Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Diemeer Azn, Piet   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 33   (uit: 451)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Artikelnummer: 1989040202  
Titel                  : Waarom Heemskerkers wel ezels worden genoemd
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet;Wijk, van, G.J.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Plaats Heemskerk; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    1
Over de vermeende onstaansoorzaak van de bijnaam 'ezel' voor de Heemskerker vanuit agrarische oorsprong.
 

2. Artikelnummer: 1989040912  
Titel                  : Commandeurs
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    1
Achtergronden van de naamgeving van de nieuwe woonwijk vanuit de Commanderij van Sint Jan ofwel de Johannieters.
 

3. Artikelnummer: 1989110707  
Titel                  : Boerderij De Kruisberg
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    2
Over de boerderij gelegen in de duinen van Heemskerk
 

4. Artikelnummer: 1990041921  
Titel                  : Schatten in de duinen
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Roos, de, Jan   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over de kunstbunkers in het duingebied en (het vervoer van) de kunstwerken die daarin tijdelijk opgeslagen zijn geweest.
 

5. Artikelnummer: 1990043434  
Titel                  : Winkeltjes in de Duinderbuurt
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over het café en de kruidenierswinkel in de eerste helft van de 20ste eeuw aan de Voorweg in het buurtschap Duinderbuurt op de meest westelijke strandwal binnen de Gemeente.
 

6. Artikelnummer: 1990112730  
Titel                  : Het Duinderwalletje
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Plaats Heemskerk; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    4
De geschiedenis en functie van het eeuwenoude verbindingspad in het strandwallenlandschap alsmede het verhaal over hakhoutexploitatie.
 

7. Artikelnummer: 1991041518  
Titel                  : Een verdedigingslinie uit de Franse Tijd
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    5
Over de oorspronkelijk 26 lunetten, ook wel batterijen genoemd, ontworpen door Luitenant-Kolonel Krayenhof in de 'Linie van Beverwijk', gebouwd rond 1800 als aanvullende verdedigingswerken op hogere gronden waar geen inundatie mogelijk was.
 

8. Artikelnummer: 1992040208  
Titel                  : Het Heemskerkse geslacht Diemeer
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    7
Het leven van de familie Diemeer in Heemskerk. Met stamboom vanaf Hendrik Gerritsz. Diemeer (ca 1700)
 

9. Artikelnummer: 1992042832  
Titel                  : Onderlinge veefondsen in Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Bestuur, openbare zaken; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    7
Over de veefondsen van Heemskerk. Het veefonds stond borg bij de aankoop van vee, deelde schade bij dood en voorzag erin dat veehouders in moeilijke tijden extra steun kregen.
 

10. Artikelnummer: 1993041016  
Titel                  : In en om boerderij Zuidendt
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Bedrijf en onderneming; Agrarisch leven; Huisvesting
Medium           : Heemskring Magazine    9
Boerderij Zuidendt gelegen aan het eind van de Hondsbosseweg. Verscholen in het groen ligt een oude boerderij. Hoe was het voor de bewoners van de boerderij zo aan de duinrand? In het verhaal wordt dat allemaal verteld.
 

11. Artikelnummer: 1994040710  
Titel                  : Trekhonden in Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Vervoer
Medium           : Heemskring Magazine    11
In de jaren tussen 1900 en 1940 is de hond een populair trekdier geweest voor het vervoer van personen en produkten, vooral bij de Heemskerkse tuinders die dagelijks de afstand naar Beverwijk moesten afleggen voor het vervoer van hun produkten naar de markt en de veiling..
 

12. Artikelnummer: 1994114760  
Titel                  : Honderd jaar vergaderen over bollen
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.; Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    12
De landbouwcrisis rond 1870 maakte het voor de landbouwers in Heemskerk noodzakelijk om naar een andere teelt om te zien. De geschiedenis van de bloembollencultuur in Heemskerk vanaf die tijd.
 

13. Artikelnummer: 1995042932  
Titel                  : Tussen de grenspalen
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    13
De grensbepaling in Heemskerk vond plaats in 1821. Een inventarisatie van de vijf nog bekende grenspalen die het grondgebied van de Gemeente scheidt van haar buren.
 

14. Artikelnummer: 1995113338  
Titel                  : Van De Evenaar naar D'Evelaer
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.; Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Gezondheid, welzijn; Sport, recreatie en ontspanning
Medium           : Heemskring Magazine    14
Paula Kuyper begon op eigen initiatief in 1965 met 'buurthuiswerk' in een schuur in het duingebied wat resulteerde in de opening in 1972 van D'Evelaer. Op 8 juni 1995 plaatste ze de eerste steen van het nieuwe gebouw, 'namens de vrijwilligers in heden en verleden'.
 

15. Artikelnummer: 1996041320  
Titel                  : De veren van Eeltink
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Vervoer
Medium           : Heemskring Magazine    15
Hoe de ambachtelijke smederij van Andries Eeltink vanaf 1896 in honderd jaar uitgroeide tot een middelgrote onderneming voor auto-onderdelen met zestien personeelsleden met de naam Eeltink Autoveren BV'.
 

16. Artikelnummer: 1997041115  
Titel                  : De Waterakkers
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    17
Met de aanleg van de woonwijk Waterakkers, omsloten door Rijksstraatweg, Starweg, Jan Ligthartstraat en Maerten van Heemskerckstraat, verdween medio jaren negentig opnieuw een groot stuk agrarisch Heemskerk, de voormalige tuinbouwgebieden 'Waterakkers' en 'Breedslag'. Met uitleg over de herkomst van de straatnamen.
 

17. Artikelnummer: 1997115764  
Titel                  : Onderwijs, onderzoek en voorlichting in de tuinbouw
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet;Verhoef, G.J.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    18
Over de vele manieren van kennisoverdracht binnen de tuinbouw en de rol van de proeftuin `De Duinstreek van Holland' die van 1943 tot 1964 in bedrijf is geweest en een belangrijke rol heeft vervuld bij de opleiding van de Heemskerkse tuinbouwers.
 

18. Artikelnummer: 1998111218  
Titel                  : Honderd jaar loonbedrijf Denneman
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming
Medium           : Heemskring Magazine    20
Van vrachtrijder, loonwerk, landbouwmechanisatie: het wel en wee van het bedrijf dat al meer dan 100 jaar geleden startte.
 

19. Artikelnummer: 1999115161  
Titel                  : Gouden bank in Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Huisvesting; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    22
Het kantoor van de Rabobank op het Nielenplein zoals dat er uitzag voor de laatste verbouwing. Het gebouw werd Rabobank na de fusie tussen de twee coöperatieve banken in Heemskerk in 1974. Daarvoor was er de Raiffeisenbank in gevestigd.
 

20. Artikelnummer: 2000114648  
Titel                  : Een millenium terug in de tijd
Auteur(s)         : Boer, de, P.A. ;Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    24
Een stukje archeologisch onderzoek naar scherven uit een oude waterput. Aan de hand van deze scherven kon een beeld worden geschetst over het leven van ca. 1000 jaar geleden.
Een tijd waarin kastelen werden bewoond en het eten smakeloos was omdat er nog geen kruiden waren.
 

21. Artikelnummer: 2001041620  
Titel                  : Zit ik op mijn duivenplatje
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet ;Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    25
De sportduivenvereniging 'De Vredes Duif' mag haar verhaal vertellen in de Heemskring.
Over de duivengeschiedenis, tijdens de oorlog en de periode daarna.
 

22. Artikelnummer: 2003113396  
Titel                  : Boerderijen in Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Schoen, Jaap; Stavenuiter, Go; Termes, Piet; Tuijn, Aad;Wijk, van, G.J.; Hoogewerf, Marjo; Boer, de, Piet; Gooijer, Piet; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    30
Aflevering 30 van de Heemskring kwam ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de HKH uit als het 'Boerderijenboek'. In het voorwoord schrijft toenmalig burgemeester Bernt Schneiders over de noeste arbeid waarmee de boeren en hun gezinnen die tussen 1900 en 2000 de getoonde boerderijen bewoonden, te maken hadden.
Gezien de omvang van het boekwerk kan het in dit kader niet volledig worden getoond. Het boek is in het Historisch Huis in te zien tijdens openingsuren van de HKH.
Wel getoond worden de inhoudsopgave en de index. Zie ook artikel 2002041924 over het Jaar van de Boerderij.
 

23. Artikelnummer: 2004041318  
Titel                  : Vijftig jaar St. Leonardus, een school voor duinkatten
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Hoogewerf, Marjo;Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    31
Verhaal over de noodzaak en oprichting van een nieuwe school aan de Kerkweg. Een school voor duinkatten, zoals de titel al aangeeft. Terwijl in het oorspronkelijke plan de school aan de Oudendijk was bedacht.
 

24. Artikelnummer: 2005040508  
Titel                  : De Aspergeteelt in Kenemerland
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    33
Geschiedenis van de aspergeteelt in Heemskerk en Kennemerland. Opkomst en ondergang van de teelt in Heemskerk.
 

25. Artikelnummer: 2006041721  
Titel                  : De hakhoutcultuur
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    35
Diverse soorten hakhout worden belicht en waarvoor zij dienden. Er werden veilingen op Maquette georganiseerd waarbij iedereen welkom was. Begin vorige eeuw werd op grote schaal hakhoutbos gerooid voor de bollenteelt als windkering tegen de sterke zeewind, het zogenaamde akkermaalshout.
 

26. Artikelnummer: 2007114150  
Titel                  : Het jaar van de molen
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet ; Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Jubileum
Medium           : Heemskring Magazine    38
2007 is uitgeroepen tot het jaar van de molen. Op het hoogtepunt waren er wel 10.000
molens in Nederland waar de molen een nationaal symbool werd. Momenteel zijn er minder dan duizend over. Nederlanders zijn niet erg zuinig op hun erfgoed. In Heemskerk is het molenbestand uiterst mager. De laatst aanwezige molen De Zandkraai, werd in 1969 gesloopt. Toch is de geschiedenis van de molen, in en buiten Heemskerk, waar de
Heemskerkers mee te maken hebben gehad, rijker dan we op het eerste gezicht zouden denken.
 

27. Artikelnummer: 2009113542  
Titel                  : Maria en Bernadette terug in Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    42
Wie in Heemskerk gedurende de jaren vijftig het `rijke roomse leven' heeft meegemaakt, herinnert zich waarschijnlijk wel de `Lourdesgrot' achter kraaminrichting annex rusthuis 'St. Joseph 'aan de Kerklaan: een imposante constructie met onder andere beelden van Maria en de heilige Bernadette Soubirous, het meisje aan wie Maria in 1858 achttien keer zou zijn verschenen in het zuid-Franse Lourdes.
 

28. Artikelnummer: 2010042024  
Titel                  : Doornenburg herrees dankzij Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    43
Een klein monument in het raadhuis herinnert aan een bijzondere hulpactie die dit
jaar precies 65 jaar geleden begon. Een hulpactie aan landgenoten die tijdens de actie Market Garden alles verloren.
 

29. Artikelnummer: 2012040303  
Titel                  : Nood leert bidden... En soms helpt het!
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    47
Een heldhaftige daad mondt uit in een spannende situatie waarbij het zomaar had gekund om gedeporteerd te worden. Want een Duitse soldaat aanvallen is niet niks.
 

30. Artikelnummer: 2012112834  
Titel                  : De 'Keizerlijke Wech' van Heemskerk. Rijksstraatweg al eeuwenlang levensader
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Roos, de, Jan   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vervoer
Medium           : Heemskring Magazine    48
Al eeuwenlang is de Rijksstraatweg een belangrijke verbindingsweg tussen Haarlem en Alkmaar. Zeker vóór de aanleg van de A9 in de jaren vijftig van de vorige eeuw was deze weg van cruciaal belang voor het vervoer. De Rijksstraatweg door de jaren heen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 20 februari 2019