Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Roefstra, Jean   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 6   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 2012042829  
Titel                  : De graftombe van de familie Deutz van Assendelft
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    47
In de Heemskringen 13, 16 en 33 beschreven Henk Hin en Berend Wietsma de graven op het kerkhof van de Dorpskerk met een overvloed aan historische gegevens. Berend Wietsma
en Jean Roefstra gingen verder, de onderaardse gewelven in.
 

2. Artikelnummer: 2012111621  
Titel                  : Bezittingen van De Tempeliers in Heemskerk?
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    48
In de jaren zestig zijn tijdens opgravingen op het Burgemeester Nielenplein in Heemskerk funderingen uit ca 1400 opgegraven die te koppelen zijn aan het bezit van de commanderij van de orde van Sint Jan te Haarlem. Opmerkelijk genoeg bevinden zich hieronder en daarbuiten veel oudere fundamenten en cultuurlagen.
 

3. Artikelnummer: 2014053038  
Titel                  : Van curtis tot Heemskerk
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    51
In de vroege middeleeuwen (ongeveer vanaf het jaar 700) ontstond het hofstelsel. Een kerkelijke of wereldlijke heer -de vroon- was grootgrondbezitter en zijn hof bestond uit twee delen: een domein of vroonland met daarop een centrale boerderij en de omliggende gronden, die aan de horigen oftewel onvrije boeren werden toegewezen voor hun eigen levensonderhoud. Deze delen, het gehele grondbezit met domeinhof, dragen de naam šurtis'.
 

4. Artikelnummer: 2015110713  
Titel                  : Prof. Dr. J.G.N. Renaud en het kasteelterrein Oud Haerlem
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    54
Een luchtfoto uit 1937 was voor Prof Renaud de aanleiding om zich te verdiepen in de geschiedenis van Oud Haerlem. Nadat hij vergelijkbare kasteelresten in Frankrijk en Engeland had gevonden, wilde hij ook Oud Haerlem onderzoeken. Daar kreeg hij pas in 1960 de kans voor. Met een klein ploegje werd het restant minuscuul uitgeplozen. Daarbij kwamen verrassende bodemschatten aan het licht. Het stukje grond met Oud Haerlem was eigenlijk bestempeld voor woningbouw maar dat ging dus niet door.
 

5. Artikelnummer: 2019043134  
Titel                  : Middeleeuwse baksteenproductie in Heemskerk
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    61
Groot was de verrassing toen men kleiwinningsputten aantrof met wat baksteenafval en aardewerk, dat duidde op het midden van de dertiende eeuw.
Over de zoektocht naar de productie van de bakstenen voor de vele kastelen in de regio Heemskerk en Beverwijk uit die tijd.
 

6. Artikelnummer: 2021041417  
Titel                  : Geofysisch onderzoek op het kasteelterrein Oud Haerlem
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    65
In 2019 ontstond een multidisciplinair team dat de (verdwenen) kastelen van Noord-Holland als onderzoeksdoel heeft.
Rob Gruben en Jean Roefstra zetten de strategie van het onderzoek uit. Natuurlijk kwam daarbij het kasteelterrein van Oud Haerlem ter sprake waarbij de vraag was of het mogelijk zou zijn ook dit kasteelterrein te onderzoeken met de nieuwe technieken waarbij geen graafwerk te pas komt ?
Een belangrijk deel van het kasteelterrein kon in 1943 en de jaren 1960-1965 niet door prof. dr. Renaud onderzocht worden. Hij heeft nooit geweten hoe dichtbij zijn laatste proefputten zaten bij een nog grotere ontdekking op het kasteelterrein.
Tijdens het nieuwe geofysisch onderzoek van 2020 bleek zich inderdaad een vierkante constructie in de ondergrond te bevinden.
De afmetingen ervan bedragen maar liefst circa 45 x 45 meter.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 april 2021