Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Monden, Th.J.H.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1994040106  
Titel                  : Familie Huisman
Auteur(s)         : Monden, Th.J.H.   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    11
Het verhaal over en de stamboom van de Familie Huisman in Heemkerk dat start met Jan Huisman (geb. Amsterdam 1772)
 

2. Artikelnummer: 1996040812  
Titel                  : De familie Klaase
Auteur(s)         : Monden, Th.J.H. ; Klaase, G.A.   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    15
De geschiedenis van de familie Klaase in Heemskerk, met stamboom vanaf Pieter Klaas(s)e (1874-1950)
 

3. Artikelnummer: 1999114246  
Titel                  : Burgemeester Hermanus Zaalberg
Auteur(s)         : Monden, Th.J.H.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Bestuur, openbare zaken
Medium           : Heemskring Magazine    22
Hermanus, zo traditioneel-protestants opgevoed, later als burgemeester van een zo overwegend katholiek dorp Heemskerk, heeft het moeilijk gehad. Hermanus heeft een goede opleiding gevolgd op het gebied van de nieuwe denkbeelden op staatkundig, economisch en sociaal 'gebied, maar hij had geen titel.
 

4. Artikelnummer: 2001113344  
Titel                  : De familie Aardenburg
Auteur(s)         : Monden, Th.J.H. ;Wagner, J.P.;Wijngaarden, van, G.   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    26
Het verhaal met stamboom van de familie Aardenburg begint bij ene Cornelis Aardenburg (ca 1675). Hij trouwt met Marije Cornelisdr. en het is geen wonder dat zij hun eerste zoon, die op 24 juli 1703 in Vogelenzang werd geboren, de naam Cornelis hebben gegeven, een naam die ook verder in de familie nog veelvuldig zal voorkomen. Cornelis is de vroegste Aardenburg die we zijn tegen gekomen. Hij is waarschijnlijk geboren in de bollenstreek, in Zuid Holland.
 

5. Artikelnummer: 2002115664  
Titel                  : `Een school voor roomschen en onroomschen'
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J. ;Monden, Th.J.H.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    28
Heemskerk had één school voor `roomschen en onroomschen', zoals Lieven van Ollefen het in zijn De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver uit 1796 omschrijft. Ook dit keer ligt het accent op het functioneren van de diverse hoofdonderwijzers en de bouwkundige staat van de gebouwen waarin zij werkten. Het artikel is gebaseerd op hetgeen Herman van Benthem over het Heemskerkse onderwijs schreef in zijn onuitgegeven 'Een geschiedenis van het oude Heemskerk'.
 

6. Artikelnummer: 2005116064  
Titel                  : Molen 'De Zandkraai'
Auteur(s)         : Monden, Th.J.H.   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    34
De enige Heemskerkse molen die tot de verbeelding spreekt en in ieders geheugen zit. De molen aan de Kerkweg, zonder wieken en waar Van Someren zijn dierenwinkel in begon. Ook wel De Molen van Doekes genoemd.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 december 2018