Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kerken en religie   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 43   (uit: 451)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Artikelnummer: 1991041924  
Titel                  : Klooster St. Maria in Heemskerk
Auteur(s)         : Anoniem (moeder-overste Marina?)   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    5
Beschrijving van de geschiedenis van dit Franciscanessenklooster, de daarachter gelegen 'Burcht' en de daarmee sterk verbonden Mariaschool aan de Ant. Verherentstraat.
 

2. Artikelnummer: 1991110101  
Titel                  : Een kring publiceert
Auteur(s)         : Hin, H.G.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Verenigingszaken HKH
Medium           : Heemskring Magazine    6
Openingsartikel door de voorzitter van Heemskring 6 waarin o.a. aandacht voor de eerste boekuitgave van de HKH. Op 25 mei 1991 werd het boek "Honderd jaar Laurentius Heemskerk" aangeboden aan Bisschop Bomers van Haarlem. Het boek is op verzoek van het Kerkbestuur van de Laurentiusparochie geschreven en belicht en de geschiedenis uitvoerig beschreven.
 

3. Artikelnummer: 1995040716  
Titel                  : Op zoek naar oude graven (1)
Auteur(s)         : Hin, H.G.; Wietsma, B.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    13
Op het Heemskerkse kerkhof treffen we stenen en zerken aan van mensen uit alle rangen en standen. Zowel de wagenmaker, tuinder en bakker, als de heelmeester, dominee en schoolmeester liggen hier begraven. Dit maakt het kerkhof bijzonder.
Een zoektocht naar de graven en grafkelders rond de Dorpskerk.
 

4. Artikelnummer: 1996114756  
Titel                  : Op zoek naar oude graven (2)
Auteur(s)         : Hin, H.G.; Wietsma, B.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    16
Vervolg op het artikel in Heemskring 13 (artikel nummer 1995040716) waarin vooral de graven buiten de kerk werden bezocht. In deze aflevering gaat het vooral om de graven binnen in de Dorpskerk.
Voorts het verhaal over de totstandkoming van de rooms katholieke begraafplaats bij de Laurentiuskerk die bestond van 1859 tot de ruiming in 1989.
 

5. Artikelnummer: 1997041625  
Titel                  : Het katholieke jeugdwerk
Auteur(s)         : Baltus, C.W.A.; Mars, H.P.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    17
In 1958 kreeg de nog jonge kapelaan Mars (geb. 1930) de taak het in de parochie ontbrekende vrije jeugdwerk voor meisjes van acht tot en met zestien jaar op te zetten. Dit artikel gaat over het jeugdwerk in de parochie Heemskerk en de bijzondere betekenis van de pastorale zorg voor de opgroeiende jeugd in de jaren vijftig tot en met zeventig.
In de Zevensprong werd een zeer levendig jeugdwerk opgezet met o.a. een jeugdorkest, een teenager orkest, handenarbeidclub, wandelclub, kabouterclub, filmmiddagen voor de jeugd op zondag. Het hoogtepunt voor de volwassenen was de jaarlijkse levende Kerststal.
 

6. Artikelnummer: 2000113645  
Titel                  : De oude toren van Heemskerk
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    24
De toren van de oude Laurentiuskerk nader belicht door middel van archeologie en architectuur. Een uitgebreide beschrijving over de bouw van de toren en alle symboliek die daarin is verwerkt.
 

7. Artikelnummer: 2000115761  
Titel                  : De Heilige Geest in Heemskerk
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    24
In het jaar 1553 verkoopt de abt van het klooster in Egmond een stukje grond in Heemskerk. Abt Willem van der Goes meldt dat in een zogenoemde transportbrief. De verkoop betreft een akker roggeland. De koper is de Heilige Geest in Haarlem, de organisatie aan die zich in die stad bezig houdt met de zorg voor armen en wezen. De transportbrief is aanwezig, bij de Archiefdienst voor Kennemerland in Haarlem. De schrijver vond het een sensatie om die oude brief over de koop in handen te hebben en te lezen. Het gebeurt niet zo vaak dat je zo'n origineel stuk onder ogen krijgt, waarvan zelfs de zegels nog gaaf zijn.
 

8. Artikelnummer: 2001040207  
Titel                  : Het textiel van de Laurentius
Auteur(s)         : Roon, van, M.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    25
De meest verborgen en verrassende schatten van de Laurentiuskerk te Heemskerk zijn waarschijnlijk de priestergewaden. Op de zolders en in kasten liggen ze: de kazuifels en koorkappen die vroegere priesters hebben gedragen, de gewaden van hun assistenten en de attributen die bij de mis werden gebruikt. Ze zijn soms zwaar versleten, vooral op de buik waarlangs de armen van de priester schuurden tijdens het opdragen van de mis, maar daarom niet minder waardevol. Eeuwenlang hebben Heemskerkers veel zorg besteed aan de vaak kostbare gewaden. Ze werden zorgvuldig in kasten gelegd, het borduurwerk naar binnen gekeerd om het te beschermen, en keer op keer werden ze hersteld.
 

9. Artikelnummer: 2001115158  
Titel                  : `Wie de roede spaart...'
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    26
De titel is ontleend aan een spreuk uit de bijbel (Spreuken 23:13): 'Wie de mede spaart bederft het kind'. Met andere woorden: kinderen mogen best een pak op de broek krijgen. Eeuwenlang was men in het onderwijs ook die mening toegedaan. In dit artikel zal dat ook wat het Heemskerkse onderwijs betreft blijken: het geeft een overzicht van de schoolmeesters en hun onderwijs in Heemskerk tijdens de zeventiende en achttiende eeuw.
 

10. Artikelnummer: 2001115964  
Titel                  : Het legaat van Thomas Nijman
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    26
Op 5 september 1780 overleed in Amsterdam Thomas Nijman. Nog dezelfde dag kwam de notaris de woonvertrekken van Nijman verzegelen en werden de voorbereidingen voor de begrafenis getroffen. Vier aansprekers maakten het overlijden bekend bij buurtbewoners, familie en kennissen. Het bericht van Nijmans dood bleef niet tot Amsterdam beperkt. Ook ruim 25 kilometer verderop, in Heemskerk, werd het nieuws vernomen. Want met het overlijden van deze Amsterdammer was de Nederlands-hervormde gemeente van Heemskerk eigenaar geworden van een huis in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat.
 

11. Artikelnummer: 2004040103  
Titel                  : Goudse Glazen en 't wapen van Eemskerck
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Nederland
Medium           : Heemskring Magazine    31
Verrassende ontdekking op een glas-in-lood-raam van de Sint Janskerk te Gouda. Het wapen van 'Eemskerck'. De nieuwsgierigheid is gewekt. Piet beschrijft in dit verhaal zijn zoektocht naar de oorsprong van het wapen op het glas-in-lood-raam.
 

12. Artikelnummer: 2004041318  
Titel                  : Vijftig jaar St. Leonardus, een school voor duinkatten
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Hoogewerf, Marjo;Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    31
Verhaal over de noodzaak en oprichting van een nieuwe school aan de Kerkweg. Een school voor duinkatten, zoals de titel al aangeeft. Terwijl in het oorspronkelijke plan de school aan de Oudendijk was bedacht.
 

13. Artikelnummer: 2005040914  
Titel                  : Op zoek naar oude graven (3)
Auteur(s)         : Hin, H.G. ; Wietsma, B.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    33
Beschrijving van het onderzoek naar oude graven rondom de Laurentiuskerk, zowel op het oude als nieuwe kerkhof. Ook wordt er stilgestaan bij het Priestergraf.
 

14. Artikelnummer: 2007041116  
Titel                  : Op zoek naar oude graven (4)
Auteur(s)         : Wietsma, B.; Hin, H.G.   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    37
In een uitgebreide zoektocht naar oude graven in een drietal verhalen, komt nu in het laatste deel 'Eikenhof' aan de beurt. Geschiedenis over noodzaak en over de aanleg van Eikenhof.
 

15. Artikelnummer: 2007041722  
Titel                  : Het orgel van de Dorpskerk 150 jaar
Auteur(s)         : Ploeg, van, der, Anja ; Vries, de, Ton   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    37
Beschrijving over een orgel dat al 150 jaar in de Nederlands Hervormde Kerk is gehuisvest. Een van de vaste organiste is Anja van der Ploeg.
 

16. Artikelnummer: 2007115664  
Titel                  : KSA, de voorganger van de Jansheeren
Auteur(s)         : Herpen, van, Ton.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    38
Met de sloop van De Jansheeren aan de Kerkweg in november 2007 behoorde het definitief tot het verleden. Het zou plaats maken voor een nieuw gebouw. Vanaf 1969 nam dit gebouw de taken over van het patronaatsgebouw (de KSA) aan de Deutzstraat. De huidige gebeurtenissen zijn aanleiding om terug te kijken naar de geschiedenis van de KSA. Het gebouw heeft in de loop van zijn bestaan verschillende benamingen gekend: patronaatsgebouw, verenigingsgebouw, later Marquette theater, maar binnen de dorpsgemeenschap werd KSA toch het meest gebruikt.
 

17. Artikelnummer: 2008041524  
Titel                  : Doorleren op het Pius-X College
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    39
Tot 1954 waren de Heemskerkse kinderen voor het middelbaar onderwijs aangewezen op scholen in Haarlem en Alkmaar. Het aantal kinderen dat ging doorleren was toen gering. Niet alleen was de afstand een belemmering, het middelbaar onderwijs was niet weggelegd voor de kinderen van de agrarische bevolking van Heemskerk. Het was te duur, elitair en bovendien waren de kinderen hard nodig in het boeren- of tuindersbedrijf van vader. Met de stichting van het Pius-X College in Beverwijk, de `Streekschool voor Midden-Kennemerland', kwam daar verandering in.
 

18. Artikelnummer: 2008042731  
Titel                  : `Con Amore' Christelijk gemengd zangkoor
Auteur(s)         : Vries, de, Ton   --   Rubriek(en) : Jubileum; Kerken en religie; Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    39
Muziek en zingen horen voor velen thuis in de kerk. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de jonge kerk, in de vierde en vijfde eeuw, werd het zingen gezien als een manier om mensen te misleiden. Het zingen zou mensen in trance brengen en hen betoveren. Het heeft Ambrosius, bisschop van Milaan, heel veel strijd gekost om de kerkgemeente te laten zingen. En dan komt er een hele ontwikkeling van de kerkmuziek, van het Gregoriaans tot het zingen in de landstaal, van eenstemmig tot meerstemmig. Maar er bleef strijd, mag het wel zo uitbundig, moet het niet soberder? Kortom, de geschiedenis van 'Con Amore'
 

19. Artikelnummer: 2008113344  
Titel                  : Dansen in de kerk
Auteur(s)         : Morees-Ros, Karin   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    40
Tot de dierbaarste herinneringen van de oudere generatie behoren de danslessen uit de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Veel Heemskerkers volgden die hij dansschool André Bakker. Op een serieus gezicht verschijnt een lach en ogen gaan spontaan glimmen als die tijd ter sprake komt. Opmerkingen als 'dat was een gouden tijd' en 'ik zou het zo weer over willen doen' zijn dan niet van de lucht. En het dansen onder de mistletoe, de krans die tijdens de kersttijd boven de dansvloer hing, was voor velen het hoogtepunt.
 

20. Artikelnummer: 2009072330  
Titel                  : De verkenners van Sint Adalbert
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    41
Met de vergadering, gehouden op 4 mei 1934 was het al zo uitgebreide katholieke verenigingsleven in het dorp een organisatie rijker, een organisatie die, in tegenstelling tot veel andere, de vele veranderingen in kerk en samenleving met succes heeft overleefd door zich aan te passen en te vernieuwen. De Heemskerkse scoutinggroep Adelbertus viert dit jaar haar 75-jarig bestaan.
 

21. Artikelnummer: 2009113542  
Titel                  : Maria en Bernadette terug in Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    42
Wie in Heemskerk gedurende de jaren vijftig het `rijke roomse leven' heeft meegemaakt, herinnert zich waarschijnlijk wel de `Lourdesgrot' achter kraaminrichting annex rusthuis 'St. Joseph 'aan de Kerklaan: een imposante constructie met onder andere beelden van Maria en de heilige Bernadette Soubirous, het meisje aan wie Maria in 1858 achttien keer zou zijn verschenen in het zuid-Franse Lourdes.
 

22. Artikelnummer: 2009115460  
Titel                  : Heemskerk en het Zijlklooster
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Cartografie; Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    42
Een houten kistje met honderden ineengerolde, op perkament geschreven teksten, blijkt vooral informatie te bevatten over het schenken of verkopen van stukken grond aan verschillende Haarlemse kloosters in vroegere eeuwen. Die stukken grond lagen tot in de verre omtrek van de stad, ook in Heemskerk. Ze geven informatie over Heemskerk die in het eigen archief van Heemskerk niet te vinden is. Dat archief begint pas in 1539. Toen liep landmeter Simon Meeuwsz. met zijn meetketting het hele dorp door om de grootte van elk stuk grond te meten. Een interessante vraag is of de percelen die het Zijlklooster verkregen had nu nog op de kaart van Heemskerk terug zijn te vinden.
 

23. Artikelnummer: 2010040104  
Titel                  : Flora en Fauna, het natuurclubje voor meisjes
Auteur(s)         : Wiegmans, Frans   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    43
In 1958 kreeg kapelaan Mars de zorg voor de vele meisjes in de Heemskerkse Laurentiusparochie toevertrouwd. Een van de clubjes die hij oprichtte was een natuurclubje.
 

24. Artikelnummer: 2010114246  
Titel                  : Abram en David op het Hoge Werfie. Deel 1: Het Hoge Werfie
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Archeologie; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    44
Onder de titel 'Abram en David op het Hoge werfie' schrijven drie mensen een artikel over vondsten in het centrum van Heemskerk.
In dit eerste deel geeft Go Stavenuiter informatie over de bult in het land waar de scherven gevonden werden. In deel 2 (zie ook artikelnummer 2011041922) beschrijft Hermien de Bruijn de scherven, hun herkomst en betekenis. Roel van Gulik vertelt in deel 3 (zie ook artikelnummer 2012041416) tenslotte over wat er nog meer op en bij het Hoge Werfie gevonden is.
 

25. Artikelnummer: 2010200100  
Titel                  : Gered uit die vuul veerckens handen
Auteur(s)         : Lootsma, Hilbert   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Bulletin van de Vereniging Rembrandt    Jaargang 20 no 1 voorjaar 2010
De lotgevallen van enkele beroemde altaarstukken tijdens en na de Beeldenstorm (1566), waaronder het beroemde drieluik van Maerten van Heemskerck (1498-1574), dat in 1581 al in Zweedse handen kwam en sindsdien is te zien in de kathedraal van Linköping.
 

26. Artikelnummer: 2011040918  
Titel                  : Welkom en ongewenst
Auteur(s)         : Linger, Niek   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    45
In de jaren zestig doen zich allerlei vernieuwingen voor op maatschappelijk en kerkelijk gebied. In de Heemskerks/Beverwijkse St. Jozefparochie zoekt kapelaan Jan Ruijter in die tijd naar een nieuwe vorm van geloofsbeleving. Dat leidt in 1971 tot het ontstaan van de zelfstandige Kritische Gemeente IJmond.
 

27. Artikelnummer: 2011041922  
Titel                  : Abram en David op het Hoge Werfie. Deel 2: Bijbelse voorstelling op een drinkkruik
Auteur(s)         : Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    45
Onder de titel Abram en David op het Hoge werfje' schrijven drie mensen een artikel over vondsten in het centrum van Heemskerk. Go Stavenuiter gaf in het eerste deel informatie over de bult in het land waar de scherven gevonden werden. In deel 2 beschrijft Hermien de Bruijn de scherven, hun herkomst en betekenis. In het derde deel zal Roel van Gulik tenslotte vertellen over wat er nog meer op en bij het Hoge werfie gevonden is. (zie ook artikelnummer 2012041416)
 

28. Artikelnummer: 2012042829  
Titel                  : De graftombe van de familie Deutz van Assendelft
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    47
In de Heemskringen 13, 16 en 33 beschreven Henk Hin en Berend Wietsma de graven op het kerkhof van de Dorpskerk met een overvloed aan historische gegevens. Berend Wietsma
en Jean Roefstra gingen verder, de onderaardse gewelven in.
 

29. Artikelnummer: 2012111621  
Titel                  : Bezittingen van De Tempeliers in Heemskerk?
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    48
In de jaren zestig zijn tijdens opgravingen op het Burgemeester Nielenplein in Heemskerk funderingen uit ca 1400 opgegraven die te koppelen zijn aan het bezit van de commanderij van de orde van Sint Jan te Haarlem. Opmerkelijk genoeg bevinden zich hieronder en daarbuiten veel oudere fundamenten en cultuurlagen.
 

30. Artikelnummer: 2013040307  
Titel                  : Rie van het leger
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    49
De van oorsprong Schiedamse Rietje Houtwipper-Rissema (1920) was
de eerste Leger des Heils-soldaat in Heemskerk. Hoe kwam ze daar zo
bij? Hoe kwam ze in Heemskerk terecht? We halen herinneringen op
uit haar leven in ons dorp.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 12 december 2018