Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Archeologie   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 27   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1990040304  
Titel                  : Scherven in Heemskerk
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.; Wiegmans, Frans   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over Merovingisch en Karolingisch aardewerk, gevonden in de strandwal tussen Oosterweg en Kerkweg in Heemskerk
 

2. Artikelnummer: 1990110308  
Titel                  : Oud Haerlem: van kasteel tot koeweide
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    4
De geschiedenis van het rond 1248 gebouwde kasteel dat tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten ca 1350 werd belegerd en werd verwoest. Tussen 1960-1962 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden en het terrein werd in 1975 tot archeologisch monument verklaard.
 

3. Artikelnummer: 1992042124  
Titel                  : Graven bij "Heemshof"
Auteur(s)         : Wiegmans, Frans   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    7
Een oud puinspoor langs de Heemshof waar diverse oude spullen zijn gevonden en bewaard.
 

4. Artikelnummer: 1992112729  
Titel                  : Vondsten van Oud Haerlem
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    08
Over de vondsten die tevoorschijn kwamen tijdens het onderzoek door professor J.G.N. Renaud in 1960-1962 waaronder de verzameling bronzen keukengerei uit ca 1330-1340.
 

5. Artikelnummer: 1993041720  
Titel                  : Het geheim van de Hoflaan
Auteur(s)         : Wiegmans, Frans   --   Rubriek(en) : Archeologie; Huisvesting
Medium           : Heemskring Magazine    9
Archeologische onderzoek naar oude fundamenten langs de Hoflaan. Zij spelen een belangrijke rol in de geschiedenis van Heemskerk. Heeft het te maken met het oude kasteel Oud Haerlem? Het moet in ieder geval gegaan hebben om een groot huis en het spreekt in ieder geval tot de verbeelding.
 

6. Artikelnummer: 1994114146  
Titel                  : Verjaagd door de wind
Auteur(s)         : Wiegmans, Frans   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    12
Over de opgravingen in het nieuwbouwplan Beierlust eind jaren 1980
 

7. Artikelnummer: 2000113645  
Titel                  : De oude toren van Heemskerk
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    24
De toren van de oude Laurentiuskerk nader belicht door middel van archeologie en architectuur. Een uitgebreide beschrijving over de bouw van de toren en alle symboliek die daarin is verwerkt.
 

8. Artikelnummer: 2000114648  
Titel                  : Een millenium terug in de tijd
Auteur(s)         : Boer, de, P.A. ;Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    24
Een stukje archeologisch onderzoek naar scherven uit een oude waterput. Aan de hand van deze scherven kon een beeld worden geschetst over het leven van ca. 1000 jaar geleden.
Een tijd waarin kastelen werden bewoond en het eten smakeloos was omdat er nog geen kruiden waren.
 

9. Artikelnummer: 2004113739  
Titel                  : Heemskerk: een uniek archeologisch dorp
Auteur(s)         : Hulst, Michel; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
Aan de hand van diverse voorbeelden wordt een kijkje gegeven in het archeologische verleden van Heemskerk. Er valt veel te lezen in historische archieven, maar de meest waardevolle archeologie is toch wel in de bodem van Heemskerk te vinden. Er zijn bewonerssporen aangetroffen rond de Nederlands Hervormde Kerk van 500 voor Christus.
 

10. Artikelnummer: 2004114040  
Titel                  : Vindplaatsen van de beschreven voorwerpen
Auteur(s)         : Hulst, Michel; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
Plattegrond van Heemskerk met de vindplaatsen van de gevonden voorwerpen die bij archeologisch opgravingen aan het licht kwamen.
 

11. Artikelnummer: 2004114145  
Titel                  : Vondsten in de Broekpolder en Zuidbroek
Auteur(s)         : Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
Een uitgebreid archeologisch onderzoek werd uitgevoerd nadat bekend werd dat in de Broekpolder een Vinexwijk van ca. 3500 woningen gebouwd zou gaan worden. Bij het archeologisch onderzoek werd onder andere een offerplaats gevonden en aan de Jan Ligthartstraat diverse ploegsporen. In een viertal artikelen worden de opgravingen en vondsten beschreven.
 

12. Artikelnummer: 2004114651  
Titel                  : Vondsten bij kasteel Oud-Haerlem
Auteur(s)         : Weber, Erik   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Onder leiding van ir. J.G.N. Renaud werden er in 1960 opgravingen verricht op het terrein van kasteel Oud-Haerlem. Bij die opgravingen werd de beroemde Bronsschat van Oud-Haerlem gevonden. Verdere vondsten waren bijvoorbeeld een ruiterspoor, pijlpunten en een bijzondere sleutels van vermoedelijk van voor de belegering van 1351.
 

13. Artikelnummer: 2004115256  
Titel                  : Vondsten bij kasteel Rietwijk
Auteur(s)         : Weber, Erik; Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
In een viertal artikelen worden belangrijke vondsten beschreven welke zijn gevonden bij de archeologische opgravingen langs de Jan van Kuikweg. Het is moeilijk vast te stellen of de voorwerpen ook werkelijk uit het kasteel afkomstig zijn of dat de boerengezinnen in de omgeving ze in de gracht hebben gegooid. Kasteel Rietwijk is het onbekendste kasteel die Heemskerk rijk was.
De vondsten betreffen een microliet, een majolicaschotel met putter, een schotel met slibversiering en een blaker en olielampje.
 

14. Artikelnummer: 2004115760  
Titel                  : Vondsten in en om de dorpskerk
Auteur(s)         : Bruijn, de, Hermien; Hulst, Michel   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Het archeologische onderzoek richt zich op de omgeving van de dorpskerk. Er is een bijzondere grafkelder aangetroffen met handkruisen als beschildering. Een andere vondst is gebrandschilderd raam met verwijzing naar heraldische wapens. Ramen met zulke wapens werden meestal geschonken door adellijke families of rijke steden of Gilden.
 

15. Artikelnummer: 2004116165  
Titel                  : Vondsten onder fietsenhandel Van Tunen
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Bij de sloop van de oude fietsenwinkel van Van Tunen aan de Deutzstraat komen enkele bijzondere vondsten naar boven. Tijdens het archeologische onderzoek dat plaatsvond in 1968 kwamen fundamenten tevoorschijn uit ca. 1400. Daartussen lagen bijvoorbeeld gebrandschilderd glas van de Jansheeren, een nachtspiegel, fragmenten van drinkglazen en een vijzel met deksel.
 

16. Artikelnummer: 2004116670  
Titel                  : Vondsten onder bakker Schuijt
Auteur(s)         : Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Een viertal vondsten die gedaan werden na de sloop van de oude bakkerij aan de Deutzstraat worden hier uitgebreid beschreven.
Het gaat hier om een benen rammelaar of rinkelbel, een majolica schotel, een delftsblauwe schotel en een fragment van een schouwwang.
 

17. Artikelnummer: 2004117178  
Titel                  : Vondsten onder café Dam
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Onder de vloer van de het oude café blijkt een schat aan archeologische waarde te liggen. Overdekt konden de archeologen hun werk doen. De meest bijzondere vondst is wel het rode aardewerk dat in de afvalkuil werd gevonden. Evenals stukjes glas met de tekst 'Der Prins 1696' Maar ook een mesheft bekroning en een haardsteen worden uitgebreid beschreven.
 

18. Artikelnummer: 2004117983  
Titel                  : Overige vondsten in Heemskerk
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    32
In het laatste artikel uit het archeologisch onderzoek worden de overige vondsten beschreven. In beeld komen 'De boeksluiting van de Kerklaan', uit vermoedelijk de 18de eeuw. Glaskralen uit het Heemskerkduin, vermoedelijk meegekomen met de mestafval uit de grote stad. Een Nederrijnse schotel aan de Knip, nabij de boerderij Maarhofstede. Nederrijns keramiek werd gemaakt in de driehoek Kleef-Krefeld-Tegelen en is van na 1675. Als laatste wordt de aslade van Heemshof beschreven. Lange tijd heeft het voorwerp archeologen voor een raadsel gesteld omdat zij niet wisten was het was.
 

19. Artikelnummer: 2006040916  
Titel                  : Langs een oeroud voetpad kwam de eerste uitbreiding van Heemskerk
Auteur(s)         : Wiegmans, Frans ; Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Archeologie; Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    35
Dat Heemskerk oud is, weten we al. Maar waar zijn de eerste bewoners neergestreken en hoe is Heemskerk verder uitgegroeid. Met veld- en archeologisch onderzoek wordt een beeld geschetst hoe er een oud voetpad heeft gelegen langs oude geestgronden.
 

20. Artikelnummer: 2007042328  
Titel                  : Maerdijckje ofte Cooredijck
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Archeologie; Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    37
Het Maerdijckje ofte Cooredijck op de grens van Heemskerk en Castricum is een uniek stukje natuurgebied waar je zittend op een bankje heerlijk kunt mijmeren over de geschiedenis van deze dijk die al in 1643 begon met de doorbraak van de Korendijk.
 

21. Artikelnummer: 2010114246  
Titel                  : Abram en David op het Hoge Werfie. Deel 1: Het Hoge Werfie
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Archeologie; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    44
Onder de titel 'Abram en David op het Hoge werfie' schrijven drie mensen een artikel over vondsten in het centrum van Heemskerk.
In dit eerste deel geeft Go Stavenuiter informatie over de bult in het land waar de scherven gevonden werden. In deel 2 (zie ook artikelnummer 2011041922) beschrijft Hermien de Bruijn de scherven, hun herkomst en betekenis. Roel van Gulik vertelt in deel 3 (zie ook artikelnummer 2012041416) tenslotte over wat er nog meer op en bij het Hoge Werfie gevonden is.
 

22. Artikelnummer: 2011041922  
Titel                  : Abram en David op het Hoge Werfie. Deel 2: Bijbelse voorstelling op een drinkkruik
Auteur(s)         : Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    45
Onder de titel Abram en David op het Hoge werfje' schrijven drie mensen een artikel over vondsten in het centrum van Heemskerk. Go Stavenuiter gaf in het eerste deel informatie over de bult in het land waar de scherven gevonden werden. In deel 2 beschrijft Hermien de Bruijn de scherven, hun herkomst en betekenis. In het derde deel zal Roel van Gulik tenslotte vertellen over wat er nog meer op en bij het Hoge werfie gevonden is. (zie ook artikelnummer 2012041416)
 

23. Artikelnummer: 2012041416  
Titel                  : Abram en David op het Hoge Werfie. Deel 3: Steengoed kruiken en munten
Auteur(s)         : Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie
Medium           : Heemskring Magazine    47
In dit derde artikel over het Hoge Werfje komen enkele vondsten aan bod die door Harrie van der Meij en anderen zijn gevonden op het Hoge Werfje. Het gaat om 'steengoed' en munten.
 

24. Artikelnummer: 2012042829  
Titel                  : De graftombe van de familie Deutz van Assendelft
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    47
In de Heemskringen 13, 16 en 33 beschreven Henk Hin en Berend Wietsma de graven op het kerkhof van de Dorpskerk met een overvloed aan historische gegevens. Berend Wietsma
en Jean Roefstra gingen verder, de onderaardse gewelven in.
 

25. Artikelnummer: 2012111621  
Titel                  : Bezittingen van De Tempeliers in Heemskerk?
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    48
In de jaren zestig zijn tijdens opgravingen op het Burgemeester Nielenplein in Heemskerk funderingen uit ca 1400 opgegraven die te koppelen zijn aan het bezit van de commanderij van de orde van Sint Jan te Haarlem. Opmerkelijk genoeg bevinden zich hieronder en daarbuiten veel oudere fundamenten en cultuurlagen.
 

26. Artikelnummer: 2015110713  
Titel                  : Prof. Dr. J.G.N. Renaud en het kasteelterrein Oud Haerlem
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    54
Een luchtfoto uit 1937 was voor Prof Renaud de aanleiding om zich te verdiepen in de geschiedenis van Oud Haerlem. Nadat hij vergelijkbare kasteelresten in Frankrijk en Engeland had gevonden, wilde hij ook Oud Haerlem onderzoeken. Daar kreeg hij pas in 1960 de kans voor. Met een klein ploegje werd het restant minuscuul uitgeplozen. Daarbij kwamen verrassende bodemschatten aan het licht. Het stukje grond met Oud Haerlem was eigenlijk bestempeld voor woningbouw maar dat ging dus niet door.
 

27. Artikelnummer: 2021041417  
Titel                  : Geofysisch onderzoek op het kasteelterrein Oud Haerlem
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    65
In 2019 ontstond een multidisciplinair team dat de (verdwenen) kastelen van Noord-Holland als onderzoeksdoel heeft.
Rob Gruben en Jean Roefstra zetten de strategie van het onderzoek uit. Natuurlijk kwam daarbij het kasteelterrein van Oud Haerlem ter sprake waarbij de vraag was of het mogelijk zou zijn ook dit kasteelterrein te onderzoeken met de nieuwe technieken waarbij geen graafwerk te pas komt ?
Een belangrijk deel van het kasteelterrein kon in 1943 en de jaren 1960-1965 niet door prof. dr. Renaud onderzocht worden. Hij heeft nooit geweten hoe dichtbij zijn laatste proefputten zaten bij een nog grotere ontdekking op het kasteelterrein.
Tijdens het nieuwe geofysisch onderzoek van 2020 bleek zich inderdaad een vierkante constructie in de ondergrond te bevinden.
De afmetingen ervan bedragen maar liefst circa 45 x 45 meter.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 april 2021