Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    2019   (in veld: Verschijningsjaar)     

Aantal gevonden publicaties : 25   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 2019011700  
Titel                  : Woningnood in Heemskerk
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Huisvesting
Medium           : Heemskerkse Courant    17 januari 2019
De schrijver trekt een parallel tussen de woningnood die bestond in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw en in de huidige tijd. De eerste maal werd het historische centrum gesloopt, omdat men het gebied tussen de binnenring en het oude centrum deels anders invulde dan gepland (semi-permanente gebouwen St. Josefziekenhuis op de plek voor een winkelcentrum) EN TOEN moest het oude centrum dus ‘aangepast’ (= vrijwel gesloopt) voor het realiseren van winkels e.d. Op deze manier verdween cultureel erfgoed, i.p.v. het te restaureren. Heemskerk kreeg een ander gezicht. En dat dreigt opnieuw te gebeuren, nu aan de randen van het centrum en in buitengewesten.
 

2. Artikelnummer: 2019031410  
Titel                  : Piet de Wit (1931-1999), een ras-Heemskerker
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskerkse Courant    14 maart 2019
Levensverhaal van Piet de Wit. Van kattekwaad op de school van Meester Galle via medewerker op de Martin Staalfabriek tot Koninklijke onderscheiding bij diens afscheid.
 

3. Artikelnummer: 2019040308  
Titel                  : Kopen en lenen in Heemskerk vanaf 1557
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken
Medium           : Heemskring Magazine    61
Over de formeel te hanteren voorschriften bij de overeenkomsten van verkoop van onroerende goederen en het aangaan van geldleningen met ingang van 1557.
 

4. Artikelnummer: 2019040408  
Titel                  : Het bankje in de kerkhofmuur
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskerkse Courant    4 april 2019
Mijmeringen van de schrijver over het ingemetselde bankje dat ooit een nagedachtenis bevatte van de opstand van het Kaas- en Broodvolk die werd uitgevochten op de begraafplaats erachter. En mijmeringen over het veranderde uitzicht vanaf het bankje dat ooit ook dienst deed als zitplaats voor wachtende buspassagiers.
 

5. Artikelnummer: 2019040912  
Titel                  : Ook domineesdochter werd niet gespaard)
Auteur(s)         : Roos, de, Jan   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    61
Direct na de bevrijding hielden de Binnenlandse Strijdkrachten op 8 mei 1945 grote schoonmaak in Heemskerk. Enkele tientallen NSB’ers en Duitsgezinden werden opgepakt voor verhoor en overgebracht naar kasteel Assumburg. Onder hen ook de dochter van dominee IJzerman.
 

6. Artikelnummer: 2019041318  
Titel                  : De lange arm van Hoogovens
Auteur(s)         : Wildt, de, Jan   --   Rubriek(en) : Gezondheid, welzijn; Huisvesting
Medium           : Heemskring Magazine    61
Over de invloed van Hoogovens op de samenleving in de IJmond met betrekking tot wonen, welzijn en andere zaken die voor het welbevinden van de werknemers belangrijk zijn.
 

7. Artikelnummer: 2019041924  
Titel                  : Schooljaar ’53
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    61
Verhalen en foto's van kinderen die anders dan klassikaal door de fotograaf werden vereeuwigd.
 

8. Artikelnummer: 2019042528  
Titel                  : Onderwijzer Frans Wiegmans
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    61
Over leven en werken van de bekende onderwijzer vanaf het jaar 1958 waarin hij naar Heemskerk kwam.
 

9. Artikelnummer: 2019042930  
Titel                  : Trijntje Schoehuijs
Auteur(s)         : Janssens, Pierre   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    61
Over Trijntje Schoehuijs die vanaf 1922 meer dan veertig jaar een eigen ruidenierswinkeltje dreef aan de Hoogdorperweg nr. 12, thans Tolweg.
 

10. Artikelnummer: 2019043134  
Titel                  : Middeleeuwse baksteenproductie in Heemskerk
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    61
Groot was de verrassing toen men kleiwinningsputten aantrof met wat baksteenafval en aardewerk, dat duidde op het midden van de dertiende eeuw.
Over de zoektocht naar de productie van de bakstenen voor de vele kastelen in de regio Heemskerk en Beverwijk uit die tijd.
 

11. Artikelnummer: 2019050900  
Titel                  : Hoe de waterloopjes verdwenen
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskerkse Courant    9 mei 2019
Over het verdwijnen van de natuurlijke afvoer van duinwater naar het Uitgeestermeer als gevolg van uitbreiding van de bebouwde omgeving.
 

12. Artikelnummer: 2019061300  
Titel                  : Tegeltje, tegeltje aan de wand...
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Diversen
Medium           : Heemskerkse Courant    13 juni 2019
Over het gebruik om met behulp van tegels gebouwen te verklaren en te versieren.
 

13. Artikelnummer: 2019071119  
Titel                  : Een stranddag in de jaren zeventig
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Duinen, strand; Sport, recreatie en ontspanning
Medium           : Heemskerkse Courant    11 juli 2019
Vroeger, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, was er voor Heemskerkers die niet ver weg wilden (of konden...) een prachtige vakantiebestemming vlak bij huis.
Op amper vijf kilometer fietsen had je zon, zee en zand. Daarvoor hoefje toch niet naar
Frankrijk of Spanje?
Beschrijving van een dagje strand voor een doorsnee gezin in die tijd.
 

14. Artikelnummer: 2019081500  
Titel                  : Die kleine stenen paaltjes aan de Zuidermaatweg
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Cartografie; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskerkse Courant    15 augustus 2019
De binnen de Stelling van Amsterdam in geval van oorlog onder water te zetten landerijen werden deels afgebakend met grenspalen, die ook wel limietpalen genoemd werden. Het voortbestaan van de paaltjes loopt gevaar, reden waarom een werkgroep inmiddels een actieplan heeft opgesteld dat tot doel heeft het beter 'op de kaart zetten' van de grenspalen langs de Zuidermaatweg en de Communicatieweg.
 

15. Artikelnummer: 2019091210  
Titel                  : Opkomst en ondergang van de Heemskerkse trimbaan
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Sport, recreatie en ontspanning
Medium           : Heemskerkse Courant    12 september 2019
Over het wel en wee van de in navolging van de Zwitserse vinding van het fenomeen 'de trimbaan' van in 1969 het Heemskerkse duinterrein aangelegde exemplaar en de persoonlijke herinneringen an de schrijver daaraan.
 

16. Artikelnummer: 2019091918  
Titel                  : Zuster met een harde bolster en gevoelig hart, Pirmina, de eerste wijkverpleegster van Heemskerk
Auteur(s)         : Lange, de, Ton   --   Rubriek(en) : Gezondheid, welzijn
Medium           : Heemskerkse Courant    19 september 2019
Herinneringen van Zuster Antonia Marie Duivenvoorde (1930) aan Zuster Pirmina van de congregatie van de Allerheiligste Verlosser.
Ze werkte vanaf 1934 tot 1974 in Heemskerk in de wijkverpleging, kraamzorg en verpleging van "ouden van dagen".
 

17. Artikelnummer: 2019101008  
Titel                  : Boomtikkertje op het Lauraplein
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen; Sport, recreatie en ontspanning
Medium           : Heemskerkse Courant    10 oktober 2019
Jeugdherinneringen aan tikkertje spelen in de bomen achter de scholen aan de Ant. Verherentstraat
 

18. Artikelnummer: 2019110305  
Titel                  : Sintre Sintre Maarten ...
Auteur(s)         : Janssens, Pierre   --   Rubriek(en) : Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    62
Sint Maarten is een folkloristische viering, die elk jaar plaats vindt op 11 november met kinderen die zingend langs de huizen gaan en snoepgoed ophalen.
Folkloristisch, want het kinderfeest is in de plaats gekomen van een oud-Germaans herfstfeest, waarbij er offers werden geschonken aan de god Wodan als dank voor de oogst.
Op de lege akkers werden grote (offer)vuren ontstoken, die bovendien de boze geesten zouden weren.
Een volksfeest voor de boeren dus.
In de middeleeuwen heeft de katholieke kerk deze ‘heidense’ viering (met nog vele andere heidense gebruiken) een christelijk randje gegeven.
 

19. Artikelnummer: 2019110613  
Titel                  : Vechten met de rode Haan
Auteur(s)         : Beentjes, Jaap   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Diversen
Medium           : Heemskring Magazine    62
Branden zijn van alle tijden. Uit vroeger tijd kennen we de branden in de Middeleeuwen.
Blussen hing destijds af van voldoende mensen met emmers en natuurlijk de aanwezigheid van water.
Het was een kwestie van de emmers zo snel mogelijk doorgeven zonder morsen en op die manier te proberen de brand te blussen. Dat was destijds zo goed als onbegonnen werk, omdat het overgrote deel van de huizen van hout was. Beter was het om de buurhuizen nat te maken en te houden in de hoop dat het vuur niet zou overslaan.
De ontwikkeling van brandbestrijdingsmethoden door de eeuwen heen.
 

20. Artikelnummer: 2019111410  
Titel                  : Bij de sloop van een kleuterschool die blijf-van-mijn-lijfhuis werd
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskerkse Courant    14 november 20189
Herinneringen van de schrijver die als kind de Pius X kleuterschool aan de Bilderdijkstraat bezocht en daar in zijn vrije tijd kattekwaad uithaalde.
Nadat de school later enige tijd diende als blijf-van-mijn-lijfhuis werd hij in 2019 gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.
 

21. Artikelnummer: 2019111417  
Titel                  : Piet Duin in de groentehandel
Auteur(s)         : Janssens, Pierre; Veken, Margriet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    62
Het levensverhaal van een bekende Heemskerkse groenteman
 

22. Artikelnummer: 2019111821  
Titel                  : De vervallen monumentjes van de Rijksstraatweg
Auteur(s)         : Butter, Jan   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Cartografie; Vervoer
Medium           : Heemskring Magazine    62
Verweerd, bemost, afgebladderd, scheefgezakt, kapotgereden, gesneuveld en vaak zelfs helemaal verdwenen. Het verkeer raast er aan voorbij.
Over de diverse soorten bestaande en verdwenen markeringspaaltjes langs de Rijksstraatweg die vroeger deel uitmaakte van de route Haarlem-Alkmaar, via Beverwijk-Heemskerk-Castricum, vanaf 1821 een hoofdweg in het rijkswegennet.
 

23. Artikelnummer: 2019112230  
Titel                  : De Duinderbuurt bij naam en toenaam
Auteur(s)         : Castricum, Gerard; Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    62
Vanaf het jaar 1557 wordt er van Heemskerk om belastingtechnische redenen bijgehouden wie er wonen en werken. Het dorp wordt ingedeeld in vier buurten: Duingebied (26 huizen), Noorddorp (12 huizen), Hoogdorp(24 huizen) en de Kerkbuurt met 18 huizen.
Aan de Voorweg (toen nog Schilpweg) woonde in huis 9 Maritgen Louris Allertsz weduwe. Zij en haar relatie met de omgeving worden gevolgd in dit artikel.
 

24. Artikelnummer: 2019113134  
Titel                  : Een foute vader en een foute organisatie
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    62
In het door Jan de Roos geschreven boek Heemskerkers tussen goed en fout, is te lezen welke Heemskerkers tijdens de Tweede Wereldoorlog lid waren van de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB).
Daartoe hoort ook Geert Dils (1875-1945), ‘vader’ van jeugdherberg Kasteel Assumburg.
Daarmee had hij dezelfde politieke kleur als zijn werkgever: de Nederlandse Jeugdherberg Centrale (NJHC) stond tijdens de oorlog namelijk sterk onder invloed van de NSB.
 

25. Artikelnummer: 2019120504  
Titel                  : Dirk Zuurbier, Heemskerkse opvolger van een Griekse held
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskerkse Courant    5 december 2019
Het leven en werk als omroeper van de bekende Heemskerker Dirk Suurbier
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 27 april 2022