Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kunst en cultuur   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 38   (uit: 451)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

1. Artikelnummer: 1989111822  
Titel                  : Lucebert in Heemskerk
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    2
Over de kunstenaar Lucebert, die rond 1947 enige tijd in Heemskerk doorbracht en daar o.a. muurschilderingen vervaardigde in het toenmalige Franciscanessenklooster (thans uitvaartcentrum) aan de Anthonie Verherentstraat.
 

2. Artikelnummer: 1990041921  
Titel                  : Schatten in de duinen
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Roos, de, Jan   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over de kunstbunkers in het duingebied en (het vervoer van) de kunstwerken die daarin tijdelijk opgeslagen zijn geweest.
 

3. Artikelnummer: 1990042222  
Titel                  : Wie was N.C. de Jong
Auteur(s)         : Janssens, Pierre   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over leven en werken van deze Heemskerkse (kunst-)schilder en musicus (1908-1940)
 

4. Artikelnummer: 1993112026  
Titel                  : Toneelvereniging `Vriendenkring' zestig jaar
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    10
Het was in de zomer van 1932, toen enige vrienden het idee opperden een toneelclub op te richten. Er bestonden toen in Heemskerk reeds drie toneelverenigingen: 'Ons Genoegen', `Tavenu' en `De Lunetten'. Ons Genoegen was een club voor katholieke middenstanders,
Tavenu en De Lunetten waren gezelschappen voor niet-katholieken. Voor de katholieke
fabrieksarbeiders, waaruit de groep bestond, was het niet mogelijk zich aan te sluiten bij Ons Genoegen. Door ongenoegen kwamen de fabrieksarbeiders bij elkaar in de KSA en richtte daar 'De Vriendenkring' op.
 

5. Artikelnummer: 1994113940  
Titel                  : Het monument `Casenbroot'
Auteur(s)         : Seijmonsbergen, S.A.J.; Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    12
Over de totstandkoming van het monument ter herdenking van de opstand van het Kaas- en broodvolk in 1492 door de Heemskerkse kunstenaar Piet Vos.
 

6. Artikelnummer: 1995113946  
Titel                  : Jan ‘Stuub' en Piet 'Wak': op bruiloften en partijen
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    14
Herinneringen van het duo Jan Stubenitsky en Piet Beentjes dat ruim 25 jaar lang met accordeon en piano op vele bruiloften en partijen voor de muzikale noot heeft gezorgd.
 

7. Artikelnummer: 1995114761  
Titel                  : Hij komt, hij komt...
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Plaats Heemskerk; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    14
Het oudst bekende bericht van een Sinterklaas die een vereniging bezoekt dateert in Heemskerk van 1925, terwijl de eerste Sinterklaasintocht voor de middenstand voor zover bekend plaats vond in het jaar 1951. In dit artikel slaan enkelen van die vele Sinterklazen uit het verleden hun grote boek met herinneringen open.
 

8. Artikelnummer: 1995116264  
Titel                  : De Tonijn
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Studie, educatie
Medium           : Heemskring Magazine    14
Over de achtergronden en historie van het eerste museum in Heemskerk in de Oranjerie van Kasteel Assumburg met een verzameling 'Voorwerpen betr. natuurlijke historie (afd. Strand en duin; Moeras, wei en boerderij; Bosch en hei; Leven der zee), geologie, heemschut
en folklore van Ned. (o.m. poppen met kleederdrachten); oude apotheek; walvischvaart.'
 

9. Artikelnummer: 1996114246  
Titel                  : Dansen op de klanken van de Marquette Boys
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.; Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Gezondheid, welzijn; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    16
Het ontstaan en werken van het ensemble 'de Marquette Boys': Cor Beentjes `Oliebol' (accordeon), Kees Duivenvoorde (accordeon), Guus Seignette (accordeon), Lau Commandeur (piano, later vervangen door Cees Beentjes `de Kriek'), Jacques Verdorst (gitaar) en Rinus Rijke (drums). Zij verzorgen vanaf 1948 ongeveer drie jaar lang de muziek op bijeenkomsten van de Heemskerkse jongensverenigingen, en op dansavonden en kermissen binnen en buiten Heemskerk.
 

10. Artikelnummer: 1997113340  
Titel                  : Bugels die klinken als violen
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen; Jubileum
Medium           : Heemskring Magazine    18
Hoe de blaasmuziek in Heemskerk zich ontwikkelde tot de professionele fanfare Sint Caecilia, opgericht in 1922 en voortgekomen uit de katholieke jeugdbeweging. Zij bestond in 1997 75 jaar en heeft in die jaren een groot aantal veranderingen meegemaakt zoals de invloed van de kerk op de fanfare, de toenemende professionalisering en het steeds hogere muzikale niveau tijdens de roerige eerste jaren van de blaasmuziek in Heemskerk.
 

11. Artikelnummer: 2002114655  
Titel                  : Edlef ter Haar Romeny: overal bekend, behalve in Heemskerk
Auteur(s)         : Linger, Niek   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    28
Zijn schilderijen hingen in Amsterdam, Den Haag, Stockholm, Karlstad, Göteborg, Soerabaja, Antwerpen, Laren, Warschau, Madrid, New York, Parijs en... Heemskerk. Toch heb je maar twee handen nodig om het aantal Heemskerkers dat hem kent te tellen: Edlef ter Haar Romeny. Wie is hij, en in welke relatie staat hij tot ons dorp?
 

12. Artikelnummer: 2004042532  
Titel                  : Strijd rond de Noordermaatweg
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    31
Een verhaal over een poldergebied aan de noordzijde van Heemskerk waarin al vele eeuwen strijd is gevoerd tegen het water. De strijd begon al in de middeleeuwen met de aanleg van dijken en andere waterkeringen. Mede daardoor is het nu een prachtig natuurgebied.
 

13. Artikelnummer: 2005042228  
Titel                  : Romantiek in Kennemerland
Auteur(s)         : Doornekamp Peter; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Noord-Holland; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    33
De stroming in de literatuur die bekend staat als de Romantiek en die aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw in Duitsland en Engeland een grote schare beoefenaars en bewonderaars had, is in Nederland nooit echt van de grond gekomen.
Een uitzondering was Willem Hofdijk (1816-1888). Zijn Romantische idealen brengt hij tot uiting in Balladen over gebeurtenissen uit de middeleeuwse geschiedenis van Kennemerland. In dat werk spelen gebeurtenissen uit Heemskerk een prominente rol.
 

14. Artikelnummer: 2005042932  
Titel                  : Een kunstwerk voor een schilder-dichter
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    33
Heemskerk heeft enkele jaren onderdak geboden aan Lucebert. Een schilder-dichter die sliep in het rommelhok in de Mariaschool waar hij 'Dynamo' schreef. Hij wordt geëerd met een kunstwerk gemaakt door Piet Vos.
 

15. Artikelnummer: 2005115959  
Titel                  : De Maagdenmoord van de Assumburg
Auteur(s)         : Straten, van, Hans   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    34
Een merkwaardig gedicht over een veertigvoudige moord op Slot Assumburg.
Vier rovers (Jan Praas, Willem Frederik Hermans, Jan Vermeulen en W.J. van der Molen) vermoorden 40 maagden.
 

16. Artikelnummer: 2007041722  
Titel                  : Het orgel van de Dorpskerk 150 jaar
Auteur(s)         : Ploeg, van, der, Anja ; Vries, de, Ton   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    37
Beschrijving over een orgel dat al 150 jaar in de Nederlands Hervormde Kerk is gehuisvest. Een van de vaste organiste is Anja van der Ploeg.
 

17. Artikelnummer: 2007115664  
Titel                  : KSA, de voorganger van de Jansheeren
Auteur(s)         : Herpen, van, Ton.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    38
Met de sloop van De Jansheeren aan de Kerkweg in november 2007 behoorde het definitief tot het verleden. Het zou plaats maken voor een nieuw gebouw. Vanaf 1969 nam dit gebouw de taken over van het patronaatsgebouw (de KSA) aan de Deutzstraat. De huidige gebeurtenissen zijn aanleiding om terug te kijken naar de geschiedenis van de KSA. Het gebouw heeft in de loop van zijn bestaan verschillende benamingen gekend: patronaatsgebouw, verenigingsgebouw, later Marquette theater, maar binnen de dorpsgemeenschap werd KSA toch het meest gebruikt.
 

18. Artikelnummer: 2008042731  
Titel                  : `Con Amore' Christelijk gemengd zangkoor
Auteur(s)         : Vries, de, Ton   --   Rubriek(en) : Jubileum; Kerken en religie; Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    39
Muziek en zingen horen voor velen thuis in de kerk. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de jonge kerk, in de vierde en vijfde eeuw, werd het zingen gezien als een manier om mensen te misleiden. Het zingen zou mensen in trance brengen en hen betoveren. Het heeft Ambrosius, bisschop van Milaan, heel veel strijd gekost om de kerkgemeente te laten zingen. En dan komt er een hele ontwikkeling van de kerkmuziek, van het Gregoriaans tot het zingen in de landstaal, van eenstemmig tot meerstemmig. Maar er bleef strijd, mag het wel zo uitbundig, moet het niet soberder? Kortom, de geschiedenis van 'Con Amore'
 

19. Artikelnummer: 2009070714  
Titel                  : Ringsteken
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    41
Aan het begin van de twintigste eeuw werd de kermis in Heemskerk vervangen door een volksfeest. Voortaan kon men zich niet alleen vermaken met de vertrouwde kermisattracties maar ook met allerlei spelen die werden georganiseerd. Een van die spelen was ringsteken met paard en wagen. Genoeg materiaal voor een artikel over ringsteken tijdens de volksfeesten.
 

20. Artikelnummer: 2010114246  
Titel                  : Abram en David op het Hoge Werfie. Deel 1: Het Hoge Werfie
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Archeologie; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    44
Onder de titel 'Abram en David op het Hoge werfie' schrijven drie mensen een artikel over vondsten in het centrum van Heemskerk.
In dit eerste deel geeft Go Stavenuiter informatie over de bult in het land waar de scherven gevonden werden. In deel 2 (zie ook artikelnummer 2011041922) beschrijft Hermien de Bruijn de scherven, hun herkomst en betekenis. Roel van Gulik vertelt in deel 3 (zie ook artikelnummer 2012041416) tenslotte over wat er nog meer op en bij het Hoge Werfie gevonden is.
 

21. Artikelnummer: 2010200100  
Titel                  : Gered uit die vuul veerckens handen
Auteur(s)         : Lootsma, Hilbert   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Bulletin van de Vereniging Rembrandt    Jaargang 20 no 1 voorjaar 2010
De lotgevallen van enkele beroemde altaarstukken tijdens en na de Beeldenstorm (1566), waaronder het beroemde drieluik van Maerten van Heemskerck (1498-1574), dat in 1581 al in Zweedse handen kwam en sindsdien is te zien in de kathedraal van Linköping.
 

22. Artikelnummer: 2011041922  
Titel                  : Abram en David op het Hoge Werfie. Deel 2: Bijbelse voorstelling op een drinkkruik
Auteur(s)         : Bruijn, de, Hermien   --   Rubriek(en) : Archeologie; Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    45
Onder de titel Abram en David op het Hoge werfje' schrijven drie mensen een artikel over vondsten in het centrum van Heemskerk. Go Stavenuiter gaf in het eerste deel informatie over de bult in het land waar de scherven gevonden werden. In deel 2 beschrijft Hermien de Bruijn de scherven, hun herkomst en betekenis. In het derde deel zal Roel van Gulik tenslotte vertellen over wat er nog meer op en bij het Hoge werfie gevonden is. (zie ook artikelnummer 2012041416)
 

23. Artikelnummer: 2011042332  
Titel                  : Een pronktuin in Heemskerk
Auteur(s)         : Brantjes, Nico   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Kunst en cultuur; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    45
Achter kasteel Assumburg is de afgelopen jaren een bijzonder project uitgevoerd: de formele baroktuin die daar driehonderd jaar geleden lag is opnieuw aangelegd. Historisch verantwoord maar met eigentijdse elementen. Nico Brandjes is stad en land afgereisd om een zo compleet mogelijke kasteeltuin te ontwerpen en te creeëren.
 

24. Artikelnummer: 2012112227  
Titel                  : Muziek, de taal van het hart
Auteur(s)         : Louwe, Ambro   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Kunst en cultuur; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    48
Bertus (1914-2005) en Ria Louwe hadden een grote voorliefde voor muziek.
Het verhaal van de organist, muziekleraar en (operette-)dirigent, verteld door diens zoon.
 

25. Artikelnummer: 2013041821  
Titel                  : Paalzitten in Heemskerk
Auteur(s)         : Brouwer, Patricia.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Tradities en gebruiken; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    49
Of de oorsprong nou lag bij de Romeinse soldaten die weddenschappen sloten over wie het langst op een paal kon zitten of bij Simon de Pilaarheilige, die aan de vragen van zijn volgelingen wilde ontkomen en op een steeds hogere pilaar ging zitten... het verschijnsel paalzitten werd ook in Nederland bekend en vond in 1975, in aanloop naar de kermis, voor het eerst plaats in Heemskerk.
 

26. Artikelnummer: 2013112432  
Titel                  : Daar zit muziek in... 50 jaar muziekschool Heemskerk
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    50
Over de oprichting van de VMS, Volks-Muziekschool in 1963. De muziekschool die in oktober 1963 de eerste inschrijving deed, kreeg subsidie van de gemeente maar ook de ouders van de leerlingen moesten bijdragen. Een demonstratie van VMS Limmen werd enthousiast ontvangen. De eerste lessen werden verzorgd op de Zilvermeeuw en De Wiekslag.
 

27. Artikelnummer: 2015092400  
Titel                  : Een dorp met (gekleurd) glas
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskerkse Courant    24 sep 2015
Tijdens 'Kom in de Kas' is te zien dat tuinders afhankelijk zijn van glas voor hun kassen. In vroeger dagen bestond het glas uit kleine ronde glaasjes, daar waren geen ramen (voor gebouwen) van te maken. Later kon men met behulp van loodstripjes grotere vlakken dichten om meer licht binnen te laten. Op de Open Monumenten Dagen met thema 'Kunst en Ambacht' werden de oude ambachten belicht, zo ook die van glazenier. Kunstig glas-in-lood in Heemskerk is te vinden in Kasteel Assumburg, de Laurentiuskerk, het oude raadhuis en het bekendste werk is te vinden in de Mariakerk.
 

28. Artikelnummer: 2015110306  
Titel                  : Mariakerk: 'een van de meest geslaagde moderne kerken'
Auteur(s)         : Butter, Jan   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    54
De Mariakerk, een jong monument en een van de laatst gebouwde moderne naoorlogse kerken van Nederland heeft een bijzondere architectuur. In 1965 werd de kerk geopend. Maar vóór de Mariakerk stond er aan de Kerkweg een noodkapel die eigenlijk eerst aan de Luttic Cie was bedacht. Een krijgertje uit Haarlem welke in 1960 wordt geopend. Bouwpastoor Schoonderwoerd neemt de bouw van de Mariakerk op zich. Architect Jos Bijnen heeft in een eerder werk een glas-in-lood-raam van kunstenaar Jon Martens laten plaatsen. Zoiets wilden ze in Heemskerk ook wel. Maar of het resultaat ook aan de verwachtingen voldeed...
 

29. Artikelnummer: 2015112600  
Titel                  : Een 'beeldig' dorp
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskerkse Courant    26 nov 2015
Een rondje langs de beeldige kunstwerken in Heemskerk. Vroeger werden alleen beelden van goden gemaakt. In het boekje 'Beeldrijk Heemskerk' worden bijna alle kunstwerken beschreven. Een aantal van die kunstwerken worden ook in dit artikel benoemd.
 

30. Artikelnummer: 2016031700  
Titel                  : Wanneer is de cirkel rond?
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskerkse Courant    17 mrt 2016
Een cirkel staat voor een verzameling van punten op een ronde lijn rond het middelpunt. De Cirkel is zo'n verzameling organisaties die gebruik maken van het gebouw de Cirkel op Harteheem. Maar daar komt een eind aan, een verhaal dat zich nu voor de tweede keer afspeelt. Namelijk de KSA aan de Deutzstraat moest eerder al stoppen. Veel functies heeft het gebouw gehad: filmzaal, danszaal en onderkomen voor diverse verenigingen. Uiteindelijk bleek door het achterstallige onderhoud, door toedoen van de oorlog, het gebouw niet meer te redden, ook al wilde Hoogovens nog een flinke bijdrage leveren. En zo werd de Jansheeren geboren.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 april 2022