Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2017   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 22   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 2017011900  
Titel                  : Dág Kerklaan
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Huisvesting
Medium           : Heemskerkse Courant    19 jan 2017
Dág Kerklaan... De Laurentiuskerk, geopend eind 1800, heeft heel wat veranderingen meegemaakt. Zo ook de Kerklaan. De Kerklaan is nog steeds voorzien van platanen. Maar bewoners in de Kerklaan zijn gekomen en gegaan. Een voorbeeld is de Berkelaer. Begonnen als een manufacturenzaak, werd later een slijterij, een architectenbureau, een kantoor van de FNV en is thans een assurantiekantoor. Zo zijn er veel panden van eigenaar en functie veranderd. Maar het laatste pand dat 'Dág Kerklaan' kan gaan zeggen is de muziekschool.
 

2. Artikelnummer: 2017021600  
Titel                  : Tol betalen?
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Diversen
Medium           : Heemskerkse Courant    16 feb 2017
In vroeger dagen kon men zonder de pont van Heemskerk naar Velsen en met de pont van Heemskerk naar Uitgeest over De Dye. Het Noordzee kanaal werd gegraven en de pont ging varen. Hoe anders aan de andere kant van ons dorp. Er kwam een brug over De Dye en daar moest tol voor worden betaald met als resultaat een straatnaam Tolweg. Met de clou van dit verhaal wordt een vergelijking gemaakt met gebouwen die de gemeente wil verkopen. Welke variant zal de gemeente kiezen en wie draait daar voor op? Wordt het een 'tolheffing' of een vrije doorgang?
 

3. Artikelnummer: 2017031600  
Titel                  : Schilderachtig Heemskerk
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskerkse Courant    16 mrt 2017
In Heemskerk worden jaarlijks culturele festiviteiten georganiseerd waarbij lokale schilders hun kunsten tonen. Helaas worden steeds meer ateliers en expositieruimtes gesloten. Echt zich ontwikkelen kunnen de kunstenaars dan niet meer. Dan mijmerend over een andere grote schilder die Heemskerk ooit heeft gekend. Maerten van Veen, die na het bekende 'melkincident' geld van zijn moeder kreeg om zijn schildersopleiding af te maken en daarna de wijde wereld introk.
 

4. Artikelnummer: 2017040305  
Titel                  : De Geuzenbuurt
Auteur(s)         : Koopman, Frans   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    57
Aan het parallelstraatje aan de Rijksstraatweg staan een aantal huizen. Gebouwd in de jaren '30 van de vorige eeuw. Tijdens de oorlog behielden enkele bewoners hun radio en luisterden naar Radio Oranje. En zo kreeg dit straatje de naam Geuzenbuurtje.
 

5. Artikelnummer: 2017040615  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, Deel 1: Heemskerk krijgt een naam en een gezicht
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    57
In het jaar 718 is Radboud, hertog van de Friezen, van plan om christen te worden. Hij wil zich laten dopen. Door de prediking van de heilige bisschop Wulfram is hij overtuigd
geraakt van de waarde van het christelijk geloof. Hij staat al met één voet in de doopvont, als er nog een vraag in hem opkomt. Hij vraagt aan de heilige priester waar de meeste van de overleden koningen en edelen van de Friese stammen zijn, in de hemelse streken of in de helse verdoemenis. En zo komt het dat Radboud zich terugtrek en geen Christen meer wordt. Wanneer Radboud overlijdt wordt er twijfel gezaaid door de Franken. Veel draait om macht om zo de Kinheim te behouden.
 

6. Artikelnummer: 2017041617  
Titel                  : De reis naar Oudenbosch
Auteur(s)         : Veken-Hoogewerf, Margriet   --   Rubriek(en) : Genealogie, families; Jubileum
Medium           : Heemskring Magazine    57
Zondag 29 juli 1945 is een gedenkwaardige dag voor de familie Bleeker van de Achthuizen. Oudste zoon Ad (1919) wordt op die dag priester gewijd in Oudenbosch.
Een beschrijving van de tocht, die met vrachtwagen en boot werd afgelegd. Door het slechte weer en hoog water kwam de familie veel later aan op bestemming dan verwacht. Maar de volgende dag verliep alles wel goed.
 

7. Artikelnummer: 2017041821  
Titel                  : Een monument verbindt Oegstgeest met Heemskerk
Auteur(s)         : Driessen, Bert   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Duinen, strand
Medium           : Heemskring Magazine    57
In 2017 was het 150 jaar geleden dat er het Huldtoneel door D.TH. Gevers van Endegeest en zijn vrouw M.J. Deutz van Assendelft werd onthuld. Een voetstuk waarop van oorsprong een naald stond. Tijdens de sloop van buitenplaats 'Abtspoel' werd de naald overgeplaatst naar de tuin van zijn eigen kasteel in Oegstgeest en het voetstuk is gebruikt voor monument. D.TH. Gevers vervulde belangrijke posten. Een van die posten was het cultiveren van het duingebied met al doel verstuiving te voorkomen. Daartoe maakte hij een studiereis naar Franrijk om het duingebied aldaar te bestuderen. Eenmaal terug schrijft hij een lijvig rapport waarmee hij de wedstrijd wint. Hij mag zijn ideeën uitvoeren in opdracht van Koning Willem I.
 

8. Artikelnummer: 2017042000  
Titel                  : Bevolkingsregister 'gevloerd'
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskerkse Courant    201704
Met de digitalisering van het Bevolkingsregister is deze betrouwbaar en simpel te raadplegen. Hoe anders was dat in 1945 toen de Duitse bezetter het Bevolkingsregister wilde ophalen. Een telefoontje deed het verzet in werking zetten. In de vroege morgen werd er ingebroken in het raadhuis en het Bevolkingsregister gestolen. Onder toezicht van de Duitsers werd de kluis opengebroken en kwam de diefstal aan het licht. Heesterbeek heeft tot het eind van de oorlog moeten onderduiken. Na de oorlog is het bevolkingsregister weer overhandigd aan de gemeente.
 

9. Artikelnummer: 2017042231  
Titel                  : Progress, De gouden jaren van een jongerensociëteit
Auteur(s)         : Butter, Jan   --   Rubriek(en) : Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    57
Opkomst en ondergang van jeugdsociëteit Progress. Begonnen in de Schakel aan de Maerelaan, later verhuisd naar een verlaten kleuterschool aan de Huygensstraat. Een rijk verenigingsleven met leden. Allerlei activiteiten werden er georganiseerd waar onder damesvoetbal. Onder bezielende leiding van kapelaan Mars groeide Progress uit tot een fenomeen. Tijden lang gaat het goed, een carnavalsvereniging werd opgericht. Op het hoogtepunt had Progress 2000 leden en verzorgde vele activiteiten. Vanaf 1980 kwam de klad erin. Uitgeest wwrd het nieuwe uitgaanscentrum waarbij Progress links bleef liggen. Steeds verder daalde het bezoekersaantal, totdat op 2 januari 1996 het faillissement voor de tweede keer werd uitgesproken. Dat was het definitieve einde van Pro. Het noodschooltje werd niet veel later gesloopt.
 

10. Artikelnummer: 2017043234  
Titel                  : 'Juda Landau'
Auteur(s)         : Tunen, van, Jan   --   Rubriek(en) : Genealogie, families; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    57
Juda Lajbus Landau werd geboren op 24 september 1918 in Turek bij Lubranice, dat nu Polen is (vroeger in de buurt van het Duitse Pommeren). Hij overleed in Israël op 1 november 1989. Zijn vader was voorzanger in Amsterdam. In de jaren dat Juda bij de Kibboets Beverwijk verbleef op de Gildenlaan 1 in Velsen-Noord, gaf hij Hebreeuwse les aan de kibboetsgroep (mogelijk van 1939 tot ca. 1942/43). Hij werkte in die tijd bij de familie Van Tunen. Daarna ging Juda naar kibboets Laag-Keppel. Daar woonde hij een paar maanden tot hij in augustus 1943 naar Auschwitz werd vervoerd en van daaruit in juni 1944 naar Getto Warschau. Hij werd op 2 mei 1945 bevrijd in Bad Teilz. Via Duitsland is Juda in Parijs aangekomen en zocht hij weer contact met de familie Van Tunen. Eind 1945 is hij drie weken bij hen op verlof geweest. Hij trouwde met Chawa Grner. Na hun vertrek naar Palestina hebben ze eerst gewoond in de kibboets Lohamei Haghetaot en zijn later zelfstandig gaan wonen. Toen vader Nicolaas van Tunen zijn einde voelde naderen, wilde hij heel graag Juda nog een keer zien. Op dat moment was Juda net uit de kibboets verhuisd en had geen cent. In de kibboets was alles gemeenschappelijk bezit geweest. De familie van Tunen heeft toen alles bij elkaar geschraapt om de overtocht van Juda mogelijk te maken. Juda was als een zoon. Hij heeft tot zijn dood contact gehouden met de familie.
 

11. Artikelnummer: 2017051100  
Titel                  : Monumeten te koop
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskerkse Courant    11 mei 2017
Je hebt verschillende monumenten in Heemskerk. Rijksmonumenten zoals Assumburg en Marquette. Fort Veldhuis is een Unesco monument en de gemeente Heemskerk heeft 44 gemeentelijke monumenten.
Een aantal van de gemeentelijke monumenten staan in het duingebied, zoals de huizen bij de Kruisberg en aan de Oudendijk. PWN wil van dit ontroerend goed af. Met nieuwe eigenaren voor panden aan de Kerklaan en de Verherentstraat blijven deze mogelijk behouden, met als doel om daarin culturele, sociale of historische activiteiten te onderbrengen.
 

12. Artikelnummer: 2017061500  
Titel                  : Raadhuis of gemeentehuis?
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken
Medium           : Heemskerkse Courant    15 jun 2017
Tijdens de Franse tijd is er een verandering ingevoerd die bestuur en rechtspraak van elkaar scheidden. Heemskerkse gezagdragers vergaderden in een rechthuis dat ook als school dienst deed. Debora Bake schonk ooit geld voor een nieuw rechthuis maar dat kwam er niet. Wel werd Overbeek aangekocht en opgeknapt. Het fungeerde ook als herberg. Het pand raakte rond 1800 in verval, maar er werd nog steeds vergaderd. Met een financiële injectie van mevrouw d'Ablaing-Rendorp kon een nieuw raadhuis worden gebouwd. Dit staat er nog steeds. Thans, zoveel jaar verder, verhuist het gemeentebestuur weer naar een nieuw gebouw, het raadhuis aan de Bachstraat verlatend. Deze keer heeft het gebouw ook een culturele en sociale functie. In plaats van raadhuis zou het voortaan dus gemeentehuis genoemd moeten worden.
 

13. Artikelnummer: 2017072000  
Titel                  : Verstoord evenwicht
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Duinen, strand
Medium           : Heemskerkse Courant    20 jul 2017
Tegenwoordig heeft men bij de kasteeltuin van Assumburg last van zwermen halsbandparkieten welke zich tegoed doen aan het nog niet rijpe fruit. Heemskerk heeft eerder te kampen gehad met overlast van bepaalde diergroepen. Bijvoorbeeld konijnen, meegenomen van overzeese gebieden en hier uitgezet tot groot genoegen van de kasteelheren. Maar ook herten waren een ware plaag voor de tuinders. Met een kilometers lange heining werden de herten tegengehouden totdat de Spanjaarden de heining gebruikte als brandhout. Thans is van de konijnen- en hertenplagen niets meer over en moeten andere middelen worden ingezet om het duingebied niet te laten vergrassen. Runderen en schapen doen het werk.
 

14. Artikelnummer: 2017092100  
Titel                  : Ezels en paarden in Heemskerk
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskerkse Courant    21 sep 2017
Heemskerk heet tijdens de feestdagen Ezelenheem. Er staat zelfs een standbeeld van een Ezel in het dorp. Maar toch zijn er weinig foto's bekend van ezels. Vele malen meer met paarden erop.
Ooit was er een tentoonstelling gewijd aan deze edele viervoeter: 'Man en Paard'. Paarden werden gebruikt in velerlei functies. Zouden we niet eens moeten overwegen om ook een standbeeld voor het paard neer te zetten?
 

15. Artikelnummer: 2017101900  
Titel                  : Een balletje (op)gooien
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Sport, recreatie en ontspanning
Medium           : Heemskerkse Courant    19 okt 2017
Vroeger speelden de kinderen op straat. Veelal voetballen, kaatsenballen of knikkeren. Thans zijn ballen nog maar weinig te vinden op straat, maar des te meer bij diverse verenigingen. Te denken valt aan biljarten, hand-, voet- en korfbal, waterpolo.
 

16. Artikelnummer: 2017110305  
Titel                  : Het swarte Licht
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    58
Een versje uit de 1700 eeuw dat op het eerste gezicht heel logisch is, maar na een paar maal lezen meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Een analyse en zoektocht naar het verhaal achter het versje leidt de onderzoeker naar Amsterdam en Heemskerk. Of toch niet...
 

17. Artikelnummer: 2017110615  
Titel                  : De beginjaren van Stichting Katholieke Gezinszorg te Heemskerk, Een werk, rijk aan Christekijke naastenliefde'
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Gezondheid, welzijn
Medium           : Heemskring Magazine    58
Een verhaal over de opkomst van gezinsverzorging met als taak 'verzorgsters of helpsters daar te plaatsen, in gezinnen waarvan de moeder door ziekte van haar of anderszins vervangen moet worden.' Enkele gezinsverzorgers vertellen hun verhaal. Als ze trouwden mochten ze niet meer aan het werk in de gezinsverzorging, deze regel koste de stichting veel goede arbeidskrachten.
 

18. Artikelnummer: 2017111600  
Titel                  : Waardevol erfgoed
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskerkse Courant    16 nov 2017
Gemeentelijke monumenten hebben een bepaalde culturele waarde. Bijvoorbeeld het tuindershuisje aan de Kleine Houtweg. Maar ook Fort Veldhuis als onderdeel van de Stelling van Amsterdam, het Huldtoneel en de naald van Maerten van Heemskerck. Minder bekend erfgoed is bijvoorbeeld de St. Josephschool, het pand aan de Kerklaan en de tabakdroogschuur. Het zou mooi zijn als deze monumenten te herkennen zouden zijn met een speciaal ontworpen schildje en het liefst met een begeleidende tekst.
 

19. Artikelnummer: 2017111622  
Titel                  : Pastoor van den Nouweland 1886-1960, de 'Kerkvader' van Heemskerk periode 1937-1954
Auteur(s)         : Veken-Hoogewerf, Margriet   --   Rubriek(en) : Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    58
Een nieuwe pastoor arriveert in Heemskerk als vervangen voor pastoor Paulussen. Op een koude winterdag wordt hij ingehaald onder begeleiding van Sint Caecilia. In het overwegend Roomse Heemskerk valt er veel werk te verrichten voor een jonge pastoor. De processie wordt in ere hersteld en onder zijn leiding groeit de verzuiling. De bezorgdheid van de pastoor ging zelfs zover dat hij toezicht hield bij dansavonden in de K.S.A.
 

20. Artikelnummer: 2017112331  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, deel II: De relatie tussen Heemskerk en de Abdij
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    58
In het jaar 938 vindt er een bijzondere verloving plaats. Het feest wort gevierd in de beroemde abdij van Reichenau in Zuidwest-Duitsland. In het gastenboek staan de namen van de adellijke hoofdpersonen die bij de verloving zijn uitgenodigd. De verloofden zijn Dirk II, ook wel Diederik II genoemd en Hildegard, dochter van Arnulf I, graaf van Vlaanderen. Dirk II is de toekomstige graaf van Holland. Later blijkt deze een belangrijke rol te spelen in de verwerving door de Abdij van Egmond van gronden in Heemskerk.
 

21. Artikelnummer: 2017113234  
Titel                  : Een bijzondere emigratie, mijn oma naar het andere eind van de wereld
Auteur(s)         : Pouw-de Ruyter, Ria   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    58
Oma de Ruijter volgt haar jongens naar de andere kant van de wereld, Nieuw-Zeeland om daar een nieuw bestaan op te bouwen omdat de jongens hier geen toekomst meer zagen. Op aanraden van pastoor Van den Nouweland volgde mvr. de Ruijter de jongens, want zo zei de pastoor, de jongens kunnen wel wat ondersteuning gebruiken over daar. Zo vertrok mevrouw de Ruijter op bijna 60-jarige leeftijd met haar drie jongste zonen op 29 december 1954 per schip naar de andere kant van de wereld.
 

22. Artikelnummer: 2017120700  
Titel                  : Decemberpost
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming
Medium           : Heemskerkse Courant    7 dec 2017
In de Romeinse tijd kende men al een 'posita', dat halte betekent. De ijlbode reisde van posita naar posita om zijn boodschap verder te brengen. Pas in de middeleeuwen werd het gebruik van een postbode weer in het leven geroepen voor het versturen van Rijksdocumenten en later ook voor Koopmansbrieven. Dat is langzamerhand uitgegroeid tot de postbesteller van de PTT die ook bijvoorbeeld de AOW uitbetaalde. Na het sluiten van het postkantoor en het sorteercentrum verdwenen ook de bekende postbodes uit het straatbeeld. Wordt er dan geen post meer besteld? Jazeker wel. Bij steunpunten kunnen speciale Kerstzegels worden verkregen.verkregen.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 maart 2022