkomstig van gestencild blaadje van de werklozen na ongeveer 1932.

1; 
 

52. Documentnummer: 10094  
Tolhek-complex komt eindelijk van de grond
Krantenartikel           (7-5-1974)   
Begin van de realisering van bestemmingsplan "Tolhek". In januari 1968 al vastgesteld, maar door gebrek aan financile middelen nu pas van de grond gekomen.
De 1e fase wordt voornamelijk als opslagterrein benut.

Dagblad Kennemerland;  1; 
 

53. Documentnummer: 10095  
Plan Tolhek komt eindelijk van de grond
Krantenartikel           (14-6-1973)   
In eerstvolgende raadvergadering zal de raad om een krediet worden gevraagd inzake realisering 1e fase Tolhek.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

54. Documentnummer: 10096  
Plan Tolhek vergt drie miljoen gulden
Krantenartikel           (29-6-1973)   
Het (hoge) bedrag waarvoor toestemming wordt gevraagd noopt de oppositiefracties tegen te stemmen. Mogelijke samenwerking met Beverwijk op dit gebied wordt niet wenselijk geacht.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

55. Documentnummer: 10097  
Gemeente moet totaalkosten Tolhek-complex gaan berekenen
Krantenartikel           (28-6-1974)   
Felle kritiek over het functioneren van de gemeenteraad naar aanleiding van het simpel goedkeuren van een begroting die de oorspronkelijke kosten ver overstijgt. Er wordt toegezegd binnen afzienbare termijn een verder uitgewerkte begroting aan te leveren.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

56. Documentnummer: 10098  
Gemeentelijke werkplaats en garage in plan "Tolhek"
Krantenartikel           (13-11-1967)   
Een strook weiland, ingeklemd tussen Tolweg, Zaanlandse Communicatieweg en zuidelijke grens van Heemskerk is uitgezocht om o.a. een centrale gemeentelijke werkplaats, - garage en opslagterrein voor wegenbouwmachines in te richten. de voornemens zijn uitgewerkt in het ontwerp-bestemmingsplan "Tolhek".
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

57. Documentnummer: 10099  
Vaststelling plan "Tolhek"
Krantenartikel           (19-1-1968)   
Het college van B&W stelt de raad voor om over te gaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

58. Documentnummer: 10100  
Baandert sluit aan op Communicatieweg
Krantenartikel           (15-3-1976)   
Provinciale Waterstaat heeft zowel Tolweg als Communicatieweg in beheer. Nu komt er ook een fietspad bij. Dit is ook officieel opgenomen in het bestemmingsplan. Ook sportpark Assumburg en Oud-Haerlem komen hier op uit. Verkeerslichten zullen hier ook deel van uitmaken. In april doet de raad vermoedelijk een uitspraak.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

59. Documentnummer: 10103  
Opslagterrein gemeente aan Tolweg blijft nog ontsierend
Krantenartikel           (19-7-1978)   
Het groen rondom het nieuwe complex schiet flink omhoog. Een geheel andere aanblik biedt het oude terrein; de oude loodsen zijn nog volop in gebruik. Bij het opstellen van de gemeentebegroting 1979 is flink geschrapt in het meerjarenplan. Als het nieuwe complex gereed is, wordt het terrein aan de Tolweg definitief ontruimd.
IJmuider Courant;  1; 
 

60. Documentnummer: 10104  
Dure hoek aan Tolweg voor openbare werken
Krantenartikel           (16-11-1976)   
Verzoek aan de raad verhoging krediet van meer dan 200.000 gulden ter verdere voltooiing. De investering bedraagt straks bijna 2 miljoen gulden. Deel hiervan is ook benut ter uitkoop en onteigening van de firma Van Der Wel.
IJmuider Courant;  1; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 oktober 2022