Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Vries Ezn, de, A.J.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 18   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1990040304  
Titel                  : Scherven in Heemskerk
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.; Wiegmans, Frans   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over Merovingisch en Karolingisch aardewerk, gevonden in de strandwal tussen Oosterweg en Kerkweg in Heemskerk
 

2. Artikelnummer: 1990110308  
Titel                  : Oud Haerlem: van kasteel tot koeweide
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    4
De geschiedenis van het rond 1248 gebouwde kasteel dat tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten ca 1350 werd belegerd en werd verwoest. Tussen 1960-1962 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden en het terrein werd in 1975 tot archeologisch monument verklaard.
 

3. Artikelnummer: 1991110708  
Titel                  : De legende van Oud Haerlem
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    6
De legende zou zich hebben afgespeeld in het jaar 1274. Het slot werd belegerd en de bewoners gaven zich na enige tijd over. De slotvrouw nam haar bezittingen en haar man in een koffer mee naar buiten om zo ongedeerd het kasteel te kunnen verlaten.
 

4. Artikelnummer: 1992041320  
Titel                  : De "commocie" van het Kaas- en Broodvolk
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    7
De bloedige opstand in 1492 in Heemskerk door het 'Kaas- en Broodvolk' tegen Graaf Jan van Egmond vanwege de erbarmelijke levensomstandigheden.
 

5. Artikelnummer: 1992042527  
Titel                  : Een tuindershuisje uit 1873: Kleine Houtweg 6
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Verenigingszaken HKH
Medium           : Heemskring Magazine    7
Verhaal over een oud tuindershuisje dat van een ongewisse toekomst werd gered door aankoop en verbouwing door de Historische Kring Heemskerk. Het werd tenslotte verkocht onder voorwaarde van jaarlijkse publieke openstelling t.g.v. de Open Monumentendagen.
Met deze actie is een oud tuindershuisje nieuw leven ingeblazen en voor de toekomst veiliggesteld.
 

6. Artikelnummer: 1992112729  
Titel                  : Vondsten van Oud Haerlem
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    08
Over de vondsten die tevoorschijn kwamen tijdens het onderzoek door professor J.G.N. Renaud in 1960-1962 waaronder de verzameling bronzen keukengerei uit ca 1330-1340.
 

7. Artikelnummer: 1994113940  
Titel                  : Het monument `Casenbroot'
Auteur(s)         : Seijmonsbergen, S.A.J.; Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    12
Over de totstandkoming van het monument ter herdenking van de opstand van het Kaas- en broodvolk in 1492 door de Heemskerkse kunstenaar Piet Vos.
 

8. Artikelnummer: 1996040107  
Titel                  : Het Bokkevrouwtje
Auteur(s)         : Janssens, Pierre; Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    15
Over Greetje Kaspers, bijgenaamd 'het Bokkevrouwtje' of het `Bokkewijfie'. Wie was deze vrouw ? Waar kwam zij vandaan ? Zij woonde met een hele menagerie aan beesten, zoals geiten, bokken en twee hondjes, katten en konijnen in een huisje aan de Jan van Kuikweg.
 

9. Artikelnummer: 1996115761  
Titel                  : Van protest tot restauratie
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    16
Het tuindershuisje (bouwjaar 1873) aan de Kleine Houtweg 6, staat in november 1990 voor het eerst op de agenda van de bestuursvergadering van de Historische Kring Heemskerk.
Het verhaal van de restauratie in 1995-1996 en de verkoop onder voorwaarden van openstelling.
 

10. Artikelnummer: 1997040110  
Titel                  : Fort bij Veldhuis: honderd jaar
Auteur(s)         : Bruins, Kees; Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    17
Over nut en noodzaak van de nieuwe waterlinie, de Stelling van Amsterdam. In een straal van twintig kilometer rond de hoofdstad werd tussen 1880 en 1914 over een lengte van 135 kilometer een heel stelsel van verdedigingswerken aangelegd. Het Fort bij Veldhuis was daarvan onderdeel.
 

11. Artikelnummer: 1997114956  
Titel                  : Adellijk vermaak in de duinen
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.; Vries, de, J.E.   --   Rubriek(en) : Duinen, strand; Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    18
Over de jacht als privilege van de adel en als zodanig een bron van twist en ergernis tussen de al of niet adellijke jagers enerzijds en de stropers en boeren anderzijds. Met diverse anekdotes uit de Heemskerkse duinen die ook eeuwenlang een belangrijk jachtgebied zijn geweest.
 

12. Artikelnummer: 1998112532  
Titel                  : Over stropers, strikken en bijpaadjes
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.;Vries, de, J.E.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    20
De stropersgeschiedenis in de 20e eeuw in de Heemskerkse duinen. De jachtopzieners en de stropers, hun avonturen, hulpmiddelen, trucs en verhalen.
 

13. Artikelnummer: 2000040914  
Titel                  : Luistervinken deugen niet
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    23
In vroeger eeuwen mochten er zonder enige belemmering vogels worden gevangen voor consumptie en plezier. Vooral de vink werd druk bejaagd. De jacht was zeer geliefd bij de bewoners van de grote buitenplaatsen in de Hollandse duinstreek. Ook in Heemskerk zijn er op speciale 'vinkenbanen' massaal vinken gevangen.
 

14. Artikelnummer: 2000113645  
Titel                  : De oude toren van Heemskerk
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    24
De toren van de oude Laurentiuskerk nader belicht door middel van archeologie en architectuur. Een uitgebreide beschrijving over de bouw van de toren en alle symboliek die daarin is verwerkt.
 

15. Artikelnummer: 2001041620  
Titel                  : Zit ik op mijn duivenplatje
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet ;Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    25
De sportduivenvereniging 'De Vredes Duif' mag haar verhaal vertellen in de Heemskring.
Over de duivengeschiedenis, tijdens de oorlog en de periode daarna.
 

16. Artikelnummer: 2001115158  
Titel                  : `Wie de roede spaart...'
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    26
De titel is ontleend aan een spreuk uit de bijbel (Spreuken 23:13): 'Wie de mede spaart bederft het kind'. Met andere woorden: kinderen mogen best een pak op de broek krijgen. Eeuwenlang was men in het onderwijs ook die mening toegedaan. In dit artikel zal dat ook wat het Heemskerkse onderwijs betreft blijken: het geeft een overzicht van de schoolmeesters en hun onderwijs in Heemskerk tijdens de zeventiende en achttiende eeuw.
 

17. Artikelnummer: 2002115664  
Titel                  : `Een school voor roomschen en onroomschen'
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J. ;Monden, Th.J.H.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    28
Heemskerk had ťťn school voor `roomschen en onroomschen', zoals Lieven van Ollefen het in zijn De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver uit 1796 omschrijft. Ook dit keer ligt het accent op het functioneren van de diverse hoofdonderwijzers en de bouwkundige staat van de gebouwen waarin zij werkten. Het artikel is gebaseerd op hetgeen Herman van Benthem over het Heemskerkse onderwijs schreef in zijn onuitgegeven 'Een geschiedenis van het oude Heemskerk'.
 

18. Artikelnummer: 2003040105  
Titel                  : Jannetje Huisman: in en uit den vreemde
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    29
Levensverhaal van Jannetje Huisman die lerares werd. Eerst in Nederland, toen vertrok ze naar Java. Na enkele jaren keerde ze weer naar Heemskerk om vervolgens weer naar IndonesiŽ terug te gaan. Daar lijdt ze vreselijk onder de Japanse onderdrukking. Na de oorlog krijgt ze ook te maken met de onafhankelijkheidsstrijd van IndonesiŽ. Uiteindelijk keert ze terug naar Heemskerk waar ze, ondanks een pensioengerechtigde leeftijd, evengoed weer aan het werk is voor kerk en school.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 december 2018