Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Stavenuiter, Go   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 27   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1999042132  
Titel                  : Heemskerk in 1539: een gedetailleerde beschrijving
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Cartografie
Medium           : Heemskring Magazine    21
Simon Meeuwsz kreeg in 1533 de opdracht Heemskerk op te meten in verband met het bepalen hoe hoog ieders bijdrage aan de onderhoudskosten van de Hondsbosse Zeewering te Petten zou moeten zijn en heeft zijn bevindingen vastgelegd in zijn 'morgenboek'.
Uit het boek wordt veel geleerd over veldnamen, de eigenaren en het gebruik van de Heemskerkse gronden.
Verder worden in dit artikel de uitkomsten van Meeuwsz metingen vergeleken met die van Cornelis Groenlandt, ca twee eeuwen later.
 

2. Artikelnummer: 2000042026  
Titel                  : Van wie was Heemskerk in 1539?
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    23
De Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de WLTO, heeft aan de Voorweg een bordje geplaatst met historische informatie over de land- en tuinbouw in Kennemerland. Daarop staat onder andere de mededeling dat het centrum van Heemskerk acht meter lager ligt dan de Voorweg. Ligging, hoogte en grootte zoals blijktuit de combinatie van administratieve Archieven, waren bepalend voor de hoogte van de 'polderlasten'
 

3. Artikelnummer: 2000115761  
Titel                  : De Heilige Geest in Heemskerk
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    24
In het jaar 1553 verkoopt de abt van het klooster in Egmond een stukje grond in Heemskerk. Abt Willem van der Goes meldt dat in een zogenoemde transportbrief. De verkoop betreft een akker roggeland. De koper is de Heilige Geest in Haarlem, de organisatie aan die zich in die stad bezig houdt met de zorg voor armen en wezen. De transportbrief is aanwezig, bij de Archiefdienst voor Kennemerland in Haarlem. De schrijver vond het een sensatie om die oude brief over de koop in handen te hebben en te lezen. Het gebeurt niet zo vaak dat je zo'n origineel stuk onder ogen krijgt, waarvan zelfs de zegels nog gaaf zijn.
 

4. Artikelnummer: 2000116264  
Titel                  : Waar woonde Doede Ghijsbertsz.?
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Cartografie
Medium           : Heemskring Magazine    24
In vervolg van 'De Heilige Geest' vervolgt Go zijn zoektocht. In dit verhaal zoekt hij uit wie Doede Ghijsbertsz. was en waar hij woonde. Zie ook artikel 2000115761
 

5. Artikelnummer: 2002040714  
Titel                  : Hoogdorp: een oude buurt van Heemskerk
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Cartografie
Medium           : Heemskring Magazine    27
Hoogdorp, een natuurlijke verhoging in het landschap waarop enkele huizen zijn gebouwd. Al in de 13de eeuw bleek dit een belangrijk stuk grondgebied te zijn. Een van de oudste vermeldingen van de naam van het dorp dateert uit de dertiende eeuw. Oud-burgemeester Scholtens van Beverwijk maakt melding van een oorkonde waarin de familie Van Egmond in 1250 met land beleend wordt, de oorsprong van Meerestein. Dat land ligt 'up het hoge dorp'.
 

6. Artikelnummer: 2002114045  
Titel                  : Een heining met hekken
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Duinen, strand
Medium           : Heemskring Magazine    28
Gedurende driehonderd jaar stond er in Heemskerk een stevige schutting op de grens tussen de duinen en het tuindersgebied. Die schutting werd heining genoemd. Zij was kilometers lang. De inwoners van Heemskerk moesten voor de bouw en het onderhoud ervan veel geld en inspanning leveren. Het hekwerk was nodig om de gewassen op de akkers te beschermen tegen het grofwild en het kleinwild uit de duinen. Alleen zo konden ze proberen armoede en honger af te weren. De adellijke bewoners van Marquette waren de beheerders van het duingebied. Ze hadden er belang bij dat de wildstand op peil bleef.
 

7. Artikelnummer: 2003113396  
Titel                  : Boerderijen in Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Schoen, Jaap; Stavenuiter, Go; Termes, Piet; Tuijn, Aad;Wijk, van, G.J.; Hoogewerf, Marjo; Boer, de, Piet; Gooijer, Piet; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    30
Aflevering 30 van de Heemskring kwam ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de HKH uit als het 'Boerderijenboek'. In het voorwoord schrijft toenmalig burgemeester Bernt Schneiders over de noeste arbeid waarmee de boeren en hun gezinnen die tussen 1900 en 2000 de getoonde boerderijen bewoonden, te maken hadden.
Gezien de omvang van het boekwerk kan het in dit kader niet volledig worden getoond. Het boek is in het Historisch Huis in te zien tijdens openingsuren van de HKH.
Wel getoond worden de inhoudsopgave en de index. Zie ook artikel 2002041924 over het Jaar van de Boerderij.
 

8. Artikelnummer: 2004040912  
Titel                  : Schoorsteengeld
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    31
Om de opstand tegen Spanje te kunnen financieren wordt een nieuw soort belansting verzonnen, schoorsteengeld. De Staten van Holland en West-Friesland en de andere aangesloten provinciën hebben extra soldaten geworven, `crijchsvolck', en heffen voor de kosten daarvan als extra belasting. Hoe meer schoorstenen op een huis, hoe meer kook- en stookplaatsen in het huis, hoe meer belasting er per huis betaald moet worden.
 

9. Artikelnummer: 2005041521  
Titel                  : Heemskerk in beeld dankzij het familiegeld (1674)
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    33
Een taxatie en een opname van gezinssamenstelling en leefomstandigheden bepalen de hoogte van de belasting die moet worden betaald aan De Staten van Holland en West-Friesland.
De kas moet weer gevuld worden na een twee jarige oorlog tegen verschillende landen.
 

10. Artikelnummer: 2006040916  
Titel                  : Langs een oeroud voetpad kwam de eerste uitbreiding van Heemskerk
Auteur(s)         : Wiegmans, Frans ; Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Archeologie; Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    35
Dat Heemskerk oud is, weten we al. Maar waar zijn de eerste bewoners neergestreken en hoe is Heemskerk verder uitgegroeid. Met veld- en archeologisch onderzoek wordt een beeld geschetst hoe er een oud voetpad heeft gelegen langs oude geestgronden.
 

11. Artikelnummer: 2009115460  
Titel                  : Heemskerk en het Zijlklooster
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Cartografie; Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    42
Een houten kistje met honderden ineengerolde, op perkament geschreven teksten, blijkt vooral informatie te bevatten over het schenken of verkopen van stukken grond aan verschillende Haarlemse kloosters in vroegere eeuwen. Die stukken grond lagen tot in de verre omtrek van de stad, ook in Heemskerk. Ze geven informatie over Heemskerk die in het eigen archief van Heemskerk niet te vinden is. Dat archief begint pas in 1539. Toen liep landmeter Simon Meeuwsz. met zijn meetketting het hele dorp door om de grootte van elk stuk grond te meten. Een interessante vraag is of de percelen die het Zijlklooster verkregen had nu nog op de kaart van Heemskerk terug zijn te vinden.
 

12. Artikelnummer: 2010114246  
Titel                  : Abram en David op het Hoge Werfie. Deel 1: Het Hoge Werfie
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Archeologie; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    44
Onder de titel 'Abram en David op het Hoge werfie' schrijven drie mensen een artikel over vondsten in het centrum van Heemskerk.
In dit eerste deel geeft Go Stavenuiter informatie over de bult in het land waar de scherven gevonden werden. In deel 2 (zie ook artikelnummer 2011041922) beschrijft Hermien de Bruijn de scherven, hun herkomst en betekenis. Roel van Gulik vertelt in deel 3 (zie ook artikelnummer 2012041416) tenslotte over wat er nog meer op en bij het Hoge Werfie gevonden is.
 

13. Artikelnummer: 2013111623  
Titel                  : Een jonge onderwijzer in Heemskerk. Auteur van 'Beschrijving van Heemskerk' (1872)
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    50
In 1873 overlijdt hr. Foeth op 27 jarige leeftijd. Hij is de schrijver van het boekje 'Beschrijving van Heemskerk' Deze toen 26 jarige hulponderwijzer beschrijft in zijn boekje de zeden en gewoonte van de Heemskerkers. Een andere schrijver, Craandijk, krijgt het opmerkelijke boekje in handen en neemt stukken over voor zijn eigen boek 'Wandelen door Nederland'. Hoewel Craandijk de heer Foeth nooit heeft ontmoet, omdat hij toen al was overleden, was hij wel een groot bewonderaar van hem.
 

14. Artikelnummer: 2014050715  
Titel                  : Over pitancie in het Sint Jansklooster
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    51
In een zoektocht naar de behoefte van kloosterlingen van de Jansklooster in Haarlem, stuit men op het woord Pitancie. Dat staat voor eten en drinken. Binnen het klooster verschuift er zo een deel van de zeggenschap over het kloosterbezit van de commandeur naar de pitanciemeester.
 

15. Artikelnummer: 2014112027  
Titel                  : Heemskerk en de Hondsbossche - Over de oudste stukken uit het Heemskerkse archief
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Duinen, strand; Noord-Holland
Medium           : Heemskring Magazine    52
Rond 1550 werd beslist dat 23 dorpen, dus ook Heemskerk, moesten meebetalen aan de aanleg van de Hondsbossche zeewering. Dit ging gepaard met een "morgen". Een morgen was 0,93 ha. De schatting van het aantal 'morgen's' voor Heemskerk was 1330 en de kosten waren 2 stuivers per morgen.
 

16. Artikelnummer: 2015052634  
Titel                  : 'Debora Baeke' komt en verdwijnt. Over het lhno in Heemskerk (1966-1975)
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Overmeeren, van, Frans   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    54
Van 1966 tot 1975 bestond in Heemskerk een aparte huishoudschool. De school, vernoemd naar slotvrouwe `Debora Baeke', was de eerste jaren gehuisvest in het gebouw van ooit de Mariaschool aan de Verherentstraat (nu het gebouw voor onder andere het HKH en café Lokaal. In haar negende en laatste jaar trok `Debora' in bij de technische school aan de Velst. Een kort bestaan voor een school met een voor die tijd aparte functie en positie.
Over deze school gaat dit artikel, tot stand gekomen met de medewerking van een tiental oud-leerlingen dat zich door ons heeft laten interviewen.
 

17. Artikelnummer: 2015112531  
Titel                  : Gerrit van Assendelft en zijn testament (1547) deel 1 De rol van Jonkvrouw Cathérine
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go;Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    54
Tijdens een studie Licentiaat in Orléans leerde Gerrit van Assendelft zijn toekomstige vrouw Cathérine le Chasseur kennen. Er volgt een huwelijk ondanks haar eenvoudige afkomst als dochter van een herbergier. Door met stille trom uit Franrijk te vertrekken wilde hij zijn huwelijk vergeten, maar Cathérine blijkt sluw te zijn en eist via een rechtszaak een gelijkwaardig leven als Gerrit.
 

18. Artikelnummer: 2016040311  
Titel                  : Gerrit van Assendelft en zijn testament (1547) Deel 2: De voorbereiding
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    55
Het verhaal over Gerrit van Assendelft en zijn vrouw Cathérine le Chasseur gaat verder. Heer Gerrit is een goed leenman en alom geliefd. Karel V heeft hem hoog zitten. Ondertussen wordt Cathérine beschuldigd van valsmunterij en belandt in de gevangenis. Na het overlijden van Cathérine besluit Claes, de zoon uit hun huwelijk zich te wijden aan het geestelijke. Aangezien er nu geen erfgename is, krijgt Gerrit van de keizer, de vrije hand om naar eigen inzicht de goederen te verdelen.
 

19. Artikelnummer: 2016112634  
Titel                  : Gerrit van Assendelft en zijn testament (1547), deel 3: De inhoud en de uitvoering
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Genealogie, families; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    56
Derde deel uit de trilogie over het testament van Gerrit van Assendelft. In dit deel wordt verhaald over een vermeend stuk land tussen de Kerkweg en Rijksstraatweg dat in vroege tijden waarschijnlijk ook Beyverdenweg genoemd. De Beyverdenweg. Wat is dat en waarom heet hij zo, dat volgt uit een diepgaand onderzoek.
 

20. Artikelnummer: 2017040615  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, Deel 1: Heemskerk krijgt een naam en een gezicht
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    57
In het jaar 718 is Radboud, hertog van de Friezen, van plan om christen te worden. Hij wil zich laten dopen. Door de prediking van de heilige bisschop Wulfram is hij overtuigd
geraakt van de waarde van het christelijk geloof. Hij staat al met één voet in de doopvont, als er nog een vraag in hem opkomt. Hij vraagt aan de heilige priester waar de meeste van de overleden koningen en edelen van de Friese stammen zijn, in de hemelse streken of in de helse verdoemenis. En zo komt het dat Radboud zich terugtrek en geen Christen meer wordt. Wanneer Radboud overlijdt wordt er twijfel gezaaid door de Franken. Veel draait om macht om zo de Kinheim te behouden.
 

21. Artikelnummer: 2017112331  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, deel II: De relatie tussen Heemskerk en de Abdij
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    58
In het jaar 938 vindt er een bijzondere verloving plaats. Het feest wort gevierd in de beroemde abdij van Reichenau in Zuidwest-Duitsland. In het gastenboek staan de namen van de adellijke hoofdpersonen die bij de verloving zijn uitgenodigd. De verloofden zijn Dirk II, ook wel Diederik II genoemd en Hildegard, dochter van Arnulf I, graaf van Vlaanderen. Dirk II is de toekomstige graaf van Holland. Later blijkt deze een belangrijke rol te spelen in de verwerving door de Abdij van Egmond van gronden in Heemskerk.
 

22. Artikelnummer: 2018040716  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, deel III, Aankoop 'Hofland': sluitstuk van de ontginning van Heemskerk
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    59
Het laatste deel van de trilogie over de verdeling van Heemskerkse gronden in de middeleeuwen. Een zoektocht in oude Oorkondenboeken van Holland en Zeeland. Dit deel gaat over de verkoop van 't Hofland. Een uitgebreid verslag van de ontginning en bebouwing is het sluitstuk van de trilogie.
 

23. Artikelnummer: 2018110815  
Titel                  : De Verdeling van Heemskerkse Grond, deel IV; 'De gewone man' en zijn vrouw tussen 1000-1500
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    60
Aan de hand van een tekening van Maerten van Heemskerk wordt getoond wat de taken waren van de 'gewone man' binnen de samenleving van de vroege Middeleeuwen waarin Heemskerk veranderde van een moerassige wildernis in cultuurgrond en de eigendom van die grond duidelijker werd vastgelegd.
 

24. Artikelnummer: 2019040308  
Titel                  : Kopen en lenen in Heemskerk vanaf 1557
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken
Medium           : Heemskring Magazine    61
Over de formeel te hanteren voorschriften bij de overeenkomsten van verkoop van onroerende goederen en het aangaan van geldleningen met ingang van 1557.
 

25. Artikelnummer: 2019112230  
Titel                  : De Duinderbuurt bij naam en toenaam
Auteur(s)         : Castricum, Gerard; Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    62
Vanaf het jaar 1557 wordt er van Heemskerk om belastingtechnische redenen bijgehouden wie er wonen en werken. Het dorp wordt ingedeeld in vier buurten: Duingebied (26 huizen), Noorddorp (12 huizen), Hoogdorp(24 huizen) en de Kerkbuurt met 18 huizen.
Aan de Voorweg (toen nog Schilpweg) woonde in huis 9 Maritgen Louris Allertsz weduwe. Zij en haar relatie met de omgeving worden gevolgd in dit artikel.
 

26. Artikelnummer: 2020041519  
Titel                  : Hemel en aarde raken elkaar in het tuindersgebied
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    63
Hoe twee brieven uit 1470 en 1480 van Aelbrecht van Egmondt verklaringen afleggen over eigendom en bestemming van enkele percelen grond in het toenmalige Heemskerk.
 

27. Artikelnummer: 2021041822  
Titel                  : Heer Adriaen van Egmont verkort de weg naar het paradijs
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    65
Halverwege de zestiende eeuw bezit Heer Adriaen die achter zijn naam 'pbr' (presbyter = drager van kerkelijk ambt) heeft staan, aan geestland, ‘weijdtlandt ende hooijlandt’ samen meer dan 25 ha. ‘ Zijn huijs, landt, erf en guedt, leggende tot Noortdorp daer hij wonachtig is’ stelt hij als onderpand voor een lening van 700 karolus penningen aan de kerk.
Met de opbrengsten van grondbezit werd op die wijze een verkorte weg gekocht naar het hiernamaals.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 maart 2022