Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2021   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 12   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 2021010722  
Titel                  : Veredelde adelboeken
Auteur(s)         : Rol, Co   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Genealogie, families
Medium           : Noordhollands Dagblad    07-01-2021
Over de vondst van het 100-jarige losbladige boek van de adellijke geslachten en het herstel en inbinden daarvan in leren omslagen.
 

2. Artikelnummer: 2021010926  
Titel                  : Weesbeeld in Heemskerk: maker en eigenaar onbekend
Auteur(s)         : Kok, Eric   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Plaats Heemskerk
Medium           : Noordhollands Dagblad    09-01-2021
Over een gevonden onbekend beeld in Heemskerk waarvan de maker en eigenaar worden gezocht.
 

3. Artikelnummer: 2021040306  
Titel                  : Een klok met heimwee
Auteur(s)         : Spaan, Tineke   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    65
Wie kent niet de iconische Zaanse klokjes die in ontelbare Hollandse huiskamers de tijd wegtikten?
De schrijfster kwam in het bezit van een Zaanse klok uit 1702, die veel onzichtbare informatie bleek te bevatten.
In de klok die ooit met hun toenmalige eigenaren regelmatig meereisde naar Kasteel Assumburg, trof zij afbeeldingen aan en o.a. de namen `Jean Deutz' en 'Anna Maria Boreel'. Een portret van Anna Maria Boreel (de naam Anna Maria op de kraag) met een sieraad op het voorhoofd en vele tekeningen van slot Assumburg.
Zo ook een fraaie tekening van Jean en Anna met een peuter op schoot, buitengewoon gedetailleerd.
 

4. Artikelnummer: 2021040713  
Titel                  : Brand in het Jozefziekenhuis
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Gezondheid, welzijn
Medium           : Heemskring Magazine    65
Brandweercommandant Ad Baardemans schreef het officiële verslag van de brand, die op 23 augustus 1973 woedde in het 3e paviljoen van het r.k. ziekenhuis voor Midden Kennemerland te Heemskerk -Sint Jozef- het zogenoemde noodziekenhuis.
Daarna vertelt brandweerman Joop van Tunen hoe zijn verjaarspartij diezelfde avond wel heel anders afliep dan verwacht. Zuster Antonia Marie en zuster Lidwina halen herinneringen op aan de evacuatie van de patiënten uit alle vijf paviljoens. En tot slot een terugblik van technicus Jan van der Meer die dienst had op de avond van de brand.
 

5. Artikelnummer: 2021040901  
Titel                  : Kasteelklok van Assumburg
Auteur(s)         : Rol, Co   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk
Medium           : Noordhollands Dagblad    9 april 2021
Tineke Spaan kwam in het bezit van een Zaanse klok uit 1702, die veel onzichtbare informatie bleek te bevatten.
In de klok die ooit met hun toenmalige eigenaren regelmatig meereisde naar Kasteel Assumburg, trof zij afbeeldingen aan en o.a. de namen `Jean Deutz' en 'Anna Maria Boreel'. Een portret van Anna Maria Boreel (de naam Anna Maria op de kraag) met een sieraad op het voorhoofd en vele tekeningen van slot Assumburg.
Zie ook 2021040306 een uitgebreid artikel dat Tineke schreef daarover in Heemskring 65 van april 2014.
 

6. Artikelnummer: 2021040902  
Titel                  : Leenbrief van kasteel Assumburg uit 1568 terug in Heemskerk
Auteur(s)         : Kok, Eric   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Noordhollands Dagblad    9 april 2021
De Belgische ondernemer Peter van der Stock, kocht op een veiling van Catawiki de oorspronkelijke leenbrief van kasteel Assumburg.
In het document, voorzien van het lakzegel van Willem de Rijke (de vader van prins Willem van Oranje) wordt beschreven welke lenen (door de leenheer in gebruik gegeven gebouwen, landerijen en goederen) Gerrit van Assendelft als de zijne mocht beschouwen.
In de brief is de situatie van 31 december 1546 beschreven. Op 12 maart 1568 werd daaraan toegevoegd dat na het overlijden van Gerrit alles was overgegaan in handen van zijn zoon Niclaes.
Na bestudering van het document kon de Historische Kring Heemskerk het document op een aantrekkelijke wijze van Van der Stock overnemen waarmee het weer terugkeerde in de omgeving waar het een innige band mee had in het verleden.
 

7. Artikelnummer: 2021041004  
Titel                  : Familie Baltus is verknocht aan het dorp Heemskerk
Auteur(s)         : Rol, Co   --   Rubriek(en) : Genealogie, families; Plaats Heemskerk
Medium           : Noordhollands Dagblad    10 april 2021
Vanaf 1 maart 2021 is er op radio op Heemskerk FM onder de titel ‘OVER HEEMSKERK GESPROKEN….!’een radioprogramma van 16.00-17.00 uur met onder andere drie generaties Heemskerkers.
Op 12 april 2021 was het de beurt van onze scheidende burgemeester Mieke Baltus die met vader en zoon vertelden over hun band met het 'stadse' dorp Heemskerk.
 

8. Artikelnummer: 2021041417  
Titel                  : Geofysisch onderzoek op het kasteelterrein Oud Haerlem
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    65
In 2019 ontstond een multidisciplinair team dat de (verdwenen) kastelen van Noord-Holland als onderzoeksdoel heeft.
Rob Gruben en Jean Roefstra zetten de strategie van het onderzoek uit. Natuurlijk kwam daarbij het kasteelterrein van Oud Haerlem ter sprake waarbij de vraag was of het mogelijk zou zijn ook dit kasteelterrein te onderzoeken met de nieuwe technieken waarbij geen graafwerk te pas komt ?
Een belangrijk deel van het kasteelterrein kon in 1943 en de jaren 1960-1965 niet door prof. dr. Renaud onderzocht worden. Hij heeft nooit geweten hoe dichtbij zijn laatste proefputten zaten bij een nog grotere ontdekking op het kasteelterrein.
Tijdens het nieuwe geofysisch onderzoek van 2020 bleek zich inderdaad een vierkante constructie in de ondergrond te bevinden.
De afmetingen ervan bedragen maar liefst circa 45 x 45 meter.
 

9. Artikelnummer: 2021041822  
Titel                  : Heer Adriaen van Egmont verkort de weg naar het paradijs
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    65
Halverwege de zestiende eeuw bezit Heer Adriaen die achter zijn naam 'pbr' (presbyter = drager van kerkelijk ambt) heeft staan, aan geestland, ‘weijdtlandt ende hooijlandt’ samen meer dan 25 ha. ‘ Zijn huijs, landt, erf en guedt, leggende tot Noortdorp daer hij wonachtig is’ stelt hij als onderpand voor een lening van 700 karolus penningen aan de kerk.
Met de opbrengsten van grondbezit werd op die wijze een verkorte weg gekocht naar het hiernamaals.
 

10. Artikelnummer: 2021042328  
Titel                  : Tuindersvrouwen verenigen zich
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Plaats Heemskerk; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    65
De tuindersvrouwen staan voor de kinderen die voor en na schooltijd, samen met hun moeders op het land hielpen. Hooien, wieden, aardbeien plukken.
En we volgen de meisjes en hun moeders op de weg die ze insloegen naar het voorbeeld van hun vaders.
Vaders die zich in de jaren ‘30 van de vorige eeuw verenigden. DE LTB Begin 20e eeuw was het overal armoe voor de kleine agrariërs, die met moeite wisten te overleven.
Tijdens de oogstdankdag in 1977 werd er een voorstel gedaan om gezellige, leerzame bijeenkomsten te organiseren en kwam met een voorstel: ‘Is het een idee om een LTV-afdeling op te richten in Heemskerk?
Enkele activiteiten binnen de vrouwenafdeling worden hier ook beschreven.
 

11. Artikelnummer: 2021042934  
Titel                  : Was getekend: Jos Stam, veelzijdig kunstenaar
Auteur(s)         : Butter, Jan   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    65
Het levensverhaal van Jos Stam; van buiten had de tekenleraar weinig weg van een kunstenaar. Althans, hij was geen type bohemien met woeste baard en verfklodders op zijn kledij. Veeleer een vriendelijke, doorsnee huisvader. Maar binnenin huisde een gedreven, veelzijdig en excellent Heemskerks kunstenaar. O.a. bekend van zijn fraaie, kolossale in 2020 herplaatste mozaďek dat ooit de voorgevel van de Sint Adelbertusulo sierde.
 

12. Artikelnummer: 2021111417  
Titel                  : Pater Hutjens, alias 'Jan Hut''
Auteur(s)         : Knaap, Aad en Joshua   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Gezondheid, welzijn
Medium           : Heemskring Magazine    66
Over het leven en werken van Johannes Cornelis Maria Hutjens (1913-1994) in het onderwijs (Eindhoven en Haarlem) en in de zieken- en ouderenzorg (Heemskerk)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 april 2022