Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1990   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1990040101  
Titel                  : Een kring onderdak
Auteur(s)         : Hin, H.G.   --   Rubriek(en) : Verenigingszaken HKH
Medium           : Heemskring Magazine    3
Korte beschouwing over de ontwikkelingen tijdens het eerste levensjaar van de HKH
 

2. Artikelnummer: 1990040202  
Titel                  : En toen was er vrede
Auteur(s)         : Beentjes, Jac.Th.   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    3
Persoonlijke herinneringen van de schrijver aan het bekend worden van de bevrijding op 4 mei 1945
 

3. Artikelnummer: 1990040304  
Titel                  : Scherven in Heemskerk
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.; Wiegmans, Frans   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over Merovingisch en Karolingisch aardewerk, gevonden in de strandwal tussen Oosterweg en Kerkweg in Heemskerk
 

4. Artikelnummer: 1990040508  
Titel                  : Nicolaas Henneman, een pionier van de fotografie
Auteur(s)         : Helm, van der, P.A.M.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    3
Leven en werk van de man die als mede-uitvinder van de fotografie wordt beschouwd. Hij leefde van 1813-1898.
 

5. Artikelnummer: 1990040911  
Titel                  : De inbraak in 1945 in het bevolkingsregister
Auteur(s)         : Roos, de, Jan   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    3
De diefstal op 5 januari 1945 van het complete bevolkingsregister uit het Heemskerkse Gemeentehuis als de spectaculairste actie van de plaatselijke illegaliteit.
 

6. Artikelnummer: 1990041218  
Titel                  : De oude Christelijke school
Auteur(s)         : Tuinen, van, Sj.   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over de oprichting in 1907 en het bestaan tot ca 1960 van de Christelijke school aan de Marquettelaan, ooit ook wel genoemd de school van Meester Van Tuinen.
 

7. Artikelnummer: 1990041921  
Titel                  : Schatten in de duinen
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Roos, de, Jan   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over de kunstbunkers in het duingebied en (het vervoer van) de kunstwerken die daarin tijdelijk opgeslagen zijn geweest.
 

8. Artikelnummer: 1990042222  
Titel                  : Wie was N.C. de Jong
Auteur(s)         : Janssens, Pierre   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over leven en werken van deze Heemskerkse (kunst-)schilder en musicus (1908-1940)
 

9. Artikelnummer: 1990042328  
Titel                  : Daar een Smeederij in is gedaan ...
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    3
Wel en wee van de 'smederij'- familie Gooijer in Heemskerk incl stamboom
 

10. Artikelnummer: 1990042933  
Titel                  : Wat gebeurde er in .... 1945
Auteur(s)         : Roos, de, Jan   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    3
Wel en wee in het laatste halfjaar van de tweede wereldoorlog en de bevrijdingsfeesten na afloop daarvan.
 

11. Artikelnummer: 1990043434  
Titel                  : Winkeltjes in de Duinderbuurt
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over het cafť en de kruidenierswinkel in de eerste helft van de 20ste eeuw aan de Voorweg in het buurtschap Duinderbuurt op de meest westelijke strandwal binnen de Gemeente.
 

12. Artikelnummer: 1990043536  
Titel                  : Uit de kringen
Auteur(s)         : Redactie Heemskring   --   Rubriek(en) : Verenigingszaken HKH
Medium           : Heemskring Magazine    3
Overzicht van de werkzaamheden in de afgelopen periode en contactadressen van de verschillende werkgroepen binnen de HKH
 

13. Artikelnummer: 1990110102  
Titel                  : Een kring aan de slag
Auteur(s)         : Hin, H.G.   --   Rubriek(en) : Verenigingszaken HKH
Medium           : Heemskring Magazine    4
Terugblik op de verenigingsactiviteiten in het afgelopen halfjaar waarin o.a. de opening van het Historisch Huis aan de Kerklaan op 28 april 1990 en de expositie 'Heemskerk '40-'45'
 

14. Artikelnummer: 1990110308  
Titel                  : Oud Haerlem: van kasteel tot koeweide
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    4
De geschiedenis van het rond 1248 gebouwde kasteel dat tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten ca 1350 werd belegerd en werd verwoest. Tussen 1960-1962 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden en het terrein werd in 1975 tot archeologisch monument verklaard.
 

15. Artikelnummer: 1990110909  
Titel                  : Heemskerk in AustraliŽ
Auteur(s)         : Rozemeijer, N.J.E.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    4
Verslag van de schrijver die in 1989 tijdens zijn vakantie een aantal families bezocht die in de jaren 50 en 60 vanuit Heemskerk naar AustraliŽ emigreerden.
 

16. Artikelnummer: 1990111016  
Titel                  : Het manuscript van Van Benthem
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    4
Over het leven en het het manuscript uit 1956 van de hand van de Gemeentesecretaris Herman van Benthem (1882-1959), dat nooit werd uitgegeven maar wel als basis diende voor het boek 'Heemskerk, onderweg van verleden naar heden' van de hand van Mr. J.W. Groesbeek dat in 1978 werd gepubliceerd.
 

17. Artikelnummer: 1990111722  
Titel                  : Komen alle Heemskerkers uit Duitsland?
Auteur(s)         : Crasbeek, van, F.W.H.   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    4
Familiegeschiedenis en stamboom vanaf stamvader Arie Mijland (derde generatie), later ook Meijland, (1798-1872). Evenals meerdere 'Hollandgšnger' kwam een van zijn voorvaders vanuit Duitsland als gastarbeider hierheen.
 

18. Artikelnummer: 1990112326  
Titel                  : De verwoesting van Heemskerk tijdens de opstand
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine   
Over het lot van Heemskerk tijdens de 'Opstand', de oorlog met Spanje, waarin rond 1573 heel Heemskerk werd gesloopt en met de grond gelijkgemaakt.
 

19. Artikelnummer: 1990112730  
Titel                  : Het Duinderwalletje
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Plaats Heemskerk; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    4
De geschiedenis en functie van het eeuwenoude verbindingspad in het strandwallenlandschap alsmede het verhaal over hakhoutexploitatie.
 

20. Artikelnummer: 1990113132  
Titel                  : 't Kaasfabriek
Auteur(s)         : Schoen, Jaap   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    4
Over het pand op de hoek van het Kerkplein en de Kerkweg waarin tussen 1904-1929 (sloop) een kaasfabriek was gevestigd.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 november 2018