Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH

Beeldbank Artikelen Historische Kring Heemskerk

  1. Zoek op:   aaneengesloten tekst   alle losse woorden (AND)   één van de losse woorden (OR)
             
       leeg veld : toon alle 466 publicaties

  2. Zoeken in veld:           +    Verschijningsjaar:   

  3. Zoekwoord mag onderdeel van een woord zijn:       

  4. Resultaat zoekactie sorteren op: Artikelnummer  Auteur(s)  Titel artikel  Ongesorteerd       

  5. Zoeken in OCR-tekst publicaties: Ja  Neen     
Of toon de nieuwe publicaties op internet van laatste : maand (1) ... kwartaal (24) ... jaar (31)

Aantal publicaties op internet: 466
Aantal publicaties op intranet: 466
Laatste update: 21-01-2023 (22:50)

Een van de publicaties
(nr. 2020051927):

Eeuw Mariaschool voorlopig zonder feest
Klik op plaatje voor verdere informatie.

Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?

 
Wij maken de gebruiker attent op de verkrijgbaarheid van ons magazine Heemskring gedurende een groot aantal jaren na de verschijning. In verband daarmede publiceren wij in deze beeldbank de artikelen die daarin verschenen korter langer dan 5 jaren terug niet volledig.
Ten tijde van de oorspronkelijke publicatie was er instemming van de getoonde personen en instanties.
Mocht dat op dit moment niet meer het geval zijn, kunt u als belanghebbende dat kenbaar maken middels ons reactieformulier.
Na ontvangst zullen wij een en ander opnieuw beoordelen en zonodig de publicatie verwijderen.
  = <Naast deze artikelenbeeldbank zijn bij de Historische Kring Heemskerk beschikbaar:
© Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagerbrug, NH)
cookie gebruik
Versie: 4.14a

Of maak uw keuze uit:

Rubriek:

Auteur(s):

 

 

Verschijningsjaar:

Medium:

Versie ZCBS/ZBBS: 17 oktober 2022