Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2016   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 21   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 2016012100  
Titel                  : Wakers over veiligheid
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken
Medium           : Heemskerkse Courant    21 jan 2016
Met de arrestatie van 30 inbrekers is de IJmond weer een stukje veiliger geworden. Maar waar zijn die 30 arrestanten opgeborgen. Niet in de voormalige gevangenis van Kasteel Assumburg, ook niet in de oude politiebureaus aan de Maerelaan en de Maerten van Heemskerkstraat. Nee ze zijn waarschijnlijk ondergebracht in IJmuiden of Beverwijk. In de middeleeuwen was het inrekenen van boeven een taak van de schout. Twee eeuwen later kwam de veldwachter in beeld, maar om rond te komen, verdiende hij wat bij. In de 19de eeuw werd het een echte politiekorps. Thans staat het derde politiebureau van Heemskerk alweer 'leeg'.
 

2. Artikelnummer: 2016021800  
Titel                  : Hier kun je (noten) lezen
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Huisvesting
Medium           : Heemskerkse Courant    18 feb 2016
Met de verhuizing van de bibliotheek komt er een eind aan een lange geschiedenis van de lokale bibliotheek. Was het vroeger vooral een zaak voor kloosters, en later ook steden en universiteiten, werden in Heemskerk de eerste particuliere bibliotheken geopend in winkels, scholen en bij particulieren. Pas in 1966 werd de eerste door de gemeente gesubsidieerde bibliotheek geopend.
 

3. Artikelnummer: 2016031700  
Titel                  : Wanneer is de cirkel rond?
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskerkse Courant    17 mrt 2016
Een cirkel staat voor een verzameling van punten op een ronde lijn rond het middelpunt. De Cirkel is zo'n verzameling organisaties die gebruik maken van het gebouw de Cirkel op Harteheem. Maar daar komt een eind aan, een verhaal dat zich nu voor de tweede keer afspeelt. Namelijk de KSA aan de Deutzstraat moest eerder al stoppen. Veel functies heeft het gebouw gehad: filmzaal, danszaal en onderkomen voor diverse verenigingen. Uiteindelijk bleek door het achterstallige onderhoud, door toedoen van de oorlog, het gebouw niet meer te redden, ook al wilde Hoogovens nog een flinke bijdrage leveren. En zo werd de Jansheeren geboren.
 

4. Artikelnummer: 2016040311  
Titel                  : Gerrit van Assendelft en zijn testament (1547) Deel 2: De voorbereiding
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    55
Het verhaal over Gerrit van Assendelft en zijn vrouw Cathérine le Chasseur gaat verder. Heer Gerrit is een goed leenman en alom geliefd. Karel V heeft hem hoog zitten. Ondertussen wordt Cathérine beschuldigd van valsmunterij en belandt in de gevangenis. Na het overlijden van Cathérine besluit Claes, de zoon uit hun huwelijk zich te wijden aan het geestelijke. Aangezien er nu geen erfgename is, krijgt Gerrit van de keizer, de vrije hand om naar eigen inzicht de goederen te verdelen.
 

5. Artikelnummer: 2016041214  
Titel                  : Muzikale Krieken
Auteur(s)         : Beentjes, Tiny   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    55
Hoe muzikaal je vroeger ook was, door de verzuiling mocht je niet bij een andere muziekverenging dan van je eigen geloofsstroming. Dat heeft Piet Beentjes geweten. Omdat hij niet bij de Sint Caecilia mocht kocht hij uit eigen zak een aantal instrumenten en richtte een harmonieorkest op. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Het was zelfs zo erg dat de pastoor in de kerk riep geen spullen meer bij Piet te kopen. Dat heeft dramatische gevolgen. Piet gaat failliet, de fanfare moet stoppen en het gezin gaat er bijna aan onderdoor. Maar Piet zou geen Piet zijn als hij daardoor niet weer nieuwe uitdagingen zag en doorging.
 

6. Artikelnummer: 2016041523  
Titel                  : Maria Stuart groep, beginjaren in De Burcht
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    55
Het duurde enige jaren eer de meisjes lid mochten worden van een scoutingvereniging. Pas na de oorlog was de oprichting een feit. Voorwaarde was wel dat een geestelijk leider betrokken zou zijn. De Maria Stuart groep heeft verschillende onderkomens gehad. Eerst aan de Maerelaan, toen De Burcht. In september 1959 werd De Zevensprong in gebruik genomen als onderkomen. Daar heeft de Maria Stuart groep nog jaren gedraaid totdat in 1984 het gebouw door brand werd verwoest. Daarmee werd ook het bestaan van de groep beëindigd. De leden die verder wilden werden lid van de Adelbertus groep.
 

7. Artikelnummer: 2016042100  
Titel                  : Bevrijdingsdag: vrij hebben of vrij zijn?
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskerkse Courant    21 apr 2016
Voor het gemak van scholen is rond de feestdagen zoals Pasen en Pinsteren een vakantie ingelast, immers er vallen toch al veel dagen uit. Echter tijdens de viering van de vrijheid op 5 mei zijn vele mensen ook werkelijk op vakantie. Het hele idee achter de herdenking gaat zo langzaam verloren doordat mensen gaan denken dat mei een extra vrije dag is in plaats van een dag van vrijheid. Daarom is het maar goed dat een lid van HKH langs de scholen gaat om uit te leggen wat vrijheid werkelijk betekent.
 

8. Artikelnummer: 2016042429  
Titel                  : Duncan Stubbs, Vermiste adelborst eindelijk 'gevonden'?
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Duinen, strand; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    55
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog spoelt er een lijk aan op het Heemskerkse strand. Twee regels werden eraan gewijd in de krant. Nico Sinnige hield alle publicaties bij betreffende dergelijke zaken op het grondgebied van Heemskerk. Piet Termes duikt in de archieven om de ware naam van de vondeling te achterhalen. De aangespoelde jongeman krijgt uiteindelijk een naam en wordt de ware toedracht ontrafeld.
 

9. Artikelnummer: 2016043034  
Titel                  : Duitse dienstmeisjes in Heemskerk 1920-1940
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    55
'Heimat in Holland'. Duitse dienstmeisjes in de periode van 1920-1950 die voor seizoenswerk naar Nederland kwamen. Soms waren zij zeer welkom en soms ook niet. In Heemskerk hebben ook verschillende Duitse meisjes huishoudelijk werk verricht. Hoofdzakelijk bij burgemeesters, leden van de adel, een dominee en soms ook op boerderijen en winkels.
 

10. Artikelnummer: 2016051900  
Titel                  : Jubilerende kerkgebouwen (1)
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kerken en religie
Medium           : Heemskerkse Courant    19 mei 2016
Na de oorlog woonde er slechts één gereformeerd gezin in Heemskerk. Naarmate Heemskerk groeide, nam ook de gereformeerde gemeenschap toe, waardoor men behoefte had aan een eigen gebedshuis. Het eerste gebedshuis was een noodkerk aan de Constantijn Huygensstraat. In 1966 werd de eerste paal geslagen voor de Morgensterkerk aan de Vrijburglaan, een gebouw met een prachtig verhaal. Na de zomervakantie staat er een aantal activiteiten op het programma om de viering van 50 jaar Morgensterkerk op te luisteren.
 

11. Artikelnummer: 2016061600  
Titel                  : Jubilerende kerkgebouwen (2)
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kerken en religie
Medium           : Heemskerkse Courant    16 jun 2016
Naast de Morgensterker en de Mariakerk, beide 50 jaar, mag de Laurentiuskerk ook een feesttooi dragen. 125 jaar geleden opende de nieuwe katholieke kerk haar deuren voor de gelovigen van Heemskerk. Een lange geschiedenis ging daaraan vooraf. De katholieke missen werd oogluikend toegestaan in zogenaamde schuilkerken. Eind jaren '70 dreigde het doek te vallen voor de Laurentiuskerk maar door vele acties van de parochianen kon de kerk zowel binnen als buiten worden opgeknapt. Met Kerst 1991 werd de kerk opnieuw geopend voor en door haar parochianen.
 

12. Artikelnummer: 2016072100  
Titel                  : Een hele prestatie
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Diversen
Medium           : Heemskerkse Courant    21 jul 2016
Nu de vakantie is ingezet kunnen vele inwoners van Heemskerk terugblikken op geleverde prestaties. Deze kunnen in de vorm van school, sport of anderszins voorkomen. Een prestatie is ook het honderd jarig bestaan van de winkels Bekker en Zonneveld. Familienamen die de kastelen van Heemskerk hebben bewoont. Verenigingen die ver buiten Heemskerk meededen aan festiviteiten en ook prijzen wonen. Maar de grootste prestatie van gemeente Heemskerk is het luisteren naar bewoners aan de Marquettelaan waar een nieuw fietspad is aangelegd.
 

13. Artikelnummer: 2016091800  
Titel                  : De scholen zijn weer begonnen
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskerkse Courant    18 sep 2016
Een artikel over scholen en onderwijzend personeel vanaf 1586 in Heemskerk naar aanleiding van het nieuw begonnen schooljaar.
Anders dan in het artikel vermeld zijn wel degelijk meer straatnamen vernoemd naar onderwijzend personeel. Wij noemen hier bv de Mokstraat, de Schuitemakerstraat, de Van der Ploegstraat, de Van Woesikstraat, de Trompstraat en de Verhammestraat, allen in de wijk Kerkbeek.
 

14. Artikelnummer: 2016102000  
Titel                  : De vleugel krijgt vriendjes
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskerkse Courant    20 okt 2016
Over het ontstaan van verschillende muziekuitingen in het algemeen en in Heemskerk in het bijzonder. Het artikel is geschreven naar aanleiding van de verhuizing (in 2017) van de Muziekschool naar het Gemeentehuis.
 

15. Artikelnummer: 2016110310  
Titel                  : Het 'Slagersrijk' van Heemskerk
Auteur(s)         : Veken-Hoogewerf, Margriet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    56
Over de slager familie Rijke. Bijna 100 jaar ging het over van vader op zoon, totdat de twee zoons van Krijn Rijke besloten geen slager te willen worden en andere beroepen gingen uitoefenen. Daarmee kwam een eind aan de slagerij aan de Maerten van Heemskerckstraat.
 

16. Artikelnummer: 2016111116  
Titel                  : De Zuidermaatweg als inundatiesxheiding en de inundatieduiker in de Uitgeester en Heemskerker broekpolder
Auteur(s)         : Bruins, Kees   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    56
Water als verdedigingsmiddel tegen vijandige aanvallen op de hoofdstad. Krayenhoff bedacht een systeem waarbij delen van de polder onder water konden worden gezet waarbij een ingenieus netwerk van sluizen, schutten en dijken werd aangelegd zodat in mum van tijd een ondoordringbare barrière kon worden gecreëerd.
 

17. Artikelnummer: 2016111700  
Titel                  : Ben jij ook lid van...
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskerkse Courant    17 nov 2016
Vele Heemskerkers zijn lid van een club of vereniging. De motivatie om lid te worden van een club of vereniging komt vaak voort uit dat een bekende erop zit of dat je eens komt kijken op een opendag. Hoe anders was dat honderd jaar geleden. Toen was er geen vrije tijd om te spenderen aan sport of cultuur, behalve voor de rijkere families. De vraag is nu dan ook, naast aan lidmaatschappen, bent u ook lid van het HKH?
 

18. Artikelnummer: 2016111720  
Titel                  : 50 Jaar Morgensterkerk, een belangrijke bijdrage aan de Heemskerkse samenleving
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    56
Na de oorlog woonde er slechts één gereformeerd gezin in Heemskerk, naarmate Heemskerk groeide, groeide ook de gereformeerde gemeenschap welke ook behoefte had aan een eigen gebedshuis. Het eerste gebedshuis was noodkerk aan de Constantijn Huigensstraat. In 1966 werd de eerste paal geslagen voor de Morgensterkerk aan de Vrijburglaan. Na de zomervakantie staat er een aantal activiteiten op het programma om de viering van 50 jaar Morgensterkerk op te luisteren.
 

19. Artikelnummer: 2016112125  
Titel                  : Een Hofje tegenover de molen van Doekes
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    56
In gesprek met mevr. Gré Beentjes-Kerssens over het wonen en werken op 't Hofje. Hoe ze haar man Henk Beentjes had leren kennen. Tot het moment kwam dat de Jonkheer Geverslaan werd aangelegd en het 't Hofje moest wijken voor nieuwbouw. Via een goede deal met de gemeente kwam het gezin terecht op de Jan van Kuikweg. Henk kon helaas niet lang van zijn nieuwe woonomgeving genieten daar hij op vroegtijdige leeftijd al overleed.
 

20. Artikelnummer: 2016112634  
Titel                  : Gerrit van Assendelft en zijn testament (1547), deel 3: De inhoud en de uitvoering
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Genealogie, families; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    56
Derde deel uit de trilogie over het testament van Gerrit van Assendelft. In dit deel wordt verhaald over een vermeend stuk land tussen de Kerkweg en Rijksstraatweg dat in vroege tijden waarschijnlijk ook Beyverdenweg genoemd. De Beyverdenweg. Wat is dat en waarom heet hij zo, dat volgt uit een diepgaand onderzoek.
 

21. Artikelnummer: 2016121500  
Titel                  : Kerstavond
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskerkse Courant    15 dec 2016
Midden in het duingebied ligt een vennetje met de naam Kerstavond. Er doen verschillende sagen over deze ven de ronde. Misschien een tip voor tweede Kerstdag om daar eens heen te wandelen.
Tegenwoordig zijn de kaarsjes omgeruild voor elektrisch licht en de grote kerstboom in het dorp staat op de rotonde. Ook in de bomen naast de Nederlands Hervormde Kerk hangt druppelverlichting. Met al deze verlichting zul je niet meer kunnen verdwalen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 maart 2022