Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Vaderlandse geschiedenis   (in veld: Rubriek)     

Aantal gevonden publicaties : 17   (uit: 451)


Uitgebreid zoeken

1. Artikelnummer: 1989112528  
Titel                  : Hop Marjanneke...
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis; Bestuur, openbare zaken
Medium           : Heemskring Magazine    2
Over de invloed van de Franse tijd op het leven en de wijze van besturen binnen Heemskerk
 

2. Artikelnummer: 1990110308  
Titel                  : Oud Haerlem: van kasteel tot koeweide
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Archeologie; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    4
De geschiedenis van het rond 1248 gebouwde kasteel dat tijdens de Hoekse en Kabeljauwse Twisten ca 1350 werd belegerd en werd verwoest. Tussen 1960-1962 heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden en het terrein werd in 1975 tot archeologisch monument verklaard.
 

3. Artikelnummer: 1990112326  
Titel                  : De verwoesting van Heemskerk tijdens de opstand
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine   
Over het lot van Heemskerk tijdens de 'Opstand', de oorlog met Spanje, waarin rond 1573 heel Heemskerk werd gesloopt en met de grond gelijkgemaakt.
 

4. Artikelnummer: 1991110708  
Titel                  : De legende van Oud Haerlem
Auteur(s)         : Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    6
De legende zou zich hebben afgespeeld in het jaar 1274. Het slot werd belegerd en de bewoners gaven zich na enige tijd over. De slotvrouw nam haar bezittingen en haar man in een koffer mee naar buiten om zo ongedeerd het kasteel te kunnen verlaten.
 

5. Artikelnummer: 1991110916  
Titel                  : Een monument van een schilder
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    6
Leven en werken van Maerten van Heemskerck, die de naam aannam van ons dorp. Aandacht voor zijn schilderwerken, bekend over de hele wereld en voor de obelisk ter nagedachtenis aan diens vader.
 

6. Artikelnummer: 1997040110  
Titel                  : Fort bij Veldhuis: honderd jaar
Auteur(s)         : Bruins, Kees; Vries Ezn, de, A.J.   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    17
Over nut en noodzaak van de nieuwe waterlinie, de Stelling van Amsterdam. In een straal van twintig kilometer rond de hoofdstad werd tussen 1880 en 1914 over een lengte van 135 kilometer een heel stelsel van verdedigingswerken aangelegd. Het Fort bij Veldhuis was daarvan onderdeel.
 

7. Artikelnummer: 2005041521  
Titel                  : Heemskerk in beeld dankzij het familiegeld (1674)
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    33
Een taxatie en een opname van gezinssamenstelling en leefomstandigheden bepalen de hoogte van de belasting die moet worden betaald aan De Staten van Holland en West-Friesland.
De kas moet weer gevuld worden na een twee jarige oorlog tegen verschillende landen.
 

8. Artikelnummer: 2006042732  
Titel                  : 't Huijs te Marquette gestrand in Zuid-Afrika
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Huisvesting; Vaderlandse geschiedenis; Vervoer
Medium           : Heemskring Magazine    35
Toen jonkheer Daan Gevers en zijn echtgenote in 1977 kasteel Marquette verlieten, werden hun woonhuis en de bijbehorende boerderij Daantjeshof verbouwd tot conferentieoord.
In Marquette kon men confereren en dineren, in Daantjeshof logeren. Slapen in Marquette kan dus al bijna dertig jaar niet meer. Voor wie toch eens graag wil zeggen dat hij in het 'Huijs te Marquette' heeft overnacht is er een alternatief. Er is een hotel dat die naam draagt in de plaats Mosselbaai, gelegen aan de zuidkust van Zuid-Afrika. Dat is bijna tienduizend kilometer van Heemskerk vandaan, maar historisch gezien verrassend dichtbij.
 

9. Artikelnummer: 2006113842  
Titel                  : Voor de VOC naar de Oost
Auteur(s)         : Zevenhuizen, E.J.A.   --   Rubriek(en) : Vervoer; Bewoners, beroep, biografie; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    36
In Heemskring no. 35 was te lezen hoe Heemskerk als leverancier van de namen voor zes
Oostindiëvaarders een bescheiden bijdrage heeft geleverd aan de geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie. Dit artikel belicht een andere bescheiden bijdrage van het dorp: voor zover nu bekend zijn vier Heemskerkers als soldaat of matroos in dienst van de VOC geweest. Alle vier zijn ze in Batavia, het hart van het VOC-imperium, aangekomen, maar geen van hen heeft zijn avonturen in Heemskerk kunnen navertellen. Zij overleden in Indië of op de terugreis.
 

10. Artikelnummer: 2008043232  
Titel                  : Koninklijk bezoek aan 'de Heemskerk'
Auteur(s)         : Gooijer, Piet   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    39
Beschrijving van het bezoek door Koningin Wilhelmina, prinses Juliana en prins Hendrik aan het pantserschip 'Jacob van Heemskerck' rond 1914.
 

11. Artikelnummer: 2010042024  
Titel                  : Doornenburg herrees dankzij Heemskerk
Auteur(s)         : Diemeer Azn, Piet   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    43
Een klein monument in het raadhuis herinnert aan een bijzondere hulpactie die dit
jaar precies 65 jaar geleden begon. Een hulpactie aan landgenoten die tijdens de actie Market Garden alles verloren.
 

12. Artikelnummer: 2016043034  
Titel                  : Duitse dienstmeisjes in Heemskerk 1920-1940
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    55
'Heimat in Holland'. Duitse dienstmeisjes in de periode van 1920-1950 die voor seizoenswerk naar Nederland kwamen. Soms waren zij zeer welkom en soms ook niet. In Heemskerk hebben ook verschillende Duitse meisjes huishoudelijk werk verricht. Hoofdzakelijk bij burgemeesters, leden van de adel, een dominee en soms ook op boerderijen en winkels.
 

13. Artikelnummer: 2017040615  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, Deel 1: Heemskerk krijgt een naam en een gezicht
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    57
In het jaar 718 is Radboud, hertog van de Friezen, van plan om christen te worden. Hij wil zich laten dopen. Door de prediking van de heilige bisschop Wulfram is hij overtuigd
geraakt van de waarde van het christelijk geloof. Hij staat al met één voet in de doopvont, als er nog een vraag in hem opkomt. Hij vraagt aan de heilige priester waar de meeste van de overleden koningen en edelen van de Friese stammen zijn, in de hemelse streken of in de helse verdoemenis. En zo komt het dat Radboud zich terugtrek en geen Christen meer wordt. Wanneer Radboud overlijdt wordt er twijfel gezaaid door de Franken. Veel draait om macht om zo de Kinheim te behouden.
 

14. Artikelnummer: 2017112331  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, deel II: De relatie tussen Heemskerk en de Abdij
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    58
In het jaar 938 vindt er een bijzondere verloving plaats. Het feest wort gevierd in de beroemde abdij van Reichenau in Zuidwest-Duitsland. In het gastenboek staan de namen van de adellijke hoofdpersonen die bij de verloving zijn uitgenodigd. De verloofden zijn Dirk II, ook wel Diederik II genoemd en Hildegard, dochter van Arnulf I, graaf van Vlaanderen. Dirk II is de toekomstige graaf van Holland. Later blijkt deze een belangrijke rol te spelen in de verwerving door de Abdij van Egmond van gronden in Heemskerk.
 

15. Artikelnummer: 2021040902  
Titel                  : Leenbrief van kasteel Assumburg uit 1568 terug in Heemskerk
Auteur(s)         : Kok, Eric   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Noordhollands Dagblad    9 april 2021
De Belgische ondernemer Peter van der Stock, kocht op een veiling van Catawiki de oorspronkelijke leenbrief van kasteel Assumburg.
In het document, voorzien van het lakzegel van Willem de Rijke (de vader van prins Willem van Oranje) wordt beschreven welke lenen (door de leenheer in gebruik gegeven gebouwen, landerijen en goederen) Gerrit van Assendelft als de zijne mocht beschouwen.
In de brief is de situatie van 31 december 1546 beschreven. Op 12 maart 1568 werd daaraan toegevoegd dat na het overlijden van Gerrit alles was overgegaan in handen van zijn zoon Niclaes.
Na bestudering van het document kon de Historische Kring Heemskerk het document op een aantrekkelijke wijze van Van der Stock overnemen waarmee het weer terugkeerde in de omgeving waar het een innige band mee had in het verleden.
 

16. Artikelnummer: 2021041417  
Titel                  : Geofysisch onderzoek op het kasteelterrein Oud Haerlem
Auteur(s)         : Roefstra, Jean   --   Rubriek(en) : Archeologie; Gebouwen en monumenten; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    65
In 2019 ontstond een multidisciplinair team dat de (verdwenen) kastelen van Noord-Holland als onderzoeksdoel heeft.
Rob Gruben en Jean Roefstra zetten de strategie van het onderzoek uit. Natuurlijk kwam daarbij het kasteelterrein van Oud Haerlem ter sprake waarbij de vraag was of het mogelijk zou zijn ook dit kasteelterrein te onderzoeken met de nieuwe technieken waarbij geen graafwerk te pas komt ?
Een belangrijk deel van het kasteelterrein kon in 1943 en de jaren 1960-1965 niet door prof. dr. Renaud onderzocht worden. Hij heeft nooit geweten hoe dichtbij zijn laatste proefputten zaten bij een nog grotere ontdekking op het kasteelterrein.
Tijdens het nieuwe geofysisch onderzoek van 2020 bleek zich inderdaad een vierkante constructie in de ondergrond te bevinden.
De afmetingen ervan bedragen maar liefst circa 45 x 45 meter.
 

17. Artikelnummer: 2022043034  
Titel                  : De Wapenboeken van Marquette
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo ;Diemont, Teun   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    67
Wat er vooraf ging aan het ontstaan van twee prachtig ingebonden Wapenboeken die ooit werden gevonden in de hooiberg van Marquette.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 18 april 2022