Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Gebouwen en monumenten   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 61   (uit: 451)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

1. Artikelnummer: 1989041515  
Titel                  : De historische boerderij 'Oudt Haerlem'
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    1
Korte beschrijving van één van de (destijds) vier beschermde monumenten in de Gemeente Heemskerk.
 

2. Artikelnummer: 1989110707  
Titel                  : Boerderij De Kruisberg
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    2
Over de boerderij gelegen in de duinen van Heemskerk
 

3. Artikelnummer: 1989111014  
Titel                  : Het oude raadhuis
Auteur(s)         : Roos, de, Jan   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    2
Over de bouw en het gebruik van het oude raadhuis aan het Raadhuisplein
 

4. Artikelnummer: 1990113132  
Titel                  : 't Kaasfabriek
Auteur(s)         : Schoen, Jaap   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    4
Over het pand op de hoek van het Kerkplein en de Kerkweg waarin tussen 1904-1929 (sloop) een kaasfabriek was gevestigd.
 

5. Artikelnummer: 1991040710  
Titel                  : Boerderij Welgelegen
Auteur(s)         : Veken-Hoogewerf, Margriet;Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    5
Over de 'Noordhollandse stolpboerderij' op de hoek van de Hoflaan en de Tolweg, gebouwd in 1875 en vanouds bewoond door de familie Hoogewerf.
 

6. Artikelnummer: 1991041518  
Titel                  : Een verdedigingslinie uit de Franse Tijd
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    5
Over de oorspronkelijk 26 lunetten, ook wel batterijen genoemd, ontworpen door Luitenant-Kolonel Krayenhof in de 'Linie van Beverwijk', gebouwd rond 1800 als aanvullende verdedigingswerken op hogere gronden waar geen inundatie mogelijk was.
 

7. Artikelnummer: 1991110708  
Titel                  : De legende van Oud Haerlem
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    6
De legende zou zich hebben afgespeeld in het jaar 1274. Het slot werd belegerd en de bewoners gaven zich na enige tijd over. De slotvrouw nam haar bezittingen en haar man in een koffer mee naar buiten om zo ongedeerd het kasteel te kunnen verlaten.
 

8. Artikelnummer: 1991113032  
Titel                  : Het boerderijtje op de hoek van de Tolweg
Auteur(s)         : Muijs-Wentink, W.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    6
Het boerderijtje was vanaf 1900 nieuw gebouwd en bewoond door de Hendrik Jan (Hein) Wentink met zijn familie.
 

9. Artikelnummer: 1992042527  
Titel                  : Een tuindershuisje uit 1873: Kleine Houtweg 6
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Verenigingszaken HKH
Medium           : Heemskring Magazine    7
Verhaal over een oud tuindershuisje dat van een ongewisse toekomst werd gered door aankoop en verbouwing door de Historische Kring Heemskerk. Het werd tenslotte verkocht onder voorwaarde van jaarlijkse publieke openstelling t.g.v. de Open Monumentendagen.
Met deze actie is een oud tuindershuisje nieuw leven ingeblazen en voor de toekomst veiliggesteld.
 

10. Artikelnummer: 1992111121  
Titel                  : Hoe pioniersarbeid groeide
Auteur(s)         : Zuster Antonia Marie   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Gezondheid, welzijn
Medium           : Heemskring Magazine    08
De geschiedenis van het pand aan de Kerklaan en de ziekenzorg daarin, de verpleging, verloskundige zorg en het personeel waarbij vele nonnen waren betrokken.
Het pand huisvestte later ook de Muziekschool en de Historische Kring Heemskerk.
 

11. Artikelnummer: 1992113032  
Titel                  : De Duiventoren van Marquette
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    08
Over het nut en gebruik van duivenhuizen, verdwenen duiventorens bij Kasteel Marquette en de bijzondere zeshoekige duiventoren achter de voormalige boerderij Daantjeshof op het terrein van thans Hotel Marquette.
 

12. Artikelnummer: 1993042732  
Titel                  : Bloembollenkwekers lustoord
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Gebouwen en monumenten; Huisvesting
Medium           : Heemskring Magazine    9
Het pand Gerrit van Assendelftstraat 23,'Bloemlust' geheten, werd in 1901 gebouwd
door de bloembollenkweker Pieter van der Ploeg. Onlangs werd het door de laatste eigenaar, de gemeente Heemskerk, gesloopt om plaatst te maken voor nieuwbouw. De naam Bloemlust is blijven voortbestaan in de nieuwbouw.
 

13. Artikelnummer: 1993110919  
Titel                  : Van missiefilm tot 'Het wonder der liefde'
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Gebouwen en monumenten; Sport, recreatie en ontspanning
Medium           : Heemskring Magazine    10
Veel Heemskerkers hebben in de jaren vijftig de bioscoop van de gebroeders Bertus en Engel Henneman bezocht. In het KSA-gebouw was het Marquette Theater gevestigd. Alhoewel de gebroeders Henneman de eersten waren die een bioscoopbedrijf begonnen in Heemskerk,
waren zij niet de eersten die zich met filmvertoningen bezig hielden. Voor de oorlog
waren er namelijk al regelmatig films te zien geweest in het gebouw van de Katholieke
Sociale Actie aan de Deutzstraat, kortweg de KSA genoemd.
 

14. Artikelnummer: 1993112732  
Titel                  : Martin en Stien de Groot, vader en moeder van Assumburg
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Gebouwen en monumenten; Sport, recreatie en ontspanning
Medium           : Heemskring Magazine    10
In 1933 opende jeugdherberg Assumburg haar poorten. Het was één der eerste, want in 1929 werd de Nederlandse Jeugdherbergcentrale (NJHC) opgericht, de overkoepelende organisatie voor Nederland. Jeugdherbergen waren bedoeld als plaats om te overnachten voor jongeren die met de rugzak rondtrokken. Zij zouden daar dezelfde situatie en sfeer moeten aantreffen als in een huisgezin.
Van 1958 tot 1982 waren vader Martin de Groot en zijn vrouw moeder Stien Mondria de beheerders van jeugdherberg Assumburg.
 

15. Artikelnummer: 1996115761  
Titel                  : Van protest tot restauratie
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    16
Het tuindershuisje (bouwjaar 1873) aan de Kleine Houtweg 6, staat in november 1990 voor het eerst op de agenda van de bestuursvergadering van de Historische Kring Heemskerk.
Het verhaal van de restauratie in 1995-1996 en de verkoop onder voorwaarden van openstelling.
 

16. Artikelnummer: 1997042632  
Titel                  : Staalwoningen met mozaïeken
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    17
Over de eerste flats in Heemskerk met meer dan drie etages aan de Bachstraat en Ingenhouszstraat. 152 'Experimentele etagewoningen' voor werknemers van Hoogovens met boven de deuren kunstwerken in de vorm van tegeltableaus, gebouwd in 1959.
 

17. Artikelnummer: 1997114148  
Titel                  : Freule Christine
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    18
Over het leven van Christine Gevers geboren De Vos van Steenwijk, samen met haar echtgenoot Jonkheer Abraham Daniël Theodore Gevers (jonker Daan'), als laatste bewoners van Kasteel Marquette.
 

18. Artikelnummer: 2000113645  
Titel                  : De oude toren van Heemskerk
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    24
De toren van de oude Laurentiuskerk nader belicht door middel van archeologie en architectuur. Een uitgebreide beschrijving over de bouw van de toren en alle symboliek die daarin is verwerkt.
 

19. Artikelnummer: 2002041518  
Titel                  : 2003: Jaar van de Boerderij
Auteur(s)         : Redactie Heemskring   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    27
De Historische Kring Heemskerk doet mee aan het project '2003 Jaar van de Boerderij'. Het Jaar van de Boerderij' is een initiatief van de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek te Arnhem. De SHBO is het landelijke instituut op het gebied van boerderij-onderzoek.
Nostalgische fotoreportage van oude boerderijen van weleer.
 

20. Artikelnummer: 2004114651  
Titel                  : Vondsten bij kasteel Oud-Haerlem
Auteur(s)         : Weber, Erik   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Onder leiding van ir. J.G.N. Renaud werden er in 1960 opgravingen verricht op het terrein van kasteel Oud-Haerlem. Bij die opgravingen werd de beroemde Bronsschat van Oud-Haerlem gevonden. Verdere vondsten waren bijvoorbeeld een ruiterspoor, pijlpunten en een bijzondere sleutels van vermoedelijk van voor de belegering van 1351.
 

21. Artikelnummer: 2004115256  
Titel                  : Vondsten bij kasteel Rietwijk
Auteur(s)         : Weber, Erik; Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
In een viertal artikelen worden belangrijke vondsten beschreven welke zijn gevonden bij de archeologische opgravingen langs de Jan van Kuikweg. Het is moeilijk vast te stellen of de voorwerpen ook werkelijk uit het kasteel afkomstig zijn of dat de boerengezinnen in de omgeving ze in de gracht hebben gegooid. Kasteel Rietwijk is het onbekendste kasteel die Heemskerk rijk was.
De vondsten betreffen een microliet, een majolicaschotel met putter, een schotel met slibversiering en een blaker en olielampje.
 

22. Artikelnummer: 2004115760  
Titel                  : Vondsten in en om de dorpskerk
Auteur(s)         : Bruijn, de, Hermien; Hulst, Michel   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Het archeologische onderzoek richt zich op de omgeving van de dorpskerk. Er is een bijzondere grafkelder aangetroffen met handkruisen als beschildering. Een andere vondst is gebrandschilderd raam met verwijzing naar heraldische wapens. Ramen met zulke wapens werden meestal geschonken door adellijke families of rijke steden of Gilden.
 

23. Artikelnummer: 2004116165  
Titel                  : Vondsten onder fietsenhandel Van Tunen
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Bij de sloop van de oude fietsenwinkel van Van Tunen aan de Deutzstraat komen enkele bijzondere vondsten naar boven. Tijdens het archeologische onderzoek dat plaatsvond in 1968 kwamen fundamenten tevoorschijn uit ca. 1400. Daartussen lagen bijvoorbeeld gebrandschilderd glas van de Jansheeren, een nachtspiegel, fragmenten van drinkglazen en een vijzel met deksel.
 

24. Artikelnummer: 2004116670  
Titel                  : Vondsten onder bakker Schuijt
Auteur(s)         : Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Een viertal vondsten die gedaan werden na de sloop van de oude bakkerij aan de Deutzstraat worden hier uitgebreid beschreven.
Het gaat hier om een benen rammelaar of rinkelbel, een majolica schotel, een delftsblauwe schotel en een fragment van een schouwwang.
 

25. Artikelnummer: 2004117178  
Titel                  : Vondsten onder café Dam
Auteur(s)         : Weber, Erik; Hulst, Michel; Bruijn, de, Hermien; Gulik, van, Roel   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    32
Onder de vloer van de het oude café blijkt een schat aan archeologische waarde te liggen. Overdekt konden de archeologen hun werk doen. De meest bijzondere vondst is wel het rode aardewerk dat in de afvalkuil werd gevonden. Evenals stukjes glas met de tekst 'Der Prins 1696' Maar ook een mesheft bekroning en een haardsteen worden uitgebreid beschreven.
 

26. Artikelnummer: 2005116064  
Titel                  : Molen 'De Zandkraai'
Auteur(s)         : Monden, Th.J.H.   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Gebouwen en monumenten
Medium           : Heemskring Magazine    34
De enige Heemskerkse molen die tot de verbeelding spreekt en in ieders geheugen zit. De molen aan de Kerkweg, zonder wieken en waar Van Someren zijn dierenwinkel in begon. Ook wel De Molen van Doekes genoemd.
 

27. Artikelnummer: 2007041722  
Titel                  : Het orgel van de Dorpskerk 150 jaar
Auteur(s)         : Ploeg, van, der, Anja ; Vries, de, Ton   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    37
Beschrijving over een orgel dat al 150 jaar in de Nederlands Hervormde Kerk is gehuisvest. Een van de vaste organiste is Anja van der Ploeg.
 

28. Artikelnummer: 2007114150  
Titel                  : Het jaar van de molen
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet ; Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Jubileum
Medium           : Heemskring Magazine    38
2007 is uitgeroepen tot het jaar van de molen. Op het hoogtepunt waren er wel 10.000
molens in Nederland waar de molen een nationaal symbool werd. Momenteel zijn er minder dan duizend over. Nederlanders zijn niet erg zuinig op hun erfgoed. In Heemskerk is het molenbestand uiterst mager. De laatst aanwezige molen De Zandkraai, werd in 1969 gesloopt. Toch is de geschiedenis van de molen, in en buiten Heemskerk, waar de
Heemskerkers mee te maken hebben gehad, rijker dan we op het eerste gezicht zouden denken.
 

29. Artikelnummer: 2007115664  
Titel                  : KSA, de voorganger van de Jansheeren
Auteur(s)         : Herpen, van, Ton.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    38
Met de sloop van De Jansheeren aan de Kerkweg in november 2007 behoorde het definitief tot het verleden. Het zou plaats maken voor een nieuw gebouw. Vanaf 1969 nam dit gebouw de taken over van het patronaatsgebouw (de KSA) aan de Deutzstraat. De huidige gebeurtenissen zijn aanleiding om terug te kijken naar de geschiedenis van de KSA. Het gebouw heeft in de loop van zijn bestaan verschillende benamingen gekend: patronaatsgebouw, verenigingsgebouw, later Marquette theater, maar binnen de dorpsgemeenschap werd KSA toch het meest gebruikt.
 

30. Artikelnummer: 2008113344  
Titel                  : Dansen in de kerk
Auteur(s)         : Morees-Ros, Karin   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    40
Tot de dierbaarste herinneringen van de oudere generatie behoren de danslessen uit de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Veel Heemskerkers volgden die hij dansschool André Bakker. Op een serieus gezicht verschijnt een lach en ogen gaan spontaan glimmen als die tijd ter sprake komt. Opmerkingen als 'dat was een gouden tijd' en 'ik zou het zo weer over willen doen' zijn dan niet van de lucht. En het dansen onder de mistletoe, de krans die tijdens de kersttijd boven de dansvloer hing, was voor velen het hoogtepunt.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 december 2018