Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2004   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 16   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 2004040103  
Titel                  : Goudse Glazen en 't wapen van Eemskerck
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Nederland
Medium           : Heemskring Magazine    31
Verrassende ontdekking op een glas-in-lood-raam van de Sint Janskerk te Gouda. Het wapen van 'Eemskerck'. De nieuwsgierigheid is gewekt. Piet beschrijft in dit verhaal zijn zoektocht naar de oorsprong van het wapen op het glas-in-lood-raam.
 

2. Artikelnummer: 2004040408  
Titel                  : Met dank aan G.J. van Wijk
Auteur(s)         : Diemont, Teun; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Verenigingszaken HKH
Medium           : Heemskring Magazine    31
Met dank aan G.J. van Wijk'. Daar eindigt de inleiding mee van dit verhaal. Een bijzondere man met heel veel kennis over Heemskerk. Ook sociaal was hij betrokken bij Heemskerk. Met de oprichting van de Historische Kring Heemskerk was een mijlpaal bereikt.
 

3. Artikelnummer: 2004040912  
Titel                  : Schoorsteengeld
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    31
Om de opstand tegen Spanje te kunnen financieren wordt een nieuw soort belansting verzonnen, schoorsteengeld. De Staten van Holland en West-Friesland en de andere aangesloten provinciën hebben extra soldaten geworven, `crijchsvolck', en heffen voor de kosten daarvan als extra belasting. Hoe meer schoorstenen op een huis, hoe meer kook- en stookplaatsen in het huis, hoe meer belasting er per huis betaald moet worden.
 

4. Artikelnummer: 2004041318  
Titel                  : Vijftig jaar St. Leonardus, een school voor duinkatten
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Hoogewerf, Marjo;Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    31
Verhaal over de noodzaak en oprichting van een nieuwe school aan de Kerkweg. Een school voor duinkatten, zoals de titel al aangeeft. Terwijl in het oorspronkelijke plan de school aan de Oudendijk was bedacht.
 

5. Artikelnummer: 2004041924  
Titel                  : Vijftig jaar openbaar onderwijs aan De Zilvermeeuw
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    31
Teloorgang van het openbare onderwijs in 1926 en de oprichting in 1954 van een nieuwe openbare school na de Tweede Wereldoorlog. In de tussenliggende periode was men voor openbaar onderwijs aangewezen op een school in Beverwijk.
 

6. Artikelnummer: 2004042532  
Titel                  : Strijd rond de Noordermaatweg
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    31
Een verhaal over een poldergebied aan de noordzijde van Heemskerk waarin al vele eeuwen strijd is gevoerd tegen het water. De strijd begon al in de middeleeuwen met de aanleg van dijken en andere waterkeringen. Mede daardoor is het nu een prachtig natuurgebied.
 

7. Artikelnummer: 2004113739  
Titel                  : Heemskerk: een uniek archeologisch dorp
Auteur(s)         : Hulst, Michel; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
Aan de hand van diverse voorbeelden wordt een kijkje gegeven in het archeologische verleden van Heemskerk. Er valt veel te lezen in historische archieven, maar de meest waardevolle archeologie is toch wel in de bodem van Heemskerk te vinden. Er zijn bewonerssporen aangetroffen rond de Nederlands Hervormde Kerk van 500 voor Christus.
 

8. Artikelnummer: 2004114040  
Titel                  : Vindplaatsen van de beschreven voorwerpen
Auteur(s)         : Hulst, Michel; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
Plattegrond van Heemskerk met de vindplaatsen van de gevonden voorwerpen die bij archeologisch opgravingen aan het licht kwamen.
 

9. Artikelnummer: 2004114145  
Titel                  : Vondsten in de Broekpolder en Zuidbroek
Auteur(s)         : Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
Een uitgebreid archeologisch onderzoek werd uitgevoerd nadat bekend werd dat in de Broekpolder een Vinexwijk van ca. 3500 woningen gebouwd zou gaan worden. Bij het archeologisch onderzoek werd onder andere een offerplaats gevonden en aan de Jan Ligthartstraat diverse ploegsporen. In een viertal artikelen worden de opgravingen en vondsten beschreven.
 

10. Artikelnummer: 2004114651  
Titel                  : Vondsten bij kasteel Oud-Haerlem
Auteur(s)         : Weber, Erik   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Onder leiding van ir. J.G.N. Renaud werden er in 1960 opgravingen verricht op het terrein van kasteel Oud-Haerlem. Bij die opgravingen werd de beroemde Bronsschat van Oud-Haerlem gevonden. Verdere vondsten waren bijvoorbeeld een ruiterspoor, pijlpunten en een bijzondere sleutels van vermoedelijk van voor de belegering van 1351.
 

11. Artikelnummer: 2004115256  
Titel                  : Vondsten bij kasteel Rietwijk
Auteur(s)         : Weber, Erik; Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
In een viertal artikelen worden belangrijke vondsten beschreven welke zijn gevonden bij de archeologische opgravingen langs de Jan van Kuikweg. Het is moeilijk vast te stellen of de voorwerpen ook werkelijk uit het kasteel afkomstig zijn of dat de boerengezinnen in de omgeving ze in de gracht hebben gegooid. Kasteel Rietwijk is het onbekendste kasteel die Heemskerk rijk was.
De vondsten betreffen een microliet, een majolicaschotel met putter, een schotel met slibversiering en een blaker en olielampje.
 

12. Artikelnummer: 2004115760  
Titel                  : Vondsten in en om de dorpskerk
Auteur(s)         : Bruijn, de, Hermien; Hulst, Michel   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Het archeologische onderzoek richt zich op de omgeving van de dorpskerk. Er is een bijzondere grafkelder aangetroffen met handkruisen als beschildering. Een andere vondst is gebrandschilderd raam met verwijzing naar heraldische wapens. Ramen met zulke wapens werden meestal geschonken door adellijke families of rijke steden of Gilden.
 

13. Artikelnummer: 2004116165  
Titel                  : Vondsten onder fietsenhandel Van Tunen
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Bij de sloop van de oude fietsenwinkel van Van Tunen aan de Deutzstraat komen enkele bijzondere vondsten naar boven. Tijdens het archeologische onderzoek dat plaatsvond in 1968 kwamen fundamenten tevoorschijn uit ca. 1400. Daartussen lagen bijvoorbeeld gebrandschilderd glas van de Jansheeren, een nachtspiegel, fragmenten van drinkglazen en een vijzel met deksel.
 

14. Artikelnummer: 2004116670  
Titel                  : Vondsten onder bakker Schuijt
Auteur(s)         : Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Een viertal vondsten die gedaan werden na de sloop van de oude bakkerij aan de Deutzstraat worden hier uitgebreid beschreven.
Het gaat hier om een benen rammelaar of rinkelbel, een majolica schotel, een delftsblauwe schotel en een fragment van een schouwwang.
 

15. Artikelnummer: 2004117178  
Titel                  : Vondsten onder café Dam
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Onder de vloer van de het oude café blijkt een schat aan archeologische waarde te liggen. Overdekt konden de archeologen hun werk doen. De meest bijzondere vondst is wel het rode aardewerk dat in de afvalkuil werd gevonden. Evenals stukjes glas met de tekst 'Der Prins 1696' Maar ook een mesheft bekroning en een haardsteen worden uitgebreid beschreven.
 

16. Artikelnummer: 2004117983  
Titel                  : Overige vondsten in Heemskerk
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
In het laatste artikel uit het archeologisch onderzoek worden de overige vondsten beschreven. In beeld komen 'De boeksluiting van de Kerklaan', uit vermoedelijk de 18de eeuw. Glaskralen uit het Heemskerkduin, vermoedelijk meegekomen met de mestafval uit de grote stad. Een Nederrijnse schotel aan de Knip, nabij de boerderij Maarhofstede. Nederrijns keramiek werd gemaakt in de driehoek Kleef-Krefeld-Tegelen en is van na 1675. Als laatste wordt de aslade van Heemshof beschreven. Lange tijd heeft het voorwerp archeologen voor een raadsel gesteld omdat zij niet wisten was het was.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 november 2020