Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Plaats Heemskerk   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 99   (uit: 451)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

1. Artikelnummer: 1989040202  
Titel                  : Waarom Heemskerkers wel ezels worden genoemd
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet;Wijk, van, G.J.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Plaats Heemskerk; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    1
Over de vermeende onstaansoorzaak van de bijnaam 'ezel' voor de Heemskerker vanuit agrarische oorsprong.
 

2. Artikelnummer: 1989040608  
Titel                  : Hoe oud is Heemskerk
Auteur(s)         : Crasbeek, van, F.W.H.; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    1
Onderzoek naar de oorsprong en naamgeving van Heemskerk
 

3. Artikelnummer: 1989040912  
Titel                  : Commandeurs
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    1
Achtergronden van de naamgeving van de nieuwe woonwijk vanuit de Commanderij van Sint Jan ofwel de Johannieters.
 

4. Artikelnummer: 1989041515  
Titel                  : De historische boerderij 'Oudt Haerlem'
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    1
Korte beschrijving van één van de (destijds) vier beschermde monumenten in de Gemeente Heemskerk.
 

5. Artikelnummer: 1989111517  
Titel                  : Maar wat was er dan vóór Heemskerk?
Auteur(s)         : Wiegmans, Frans   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    2
Ontstaan van de plaats en naam Heemskerk
 

6. Artikelnummer: 1989112528  
Titel                  : Hop Marjanneke...
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis; Bestuur, openbare zaken
Medium           : Heemskring Magazine    2
Over de invloed van de Franse tijd op het leven en de wijze van besturen binnen Heemskerk
 

7. Artikelnummer: 1989112930  
Titel                  : Wat gebeurde er in .... 1900
Auteur(s)         : Roos, de, Jan   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    2
Belangrijke en alledaagse dingen die speelden in 1900 zoals de omvang van de veestapel, problemen rond de grintwegen, relletjes met Beverwijkers en het tekort aan veldwachters en kopzorgen om de stoomtramverbinding.
 

8. Artikelnummer: 1990040202  
Titel                  : En toen was er vrede
Auteur(s)         : Beentjes, Jac.Th.   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    3
Persoonlijke herinneringen van de schrijver aan het bekend worden van de bevrijding op 4 mei 1945
 

9. Artikelnummer: 1990043434  
Titel                  : Winkeltjes in de Duinderbuurt
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    3
Over het café en de kruidenierswinkel in de eerste helft van de 20ste eeuw aan de Voorweg in het buurtschap Duinderbuurt op de meest westelijke strandwal binnen de Gemeente.
 

10. Artikelnummer: 1990110308  
Titel                  : Oud Haerlem: van kasteel tot koeweide
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    4
De geschiedenis van het rond 1248 gebouwde kasteel dat tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten ca 1350 werd belegerd en werd verwoest. Tussen 1960-1962 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden en het terrein werd in 1975 tot archeologisch monument verklaard.
 

11. Artikelnummer: 1990111016  
Titel                  : Het manuscript van Van Benthem
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    4
Over het leven en het het manuscript uit 1956 van de hand van de Gemeentesecretaris Herman van Benthem (1882-1959), dat nooit werd uitgegeven maar wel als basis diende voor het boek 'Heemskerk, onderweg van verleden naar heden' van de hand van Mr. J.W. Groesbeek dat in 1978 werd gepubliceerd.
 

12. Artikelnummer: 1990112326  
Titel                  : De verwoesting van Heemskerk tijdens de opstand
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine   
Over het lot van Heemskerk tijdens de 'Opstand', de oorlog met Spanje, waarin rond 1573 heel Heemskerk werd gesloopt en met de grond gelijkgemaakt.
 

13. Artikelnummer: 1990112730  
Titel                  : Het Duinderwalletje
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Plaats Heemskerk; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    4
De geschiedenis en functie van het eeuwenoude verbindingspad in het strandwallenlandschap alsmede het verhaal over hakhoutexploitatie.
 

14. Artikelnummer: 1991041112  
Titel                  : Een hoop roest tot leven gebracht
Auteur(s)         : Voort, ter, H.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    5
Over de restauratie en wederopbouw van het ca 350-400 jaar oude torenuurwerk uit Kasteel Assumburg.
 

15. Artikelnummer: 1991041924  
Titel                  : Klooster St. Maria in Heemskerk
Auteur(s)         : Anoniem (moeder-overste Marina?)   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Onderwijs en scholen; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    5
Beschrijving van de geschiedenis van dit Franciscanessenklooster, de daarachter gelegen 'Burcht' en de daarmee sterk verbonden Mariaschool aan de Ant. Verherentstraat.
 

16. Artikelnummer: 1991110916  
Titel                  : Een monument van een schilder
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    6
Leven en werken van Maerten van Heemskerck, die de naam aannam van ons dorp. Aandacht voor zijn schilderwerken, bekend over de hele wereld en voor de obelisk ter nagedachtenis aan diens vader.
 

17. Artikelnummer: 1994042132  
Titel                  : Op zoek naar vreemdelingen
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Sport, recreatie en ontspanning; Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    11
Over de Heemskerkse afdeling van de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer (VVV), opgericht in 1933, en haar activiteiten om de Gemeente te promoten.
 

18. Artikelnummer: 1995040716  
Titel                  : Op zoek naar oude graven (1)
Auteur(s)         : Hin, H.G.; Wietsma, B.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    13
Op het Heemskerkse kerkhof treffen we stenen en zerken aan van mensen uit alle rangen en standen. Zowel de wagenmaker, tuinder en bakker, als de heelmeester, dominee en schoolmeester liggen hier begraven. Dit maakt het kerkhof bijzonder.
Een zoektocht naar de graven en grafkelders rond de Dorpskerk.
 

19. Artikelnummer: 1995041728  
Titel                  : Kermis en volksfeest in Heemskerk
Auteur(s)         : Janssens, Pierre   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Plaats Heemskerk; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    13
In oorsprong was de kermis een kerkelijk feest dat men in de lange geschiedenis verschillende keren heeft geprobeerd terug te dringen en zelfs af te schaffen. Daar kwam dan het volksfeest voor in de plaats terug. Tegenwoordig is er een mix van activiteiten die met beide namen worden aangeduid.
 

20. Artikelnummer: 1995042932  
Titel                  : Tussen de grenspalen
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    13
De grensbepaling in Heemskerk vond plaats in 1821. Een inventarisatie van de vijf nog bekende grenspalen die het grondgebied van de Gemeente scheidt van haar buren.
 

21. Artikelnummer: 1995114761  
Titel                  : Hij komt, hij komt...
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.; Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Plaats Heemskerk; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    14
Het oudst bekende bericht van een Sinterklaas die een vereniging bezoekt dateert in Heemskerk van 1925, terwijl de eerste Sinterklaasintocht voor de middenstand voor zover bekend plaats vond in het jaar 1951. In dit artikel slaan enkelen van die vele Sinterklazen uit het verleden hun grote boek met herinneringen open.
 

22. Artikelnummer: 1996114756  
Titel                  : Op zoek naar oude graven (2)
Auteur(s)         : Hin, H.G.; Wietsma, B.   --   Rubriek(en) : Kerken en religie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    16
Vervolg op het artikel in Heemskring 13 (artikel nummer 1995040716) waarin vooral de graven buiten de kerk werden bezocht. In deze aflevering gaat het vooral om de graven binnen in de Dorpskerk.
Voorts het verhaal over de totstandkoming van de rooms katholieke begraafplaats bij de Laurentiuskerk die bestond van 1859 tot de ruiming in 1989.
 

23. Artikelnummer: 1997041115  
Titel                  : De Waterakkers
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    17
Met de aanleg van de woonwijk Waterakkers, omsloten door Rijksstraatweg, Starweg, Jan Ligthartstraat en Maerten van Heemskerckstraat, verdween medio jaren negentig opnieuw een groot stuk agrarisch Heemskerk, de voormalige tuinbouwgebieden 'Waterakkers' en 'Breedslag'. Met uitleg over de herkomst van de straatnamen.
 

24. Artikelnummer: 1997042632  
Titel                  : Staalwoningen met mozaïeken
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    17
Over de eerste flats in Heemskerk met meer dan drie etages aan de Bachstraat en Ingenhouszstraat. 152 'Experimentele etagewoningen' voor werknemers van Hoogovens met boven de deuren kunstwerken in de vorm van tegeltableaus, gebouwd in 1959.
 

25. Artikelnummer: 1998112532  
Titel                  : Over stropers, strikken en bijpaadjes
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.;Vries, de, J.E.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    20
De stropersgeschiedenis in de 20e eeuw in de Heemskerkse duinen. De jachtopzieners en de stropers, hun avonturen, hulpmiddelen, trucs en verhalen.
 

26. Artikelnummer: 1999116264  
Titel                  : Een Heemskerkse gaper?
Auteur(s)         : Boer, de, P.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Tradities en gebruiken
Medium           : Heemskring Magazine    22
Tijdens de grootste tentoonstelling ooit gehouden over gapers in Elburg in 1997 stond tussen de meer dan zeventig koppen een gaper uit Heemskerk. Dat staat tenminste in de catalogus 'Kopstukken' die bij deze expositie verscheen. Niet alleen omdat de gaper uit Heemskerk zou komen maar ook omdat het fenomeen gapers interessante kanten heeft,heeft de schrijver geprobeerd te achterhalen of deze gaper werkelijk uit Heemskerk komt en welke winkelpui deze gaper gesierd heeft.
 

27. Artikelnummer: 2000042026  
Titel                  : Van wie was Heemskerk in 1539?
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Cartografie; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    23
De Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de WLTO, heeft aan de Voorweg een bordje geplaatst met historische informatie over de land- en tuinbouw in Kennemerland. Daarop staat onder andere de mededeling dat het centrum van Heemskerk acht meter lager ligt dan de Voorweg. Ligging, hoogte en grootte zoals blijktuit de combinatie van administratieve Archieven, waren bepalend voor de hoogte van de 'polderlasten'
 

28. Artikelnummer: 2000114952  
Titel                  : Jacob Olie bezoekt Heemskerk
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    24
De vermaarde Amsterdamse fotograaf Jacob Olie fotografeerde niet alleen Amsterdam, maar ook bijvoorbeeld Heemskerk. Mooie plaatjes van Assumburg en het dorp uit het begin van de vorige eeuw.
 

29. Artikelnummer: 2001042532  
Titel                  : Het gekleurde verleden van Heemskerk
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    25
Heemskerk getoond in nostalgische kleurenfoto's. Over de snelle veranderingen die het dorp sinds de jaren '50 doormaakte.
 

30. Artikelnummer: 2001114750  
Titel                  : Heemskerk in het wit
Auteur(s)         : Redactie Heemskring   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    26
Nostalgische fotoreportage van Heemskerk bedekt met een laag sneeuw.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 4 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 11 december 2018