Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Verenigingen, gezelschappen   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 24   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1989042020  
Titel                  : ADO'20 in oude foto's
Auteur(s)         :   --   Rubriek(en) : Jubileum; Verenigingen, gezelschappen; Sport, recreatie en ontspanning
Medium           : Heemskring Magazine    1
Groepsfoto van 15 mei 1950 t.g.v. het 30-jarig bestaan van de toen nog 'RKSV ADO' met de namen van alle personen.
 

2. Artikelnummer: 1993112228  
Titel                  : Toneelvereniging `Vriendenkring' zestig jaar
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    10
Het was in de zomer van 1932, toen enige vrienden het idee opperden een toneelclub op te richten. Er bestonden toen in Heemskerk reeds drie toneelverenigingen: 'Ons Genoegen', `Tavenu' en `De Lunetten'. Ons Genoegen was een club voor katholieke middenstanders,
Tavenu en De Lunetten waren gezelschappen voor niet-katholieken. Voor de katholieke
fabrieksarbeiders, waaruit de groep bestond, was het niet mogelijk zich aan te sluiten bij Ons Genoegen. Door ongenoegen kwamen de fabrieksarbeiders bij elkaar in de KSA en richtte daar 'De Vriendenkring' op.
 

3. Artikelnummer: 1994042132  
Titel                  : Op zoek naar vreemdelingen
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Sport, recreatie en ontspanning; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    11
Over de Heemskerkse afdeling van de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer (VVV), opgericht in 1933, en haar activiteiten om de Gemeente te promoten.
 

4. Artikelnummer: 1995040106  
Titel                  : Het vaandel van Sint Willibrordus
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    13
De geschiedenis van Sint Willibrordus, als vereniging voor arbeiders die werkzaam waren in de fabriek, onderdeel van de Volksbond, de voorganger van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB). In 1972 gingen deze organisaties op in de Industriebond van het Nationaal Katholiek Vakverbond (NKV).
 

5. Artikelnummer: 1997041625  
Titel                  : Het katholieke jeugdwerk
Auteur(s)         : Baltus, C.W.A.; Mars, H.P.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    17
In 1958 kreeg de nog jonge kapelaan Mars (geb. 1930) de taak het in de parochie ontbrekende vrije jeugdwerk voor meisjes van acht tot en met zestien jaar op te zetten. Dit artikel gaat over het jeugdwerk in de parochie Heemskerk en de bijzondere betekenis van de pastorale zorg voor de opgroeiende jeugd in de jaren vijftig tot en met zeventig.
In de Zevensprong werd een zeer levendig jeugdwerk opgezet met o.a. een jeugdorkest, een teenager orkest, handenarbeidclub, wandelclub, kabouterclub, filmmiddagen voor de jeugd op zondag. Het hoogtepunt voor de volwassenen was de jaarlijkse levende Kerststal.
 

6. Artikelnummer: 1997113340  
Titel                  : Bugels die klinken als violen
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen; Jubileum
Medium           : Heemskring Magazine    18
Hoe de blaasmuziek in Heemskerk zich ontwikkelde tot de professionele fanfare Sint Caecilia, opgericht in 1922 en voortgekomen uit de katholieke jeugdbeweging. Zij bestond in 1997 75 jaar en heeft in die jaren een groot aantal veranderingen meegemaakt zoals de invloed van de kerk op de fanfare, de toenemende professionalisering en het steeds hogere muzikale niveau tijdens de roerige eerste jaren van de blaasmuziek in Heemskerk.
 

7. Artikelnummer: 1999115161  
Titel                  : Gouden bank in Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Huisvesting; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    22
Het kantoor van de Rabobank op het Nielenplein zoals dat er uitzag voor de laatste verbouwing. Het gebouw werd Rabobank na de fusie tussen de twee coŲperatieve banken in Heemskerk in 1974. Daarvoor was er de Raiffeisenbank in gevestigd.
 

8. Artikelnummer: 2001041620  
Titel                  : Zit ik op mijn duivenplatje
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet ;Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    25
De sportduivenvereniging 'De Vredes Duif' mag haar verhaal vertellen in de Heemskring.
Over de duivengeschiedenis, tijdens de oorlog en de periode daarna.
 

9. Artikelnummer: 2008042731  
Titel                  : `Con Amore' Christelijk gemengd zangkoor
Auteur(s)         : Vries, de, Ton   --   Rubriek(en) : Jubileum; Kerken en religie; Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    39
Muziek en zingen horen voor velen thuis in de kerk. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de jonge kerk, in de vierde en vijfde eeuw, werd het zingen gezien als een manier om mensen te misleiden. Het zingen zou mensen in trance brengen en hen betoveren. Het heeft Ambrosius, bisschop van Milaan, heel veel strijd gekost om de kerkgemeente te laten zingen. En dan komt er een hele ontwikkeling van de kerkmuziek, van het Gregoriaans tot het zingen in de landstaal, van eenstemmig tot meerstemmig. Maar er bleef strijd, mag het wel zo uitbundig, moet het niet soberder? Kortom, de geschiedenis van 'Con Amore'
 

10. Artikelnummer: 2009072330  
Titel                  : De verkenners van Sint Adalbert
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    41
Met de vergadering, gehouden op 4 mei 1934 was het al zo uitgebreide katholieke verenigingsleven in het dorp een organisatie rijker, een organisatie die, in tegenstelling tot veel andere, de vele veranderingen in kerk en samenleving met succes heeft overleefd door zich aan te passen en te vernieuwen. De Heemskerkse scoutinggroep Adelbertus viert dit jaar haar 75-jarig bestaan.
 

11. Artikelnummer: 2010040104  
Titel                  : Flora en Fauna, het natuurclubje voor meisjes
Auteur(s)         : Wiegmans, Frans   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    43
In 1958 kreeg kapelaan Mars de zorg voor de vele meisjes in de Heemskerkse Laurentiusparochie toevertrouwd. Een van de clubjes die hij oprichtte was een natuurclubje.
 

12. Artikelnummer: 2010040509  
Titel                  : Het legioen van tante Marie de Wit
Auteur(s)         : Morees-Ros, Karin   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    43
Ieder jaar komt rond 6 augustus een groep mannen bij elkaar die zich 'het
Marialegioen' noemt. Zij herdenken dan de geboortedag van Marie de Wit.
 

13. Artikelnummer: 2012112227  
Titel                  : Muziek, de taal van het hart
Auteur(s)         : Louwe, Ambro   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    48
Bertus (1914-2005) en Ria Louwe hadden een grote voorliefde voor muziek.
Het verhaal van de organist, muziekleraar en (operette-)dirigent, verteld door diens zoon.
 

14. Artikelnummer: 2013041821  
Titel                  : Paalzitten in Heemskerk
Auteur(s)         : Brouwer, Patricia.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Tradities en gebruiken; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    49
Of de oorsprong nou lag bij de Romeinse soldaten die weddenschappen sloten over wie het langst op een paal kon zitten of bij Simon de Pilaarheilige, die aan de vragen van zijn volgelingen wilde ontkomen en op een steeds hogere pilaar ging zitten... het verschijnsel paalzitten werd ook in Nederland bekend en vond in 1975, in aanloop naar de kermis, voor het eerst plaats in Heemskerk.
 

15. Artikelnummer: 2014010000  
Titel                  : Winter in Heemskerk
Auteur(s)         : Smit, Hermine   --   Rubriek(en) : Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskerkse Courant    Jan 2014
In een interview met Bert Verduin, verteld Bert over zijn schaatscarriŤre. Hoe het begon en wat hij heeft gewonnen. Maar ook waar hij heeft geschaatst en ook Jos Niesten wordt herhaaldelijk opgenoemd.
 

16. Artikelnummer: 2014103000  
Titel                  : Het lijkt wel storm
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Sport, recreatie en ontspanning; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskerkse Courant    30 okt 2014
Na de grote vakantie en meestal na de kermis, starten de verenigingen weer met hun activiteiten. Dat zijn er zoveel dat het wel lijkt of een storm losbreekt. Je kunt elke dag wel iets anders doen. Maar is dat altijd al zo geweest? De oudste, St. Caecilia, stamt uit 1920, net als ADO. Kortom een grote keuze uit verenigingen om je vrije tijd te besteden.
 

17. Artikelnummer: 2014122400  
Titel                  : Met een boekje in een hoekje
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Sport, recreatie en ontspanning; Studie, educatie; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskerkse Courant    24 dec 2014
Een korte beschrijving van enkele boeken welke op de website van het HKH zijn te vinden onder het tabblad 'Bibliotheek'. Onder andere de boeken 'In de ban van de draverij' en '50 jaar ijsclub Kees Jongert' worden kort beschreven. De HKH bezit heel wat boeken!
 

18. Artikelnummer: 2016041523  
Titel                  : Maria Stuart groep, beginjaren in De Burcht
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    55
Het duurde enige jaren eer de meisjes lid mochten worden van een scoutingvereniging. Pas na de oorlog was de oprichting een feit. Voorwaarde was wel dat een geestelijk leider betrokken zou zijn. De Maria Stuart groep heeft verschillende onderkomens gehad. Eerst aan de Maerelaan, toen De Burcht. In september 1959 werd De Zevensprong in gebruik genomen als onderkomen. Daar heeft de Maria Stuart groep nog jaren gedraaid totdat in 1984 het gebouw door brand werd verwoest. Daarmee werd ook het bestaan van de groep beŽindigd. De leden die verder wilden werden lid van de Adelbertus groep.
 

19. Artikelnummer: 2016111700  
Titel                  : Ben jij ook lid van...
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskerkse Courant    17 nov 2016
Vele Heemskerkers zijn lid van een club of vereniging. De motivatie om lid te worden van een club of vereniging komt vaak voort uit dat een bekende erop zit of dat je eens komt kijken op een opendag. Hoe anders was dat honderd jaar geleden. Toen was er geen vrije tijd om te spenderen aan sport of cultuur, behalve voor de rijkere families. De vraag is nu dan ook, naast aan lidmaatschappen, bent u ook lid van het HKH?
 

20. Artikelnummer: 2017042231  
Titel                  : Progress, De gouden jaren van een jongerensociŽteit
Auteur(s)         : Butter, Jan   --   Rubriek(en) : Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    57
Opkomst en ondergang van jeugdsociŽteit Progress. Begonnen in de Schakel aan de Maerelaan, later verhuisd naar een verlaten kleuterschool aan de Huygensstraat. Een rijk verenigingsleven met leden. Allerlei activiteiten werden er georganiseerd waar onder damesvoetbal. Onder bezielende leiding van kapelaan Mars groeide Progress uit tot een fenomeen. Tijden lang gaat het goed, een carnavalsvereniging werd opgericht. Op het hoogtepunt had Progress 2000 leden en verzorgde vele activiteiten. Vanaf 1980 kwam de klad erin. Uitgeest wwrd het nieuwe uitgaanscentrum waarbij Progress links bleef liggen. Steeds verder daalde het bezoekersaantal, totdat op 2 januari 1996 het faillissement voor de tweede keer werd uitgesproken. Dat was het definitieve einde van Pro. Het noodschooltje werd niet veel later gesloopt.
 

21. Artikelnummer: 2018011800  
Titel                  : Wijken als moderne buurtschappen?
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskerkse Courant    18 jan 2018
In vroeger dagen telde Heemskerk een vijftal buurtschapen, te weten Noorddorp, Duinbuurt, Kerkbuurt, 't Hofdorp en Oosterzij. De oudste buurtschappen zijn Noorddorp en Hoogdorp. Deze buurtschappen waren tot de 12de eeuw redelijk zelfstandig. Daarna werden zijn ondergebracht in een heerlijkheid, leen van de heer. Thans in 2018 is Heemskerk zo groot geworden dat de toenmalige buurtschappen compleet zijn opgenomen in de woonkern. Wel heeft elke wijk zijn eigen karakteristiek meegekregen. Een buitenbeentje is de Citadel in de Broekpolder. Zou dit een zelfstandige buurtschap kunnen zijn of wordt deze meer bij het dorp getrokken door buurtteams en buurthuizen?
 

22. Artikelnummer: 2018112734  
Titel                  : Hemskerker Redding Brigade
Auteur(s)         : Brandenburg, Piet; Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Duinen, strand; Gezondheid, welzijn; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    60
Over de oprichting in 1957, het werk en de veranderingen daarin en de hedendaagse brigade op het strand van Heemskerk.
 

23. Artikelnummer: 2021042328  
Titel                  : Tuindersvrouwen verenigen zich
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Plaats Heemskerk; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    65
De tuindersvrouwen staan voor de kinderen die voor en na schooltijd, samen met hun moeders op het land hielpen. Hooien, wieden, aardbeien plukken.
En we volgen de meisjes en hun moeders op de weg die ze insloegen naar het voorbeeld van hun vaders.
Vaders die zich in de jaren Ď30 van de vorige eeuw verenigden. DE LTB Begin 20e eeuw was het overal armoe voor de kleine agrariŽrs, die met moeite wisten te overleven.
Tijdens de oogstdankdag in 1977 werd er een voorstel gedaan om gezellige, leerzame bijeenkomsten te organiseren en kwam met een voorstel: ĎIs het een idee om een LTV-afdeling op te richten in Heemskerk?
Enkele activiteiten binnen de vrouwenafdeling worden hier ook beschreven.
 

24. Artikelnummer: 2022042729  
Titel                  : O Marijke - Onder invloed over de finish
Auteur(s)         : Butter, Jan   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Sport, recreatie en ontspanning; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    67
Onder invloed over de finish; Herinneringen uit de periode van Burgemeester Nielen aan de traditionele jaarlijks harddraverij tijdens de feestweek.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 21 juni 2022