Historische Kring Heemskerk     Historische Kring Heemskerk

Homepage HKH Artikelen HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Nieuwe publicaties op internet van afgelopen 12 maanden     

Aantal gevonden publicaties : 64   (uit: 451)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

1. Artikelnummer: 2016040311  
Titel                  : Gerrit van Assendelft en zijn testament (1547) Deel 2: De voorbereiding
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Gebouwen en monumenten; Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    55
Het verhaal over Gerrit van Assendelft en zijn vrouw Cathérine le Chasseur gaat verder. Heer Gerrit is een goed leenman en alom geliefd. Karel V heeft hem hoog zitten. Ondertussen wordt Cathérine beschuldigd van valsmunterij en belandt in de gevangenis. Na het overlijden van Cathérine besluit Claes, de zoon uit hun huwelijk zich te wijden aan het geestelijke. Aangezien er nu geen erfgename is, krijgt Gerrit van de keizer, de vrije hand om naar eigen inzicht de goederen te verdelen.
 

2. Artikelnummer: 2016041214  
Titel                  : Muzikale Krieken
Auteur(s)         : Beentjes, Tiny   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    55
Hoe muzikaal je vroeger ook was, door de verzuiling mocht je niet bij een andere muziekverenging dan van je eigen geloofsstroming. Dat heeft Piet Beentjes geweten. Omdat hij niet bij de Sint Caecilia mocht kocht hij uit eigen zak een aantal instrumenten en richtte een harmonieorkest op. Dat werd hem niet in dank afgenomen. Het was zelfs zo erg dat de pastoor in de kerk riep geen spullen meer bij Piet te kopen. Dat heeft dramatische gevolgen. Piet gaat failliet, de fanfare moet stoppen en het gezin gaat er bijna aan onderdoor. Maar Piet zou geen Piet zijn als hij daardoor niet weer nieuwe uitdagingen zag en doorging.
 

3. Artikelnummer: 2016041523  
Titel                  : Maria Stuart groep, beginjaren in De Burcht
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    55
Het duurde enige jaren eer de meisjes lid mochten worden van een scoutingvereniging. Pas na de oorlog was de oprichting een feit. Voorwaarde was wel dat een geestelijk leider betrokken zou zijn. De Maria Stuart groep heeft verschillende onderkomens gehad. Eerst aan de Maerelaan, toen De Burcht. In september 1959 werd De Zevensprong in gebruik genomen als onderkomen. Daar heeft de Maria Stuart groep nog jaren gedraaid totdat in 1984 het gebouw door brand werd verwoest. Daarmee werd ook het bestaan van de groep beëindigd. De leden die verder wilden werden lid van de Adelbertus groep.
 

4. Artikelnummer: 2016042429  
Titel                  : Duncan Stubbs, Vermiste adelborst eindelijk 'gevonden'?
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Duinen, strand; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    55
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog spoelt er een lijk aan op het Heemskerkse strand. Twee regels werden eraan gewijd in de krant. Nico Sinnige hield alle publicaties bij betreffende dergelijke zaken op het grondgebied van Heemskerk. Piet Termes duikt in de archieven om de ware naam van de vondeling te achterhalen. De aangespoelde jongeman krijgt uiteindelijk een naam en wordt de ware toedracht ontrafeld.
 

5. Artikelnummer: 2016043034  
Titel                  : Duitse dienstmeisjes in Heemskerk 1920-1940
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    55
'Heimat in Holland'. Duitse dienstmeisjes in de periode van 1920-1950 die voor seizoenswerk naar Nederland kwamen. Soms waren zij zeer welkom en soms ook niet. In Heemskerk hebben ook verschillende Duitse meisjes huishoudelijk werk verricht. Hoofdzakelijk bij burgemeesters, leden van de adel, een dominee en soms ook op boerderijen en winkels.
 

6. Artikelnummer: 2016110310  
Titel                  : Het 'Slagersrijk' van Heemskerk
Auteur(s)         : Veken-Hoogewerf, Margriet   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    56
Over de slager familie Rijke. Bijna 100 jaar ging het over van vader op zoon, totdat de twee zoons van Krijn Rijke besloten geen slager te willen worden en andere beroepen gingen uitoefenen. Daarmee kwam een eind aan de slagerij aan de Maerten van Heemskerckstraat.
 

7. Artikelnummer: 2016111116  
Titel                  : De Zuidermaatweg als inundatiesxheiding en de inundatieduiker in de Uitgeester en Heemskerker broekpolder
Auteur(s)         : Bruins, Kees   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    56
Water als verdedigingsmiddel tegen vijandige aanvallen op de hoofdstad. Krayenhoff bedacht een systeem waarbij delen van de polder onder water konden worden gezet waarbij een ingenieus netwerk van sluizen, schutten en dijken werd aangelegd zodat in mum van tijd een ondoordringbare barrière kon worden gecreëerd.
 

8. Artikelnummer: 2016111720  
Titel                  : 50 Jaar Morgensterkerk, een belangrijke bijdrage aan de Heemskerkse samenleving
Auteur(s)         : Andeweg, Aart   --   Rubriek(en) : Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    56
Na de oorlog woonde er slechts één gereformeerd gezin in Heemskerk, naarmate Heemskerk groeide, groeide ook de gereformeerde gemeenschap welke ook behoefte had aan een eigen gebedshuis. Het eerste gebedshuis was noodkerk aan de Constantijn Huigensstraat. In 1966 werd de eerste paal geslagen voor de Morgensterkerk aan de Vrijburglaan. Na de zomervakantie staat er een aantal activiteiten op het programma om de viering van 50 jaar Morgensterkerk op te luisteren.
 

9. Artikelnummer: 2016112125  
Titel                  : Een Hofje tegenover de molen van Doekes
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    56
In gesprek met mevr. Gré Beentjes-Kerssens over het wonen en werken op 't Hofje. Hoe ze haar man Henk Beentjes had leren kennen. Tot het moment kwam dat de Jonkheer Geverslaan werd aangelegd en het 't Hofje moest wijken voor nieuwbouw. Via een goede deal met de gemeente kwam het gezin terecht op de Jan van Kuikweg. Henk kon helaas niet lang van zijn nieuwe woonomgeving genieten daar hij op vroegtijdige leeftijd al overleed.
 

10. Artikelnummer: 2016112634  
Titel                  : Gerrit van Assendelft en zijn testament (1547), deel 3: De inhoud en de uitvoering
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Genealogie, families; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    56
Derde deel uit de trilogie over het testament van Gerrit van Assendelft. In dit deel wordt verhaald over een vermeend stuk land tussen de Kerkweg en Rijksstraatweg dat in vroege tijden waarschijnlijk ook Beyverdenweg genoemd. De Beyverdenweg. Wat is dat en waarom heet hij zo, dat volgt uit een diepgaand onderzoek.
 

11. Artikelnummer: 2017040305  
Titel                  : De Geuzenbuurt
Auteur(s)         : Koopman, Frans   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    57
Aan het parallelstraatje aan de Rijksstraatweg staan een aantal huizen. Gebouwd in de jaren '30 van de vorige eeuw. Tijdens de oorlog behielden enkele bewoners hun radio en luisterden naar Radio Oranje. En zo kreeg dit straatje de naam Geuzenbuurtje.
 

12. Artikelnummer: 2017040615  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, Deel 1: Heemskerk krijgt een naam en een gezicht
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    57
In het jaar 718 is Radboud, hertog van de Friezen, van plan om christen te worden. Hij wil zich laten dopen. Door de prediking van de heilige bisschop Wulfram is hij overtuigd
geraakt van de waarde van het christelijk geloof. Hij staat al met één voet in de doopvont, als er nog een vraag in hem opkomt. Hij vraagt aan de heilige priester waar de meeste van de overleden koningen en edelen van de Friese stammen zijn, in de hemelse streken of in de helse verdoemenis. En zo komt het dat Radboud zich terugtrek en geen Christen meer wordt. Wanneer Radboud overlijdt wordt er twijfel gezaaid door de Franken. Veel draait om macht om zo de Kinheim te behouden.
 

13. Artikelnummer: 2017041617  
Titel                  : De reis naar Oudenbosch
Auteur(s)         : Veken-Hoogewerf, Margriet   --   Rubriek(en) : Genealogie, families; Jubileum
Medium           : Heemskring Magazine    57
Zondag 29 juli 1945 is een gedenkwaardige dag voor de familie Bleeker van de Achthuizen. Oudste zoon Ad (1919) wordt op die dag priester gewijd in Oudenbosch.
Een beschrijving van de tocht, die met vrachtwagen en boot werd afgelegd. Door het slechte weer en hoog water kwam de familie veel later aan op bestemming dan verwacht. Maar de volgende dag verliep alles wel goed.
 

14. Artikelnummer: 2017042231  
Titel                  : Progress, De gouden jaren van een jongerensociëteit
Auteur(s)         : Butter, Jan   --   Rubriek(en) : Verenigingen, gezelschappen
Medium           : Heemskring Magazine    57
Opkomst en ondergang van jeugdsociëteit Progress. Begonnen in de Schakel aan de Maerelaan, later verhuisd naar een verlaten kleuterschool aan de Huygensstraat. Een rijk verenigingsleven met leden. Allerlei activiteiten werden er georganiseerd waar onder damesvoetbal. Onder bezielende leiding van kapelaan Mars groeide Progress uit tot een fenomeen. Tijden lang gaat het goed, een carnavalsvereniging werd opgericht. Op het hoogtepunt had Progress 2000 leden en verzorgde vele activiteiten. Vanaf 1980 kwam de klad erin. Uitgeest wwrd het nieuwe uitgaanscentrum waarbij Progress links bleef liggen. Steeds verder daalde het bezoekersaantal, totdat op 2 januari 1996 het faillissement voor de tweede keer werd uitgesproken. Dat was het definitieve einde van Pro. Het noodschooltje werd niet veel later gesloopt.
 

15. Artikelnummer: 2017043234  
Titel                  : 'Juda Landau'
Auteur(s)         : Tunen, van, Jan   --   Rubriek(en) : Genealogie, families; Oorlog en vrede
Medium           : Heemskring Magazine    57
Juda Lajbus Landau werd geboren op 24 september 1918 in Turek bij Lubranice, dat nu Polen is (vroeger in de buurt van het Duitse Pommeren). Hij overleed in Israël op 1 november 1989. Zijn vader was voorzanger in Amsterdam. In de jaren dat Juda bij de Kibboets Beverwijk verbleef op de Gildenlaan 1 in Velsen-Noord, gaf hij Hebreeuwse les aan de kibboetsgroep (mogelijk van 1939 tot ca. 1942/43). Hij werkte in die tijd bij de familie Van Tunen. Daarna ging Juda naar kibboets Laag-Keppel. Daar woonde hij een paar maanden tot hij in augustus 1943 naar Auschwitz werd vervoerd en van daaruit in juni 1944 naar Getto Warschau. Hij werd op 2 mei 1945 bevrijd in Bad Teilz. Via Duitsland is Juda in Parijs aangekomen en zocht hij weer contact met de familie Van Tunen. Eind 1945 is hij drie weken bij hen op verlof geweest. Hij trouwde met Chawa Grner. Na hun vertrek naar Palestina hebben ze eerst gewoond in de kibboets Lohamei Haghetaot en zijn later zelfstandig gaan wonen. Toen vader Nicolaas van Tunen zijn einde voelde naderen, wilde hij heel graag Juda nog een keer zien. Op dat moment was Juda net uit de kibboets verhuisd en had geen cent. In de kibboets was alles gemeenschappelijk bezit geweest. De familie van Tunen heeft toen alles bij elkaar geschraapt om de overtocht van Juda mogelijk te maken. Juda was als een zoon. Hij heeft tot zijn dood contact gehouden met de familie.
 

16. Artikelnummer: 2017110305  
Titel                  : Het swarte Licht
Auteur(s)         : Termes, Piet   --   Rubriek(en) : Kunst en cultuur
Medium           : Heemskring Magazine    58
Een versje uit de 1700 eeuw dat op het eerste gezicht heel logisch is, maar na een paar maal lezen meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Een analyse en zoektocht naar het verhaal achter het versje leidt de onderzoeker naar Amsterdam en Heemskerk. Of toch niet...
 

17. Artikelnummer: 2017110615  
Titel                  : De beginjaren van Stichting Katholieke Gezinszorg te Heemskerk, Een werk, rijk aan Christekijke naastenliefde'
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Gezondheid, welzijn
Medium           : Heemskring Magazine    58
Een verhaal over de opkomst van gezinsverzorging met als taak 'verzorgsters of helpsters daar te plaatsen, in gezinnen waarvan de moeder door ziekte van haar of anderszins vervangen moet worden.' Enkele gezinsverzorgers vertellen hun verhaal. Als ze trouwden mochten ze niet meer aan het werk in de gezinsverzorging, deze regel koste de stichting veel goede arbeidskrachten.
 

18. Artikelnummer: 2017111622  
Titel                  : Pastoor van den Nouweland 1886-1960, de 'Kerkvader' van Heemskerk periode 1937-1954
Auteur(s)         : Veken-Hoogewerf, Margriet   --   Rubriek(en) : Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    58
Een nieuwe pastoor arriveert in Heemskerk als vervangen voor pastoor Paulussen. Op een koude winterdag wordt hij ingehaald onder begeleiding van Sint Caecilia. In het overwegend Roomse Heemskerk valt er veel werk te verrichten voor een jonge pastoor. De processie wordt in ere hersteld en onder zijn leiding groeit de verzuiling. De bezorgdheid van de pastoor ging zelfs zover dat hij toezicht hield bij dansavonden in de K.S.A.
 

19. Artikelnummer: 2017112331  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, deel II: De relatie tussen Heemskerk en de Abdij
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Plaats Heemskerk; Vaderlandse geschiedenis
Medium           : Heemskring Magazine    58
In het jaar 938 vindt er een bijzondere verloving plaats. Het feest wort gevierd in de beroemde abdij van Reichenau in Zuidwest-Duitsland. In het gastenboek staan de namen van de adellijke hoofdpersonen die bij de verloving zijn uitgenodigd. De verloofden zijn Dirk II, ook wel Diederik II genoemd en Hildegard, dochter van Arnulf I, graaf van Vlaanderen. Dirk II is de toekomstige graaf van Holland. Later blijkt deze een belangrijke rol te spelen in de verwerving door de Abdij van Egmond van gronden in Heemskerk.
 

20. Artikelnummer: 2017113234  
Titel                  : Een bijzondere emigratie, mijn oma naar het andere eind van de wereld
Auteur(s)         : Pouw-de Ruyter, Ria   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    58
Oma de Ruijter volgt haar jongens naar de andere kant van de wereld, Nieuw-Zeeland om daar een nieuw bestaan op te bouwen omdat de jongens hier geen toekomst meer zagen. Op aanraden van pastoor Van den Nouweland volgde mvr. de Ruijter de jongens, want zo zei de pastoor, de jongens kunnen wel wat ondersteuning gebruiken over daar. Zo vertrok mevrouw de Ruijter op bijna 60-jarige leeftijd met haar drie jongste zonen op 29 december 1954 per schip naar de andere kant van de wereld.
 

21. Artikelnummer: 2018040306  
Titel                  : Schoenmaker Minnebo
Auteur(s)         : Janssens, Pierre   --   Rubriek(en) : Bedrijf en onderneming
Medium           : Heemskring Magazine    59
De uit België afkomstige familie Minnebo belandt via Sloten in Heemskerk. Hoewel het gezin vele kinderen rijk was, hielp er altijd maar een in de schoenmakerij. Antoon. Hij zou later ook de zaak overnemen. Met geld gewonnen in de loterij kon hij een poetsmachine aanschaffen en een deel van de verbouwing van het pand aan de Kerklaan financieren. Het pandje aan de Kerklaan werd al snel veel te klein en daarom verhuisde de winkel naar een nieuw onderkomen aan de Van Coevenhovenstraat dat door burgemeester Nielen op 20 oktober 1960 op feestelijke wijze werd geopend.
 

22. Artikelnummer: 2018040716  
Titel                  : De verdeling van Heemskerkse grond, deel III, Aankoop 'Hofland': sluitstuk van de ontginning van Heemskerk
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    59
Het laatste deel van de trilogie over de verdeling van Heemskerkse gronden in de middeleeuwen. Een zoektocht in oude Oorkondenboeken van Holland en Zeeland. Dit deel gaat over de verkoop van 't Hofland. Een uitgebreid verslag van de ontginning en bebouwing is het sluitstuk van de trilogie.
 

23. Artikelnummer: 2018041721  
Titel                  : Aap, Noot, Mies...
Auteur(s)         : Hoogewerf, Marjo   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Onderwijs en scholen
Medium           : Heemskring Magazine    59
Een verhaal over de eerste vrouwelijke directrice in het katholieke onderwijs in Heemskerk. Juffrouw Tiny Teeling begon haar carrière op 1 januari 1955 in de St. Josephschool aan de A. Verherentstraat. In 1971 verhuisde de St. Josephschool naar een nieuw onderkomen aan de Bachstraat. Samen met mr. Burger ambieerde zij een duobaan als hoofd van de school. Dat vond het katholieke bestuur geen goed idee en mr. Burger werd directeur. Tiny Teeling zou nog tot 1978 moeten wachten. Toen kreeg Tiny alsnog een baan aangeboden als hoofd van de Titus Brandsmaschool aan de Chopinstraat. Ze werd daarmee de eerste vrouwelijk directeur in dienst van het katholiek schoolbestuur.
 

24. Artikelnummer: 2018042225  
Titel                  : 'Europa' in Heemskerk
Auteur(s)         : Louwe, Ambro   --   Rubriek(en) : Oorlog en vrede; Plaats Heemskerk
Medium           : Heemskring Magazine    59
Chateau Marquette verandert in een onneembare vesting wanneer er belangrijke Europese leiders naar Heemskerk komen. De informele bijeenkomst vindt plaats op 7 en 8 juni 1986. Allerlei veiligheidsmaatregelen worden genomen, zoals het gereed staan van een helikopter. Aan alles wordt gedacht, ook aan ordeverstoring door demonstranten. Enkele belangrijke onderwerpen die toen besproken werden door de deelnemende landen waren onder andere: eenheid in Europa, de verhouding tot de VS en de productie van chemische wapens, het SALT-II-akkoord met Amerikaanse president Reagan over de intercontinentale kernwapens, de spanningen in het Midden-Oosten en de 'gematigde krachten'. (Israël, Egypte, Jordanië en Syrië)
 

25. Artikelnummer: 2018042633  
Titel                  : Friezen in Heemskerk
Auteur(s)         : Broekhuizen, Ineke   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    59
Tijdens de enorme groei van Hoogovens in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw, trokken vele Friezen de Afsluitdijk over op zoek naar werk. Bij Hoogovens konden zij terecht. Na een aantal gehouden interviews ontstaat een beeld over hun motivatie om van hun geboortegrond te vertrekken, over de veranderingen in hun leven en over de band met Friesland, die mede behouden bleef door de Friese vereniging: Us Memmetael (onze moedertaal).
 

26. Artikelnummer: 2018043434  
Titel                  : Even stilstaan bij... 11 april 1799
Auteur(s)         : Vries, de, Ton   --   Rubriek(en) : Kerken en religie
Medium           : Heemskring Magazine    59
Een geschrift van Ton de Vries over de Dorpskerk van Heemskerk. En dan met name de geschiedenis ervan. Ooit was dit de katholieke kerk St. Laurentius. Wanneer en hoe kwam het in handen van de Nederlands Hervormde Gemeente? Wilde de katholieken de kerk niet meer nadat deze door de Spanjaarden werd verwoest en deels werd herbouwd door de Hervormden?
 

27. Artikelnummer: 2018110307  
Titel                  : De Halley-koning
Auteur(s)         : Koopman, Frans   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie
Medium           : Heemskring Magazine    60
Het levensverhaal van Lou Koopman (1887-1975), als bloembollenkweker de zelfverklaarde koning van de Halley-gladiool en latere fabrieksarbeider.
 

28. Artikelnummer: 2018110815  
Titel                  : De Verdeling van Heemskerkse Grond, deel IV; 'De gewone man' en zijn vrouw tussen 1000-1500
Auteur(s)         : Stavenuiter, Go; Castricum, Gerard   --   Rubriek(en) : Bestuur, openbare zaken; Agrarisch leven
Medium           : Heemskring Magazine    60
Aan de hand van een tekening van Maerten van Heemskerk wordt getoond wat de taken waren van de 'gewone man' binnen de samenleving van de vroege Middeleeuwen waarin Heemskerk veranderde van een moerassige wildernis in cultuurgrond en de eigendom van die grond duidelijker werd vastgelegd.
 

29. Artikelnummer: 2018111623  
Titel                  : Familie Sprengers; hoe een familie, door het noodlot getroffen, de armen om elkaar heen sloeg.
Auteur(s)         : Veken-Hoogewerf, Margriet   --   Rubriek(en) : Genealogie, families
Medium           : Heemskring Magazine    60
Het verhaal over het gezin waarin na het overlijden van beide ouders in 1949 11 kinderen alleen achterbleven en met hulp van de omgeving wisten te overleven en bij elkaar te blijven.
 

30. Artikelnummer: 2018112426  
Titel                  : Gedwongen verhuizing
Auteur(s)         : Welboren, Ria   --   Rubriek(en) : Bewoners, beroep, biografie; Huisvesting
Medium           : Heemskring Magazine    60
Het relaas van de familie Welboren die moest verhuizen om plaats te maken voor woningbouwplan Poelenburg ten behoeve van hoogovenmedewerkers. Zij verhuisden van de Gerrit van Assendelftstraat 25 naar Spanbroek.
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 1 maart 2022