Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Vries, de, J.E.   (in veld: Auteur(s))     

Aantal gevonden publicaties : 3   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1997114956  
Titel                  : Adellijk vermaak in de duinen
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.; Vries, de, J.E.   --   Rubriek(en) : Duinen, strand; Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    18
Over de jacht als privilege van de adel en als zodanig een bron van twist en ergernis tussen de al of niet adellijke jagers enerzijds en de stropers en boeren anderzijds. Met diverse anekdotes uit de Heemskerkse duinen die ook eeuwenlang een belangrijk jachtgebied zijn geweest.
 

2. Artikelnummer: 1998112532  
Titel                  : Over stropers, strikken en bijpaadjes
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.;Vries, de, J.E.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    20
De stropersgeschiedenis in de 20e eeuw in de Heemskerkse duinen. De jachtopzieners en de stropers, hun avonturen, hulpmiddelen, trucs en verhalen.
 

3. Artikelnummer: 2010115764  
Titel                  : O.D.I.N. De Aftrap
Auteur(s)         : Vries, de, J.E.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Bestuur, openbare zaken; Jubileum; Sport, recreatie en ontspanning
Medium           : Heemskring Magazine    44
Eind 2009 vierde voetbalvereniging ODIN '59 haar 50-jarig bestaan. De oprichting
van deze tweede voetbalclub in Heemskerk hing nauw samen met de ontwikkeling
die het dorp aan het einde van de jaren vijftig doormaakte.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 8 november 2018