Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Onderwijs en scholen   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 28   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1990041218  
Titel                  : De oude Christelijke school
Auteur(s)         : Tuinen, van, Sj.   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over de oprichting in 1907 en het bestaan tot ca 1960 van de Christelijke school aan de Marquettelaan, ooit ook wel genoemd de school van Meester Van Tuinen.
 

2. Artikelnummer: 1991041924  
Titel                  : Klooster St. Maria in Heemskerk
Auteur(s)         : Anoniem (moeder-overste Marina?)   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    5
Beschrijving van de geschiedenis van dit Franciscanessenklooster, de daarachter gelegen 'Burcht' en de daarmee sterk verbonden Mariaschool aan de Ant. Verherentstraat.
 

3. Artikelnummer: 1992040912  
Titel                  : Juffrouw Kranendonk
Auteur(s)         : Boer, de, Piet; Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    7
Een kwart eeuw (1949-1974), Juffrouw Kranendonk als Kleuterleidster op verschillende scholen.
 

4. Artikelnummer: 1994041119  
Titel                  : Meester Janse van de Josephschool
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    11
Meester Diles Janse gaf vanaf 1952 tot 1960 les aan de Sint Josephschool, waarschijnlijk de enige school in Nederland waar toen nog leitjes en griffels werden gebruikt. Hij hoorde tot de oprichters van de Fotokring Heemskerk (FKH) en was ook een aantal jaren `Gemeente-Sinterklaas'.
 

5. Artikelnummer: 1997115764  
Titel                  : Onderwijs, onderzoek en voorlichting in de tuinbouw
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet;Verhoef, G.J.   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    18
Over de vele manieren van kennisoverdracht binnen de tuinbouw en de rol van de proeftuin `De Duinstreek van Holland' die van 1943 tot 1964 in bedrijf is geweest en een belangrijke rol heeft vervuld bij de opleiding van de Heemskerkse tuinbouwers.
 

6. Artikelnummer: 1999113341  
Titel                  : Leren en wonen aan de Marquettelaan
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Huisvesting; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    22
Het afgelopen voorjaar gebeurde er aan de Marquettelaan iets dat al vele jaren stond te gebeuren: het gebouw dat de afgelopen tachtig jaar achtereenvolgens bekend was als de School van meester Van Tuinen, als de Bachschool van meneer Veermans en als het oefenlokaal van Sint Caecilia, werd gesloopt.
Herinneringen aan het 'Protestantenschoolje' aan de Marquettelaan.
 

7. Artikelnummer: 2001115158  
Titel                  : `Wie de roede spaart...'
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    26
De titel is ontleend aan een spreuk uit de bijbel (Spreuken 23:13): 'Wie de mede spaart bederft het kind'. Met andere woorden: kinderen mogen best een pak op de broek krijgen. Eeuwenlang was men in het onderwijs ook die mening toegedaan. In dit artikel zal dat ook wat het Heemskerkse onderwijs betreft blijken: het geeft een overzicht van de schoolmeesters en hun onderwijs in Heemskerk tijdens de zeventiende en achttiende eeuw.
 

8. Artikelnummer: 2002115664  
Titel                  : `Een school voor roomschen en onroomschen'
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J. ;Monden, Th.J.H.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    28
Heemskerk had één school voor `roomschen en onroomschen', zoals Lieven van Ollefen het in zijn De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver uit 1796 omschrijft. Ook dit keer ligt het accent op het functioneren van de diverse hoofdonderwijzers en de bouwkundige staat van de gebouwen waarin zij werkten. Het artikel is gebaseerd op hetgeen Herman van Benthem over het Heemskerkse onderwijs schreef in zijn onuitgegeven 'Een geschiedenis van het oude Heemskerk'.
 

9. Artikelnummer: 2003040105  
Titel                  : Jannetje Huisman: in en uit den vreemde
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    29
Levensverhaal van Jannetje Huisman die lerares werd. Eerst in Nederland, toen vertrok ze naar Java. Na enkele jaren keerde ze weer naar Heemskerk om vervolgens weer naar Indonesië terug te gaan. Daar lijdt ze vreselijk onder de Japanse onderdrukking. Na de oorlog krijgt ze ook te maken met de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Uiteindelijk keert ze terug naar Heemskerk waar ze, ondanks een pensioengerechtigde leeftijd, evengoed weer aan het werk is voor kerk en school.
 

10. Artikelnummer: 2004041318  
Titel                  : Vijftig jaar St. Leonardus, een school voor duinkatten
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Hoogewerf, Marjo;Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    31
Verhaal over de noodzaak en oprichting van een nieuwe school aan de Kerkweg. Een school voor duinkatten, zoals de titel al aangeeft. Terwijl in het oorspronkelijke plan de school aan de Oudendijk was bedacht.
 

11. Artikelnummer: 2004041924  
Titel                  : Vijftig jaar openbaar onderwijs aan De Zilvermeeuw
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    31
Teloorgang van het openbare onderwijs in 1926 en de oprichting in 1954 van een nieuwe openbare school na de Tweede Wereldoorlog. In de tussenliggende periode was men voor openbaar onderwijs aangewezen op een school in Beverwijk.
 

12. Artikelnummer: 2005113338  
Titel                  : Toos Oostrom, één van de tweelingjuffen
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    34
Jarenlang waren zij een begrip in het rooms-katholiek onderwijs in Heemskerk en jarenlang
waren ze niet uit elkaar te houden als ze stijfgearmd in dezelfde pas door het dorp stapten. De tweeling Toos en Cis Oostrum. Allebei onderwijzeres. De één op de meisjesschool en de ander op de jongensschool. Samen hebben ze een hele generatie Heemskerkertjes leren lezen en schrijven.
 

13. Artikelnummer: 2006115258  
Titel                  : Frans van de`Crasbeekschool'
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    36
Geschiedenis is zijn grootste hobby, het onderwijs zijn passie. Tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog meende hij met geweld de vrede te kunnen bereiken. In Heemskerk introduceerde hij de Jenaplanmethode als hoofd van de Kerkbeekschool, weleens de Crasbeekschool genoemd Ook was hij een van de oprichters van de Historische Kring Heemskerk. Een bevlogen mens met grote idealen: Frans van Crasbeek (1922-....).
 

14. Artikelnummer: 2007040110  
Titel                  : Zwemmen in de natuur
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo ; Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Gezondheid, welzijn; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    37
Tusschen hooi- en weilanden met mooie vergezichten komen we aan Vuurlijn met 't Fort bij Veldhuis. Nog zijn we in Heemskerk en nemen even 'n bad in de mooie zwemrichting hier,
waar 't zomers zeer druk is. Een tweede zweminrichting bevindt zich bij de kom van 't dorp, in de Neksloot, die zijn water rechtstreeks uit de duinen ontvangt en eveneens 'n steeds drukker bezoek krijgt. 'Zo wordt een rondwandeling door Heemskerk besloten in de Gids voor Heemskerk uit 1934, een uitgave van de plaatselijke VVV. Twéé zwembaden in Heemskerk waar vier jaar eerder nog helemaal geen zwemgelegenheid te vinden was.
 

15. Artikelnummer: 2008041524  
Titel                  : Doorleren op het Pius-X College
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Agrarisch leven; Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    39
Tot 1954 waren de Heemskerkse kinderen voor het middelbaar onderwijs aangewezen op scholen in Haarlem en Alkmaar. Het aantal kinderen dat ging doorleren was toen gering. Niet alleen was de afstand een belemmering, het middelbaar onderwijs was niet weggelegd voor de kinderen van de agrarische bevolking van Heemskerk. Het was te duur, elitair en bovendien waren de kinderen hard nodig in het boeren- of tuindersbedrijf van vader. Met de stichting van het Pius-X College in Beverwijk, de `Streekschool voor Midden-Kennemerland', kwam daar verandering in.
 

16. Artikelnummer: 2008113344  
Titel                  : Dansen in de kerk
Auteur(s)         : Morees-Ros, Karin   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Gebouwen en monumenten; Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    40
Tot de dierbaarste herinneringen van de oudere generatie behoren de danslessen uit de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw. Veel Heemskerkers volgden die hij dansschool André Bakker. Op een serieus gezicht verschijnt een lach en ogen gaan spontaan glimmen als die tijd ter sprake komt. Opmerkingen als 'dat was een gouden tijd' en 'ik zou het zo weer over willen doen' zijn dan niet van de lucht. En het dansen onder de mistletoe, de krans die tijdens de kersttijd boven de dansvloer hing, was voor velen het hoogtepunt.
 

17. Artikelnummer: 2009113334  
Titel                  : Een schoolreisje in 1943
Auteur(s)         : Peeters, A.L.   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen;
Medium           : Heemskring Magazine    42
Van de heer Ad Peeters uit Haarlem, van 1940 tot 1946 werkzaam op de St. Josephschool,
ontving de redactie van Heemskring het volgende artikel over een uitstapje dat hij in de oorlogsjaren met zijn klas maakte.
 

18. Artikelnummer: 2011122227  
Titel                  : Schoolverzuim in Heemskerk tussen 1920 en 1930
Auteur(s)         : Talboom, L.   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    46
Voor een agrarisch dorp was voor vele tuinders de hulp van de kinderen onmisbaar. Daarom konden de kinderen alleen in rustige periode naar school. IN de oogsttijd werd nog wel eens een aardappel vakantie opgenomen. De leerplichtwet en de Commissie Wering tot Schoolverzuim trachten het spijbelen tegen te gaan. Desnoods door de spijbelaars persoonlijk op te halen. En dat deed meester Gallee.
 

19. Artikelnummer: 2013112432  
Titel                  : Daar zit muziek in... 50 jaar muziekschool Heemskerk
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    50
Over de oprichting van de VMS, Volks-Muziekschool in 1963. De muziekschool die in oktober 1963 de eerste inschrijving deed, kreeg subsidie van de gemeente maar ook de ouders van de leerlingen moesten bijdragen. Een demonstratie van VMS Limmen werd enthousiast ontvangen. De eerste lessen werden verzorgd op de Zilvermeeuw en De Wiekslag.
 

20. Artikelnummer: 2014051620  
Titel                  : Eén recht, één averecht
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    51
Jo Lammerse wist op zeer jonge leeftijd al dat ze het klooster in wilde. Op haar 21ste betrad ze het klooster naast de Laurentiuskerk onder de naam Zuster Odulpha. Ze gaat deel uitmaken van het lerarenteam van de Mariaschool. Op de Mariaschool werden vooral huishoudelijke vakken gegeven zoals handenarbeid. Het leven in het klooster was zwaar maar wel leuk.
 

21. Artikelnummer: 2015043000  
Titel                  : Kom in de Kas, kom in de Klas
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskerkse Courant    30 apr 2015
Tijdens 'Kom in de Kas' stonden in de kassen van Floricultura een aantal banieren opgesteld met daarop school- en luchtfoto's. De luchtfoto's lieten een veranderd dorp vanuit de lucht zien. Maar het hoofdonderwerp van dit artikel ging over het onderwijs in Heemskerk. Pierre Janssens verhaalt in zijn boek over diverse schoolgebouwen die Heemskerk rijk is geweest. Het eerste bestond uit niet veel meer dan een hok met een strodak. Eén deur en één raam.
 

22. Artikelnummer: 2015052634  
Titel                  : 'Debora Baeke' komt en verdwijnt. Over het lhno in Heemskerk (1966-1975)
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Overmeeren, van, Frans   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    54
Van 1966 tot 1975 bestond in Heemskerk een aparte huishoudschool. De school, vernoemd naar slotvrouwe `Debora Baeke', was de eerste jaren gehuisvest in het gebouw van ooit de Mariaschool aan de Verherentstraat (nu het gebouw voor onder andere het HKH en café Lokaal. In haar negende en laatste jaar trok `Debora' in bij de technische school aan de Velst. Een kort bestaan voor een school met een voor die tijd aparte functie en positie.
Over deze school gaat dit artikel, tot stand gekomen met de medewerking van een tiental oud-leerlingen dat zich door ons heeft laten interviewen.
 

23. Artikelnummer: 2016091800  
Titel                  : De scholen zijn weer begonnen
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskerkse Courant    18 sep 2016
Een artikel over scholen en onderwijzend personeel vanaf 1586 in Heemskerk naar aanleiding van het nieuw begonnen schooljaar.
Anders dan in het artikel vermeld zijn wel degelijk meer straatnamen vernoemd naar onderwijzend personeel. Wij noemen hier bv de Mokstraat, de Schuitemakerstraat, de Van der Ploegstraat, de Van Woesikstraat, de Trompstraat en de Verhammestraat, allen in de wijk Kerkbeek.
 

24. Artikelnummer: 2018041721  
Titel                  : Aap, Noot, Mies...
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    59
Een verhaal over de eerste vrouwelijke directrice in het katholieke onderwijs in Heemskerk. Juffrouw Tiny Teeling begon haar carrière op 1 januari 1955 in de St. Josephschool aan de A. Verherentstraat. In 1971 verhuisde de St. Josephschool naar een nieuw onderkomen aan de Bachstraat. Samen met mr. Burger ambieerde zij een duobaan als hoofd van de school. Dat vond het katholieke bestuur geen goed idee en mr. Burger werd directeur. Tiny Teeling zou nog tot 1978 moeten wachten. Toen kreeg Tiny alsnog een baan aangeboden als hoofd van de Titus Brandsmaschool aan de Chopinstraat. Ze werd daarmee de eerste vrouwelijk directeur in dienst van het katholiek schoolbestuur.
 

25. Artikelnummer: 2018062100  
Titel                  : Historisch verantwoord
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskerkse Courant    21 jun 2018
Aanvulling op recent artikel over scholen in Heemskerk en details over het gemeentelijk monument Sint Mariaschool waarin de Historische Kring Heemskerk sinds medio 2018 is gehuisvest.
Overigens meldt ons Kees Fit dat de tekst dient te worden aangepast. Dat Tiny Teeling sinds 1978 'het eerste vrouwelijk schoolhoofd van Heemskerk is', is historisch onjuist. In 1970 werd per 1 augustus door de gemeente Heemskerk (wethouder Van Herpen) als schoolhoofd van de zesde openbare lagere school (na enige tijd De Kariboe) benoemd mevrouw A.E. Roggeveen (Ank). Zij is dus het eerste vrouwelijke schoolhoofd van de gemeente Heemskerk.
 

26. Artikelnummer: 2019101008  
Titel                  : Boomtikkertje op het Lauraplein
Auteur(s)         : Wit, de, Simon   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen; Sport, recreatie en ontspanning
Medium           : Heemskerkse Courant    10 oktober 2019
Jeugdherinneringen aan tikkertje spelen in de bomen achter de scholen aan de Ant. Verherentstraat
 

27. Artikelnummer: 2020042534  
Titel                  : 100 jaar Mariaschool
Auteur(s)         : Redactie Heemskring   --   Rubriek(en) : Onderwijs en scholen; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    63
Herinneringen van toenmalige schoolkinderen aan de schooltijd aan de katholieke meisjesschool tussen 1920 en 1970
 

28. Artikelnummer: 2020051927  
Titel                  : Eeuw Mariaschool voorlopig zonder feest
Auteur(s)         : Kok, Eric   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Onderwijs en scholen
Medium           : Noordhollands Dagblad    19 mei 2020
De viering van het 100-jarig bestaan van de Mariaschool kan vanwege de Corona-beperkingen niet doorgaan. Een korte beschrijving van de bouw en de gebruikers in die periode.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 april 2022