Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    1997   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 8   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1997040110  
Titel                  : Fort bij Veldhuis: honderd jaar
Auteur(s)         : Bruins, Kees; Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    17
Over nut en noodzaak van de nieuwe waterlinie, de Stelling van Amsterdam. In een straal van twintig kilometer rond de hoofdstad werd tussen 1880 en 1914 over een lengte van 135 kilometer een heel stelsel van verdedigingswerken aangelegd. Het Fort bij Veldhuis was daarvan onderdeel.
 

2. Artikelnummer: 1997041115  
Titel                  : De Waterakkers
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    17
Met de aanleg van de woonwijk Waterakkers, omsloten door Rijksstraatweg, Starweg, Jan Ligthartstraat en Maerten van Heemskerckstraat, verdween medio jaren negentig opnieuw een groot stuk agrarisch Heemskerk, de voormalige tuinbouwgebieden 'Waterakkers' en 'Breedslag'. Met uitleg over de herkomst van de straatnamen.
 

3. Artikelnummer: 1997041625  
Titel                  : Het katholieke jeugdwerk
Auteur(s)         : Baltus, C.W.A.; Mars, H.P.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    17
In 1958 kreeg de nog jonge kapelaan Mars (geb. 1930) de taak het in de parochie ontbrekende vrije jeugdwerk voor meisjes van acht tot en met zestien jaar op te zetten. Dit artikel gaat over het jeugdwerk in de parochie Heemskerk en de bijzondere betekenis van de pastorale zorg voor de opgroeiende jeugd in de jaren vijftig tot en met zeventig.
In de Zevensprong werd een zeer levendig jeugdwerk opgezet met o.a. een jeugdorkest, een teenager orkest, handenarbeidclub, wandelclub, kabouterclub, filmmiddagen voor de jeugd op zondag. Het hoogtepunt voor de volwassenen was de jaarlijkse levende Kerststal.
 

4. Artikelnummer: 1997042632  
Titel                  : Staalwoningen met mozaÔeken
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    17
Over de eerste flats in Heemskerk met meer dan drie etages aan de Bachstraat en Ingenhouszstraat. 152 'Experimentele etagewoningen' voor werknemers van Hoogovens met boven de deuren kunstwerken in de vorm van tegeltableaus, gebouwd in 1959.
 

5. Artikelnummer: 1997113340  
Titel                  : Bugels die klinken als violen
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen; Jubileum
Medium           : Heemskring Magazine    18
Hoe de blaasmuziek in Heemskerk zich ontwikkelde tot de professionele fanfare Sint Caecilia, opgericht in 1922 en voortgekomen uit de katholieke jeugdbeweging. Zij bestond in 1997 75 jaar en heeft in die jaren een groot aantal veranderingen meegemaakt zoals de invloed van de kerk op de fanfare, de toenemende professionalisering en het steeds hogere muzikale niveau tijdens de roerige eerste jaren van de blaasmuziek in Heemskerk.
 

6. Artikelnummer: 1997114148  
Titel                  : Freule Christine
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    18
Over het leven van Christine Gevers geboren De Vos van Steenwijk, samen met haar echtgenoot Jonkheer Abraham DaniŽl Theodore Gevers (jonker Daan'), als laatste bewoners van Kasteel Marquette.
 

7. Artikelnummer: 1997114956  
Titel                  : Adellijk vermaak in de duinen
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.; Vries, de, J.E.   --   Rubriek(en) : Duinen, strand; Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    18
Over de jacht als privilege van de adel en als zodanig een bron van twist en ergernis tussen de al of niet adellijke jagers enerzijds en de stropers en boeren anderzijds. Met diverse anekdotes uit de Heemskerkse duinen die ook eeuwenlang een belangrijk jachtgebied zijn geweest.
 

8. Artikelnummer: 1997115764  
Titel                  : Onderwijs, onderzoek en voorlichting in de tuinbouw
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet;Verhoef, G.J.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    18
Over de vele manieren van kennisoverdracht binnen de tuinbouw en de rol van de proeftuin `De Duinstreek van Holland' die van 1943 tot 1964 in bedrijf is geweest en een belangrijke rol heeft vervuld bij de opleiding van de Heemskerkse tuinbouwers.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 december 2018