Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Hulst, Michel   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 2004113739  
Titel                  : Heemskerk: een uniek archeologisch dorp
Auteur(s)         : Hulst, Michel; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
Aan de hand van diverse voorbeelden wordt een kijkje gegeven in het archeologische verleden van Heemskerk. Er valt veel te lezen in historische archieven, maar de meest waardevolle archeologie is toch wel in de bodem van Heemskerk te vinden. Er zijn bewonerssporen aangetroffen rond de Nederlands Hervormde Kerk van 500 voor Christus.
 

2. Artikelnummer: 2004114040  
Titel                  : Vindplaatsen van de beschreven voorwerpen
Auteur(s)         : Hulst, Michel; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
Plattegrond van Heemskerk met de vindplaatsen van de gevonden voorwerpen die bij archeologisch opgravingen aan het licht kwamen.
 

3. Artikelnummer: 2004115760  
Titel                  : Vondsten in en om de dorpskerk
Auteur(s)         : Bruijn, de, Hermien; Hulst, Michel   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Het archeologische onderzoek richt zich op de omgeving van de dorpskerk. Er is een bijzondere grafkelder aangetroffen met handkruisen als beschildering. Een andere vondst is gebrandschilderd raam met verwijzing naar heraldische wapens. Ramen met zulke wapens werden meestal geschonken door adellijke families of rijke steden of Gilden.
 

4. Artikelnummer: 2004116165  
Titel                  : Vondsten onder fietsenhandel Van Tunen
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Bij de sloop van de oude fietsenwinkel van Van Tunen aan de Deutzstraat komen enkele bijzondere vondsten naar boven. Tijdens het archeologische onderzoek dat plaatsvond in 1968 kwamen fundamenten tevoorschijn uit ca. 1400. Daartussen lagen bijvoorbeeld gebrandschilderd glas van de Jansheeren, een nachtspiegel, fragmenten van drinkglazen en een vijzel met deksel.
 

5. Artikelnummer: 2004117178  
Titel                  : Vondsten onder café Dam
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Onder de vloer van de het oude café blijkt een schat aan archeologische waarde te liggen. Overdekt konden de archeologen hun werk doen. De meest bijzondere vondst is wel het rode aardewerk dat in de afvalkuil werd gevonden. Evenals stukjes glas met de tekst 'Der Prins 1696' Maar ook een mesheft bekroning en een haardsteen worden uitgebreid beschreven.
 

6. Artikelnummer: 2004117983  
Titel                  : Overige vondsten in Heemskerk
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
In het laatste artikel uit het archeologisch onderzoek worden de overige vondsten beschreven. In beeld komen 'De boeksluiting van de Kerklaan', uit vermoedelijk de 18de eeuw. Glaskralen uit het Heemskerkduin, vermoedelijk meegekomen met de mestafval uit de grote stad. Een Nederrijnse schotel aan de Knip, nabij de boerderij Maarhofstede. Nederrijns keramiek werd gemaakt in de driehoek Kleef-Krefeld-Tegelen en is van na 1675. Als laatste wordt de aslade van Heemshof beschreven. Lange tijd heeft het voorwerp archeologen voor een raadsel gesteld omdat zij niet wisten was het was.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 december 2018