Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2018   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 2018011800  
Titel                  : Wijken als moderne buurtschappen?
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskerkse Courant    18 jan 2018
In vroeger dagen telde Heemskerk een vijftal buurtschapen, te weten Noorddorp, Duinbuurt, Kerkbuurt, 't Hofdorp en Oosterzij. De oudste buurtschappen zijn Noorddorp en Hoogdorp. Deze buurtschappen waren tot de 12de eeuw redelijk zelfstandig. Daarna werden zijn ondergebracht in een heerlijkheid, leen van de heer. Thans in 2018 is Heemskerk zo groot geworden dat de toenmalige buurtschappen compleet zijn opgenomen in de woonkern. Wel heeft elke wijk zijn eigen karakteristiek meegekregen. Een buitenbeentje is de Citadel in de Broekpolder. Zou dit een zelfstandige buurtschap kunnen zijn of wordt deze meer bij het dorp getrokken door buurtteams en buurthuizen?
 

2. Artikelnummer: 2018021500  
Titel                  : Bewoners van het gemeentehuis
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskerkse Courant    15 feb 2018
De raad- en gemeentehuizen hebben altijd inwoning gehad van personen. De veldwachter had een onderkomen in het raadhuis aan het Raadhuisplein. En vandaag de dag bewoont de muziekschool een deel van het gemeentehuis aan het Maerten van Heemskerckplein. Maar die zat toch aan de Kerklaan? Mede door toedoen van het college, dat oog zou moeten hebben voor cultureel erfgoed, moest ook de Historisch Kring verhuizen naar een andere locatie en wordt de Kerklaan verkocht. Met de verkiezingen in maart doen we er goed aan een juiste keuze te maken voor personen die de cultuurhistorische waarde een warm hart toedragen.
 

3. Artikelnummer: 2018031500  
Titel                  : Rijke herinneringen
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskerkse Courant    15 mrt 2018
De twee overige 'bewoners' van Kerklaan 1 zullen binnenkort ook verhuizen. De muziekschool naar Maerten van Heemskerkckplein 1 en de HKH naar de A. Verherentstraat. Daar heeft de HKH een ruimte kunnen huren in de voormalige Mariaschool.
Het gebouw aan Kerklaan 1 kent een lange geschiedenis die begon in 1940 als verpleeginrichting voor ouden van dagen en jonge zwakke moeders. Het gebouw heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad en verbouwingen ondergaan. In 1959 werd aan het gebouw een tweede vleugel gebouwd en kwam daarmee vast te zitten aan het St. Josefziekenhuis. Vele Heemskerkers koesteren dan ook mooie herinneringen aan het gebouw. Maar afwachten wat de toekomst in petto heeft.
 

4. Artikelnummer: 2018040306  
Titel                  : Schoenmaker Minnebo
Auteur(s)         : Janssens, Pierre   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming
Medium           : Heemskring Magazine    59
De uit BelgiŽ afkomstige familie Minnebo belandt via Sloten in Heemskerk. Hoewel het gezin vele kinderen rijk was, hielp er altijd maar een in de schoenmakerij. Antoon. Hij zou later ook de zaak overnemen. Met geld gewonnen in de loterij kon hij een poetsmachine aanschaffen en een deel van de verbouwing van het pand aan de Kerklaan financieren. Het pandje aan de Kerklaan werd al snel veel te klein en daarom verhuisde de winkel naar een nieuw onderkomen aan de Van Coevenhovenstraat dat door burgemeester Nielen op 20 oktober 1960 op feestelijke wijze werd geopend.
 

5. Artikelnummer: 2018040716  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, deel III, Aankoop 'Hofland': sluitstuk van de ontginning van Heemskerk
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    59
Het laatste deel van de trilogie over de verdeling van Heemskerkse gronden in de middeleeuwen. Een zoektocht in oude Oorkondenboeken van Holland en Zeeland. Dit deel gaat over de verkoop van 't Hofland. Een uitgebreid verslag van de ontginning en bebouwing is het sluitstuk van de trilogie.
 

6. Artikelnummer: 2018041721  
Titel                  : Aap, Noot, Mies...
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    59
Een verhaal over de eerste vrouwelijke directrice in het katholieke onderwijs in Heemskerk. Juffrouw Tiny Teeling begon haar carriŤre op 1 januari 1955 in de St. Josephschool aan de A. Verherentstraat. In 1971 verhuisde de St. Josephschool naar een nieuw onderkomen aan de Bachstraat. Samen met mr. Burger ambieerde zij een duobaan als hoofd van de school. Dat vond het katholieke bestuur geen goed idee en mr. Burger werd directeur. Tiny Teeling zou nog tot 1978 moeten wachten. Toen kreeg Tiny alsnog een baan aangeboden als hoofd van de Titus Brandsmaschool aan de Chopinstraat. Ze werd daarmee de eerste vrouwelijk directeur in dienst van het katholiek schoolbestuur.
 

7. Artikelnummer: 2018041900  
Titel                  : Het gebeurde in WO II
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskerkse Courant    19 apr 2018
2 april viel dit jaar op maandag, net als in 1945. Toen was het tweede Paasdag. In de middag vielen Engelse jachtbommenwerpers de zoeklichtopstelling aan de Noordermaatweg en de meteorologisch weerstation van de Duitsers op Marquette aan. Een aantal bommen viel op het terrein van Marquette en richtte schade aan het kasteel aan. Ook de zoeklichtopstelling werd geraakt. Heemskerk heeft niet heel veel oorlogshandelingen op haar grondgebied meegemaakt, maar niettemin was de dreiging elke dag wel aanwezig. In dit stuk een samenvatting van een aantal verhalen uit enkele Heemskringen uitgegeven in de loop der jaren. In het boek 'Een stevige pleister op mijn neus' staan veel verhalen van Heemskerkers die de WO II aan den lijve hebben ondervonden.
 

8. Artikelnummer: 2018042225  
Titel                  : 'Europa' in Heemskerk
Auteur(s)         : Louwe, Ambro   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    59
Chateau Marquette verandert in een onneembare vesting wanneer er belangrijke Europese leiders naar Heemskerk komen. De informele bijeenkomst vindt plaats op 7 en 8 juni 1986. Allerlei veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals het gereed staan van een helikopter. Aan alles wordt gedacht, ook aan ordeverstoring door demonstranten. Enkele belangrijke onderwerpen die toen besproken werden door de deelnemende landen waren onder andere: eenheid in Europa, de verhouding tot de VS en de productie van chemische wapens, het SALT-II-akkoord met Amerikaanse president Reagan over de intercontinentale kernwapens, de spanningen in het Midden-Oosten en de 'gematigde krachten'. (IsraŽl, Egypte, JordaniŽ en SyriŽ)
 

9. Artikelnummer: 2018042633  
Titel                  : Friezen in Heemskerk
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    59
Tijdens de enorme groei van Hoogovens in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw, trokken vele Friezen de Afsluitdijk over op zoek naar werk. Bij Hoogovens konden zij terecht. Na een aantal gehouden interviews ontstaat een beeld over hun motivatie om van hun geboortegrond te vertrekken, over de veranderingen in hun leven en over de band met Friesland, die mede behouden bleef door de Friese vereniging: Us Memmetael (onze moedertaal).
 

10. Artikelnummer: 2018043434  
Titel                  : Even stilstaan bij... 11 april 1799
Auteur(s)         : Vries, de, Ton   --   Rubriek(en) : Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    59
Een geschrift van Ton de Vries over de Dorpskerk van Heemskerk. En dan met name de geschiedenis ervan. Ooit was dit de katholieke kerk St. Laurentius. Wanneer en hoe kwam het in handen van de Nederlands Hervormde Gemeente? Wilde de katholieken de kerk niet meer nadat deze door de Spanjaarden werd verwoest en deels werd herbouwd door de Hervormden?
 

11. Artikelnummer: 2018051700  
Titel                  : De Mariaschool, een protest waard
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskerkse Courant    17 mei 2018
Met de komst van het HKH naar de Mariaschool krijgt ťťn der lokalen weer een nieuwe functie. De Joseph- en de Mariaschool hebben vanaf opening 1920 tot 1974 dienst gedaan als schoolonderkomen. Sinds die tijd hebben verschillende lokalen in beide gebouwen velerlei functies gehad. De gemeente heeft zelfs overwogen om eind jaren '70 beide scholen in te richten als dependance voor de ambtenaren die niet op het gemeentehuis terecht konden. Maar dat ging niet door en er kwam aan de Bachstraat een geheel nieuw gebouw.
 

12. Artikelnummer: 2018062100  
Titel                  : Historisch verantwoord
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskerkse Courant    21 jun 2018
Aanvulling op recent artikel over scholen in Heemskerk en details over het gemeentelijk monument Sint Mariaschool waarin de Historische Kring Heemskerk sinds medio 2018 is gehuisvest.
Overigens meldt ons Kees Fit dat de tekst dient te worden aangepast. Dat Tiny Teeling sinds 1978 'het eerste vrouwelijk schoolhoofd van Heemskerk is', is historisch onjuist. In 1970 werd per 1 augustus door de gemeente Heemskerk (wethouder Van Herpen) als schoolhoofd van de zesde openbare lagere school (na enige tijd De Kariboe) benoemd mevrouw A.E. Roggeveen (Ank). Zij is dus het eerste vrouwelijke schoolhoofd van de gemeente Heemskerk.
 

13. Artikelnummer: 2018071900  
Titel                  : Heemskerk, zeeŽn van tijd
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Verenigingszaken HKH
Medium           : Heemskerkse Courant    19 jul 2018
De HKH probeert al geruime tijd Heemskerk op de kaart te krijgen door middel van exposities, tentoonstellingen maar ook met een eigen website. In het kader van nationale en regionale geschiedenis heeft de HKH een canon opgezet met wetenwaardigheden, gebeurtenissen en personen. Als je daar kennis van hebt ben je pas echt ingeburgerd in Heemskerk.
 

14. Artikelnummer: 2018090202  
Titel                  : Ons Dorp, Heemskerkse Volksfeesten
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Straatjournaal    248, september 2018
De eerste week van september staat Heemskerk op z'n kop. Van heinde en ver komen Heemskerkers, ook vroegere bewoners, naar het dorp voor het volksfeest. Daar hoorden ooit de optocht van versierde fietsen en het ringsteken bij. De foto met Kees Baltus is van 1958.
 

15. Artikelnummer: 2018110307  
Titel                  : De Halley-koning
Auteur(s)         : Koopman, Frans   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    60
Het levensverhaal van Lou Koopman (1887-1975), als bloembollenkweker de zelfverklaarde koning van de Halley-gladiool en latere fabrieksarbeider.
 

16. Artikelnummer: 2018110815  
Titel                  : De Verdeling van Heemskerkse Grond, deel IV; 'De gewone man' en zijn vrouw tussen 1000-1500
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    60
Aan de hand van een tekening van Maerten van Heemskerk wordt getoond wat de taken waren van de 'gewone man' binnen de samenleving van de vroege Middeleeuwen waarin Heemskerk veranderde van een moerassige wildernis in cultuurgrond en de eigendom van die grond duidelijker werd vastgelegd.
 

17. Artikelnummer: 2018111623  
Titel                  : Familie Sprengers; hoe een familie, door het noodlot getroffen, de armen om elkaar heen sloeg.
Auteur(s)         : Veken-Hoogewerf, Margriet   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    60
Het verhaal over het gezin waarin na het overlijden van beide ouders in 1949 11 kinderen alleen achterbleven en met hulp van de omgeving wisten te overleven en bij elkaar te blijven.
 

18. Artikelnummer: 2018112426  
Titel                  : Gedwongen verhuizing
Auteur(s)         : Welboren, Ria   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Huisvesting
Medium           : Heemskring Magazine    60
Het relaas van de familie Welboren die moest verhuizen om plaats te maken voor woningbouwplan Poelenburg ten behoeve van hoogovenmedewerkers. Zij verhuisden van de Gerrit van Assendelftstraat 25 naar Spanbroek.
 

19. Artikelnummer: 2018112734  
Titel                  : Hemskerker Redding Brigade
Auteur(s)         : Brandenburg, Piet; Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Duinen, strand; Gezondheid, welzijn; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    60
Over de oprichting in 1957, het werk en de veranderingen daarin en de hedendaagse brigade op het strand van Heemskerk.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 april 2021