Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Cartografie   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 12   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1999042132  
Titel                  : Heemskerk in 1539: een gedetailleerde beschrijving
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Cartografie
Medium           : Heemskring Magazine    21
Simon Meeuwsz kreeg in 1533 de opdracht Heemskerk op te meten in verband met het bepalen hoe hoog ieders bijdrage aan de onderhoudskosten van de Hondsbosse Zeewering te Petten zou moeten zijn en heeft zijn bevindingen vastgelegd in zijn 'morgenboek'.
Uit het boek wordt veel geleerd over veldnamen, de eigenaren en het gebruik van de Heemskerkse gronden.
Verder worden in dit artikel de uitkomsten van Meeuwsz metingen vergeleken met die van Cornelis Groenlandt, ca twee eeuwen later.
 

2. Artikelnummer: 2000042026  
Titel                  : Van wie was Heemskerk in 1539?
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    23
De Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de WLTO, heeft aan de Voorweg een bordje geplaatst met historische informatie over de land- en tuinbouw in Kennemerland. Daarop staat onder andere de mededeling dat het centrum van Heemskerk acht meter lager ligt dan de Voorweg. Ligging, hoogte en grootte zoals blijktuit de combinatie van administratieve Archieven, waren bepalend voor de hoogte van de 'polderlasten'
 

3. Artikelnummer: 2000116264  
Titel                  : Waar woonde Doede Ghijsbertsz.?
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Cartografie
Medium           : Heemskring Magazine    24
In vervolg van 'De Heilige Geest' vervolgt Go zijn zoektocht. In dit verhaal zoekt hij uit wie Doede Ghijsbertsz. was en waar hij woonde. Zie ook artikel 2000115761
 

4. Artikelnummer: 2002040714  
Titel                  : Hoogdorp: een oude buurt van Heemskerk
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Cartografie
Medium           : Heemskring Magazine    27
Hoogdorp, een natuurlijke verhoging in het landschap waarop enkele huizen zijn gebouwd. Al in de 13de eeuw bleek dit een belangrijk stuk grondgebied te zijn. Een van de oudste vermeldingen van de naam van het dorp dateert uit de dertiende eeuw. Oud-burgemeester Scholtens van Beverwijk maakt melding van een oorkonde waarin de familie Van Egmond in 1250 met land beleend wordt, de oorsprong van Meerestein. Dat land ligt 'up het hoge dorp'.
 

5. Artikelnummer: 2006040916  
Titel                  : Langs een oeroud voetpad kwam de eerste uitbreiding van Heemskerk
Auteur(s)         : Wiegmans, Frans ; Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Archeologie; Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    35
Dat Heemskerk oud is, weten we al. Maar waar zijn de eerste bewoners neergestreken en hoe is Heemskerk verder uitgegroeid. Met veld- en archeologisch onderzoek wordt een beeld geschetst hoe er een oud voetpad heeft gelegen langs oude geestgronden.
 

6. Artikelnummer: 2007042328  
Titel                  : Maerdijckje ofte Cooredijck
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Archeologie; Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    37
Het Maerdijckje ofte Cooredijck op de grens van Heemskerk en Castricum is een uniek stukje natuurgebied waar je zittend op een bankje heerlijk kunt mijmeren over de geschiedenis van deze dijk die al in 1643 begon met de doorbraak van de Korendijk.
 

7. Artikelnummer: 2009115460  
Titel                  : Heemskerk en het Zijlklooster
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Cartografie; Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    42
Een houten kistje met honderden ineengerolde, op perkament geschreven teksten, blijkt vooral informatie te bevatten over het schenken of verkopen van stukken grond aan verschillende Haarlemse kloosters in vroegere eeuwen. Die stukken grond lagen tot in de verre omtrek van de stad, ook in Heemskerk. Ze geven informatie over Heemskerk die in het eigen archief van Heemskerk niet te vinden is. Dat archief begint pas in 1539. Toen liep landmeter Simon Meeuwsz. met zijn meetketting het hele dorp door om de grootte van elk stuk grond te meten. Een interessante vraag is of de percelen die het Zijlklooster verkregen had nu nog op de kaart van Heemskerk terug zijn te vinden.
 

8. Artikelnummer: 2015012900  
Titel                  : Waar is dat ook al weer?
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskerkse Courant    29 jan 2015
De steeds groeiende gemeente met steeds meer nieuwbouw en de daarbij behorende straatnamen vormde de aanleiding om dit stukje te schrijven. Juist door het snel veranderende straatbeeld is de HKH blij met oude foto's waarop te zien is hoe Heemskerk er ooit heeft uitgezien. Er wordt een route uitgestippeld door het centrum van Heemskerk met een educatieve inslag verzorgd door de Cultuurbrigade. Het boek 'Heemskerk in kaarten en verhalen' laat een gedegen onderzoek zien van de veranderende leefomgeving.
 

9. Artikelnummer: 2019081500  
Titel                  : Die kleine stenen paaltjes aan de Zuidermaatweg
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Cartografie; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskerkse Courant    15 augustus 2019
De binnen de Stelling van Amsterdam in geval van oorlog onder water te zetten landerijen werden deels afgebakend met grenspalen, die ook wel limietpalen genoemd werden. Het voortbestaan van de paaltjes loopt gevaar, reden waarom een werkgroep inmiddels een actieplan heeft opgesteld dat tot doel heeft het beter 'op de kaart zetten' van de grenspalen langs de Zuidermaatweg en de Communicatieweg.
 

10. Artikelnummer: 2019111821  
Titel                  : De vervallen monumentjes van de Rijksstraatweg
Auteur(s)         : Butter, Jan   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Cartografie; Vervoer
Medium           : Heemskring Magazine    62
Verweerd, bemost, afgebladderd, scheefgezakt, kapotgereden, gesneuveld en vaak zelfs helemaal verdwenen. Het verkeer raast er aan voorbij.
Over de diverse soorten bestaande en verdwenen markeringspaaltjes langs de Rijksstraatweg die vroeger deel uitmaakte van de route Haarlem-Alkmaar, via Beverwijk-Heemskerk-Castricum, vanaf 1821 een hoofdweg in het rijkswegennet.
 

11. Artikelnummer: 2020041519  
Titel                  : Hemel en aarde raken elkaar in het tuindersgebied
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    63
Hoe twee brieven uit 1470 en 1480 van Aelbrecht van Egmondt verklaringen afleggen over eigendom en bestemming van enkele percelen grond in het toenmalige Heemskerk.
 

12. Artikelnummer: 2020112226  
Titel                  : Hemel en aarde raken elkaar in het tuindersgebied, deel 2
Auteur(s)         : Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    64
De brieven van Aelbrecht van Egmondt, beschreven in Heemskring 63, hebben ons op het
spoor gebracht van een betere indeling van het tuindersgebied ten westen van de Heerenwegh of Groote Houtwegh (nu Rijksstraatweg). We waren op zoek naar informatie, passend bij de ontginning van Heemskerk zoals wij die aan de oostkant van de weg vonden.
Vervolg op het eerste deel dat werd gepubliceerd in Heemskring 63 van april 2020.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 april 2021