Historische Kring Heemskerk

De beeldbank van de HKH werd opgestart in 2013. Op 16 september 2015 werd de 5.000 ste foto voor publicatie vrijgegeven. Inmiddels is het aantal foto's de 10.000 gepasseerd.
 
Homepage HKH Collectie Foto's HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kaarten en plattegronden   (in veld: Thema)     

Aantal gevonden foto's : 14   (uit: 10466)


Uitgebreid zoeken

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Object nr.: 10911   (10911.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Wijken; Luchtfoto's; Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Deze foto toont een groot deel van Heemskerk van 1999 met veel herkenbare punten.
Centraal bovenin het Kerkplein met de dorpskerk.
Midden aan de rand links de Waterakkers met daaronder nog braakliggend de Lunetten.
Centraal in het beeld de wijk Beijerlust waar vooral herkenbaar het waaiervormige gedeelte binnen de Ringmus, Veldleeuwerik en Tuinfluiter.
Daaronder nog Sandenburg en een stukje Oosterwijk.
 

2. Object nr.: 11601   (11601.jpg)
Titel              : Straten Centrum (oud)  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :In 1992 door W. Koopman getekende plattegrond van Heemskerk uit de jaren dertig van de 20e eeuw met vermelding van alle bekende bewoners
 

3. Object nr.: 11602   (11602.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Plattegrond van Heemskerk ca 1973
 

4. Object nr.: 11610   (11610.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Neksloot   
Thema           : Wijken; Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :In deze kaart is de oorspronkelijke loop van de Neksloot ingetekend in rood.
De Neksloot werd verlegd om uitbreiding van Heemskerk mogelijk te maken.
Daarmee verdween ook het zwembad de Knip dat voor 1930 in een breed stuk water was van de Neksloot, aan het eind van de Maerelaan, genoemd naar een stukje land, de Cnippen. Onder het maaiveld bevond zich knipklei. Deze grondsoort is lastig te bewerken. Bij het winnen van de klei is de plas ontstaan. De Maerelaan eindigde toen nog bij de oude Neksloot, ongeveer waar nu de turnzaal van TOSS is. In 1932 heeft men de plas dieper uitgegraven en officieel het zwembad aangelegd.
Aan de overkant van de Neksloot, tegenover de Maerelaan, stond de boerderij van Seignette. Verder was er weiland tot aan Uitgeest toe. Bij de bouw van de wijken de Maer en de Die (waarin De Velst ligt) heeft men dus de Neksloot op een iets andere plek gegraven en de oude Neksloot dicht gemaakt. Er is toen een brug over de Neksloot gebouwd, de Baandert aangelegd en de Maerelaan verlengd.
 

5. Object nr.: 11649   (11649.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :D.J Jansonius tekende omstreeksr 1991 vanaf een foto de de beroemde kaart na van Cornelis Groenlandt uit 1731 waarop vermeld: "Afbeeldinge van de Banne van Heemskerck Verdeelt in 30 Blocken, nader verklaert in de vier hier agter volgende kaartjes, waer in de landerije worden Gespecificeert met des selfs Groote namen der tegenwoordige Eijgenaars mits gaders hoeveel deselve in de Ordinaris Verponding moeten Contribuwere. door Cornelis Groenlandt"
 

6. Object nr.: 11651   (11651.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Afbeelding van de ingelijste kaart van "'T HOOGH-HEEMRAETSCHAP VAN DE UYTWATERENDE SLUYSEN IN KENNEMERLANT ENDE WEST-FRIESLANT"
 

7. Object nr.: 11652   (11652.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Foto van Originele Steendruk (litho) met handgekleurde gemeentegrens, uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden in 1866 en getekend door J. Kuyper
 

8. Object nr.: 11660   (11660.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Marktweg   
Thema           : Straten dorp; Luchtfoto's; Kaarten en plattegronden; Bloemen- en groenteteelt; Luchtfoto's
Beschrijving  :De datering van deze luchtfoto is niet bekend. Duidelijk zichtbaar is de verdeling van de oppervlakken in kleine agrarische kavels terwijl over de hele foto verdeeld nog ongeveer 7 lunetten zichtbaar zijn. Ze liggen bijna op een rij van midden-onder naar links-boven. Daarvan is er thans nog slechts 1 over en wel die in de linker bovenhoek tegenover de plaats waar de Maerten van Heemskerckstraat van rechts komend uitkomt op de Rijksstraatweg die vanuit het links-midden omhoog gaat.
De Maerten van Heemskerckstraat buigt rechts uiteindelijk af naar boven op de plaats waar de Jan van Kuikweg naar rechts loopt en de Marktweg diagonaal naar links-onder tot aan de Heemskerkweg die vanuit de linkerkant de foto binnenkomt.
Een aardig detail is nog dat iets boven de plaats van het lunet dat in het midden van de foto aan de Marktweg ligt, thans het beeld staat van de tuinder aan de Plesmanweg.
Onder komt ook de Hoflanderweg binnen die rechts samenkomt met de Heemskerkerweg die dan samen doorgaan als de Hoogdorperweg.
 

9. Object nr.: 14300   (14300.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Kaagweg   
Thema           : Buurtschappen; Duinen en jacht; Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Deze kaart is opgenomen om te laten zien waar de woningen e.d. stonden in de omgeving die bekend stond als 'De Kaag'.
Op de topografische kaart van 1952 was dat nog vermeld, Als u de kaart vergroot op uw scherm, (toetsen "CTRL' en '+'), ziet u midden bovenin met de pijlaanwijzer De Kaag.
Daar stonden de woningen waarvan u de foto's elders in deze beeldbank aantreft. (zie ook foto's 14281, 14302, 14303, 14602, 14603, 14604,)
Hoe de situatie inmiddels is veranderd wordt zichtbaar opm de kaart uit 2018. (zie ook foto 14301)
De gemeentegrens tussen Beverwijk en Heemskerk is over het midden van de foto te zien als stippellijn.
 

10. Object nr.: 14301   (14301.jpg)
Titel              : Vergezichten en overzichten  
Straat            : Kaagweg   
Thema           : Buurtschappen; Duinen en jacht; Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Deze kaart per 2018 dient ter vergelijking met de vorige (zie ook foto 14300) uit 1952.
De kaart is opgenomen om te laten zien waar ooit de woningen e.d. stonden in het gebied bekend als 'De Kaag'. (zie ook foto's 14281, 14302, 14303, 14602, 14603, 14604,)
Als u de kaart vergroot op uw scherm, (toetsen "CTRL' en '+'), ziet u midden bovenin met de pijlaanwijzer De Kaag. Op deze plaats is thans gevestigd het waterproductiebedrijf Jan Lagrand. (zie ook foto 21394)
Over het midden van de foto loopt als zwart-geel gestippelde streep de grens tussen Beverwijks en Heemskerks grondgebied .
 

11. Object nr.: 14661   (14661.jpg)
Titel              : Straten Broekpolder  
Straat            :   
Thema           : Buitengebieden en polder; Luchtfoto's; Kaarten en plattegronden
Beschrijving  :Op de foto loopt diagonaal de (oude) A9 met links daarvan de woonwijk Zuidbroek en daarboven de motorcrossbaan.
Rechts zijn zijn zichtbaar de contouren van de nieuwe wegenstructuur, de nieuwe A9 met de aftakking (A22) naar Beverwijk en de Velsertunnel.
Tussen de oude en de nieuwe A9 komt de nieuwe woonwijk Broekpolder waar voor Beverwijk en Heemskerk tesamen ca. 3500 woningen zullen worden gebouwd.
Iets boven het midden van deze plek ligt het diepste punt van de polder waar zes brede sloten samenkomen. Van deze plek is een foto uit 2011 in de beeldbank opgenomen op nummer 14662.
Rechtsboven is nog een hoekje te zien van Fort Veldhuis, rechtsonder is zichtbaar het Gasverdeelstation aan de Genieweg.
Meer informatie over de Broekpolder is te vinden in hoofdstuk 3.3 van het boek "Heemskerk in kaarten en verhalen" geschreven door Go Stavenuiter en Gerard Castricum, dat wij in 2013 uitgaven t.g.v. ons 25-jarig jubileum.
Diverse foto's in deze serie werden aan dit boek ontleend.
 

12. Object nr.: 15001   (15001.jpg)
Titel              : Kasteel Assumburg  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden; Kasteel Assumburg
Beschrijving  :Detail van een kaart van Pieter Bruynsz 1593
 

13. Object nr.: 15173   (15173.jpg)
Titel              : Kasteel Assumburg  
Straat            :   
Thema           : Kaarten en plattegronden; Kasteel Assumburg
Beschrijving  :Plattegrond van siertuinen van het kasteelcomplex Assumburg
 

14. Object nr.: 22577   (22577.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            : A9   
Thema           : Buitengebieden en polder; Kaarten en plattegronden; Vergezichten
Beschrijving  :Tussen de Zuidermaatweg, de Genieweg, de fly-over en de A9 ligt nog een deel van het gebied dat ‘Grofweer’ heet in de registratie van Cornelis Groenlandt.
Heemskerk had drie gebieden waarvan de naam eindigde op ‘weer’, zoals Breedweer, Smalweer en Grofweer.
Weeren zijn landerijen die tussen twee sloten liggen.
Grofweer lag onder de huidige A9 en net ten oosten van de Stroomwal, maar er zijn ook behoorlijke stukken nog in beeld.
Zie de foto’s achter de knoppen onder de grote foto.
Onder knop 5 is in een luchtopname van Google Earth links de woonwijk Broekpolder en rechts de Golfbaan te zien. In het midden gaat het fietspad met brug over de A9 waarvanaf de verschillende foto's zijn gemaakt die de positie van Grofweer weergeven.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 4 december 2022