Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2008   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 11   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 2008040108  
Titel                  : 'Je moest gezond wezen met een clean straf register'
Auteur(s)         : Morees-Ros, Karin   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    39
Op 1 juli 1949 stapte Jan van Tunen aan boord van de `Volendam', op weg naar Canada. Enthousiast geworden door de berichten over dat land wilde hij de mogelijkheden daar benutten na de sombere oorlogsjaren. Na Jan volgden zijn broers Wim in 1951 en Dirk in 1952. In 1953 nam zus Trien het vliegtuig naar Canada, met haar man Joop Meijer, haar vijf kinderen en zus Em. Zo hadden vader Henk (zijn bijnaam was IJzeren Hein) en moeder Bregje van Tunen al vijf kinderen in Canada wonen. In 1957 pakten ook Henk en Bregje hun koffers om zich met hun thuiswonende kinderen bij de kinderen in Canada te voegen. Alleen Henk, die al getrouwd was, bleef achter. Toch emigreerde ook hij naar Canada, al was dat pas in 1976.
 

2. Artikelnummer: 2008040911  
Titel                  : Samen maar toch zelfstandig
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    39
De samenvoeging van de IJmondgemeente heeft heel wat gemoederen bezig gehouden. Op 20 mei 1958 werd daartoe de eerste aanzet gegeven...
 

3. Artikelnummer: 2008041214  
Titel                  : Heemskerkers op zoek naar ruimte
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Bedrijf en onderneming; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    39
Heemskerk kende een enorme inwonersgroei in de vijftiger en zestiger jaren. Er ontstond een grote behoefte aan woonruimte. Tegelijkertijd vertrokken er ook Heemskerkers met hun bedrijf naar elders, noodgedwongen, omdat in onze gemeente soms weinig ruimte voor expansie overbleef door de onteigeningen die plaats vonden ten behoeve van de bouw van nieuwe woningen.
Eťn van deze Heemskerkse bedrijven was firma P.J. Mulder & Zn. die in februari 2007 tijdens een tulpenshow zijn honderdjarig bestaan heeft gevierd.
 

4. Artikelnummer: 2008041524  
Titel                  : Doorleren op het Pius-X College
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    39
Tot 1954 waren de Heemskerkse kinderen voor het middelbaar onderwijs aangewezen op scholen in Haarlem en Alkmaar. Het aantal kinderen dat ging doorleren was toen gering. Niet alleen was de afstand een belemmering, het middelbaar onderwijs was niet weggelegd voor de kinderen van de agrarische bevolking van Heemskerk. Het was te duur, elitair en bovendien waren de kinderen hard nodig in het boeren- of tuindersbedrijf van vader. Met de stichting van het Pius-X College in Beverwijk, de `Streekschool voor Midden-Kennemerland', kwam daar verandering in.
 

5. Artikelnummer: 2008042526  
Titel                  : De geschiedenis van Broer Schermer en Sieuwtje Bak
Auteur(s)         : Huisman, Gzn, Jan.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    39
Een nog onderbelicht gebied in de Heemskring is het zuidoosten van Heemskerk, aan de
Communicatieweg tegen Assendelft, met de polder de Noorderbuitendijken. Er wonen weinig
mensen maar het gebied heeft niettemin een bewogen geschiedenis. Broer Schermer en zijn vrouw Sieuwtje Bak, hun dochter Aagje. Een verhaal verteld aan haar kinderen en opgeschreven door haar kleinzoon Jan Gerritszoon Huisman.
 

6. Artikelnummer: 2008042731  
Titel                  : `Con Amore' Christelijk gemengd zangkoor
Auteur(s)         : Vries, de, Ton   --   Rubriek(en) : Jubileum; Kerken en religie; Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    39
Muziek en zingen horen voor velen thuis in de kerk. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de jonge kerk, in de vierde en vijfde eeuw, werd het zingen gezien als een manier om mensen te misleiden. Het zingen zou mensen in trance brengen en hen betoveren. Het heeft Ambrosius, bisschop van Milaan, heel veel strijd gekost om de kerkgemeente te laten zingen. En dan komt er een hele ontwikkeling van de kerkmuziek, van het Gregoriaans tot het zingen in de landstaal, van eenstemmig tot meerstemmig. Maar er bleef strijd, mag het wel zo uitbundig, moet het niet soberder? Kortom, de geschiedenis van 'Con Amore'
 

7. Artikelnummer: 2008043232  
Titel                  : Koninklijk bezoek aan 'de Heemskerk'
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    39
Beschrijving van het bezoek door Koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Hendrik aan het pantserschip 'Jacob van Heemskerck' rond 1914.
 

8. Artikelnummer: 2008113344  
Titel                  : Dansen in de kerk
Auteur(s)         : Morees-Ros, Karin   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    40
Tot de dierbaarste herinneringen van de oudere generatie behoren de danslessen uit de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Veel Heemskerkers volgden die hij dansschool Andrť Bakker. Op een serieus gezicht verschijnt een lach en ogen gaan spontaan glimmen als die tijd ter sprake komt. Opmerkingen als 'dat was een gouden tijd' en 'ik zou het zo weer over willen doen' zijn dan niet van de lucht. En het dansen onder de mistletoe, de krans die tijdens de kersttijd boven de dansvloer hing, was voor velen het hoogtepunt.
 

9. Artikelnummer: 2008114550  
Titel                  : Monumentaal Heemskerk
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.; Vet, Ria.   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    40
Tijdens de vergadering van de Heemskerkse gemeenteraad van 29 maart 2007 liet de fractie van GroenLinks weten zich zorgen te maken over de panden in de gemeente die wel een historische waarde hebben maar niet op een officiŽle monumentenlijst staan. Wanneer voor dergelijke panden een sloopvergunning wordt aangevraagd kan die, vanwege het ontbreken van de beschermende status, niet worden geweigerd. In een motie riep de fractie Burgemeester en Wethouders daarom op om, met hulp van de HKH, de bestaande monumentenlijst nog eens tegen het licht te houden en te actualiseren. De motie werd door alle fracties gesteund.
 

10. Artikelnummer: 2008115162  
Titel                  : Sinnige en Sinneger van Heemskerk
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    40
Dit verhaal begint met Gens Nostra, het maandblad van de Nederlandse Genealogische
Vereniging. In het januarinummer van 1952 stond een oproep aan personen met de familie
naam Sinninghe, Sinnige, Sinnigen, om gegevens uit te wisselen. Gerard van Wijk was net enkele jaren op het gemeentehuis van Heemskerk werkzaam en had veel interesse in de geschiedenis van het dorp waar hij was komen wonen. Hij reageerde op deze oproep van Jacques Sinninghe uit Breda en stuurde hem gegevens van de eerste Sinnige die in Heemskerk was komen wonen: Pieter Sinnige, getrouwd met Anna Geertruida
Eenhuis.
 

11. Artikelnummer: 2008116364  
Titel                  : Heemskerkse vogelnamen
Auteur(s)         : Huisman, Gzn, Jan.   --   Rubriek(en) : Diversen; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    40
De verschillende grondsoorten met de verschillende soorten begroeiing hebben een invloed
op de vogelsoorten die in Heemskerk voorkomen. Dat was vooral zo in het verleden toen de
tuinderijen met groente- en bollenteelt en de weilanden met vee het landschap beheersten. Voor de vele vogels gebruikten de Heemskerkers niet altijd de officiŽle namen. Voor veel vogels waren volksnamen in gebruik.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 december 2018