Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Agrarisch leven   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 25   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1991040710  
Titel                  : Boerderij Welgelegen
Auteur(s)         : Veken-Hoogewerf, Margriet;Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    5
Over de 'Noordhollandse stolpboerderij' op de hoek van de Hoflaan en de Tolweg, gebouwd in 1875 en vanouds bewoond door de familie Hoogewerf.
 

2. Artikelnummer: 1992042832  
Titel                  : Onderlinge veefondsen in Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Bestuur, openbare zaken; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    7
Over de veefondsen van Heemskerk. Het veefonds stond borg bij de aankoop van vee, deelde schade bij dood en voorzag erin dat veehouders in moeilijke tijden extra steun kregen.
 

3. Artikelnummer: 1993040101  
Titel                  : Ter inleiding
Auteur(s)         : Redactie Heemskring   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Verenigingszaken HKH
Medium           : Heemskring Magazine    9
Voorbeschouwing van de inhoud van deze Heemskring met voornamelijk artikelen met een agrarisch karakter
 

4. Artikelnummer: 1993041016  
Titel                  : In en om boerderij Zuidendt
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Bedrijf en onderneming; Agrarisch leven; Huisvesting
Medium           : Heemskring Magazine    9
Boerderij Zuidendt gelegen aan het eind van de Hondsbosseweg. Verscholen in het groen ligt een oude boerderij. Hoe was het voor de bewoners van de boerderij zo aan de duinrand? In het verhaal wordt dat allemaal verteld.
 

5. Artikelnummer: 1993110208  
Titel                  : De Ruijters van Heemskerk
Auteur(s)         : Gooijer, Piet; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Bedrijf en onderneming; Agrarisch leven; Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    10
De familie De Ruijter behoord tot `echte' Heemskerkers. Zij wonen hier immers al generaties lang. Sinds het begin van de achttiende eeuw, wanneer de naam De Ruijter voor het eerst in Heemskerk opduikt, heeft de familie zich sterk vertakt. De familie breidde zich zo uit, dat de oude familiebanden vergeten raakten.
 

6. Artikelnummer: 1994114760  
Titel                  : Honderd jaar vergaderen over bollen
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.; Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    12
De landbouwcrisis rond 1870 maakte het voor de landbouwers in Heemskerk noodzakelijk om naar een andere teelt om te zien. De geschiedenis van de bloembollencultuur in Heemskerk vanaf die tijd.
 

7. Artikelnummer: 1997115764  
Titel                  : Onderwijs, onderzoek en voorlichting in de tuinbouw
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet;Verhoef, G.J.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    18
Over de vele manieren van kennisoverdracht binnen de tuinbouw en de rol van de proeftuin `De Duinstreek van Holland' die van 1943 tot 1964 in bedrijf is geweest en een belangrijke rol heeft vervuld bij de opleiding van de Heemskerkse tuinbouwers.
 

8. Artikelnummer: 2000040914  
Titel                  : Luistervinken deugen niet
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    23
In vroeger eeuwen mochten er zonder enige belemmering vogels worden gevangen voor consumptie en plezier. Vooral de vink werd druk bejaagd. De jacht was zeer geliefd bij de bewoners van de grote buitenplaatsen in de Hollandse duinstreek. Ook in Heemskerk zijn er op speciale 'vinkenbanen' massaal vinken gevangen.
 

9. Artikelnummer: 2002041924  
Titel                  : Herinneringen aan boerderij Oosterzij
Auteur(s)         : Tuijn, Aad   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    27
Veel oude de boerderijen in Heemskerk zijn ingrijpend verbouwd of dreigen aan het zicht te worden onttrokken door de omliggende bebouwing. Er moet meer aandacht komen voor deze monumenten van het agrarische verleden die in snel tempo verdwijnen. Daarnaast is het waardevol gegevens te verzamelen en te documenteren over boerenbedrijven die al verdwenen zijn. Eén daarvan is boerderij Oosterzij. Zie ook artikel 2003113396 Het 'Boerderijenboek'
 

10. Artikelnummer: 2002114045  
Titel                  : Een heining met hekken
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Duinen, strand
Medium           : Heemskring Magazine    28
Gedurende driehonderd jaar stond er in Heemskerk een stevige schutting op de grens tussen de duinen en het tuindersgebied. Die schutting werd heining genoemd. Zij was kilometers lang. De inwoners van Heemskerk moesten voor de bouw en het onderhoud ervan veel geld en inspanning leveren. Het hekwerk was nodig om de gewassen op de akkers te beschermen tegen het grofwild en het kleinwild uit de duinen. Alleen zo konden ze proberen armoede en honger af te weren. De adellijke bewoners van Marquette waren de beheerders van het duingebied. Ze hadden er belang bij dat de wildstand op peil bleef.
 

11. Artikelnummer: 2003113396  
Titel                  : Boerderijen in Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Schoen, Jaap; Stavenuiter, Go; Termes, Piet; Tuijn, Aad;Wijk, van, G.J.; Hoogewerf, Marjo; Boer, de, Piet; Gooijer, Piet; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    30
Aflevering 30 van de Heemskring kwam ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de HKH uit als het 'Boerderijenboek'. In het voorwoord schrijft toenmalig burgemeester Bernt Schneiders over de noeste arbeid waarmee de boeren en hun gezinnen die tussen 1900 en 2000 de getoonde boerderijen bewoonden, te maken hadden.
Gezien de omvang van het boekwerk kan het in dit kader niet volledig worden getoond. Het boek is in het Historisch Huis in te zien tijdens openingsuren van de HKH.
Wel getoond worden de inhoudsopgave en de index. Zie ook artikel 2002041924 over het Jaar van de Boerderij.
 

12. Artikelnummer: 2004040912  
Titel                  : Schoorsteengeld
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    31
Om de opstand tegen Spanje te kunnen financieren wordt een nieuw soort belansting verzonnen, schoorsteengeld. De Staten van Holland en West-Friesland en de andere aangesloten provinciën hebben extra soldaten geworven, `crijchsvolck', en heffen voor de kosten daarvan als extra belasting. Hoe meer schoorstenen op een huis, hoe meer kook- en stookplaatsen in het huis, hoe meer belasting er per huis betaald moet worden.
 

13. Artikelnummer: 2005040508  
Titel                  : De Aspergeteelt in Kenemerland
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    33
Geschiedenis van de aspergeteelt in Heemskerk en Kennemerland. Opkomst en ondergang van de teelt in Heemskerk.
 

14. Artikelnummer: 2005114958  
Titel                  : Luttic Cie, Leven, wonen en werken van 1930 tot 1950
Auteur(s)         : Tuijn, Aad   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    34
Beschrijving van de gezinnen en hun leven en werken in dit Heemskerkse straatje dat gelegen is tussen de Strengweg en de Oudendijk. Later, ongeveer in 1960 is de Luttik Cie verlengd tot in het duingebied. Het beschreven gedeelte omvat het oude gedeelte van de Luttik Cie, een kort straatje met veel bochten.
 

15. Artikelnummer: 2006041721  
Titel                  : De hakhoutcultuur
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    35
Diverse soorten hakhout worden belicht en waarvoor zij dienden. Er werden veilingen op Maquette georganiseerd waarbij iedereen welkom was. Begin vorige eeuw werd op grote schaal hakhoutbos gerooid voor de bollenteelt als windkering tegen de sterke zeewind, het zogenaamde akkermaalshout.
 

16. Artikelnummer: 2007040110  
Titel                  : Zwemmen in de natuur
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo ; Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Gezondheid, welzijn; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    37
Tusschen hooi- en weilanden met mooie vergezichten komen we aan Vuurlijn met 't Fort bij Veldhuis. Nog zijn we in Heemskerk en nemen even 'n bad in de mooie zwemrichting hier,
waar 't zomers zeer druk is. Een tweede zweminrichting bevindt zich bij de kom van 't dorp, in de Neksloot, die zijn water rechtstreeks uit de duinen ontvangt en eveneens 'n steeds drukker bezoek krijgt. 'Zo wordt een rondwandeling door Heemskerk besloten in de Gids voor Heemskerk uit 1934, een uitgave van de plaatselijke VVV. Twéé zwembaden in Heemskerk waar vier jaar eerder nog helemaal geen zwemgelegenheid te vinden was.
 

17. Artikelnummer: 2007115155  
Titel                  : Heemskerk honderd jaar geleden
Auteur(s)         : Muijs-Wentink, W.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Genealogie, families; Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    38
Herinneringen van een 86 jarige dame die ze in 1989 optekende in twee schriftjes op verzoek van haar kinderen. Het HKH kreeg deze schriftjes en met toestemming werd er een stuk uit het schriftje gepubliceerd.
 

18. Artikelnummer: 2008041524  
Titel                  : Doorleren op het Pius-X College
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    39
Tot 1954 waren de Heemskerkse kinderen voor het middelbaar onderwijs aangewezen op scholen in Haarlem en Alkmaar. Het aantal kinderen dat ging doorleren was toen gering. Niet alleen was de afstand een belemmering, het middelbaar onderwijs was niet weggelegd voor de kinderen van de agrarische bevolking van Heemskerk. Het was te duur, elitair en bovendien waren de kinderen hard nodig in het boeren- of tuindersbedrijf van vader. Met de stichting van het Pius-X College in Beverwijk, de `Streekschool voor Midden-Kennemerland', kwam daar verandering in.
 

19. Artikelnummer: 2008042526  
Titel                  : De geschiedenis van Broer Schermer en Sieuwtje Bak
Auteur(s)         : Huisman, Gzn, Jan.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    39
Een nog onderbelicht gebied in de Heemskring is het zuidoosten van Heemskerk, aan de
Communicatieweg tegen Assendelft, met de polder de Noorderbuitendijken. Er wonen weinig
mensen maar het gebied heeft niettemin een bewogen geschiedenis. Broer Schermer en zijn vrouw Sieuwtje Bak, hun dochter Aagje. Een verhaal verteld aan haar kinderen en opgeschreven door haar kleinzoon Jan Gerritszoon Huisman.
 

20. Artikelnummer: 2013042231  
Titel                  : Cathrina, 'moeder de vrouw'
Auteur(s)         : Graaf, de, Tiny.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Agrarisch leven; Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    49
Als oudste kleindochter van `de Snerten' ging ik- Tiny (Catharina) de Graaf- de uitdaging aan om een familiekroniek te schrijven. Onder de titel `Cathrina, moeder de vrouw' zal de
familiegeschiedenis binnenkort in boekvorm verschijnen. Ik putte voor dit artikel uit de levensverhalen van mijn moeder, ooms en tantes.
 

21. Artikelnummer: 2014040000  
Titel                  : Wereld Tulpen uit Heemskerk
Auteur(s)         : Smit, Hermine   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Bedrijf en onderneming; Agrarisch leven
Medium           : Heemskerkse Courant    Apr 2014
Interview door Hermine Smit over het tulpen kweken vroeger en nu met Marius Duin. Is er nog wel toekomst in de bollen? Vraag ik aan Marius. Hij ziet nog steeds kansen. Hij verbouwt nog 9 verschillende soorten.
 

22. Artikelnummer: 2014053038  
Titel                  : Van curtis tot Heemskerk
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    51
In de vroege middeleeuwen (ongeveer vanaf het jaar 700) ontstond het hofstelsel. Een kerkelijke of wereldlijke heer -de vroon- was grootgrondbezitter en zijn hof bestond uit twee delen: een domein of vroonland met daarop een centrale boerderij en de omliggende gronden, die aan de horigen oftewel onvrije boeren werden toegewezen voor hun eigen levensonderhoud. Deze delen, het gehele grondbezit met domeinhof, dragen de naam çurtis'.
 

23. Artikelnummer: 2017092100  
Titel                  : Ezels en paarden in Heemskerk
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven
Medium           : Heemskerkse Courant    21 sep 2017
Heemskerk heet tijdens de feestdagen Ezelenheem. Er staat zelfs een standbeeld van een Ezel in het dorp. Maar toch zijn er weinig foto's bekend van ezels. Vele malen meer met paarden erop.
Ooit was er een tentoonstelling gewijd aan deze edele viervoeter: 'Man en Paard'. Paarden werden gebruikt in velerlei functies. Zouden we niet eens moeten overwegen om ook een standbeeld voor het paard neer te zetten?
 

24. Artikelnummer: 2018110815  
Titel                  : De Verdeling van Heemskerkse Grond, deel IV; 'De gewone man' en zijn vrouw tussen 1000-1500
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    60
Aan de hand van een tekening van Maerten van Heemskerk wordt getoond wat de taken waren van de 'gewone man' binnen de samenleving van de vroege Middeleeuwen waarin Heemskerk veranderde van een moerassige wildernis in cultuurgrond en de eigendom van die grond duidelijker werd vastgelegd.
 

25. Artikelnummer: 2021042328  
Titel                  : Tuindersvrouwen verenigen zich
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Plaats Heemskerk; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    65
De tuindersvrouwen staan voor de kinderen die voor en na schooltijd, samen met hun moeders op het land hielpen. Hooien, wieden, aardbeien plukken.
En we volgen de meisjes en hun moeders op de weg die ze insloegen naar het voorbeeld van hun vaders.
Vaders die zich in de jaren ‘30 van de vorige eeuw verenigden. DE LTB Begin 20e eeuw was het overal armoe voor de kleine agrariërs, die met moeite wisten te overleven.
Tijdens de oogstdankdag in 1977 werd er een voorstel gedaan om gezellige, leerzame bijeenkomsten te organiseren en kwam met een voorstel: ‘Is het een idee om een LTV-afdeling op te richten in Heemskerk?
Enkele activiteiten binnen de vrouwenafdeling worden hier ook beschreven.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 april 2021