Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Archief Heemskerk Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 101   (uit: 227)

Getoond wordt publicatie : 61 t/m 90


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

61. Documentnummer: 10105  
Tolhek krijgt 'inwoning'van transportbedrijf
Krantenartikel           (16-11-1976)   
Het complex wordt uitgebreid met woonhuis en bedrijfshal van particulier bedrijf. In het kader van onteigening is transportbedrijf Van der Wel BV naar hier verplaatst.
Tevens is een kredietverzoek gedaan voor 66 duizend gulden ten behoeve van aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel, inclusief rioolgemaal.

Dagblad Kennemerland;  1; 
 

62. Documentnummer: 10106  
Gemeentewerken krijgt nieuwe werkplaatsen
Krantenartikel           (28-11-1979)   
Gelijk met de goedkeuring van het raadhuisplein is ook gebeurd voor de bouw van de civieltechnische werkplaats. Vooralsnog komt er nog géén kantine.
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

63. Documentnummer: 10107  
Tolwegcomplex vordert
Krantenartikel             
Aannemersbedrijf Nelis werkt met voortvarendheid aan de bouw van 15 garages ten behoeve van het gemeentelijk wagenpark. Men hoopt dat eind oktober/begin november een en ander gereed zal zijn. Het oude complex blijft nog even actief, zodat een overgangsfase kan worden benut.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

64. Documentnummer: 10108  
Bouw begonnen van gemeente-werkplaats Tolhek
Krantenartikel           (20-3-1980)   
Bouwbedrijf Min is gestart met de bouw van het nieuwe complex, bestaande uit: onderhoudsgarage, werkplaatsen voor de elektrotechnische dienst en openbare werken. Tevens wordt er een noodkantine geplaatst.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

65. Documentnummer: 10109  
Gemeente-werkplaats Tolhek schiet uit de grond
Krantenartikel           (4-7-1980)   
Hier wordt minsten zo hard gewerkt aan nieuwbouw als aan die van het nieuwe gemeentehuis. De firma Min heeft inmiddels het hoogste punt bereikt.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

66. Documentnummer: 10110  
Nieuwe complex van gemeentewerken in Heemskerk geopend
Krantenartikel           (20-12-1980)   
Wethouder Dudink heeft de openingshandeling verricht. Al in 1966 werd het terrein aangewezen voor huisvesting van gemeentewerken. Een kantine moet nog worden gebouwd; de verwachting is dat deze in 1981 gereed zal zijn.
IJmuider Courant;  1; 
 

67. Documentnummer: 10113  
Leden van de Raad der gemeente Heemskerk in de loop der jaren
Krantenartikel             
Foto's van Van Beek, Wentink, Groot, Gouweleeuw, Boeren en Duin,inclusief lijst uit de jaren 1928 t/m 1931
Onbekend;  2; 
 

68. Documentnummer: 10114  
P. Torken terug in de gemeenteraad
Krantenartikel           (5-10-1973)   
Na een jaar afwezigheid vult Torken de vrijgekomen stoel van Verhoeven in binnen de KVP-raadsfractie.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

69. Documentnummer: 10115  
Stembiljet ten behoeve van de Gemeenteraadsverkiezing van Heemskerk
          (30-5-1962)   
Stembiljet. Er is keuze uit 6 partijen.
Gemeente Heemskerk;  1; 
 

70. Documentnummer: 10116  
Het gemeentebestuur van Heemskerk
          (1998-2002)   
Folder met alle gemeenteraadsleden met naam, foto, partij en bemensing van B&W en raadscommissies.
Gemeente Heemskerk;  4; 
 

71. Documentnummer: 10118  
Verkiezingsfolder CDA
            
Folder met info over de te kiezen gemeenteraadsleden voor de komende raadsperiode.
Onbekend;  4; 
 

72. Documentnummer: 10119  
Brede lach bij KVP en prot..-christelijken
Krantenartikel           (2-6-1966)   
Verslag betreffende uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

73. Documentnummer: 10122  
CDA blijft de lakens uitdelen in Heemskerk
Krantenartikel           (30-5-1974)   
De kaarten zijn geschud in Heemskerk. PVDA en PPR blijven oppositie voeren.
Dagblad Kennemerland;  4; 
 

74. Documentnummer: 10124  
Systematische inhoudsopgave op de raadsvoordrachten en notulen over 1972
          (1973)   
Overzicht omschrijvingen, data, gemeentebladnummers, raadsvoordrachtbladzijden en raadsnotulen
Gemeente Heemskerk;  12; 
 

75. Documentnummer: 10125  
Gerrit van Assendelft en zijn testament (1547) deel 1
Heemskring              [Gerard Castricum, Go Stavenuiter]
Onderzoek naar het testament van Gerrit van Assendelft (1547)
12; 
 

76. Documentnummer: 10126  
Ambachtsheren van Heemskerk
Kroniek             
Verslaglegging Geschiedenis en jaartallen van Ambachtsheren van Heemskerk
4; 
 

77. Documentnummer: 10127  
Overlijdensadvertentie Hermanus van Benthem
Krantenartikel           (14-7-1959)   
Overlijdensadvertentie oud-gemeentesecretaris Hermanus van Benthem
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

78. Documentnummer: 10129  
Mr. Hofstraat begint met vertrouwen
Krantenartikel             
De nieuwe gemeentesecretaris (oorspronkelijk afkomstig uit Gelderland) gelooft nog niet in samenvoeging van de 3 IJmondgemeenten. Het behoud van de zelfstandigheid is een kostbaar bezit.
Dagblad Kennemerland;  2; 
 

79. Documentnummer: 10131  
Heemskerk van start met buurtbeheer in centrum
Krantenartikel             
Indien accoord van de raad dan wordt de komende zomer gestart met opbouw buurtbeheer. Het centrum wordt opgenomen als experimentgebied. Eerst zal in deze raadsvergadering de nieuwe gemeentesecretaris Beverloo officieel worden benoemd.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

80. Documentnummer: 10132  
In memoriam de heer H.C. Schram
Krantenartikel           (juli 1967)   
In de raadsvergadering is de heer Schram herdacht. De gemeente is hem veel dank verschuldigd.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

81. Documentnummer: 10133  
Secretaris H. Schram maakte zijn laatste tocht door zijn dorp
Krantenartikel           (27-7-1967)   
Afscheid van de gemeentesecretaris. Door het dorp naar de begraafplaats. In de stoet waren ook afgevaardigden van de naburige gemeenten aanwezig.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

82. Documentnummer: 10134  
Bidprentje H.C. Schram
          (22-7-1967)   
Bidprentje Hendrikus Cornelis Schram, bij leven gemeentesecretaris te Heemskerk, voor- en achterzijde
2; 
 

83. Documentnummer: 10135  
Nieuwe verordening voor katholiek woonwagenwerk
Krantenartikel           (18-8-1961)   
Een verzoek tot aanvullende subsidie is ingediend, dit in het kader van (een deel van) de bezoldiging en sociale lasten voor een deskundige functionaris.
IJmuider Courant;  1; 
 

84. Documentnummer: 10138  
KVP-ers Bruin en Beentjes tegen samenwerkings-U.T.S ; Plaats regionale woonwagenkamp minder gelukkig
Krantenartikel           (11-05-1962)   
Accoordverklaring Raad van Heemskerk met het voorstel van college B en W mbt besluit om tezamen met de gemeenten Velsen en Beverwijk een regionaal woonwagenkamp te stichten, De heren Beentjes en de Bruin wilden in de notulen de aantekening geplaatst zien, dat zij tegen deelneming zijn van de gemeente Heemskerk in de op te richten U.T.S.
1; 
 

85. Documentnummer: 10141  
Leven woonwagenbewoners wordt steeds moeilijker
Krantenartikel           (28-3-1962)   
Het IJmond-Adviescollege heeft de gemeenteraden van de IJmond geadviseerd om een regionaal woonwagenkamp tot stand te brengen. Ook vanuit het Ministerie van Maatschappelijk Werk wordt dit gepromoot. In deze tijd wordt het voor de bewoners steeds lastiger om een eigen inkomen te verwerven.
Dagblad Kennemerland;  1; 
 

86. Documentnummer: 10142  
Katholiek Woonwagenwerk niet gekend in plannen regionaal kamp
Krantenartikel           (16-7-1962)   
Ondanks een stijgende lijn van activiteiten, merkt het KW op dat zij in de afgelopen periode niet is betrokken bij de plannen voor een regionaal kamp in Heemskerk.
De voorgestelde locatie (Communicatieweg) ligt wel in een ´geografisch isolement´ hetgeen niet bijdraagt tot integratie. Veel woonwagenbewoners hebben inmiddels ook werkzaamheden in de gevestigde samenleving. Tevens wil men contacten leggen in verband met een nog te bouwen kleuterschool.

IJmuider Courant;  1; 
 

87. Documentnummer: 10151  
Katholieke woonwagenwerk acht zich gepasseerd
Krantenartikel           (14-07-1962)   
Zeer bevreemdende situatie; Katholieke woonwagenwerk acht zich gepasseerd.
1; 
 

88. Documentnummer: 10152  
32 woonwagens mogen in woonwagenkamp
Krantenartikel           (8-10-1962)   
Het bestaande kamp aan de Oude Pontweg biedt plaats aan maximaal 32 wagens. Echter, de laatste tijd staan er méér. Dit zorgt voor problemen.
IJmuider Courant;  1; 
 

89. Documentnummer: 10420  
Schout / schepenen / raad / burgemeesters
             [G.J. van Wijk]
Handgeschreven document met opsomming van namen uit de periode 1389 - 1868
Historische Kring Heemskerk;  4; 
 

90. Documentnummer: 10423  
Verslag over 1980, gemeente Heemskerk
Kroniek           (1981)    [Gemeentesecretaris H'kerk]
Jaarverslag in cijfers over het jaar 1980. Exemplaar Wethouder Van Herpen
Gemeente Heemskerk;  47; 
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

Begin        Vorige      1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 januari 2023