Historische Kring Heemskerk

De beeldbank van de HKH werd opgestart in 2013. Op 16 september 2015 werd de 5.000 ste foto voor publicatie vrijgegeven. Inmiddels is het aantal foto's de 10.000 gepasseerd.
 
Homepage HKH Collectie Foto's HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Kasteel Oud Haerlem   (in veld: Thema)     

Aantal gevonden foto's : 16   (uit: 10306)


Uitgebreid zoeken

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Object nr.: 12309   (12309.jpg)
Titel              : Straten Buitengebieden en Polder  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Archeologie; Kasteel Assumburg; Kasteel Oud Haerlem; Monumenten (gebouwen etc)
Beschrijving  :Zuidermaatweg is een verbindingsweg van Hoflaan naar de Communicatieweg, en ligt op een dijk tegen overstromingen door het IJ, rechts de boerderij van de familie Schoehuis. Op de achtergrond kasteel Assumburg aan de Tolweg. Links daarvan de woningen "de acht zaligheden".
De lijnen in het weiland onder duiden op de contouren van Kasteel Oud Haarlem dat daar in de dertiende eeuw heeft gestaan.
De grond is een beschermd archeologisch monument (45437).
 

2. Object nr.: 12310   (12310.jpg)
Titel              : Straten Harteheem/Hoflaan  
Straat            : Hoflaan   
Thema           : Buitengebieden en polder; Luchtfoto's; Monumenten (gebouwen etc); Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Archeologisch Monument 45437 Kasteel Oud-Haerlem aan het einde van de Hoflaan.
 

3. Object nr.: 15750   (15750.jpg)
Titel              : Kastelen Overige  
Straat            :   
Thema           : Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Oud Haarlem
Van kasteel Oud Haarlem zijn alleen nog sporen in het landschap te zien in de (bui­ten)bocht van de Hoflaan ten zuidoosten van Assumburg. Simon van Haarlem en zijn zwager Wouter van Egmond, ridders, kochten in 1248 het grafelijke hof ‘Hofland’. De familie Van Haarlem was daarmee eigenaar van vrijwel al het land ten oosten van de Hoogdorperweg, Sandenburg en de Tolweg.
Men acht het waarschijnlijk dat de familie Van Haarlem ook ten westen van de genoemde wegen grootgrondbezitter was. Aangenomen wordt tevens dat de bouw van Oud Haarlem vrij snel na 1248 moet hebben plaatsgevonden omdat na die tijd er geen reden meer was een dergelijk zware weerburcht te bouwen. Het grondplan vertoont een vierkante burcht, voorzien van hoektorens en omgeven door een gracht.

Jan van Bergen, neef van Willem van Haarlem, overleed in 1318. Hij had geen zoon om hem op te volgen. Zijn bezit verviel aan graaf Willem III. Toen was het Jan van Polanen die dit ‘Huis te Heemskerk’ van de graaf kocht. Het ging pas Oud Haarlem heten, toen er geen Van Haarlems meer waren. Midden 14e eeuw werd het kasteel grondig verwoest nadat het in 1351 belegerd was geweest door Dirk van Brederode in opdracht van Graaf Willem V. De Polanens stonden in de Hoekse en Kabeljauwse Twisten aan de verkeerde kant en moesten uiteindelijk vluchten. Jan II van Polanen vertrok naar Breda waar hij het kasteel van Breda liet bouwen. Hij overleed daar in 1378 en rust in een praalgraf in de Grote Kerk van Breda.

De ruïne heet tot op de dag van vandaag Oud Haarlem en is alleen zichtbaar als verhogingen onder het plaatselijke weiland. De grond waarop het heeft gestaan is benoemd tot archeologisch monument 45437.
Meer lezen? zie Heemskringen 4, 6, 8 en 32 en verder
Zie ook Jean Roefstra, Kasteel Oud Haerlem, 2015, ISBN 978-816773-4-9
 

4. Object nr.: 15751   (15751.jpg)
Titel              : Kastelen Overige  
Straat            :   
Thema           : Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Oud Haarlem.
Van kasteel Oud Haarlem zijn alleen nog sporen in het landschap te zien in de (bui­ten)bocht van de Hoflaan ten zuidoosten van Assumburg. Simon van Haarlem en zijn zwager Wouter van Egmond, ridders, kochten in 1248 het grafelijke hof ‘Hofland’. De familie Van Haarlem was daarmee eigenaar van vrijwel al het land ten oosten van de Hoogdorperweg, Sandenburg en de Tolweg.
Men acht het waarschijnlijk dat de familie Van Haarlem ook ten westen van de genoemde wegen grootgrondbezitter was. Aangenomen wordt tevens dat de bouw van Oud Haarlem vrij snel na 1248 moet hebben plaatsgevonden omdat na die tijd er geen reden meer was een dergelijk zware weerburcht te bouwen. Het grondplan vertoont een vierkante burcht, voorzien van hoektorens en omgeven door een gracht.

Jan van Bergen, neef van Willem van Haarlem, overleed in 1318. Hij had geen zoon om hem op te volgen. Zijn bezit verviel aan graaf Willem III. Toen was het Jan van Polanen die dit ‘Huis te Heemskerk’ van de graaf kocht. Het ging pas Oud Haarlem heten, toen er geen Van Haarlems meer waren. Midden 14e eeuw werd het kasteel grondig verwoest nadat het in 1351 belegerd was geweest door Dirk van Brederode in opdracht van Graaf Willem V. De Polanens stonden in de Hoekse en Kabeljauwse Twisten aan de verkeerde kant en moesten uiteindelijk vluchten. Jan II van Polanen vertrok naar Breda waar hij het kasteel van Breda liet bouwen. Hij overleed daar in 1378 en rust in een praalgraf in de Grote Kerk van Breda.

De ruïne heet tot op de dag van vandaag Oud Haarlem en is alleen zichtbaar als verhogingen onder het plaatselijke weiland. De grond waarop het heeft gestaan is benoemd tot archeologisch monument 45437.
Meer lezen? zie Heemskringen 4, 6, 8 en 32 en verder.
Zie ook Jean Roefstra, Kasteel Oud Haerlem, 2015, ISBN 978-816773-4-9
 

5. Object nr.: 21061   (21061.jpg)
Titel              : Straten Buitengebieden en Polder  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Archeologie; Buitengebieden en polder; Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :De runderen van de Gebr. Hoogewerf staan hier te grazen op de afdekking op de archeologische overblijfselen van het verwoeste "Huis Oudt Haerlem". Op de achtergrond zien we het appartementencomplex De Heemsblom aan de Hoflaan. zie ook foto 15328.
 

6. Object nr.: 21141   (21141.jpg)
Titel              : Feesten-Festiviteiten-Manifestaties  
Straat            : Hoflaan   
Thema           : Kasteel Oud Haerlem; Monumenten (gebouwen etc); Recreatie en Vermaak
Beschrijving  :Vlak voor de onthulling van het informatiebord over 'oud Haerlem' leest dichter Gaijes (Gerard Castricum) de proclamatie voor.
Links op de voorgrond Fred Knijn die zich namens de Gemeente heeft beziggehouden met de organisatie.
 

7. Object nr.: 21142   (21142.jpg)
Titel              : Feesten-Festiviteiten-Manifestaties  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Kasteel Oud Haerlem; Monumenten (gebouwen etc); Recreatie en Vermaak
Beschrijving  :Drie wethouders bij het zojuist onthulde informatiebord over 'Oud Haerlem' aan de Hoflaan.
v.l.n.r. F. Frowijn, A. Schoorl en M. van Dijk.
Het Noordhollands Dagblad berichtte o.a. als volgt: "Bij de onthulling vertelde wethouder Schoorl dat zelfs hij als geboren en getogen Heemskerker Oud Haerlem niet kende. ,,Ik dacht altijd: kan dat weiland niet geëgaliseerd worden? Dan hoeven de koeien niet zo te klimmen. Tot mijn collega Frank Frowijn een keer enthousiast kwam binnen stormen na een gesprek met provinciaal archeoloog Jean Roefstra. Daarna was ik ook overtuigd dat dit verhaal aan alle Heemskerkers verteld moet worden. En aan de bezoekers van Heemskerk.’’"
 

8. Object nr.: 21772   (21772.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            :   
Thema           : Archeologie; Kasteel Oud Haerlem; Bijzondere gebeurtenissen
Beschrijving  :Tijdens het onderzoek in 1960 op het terrein van het voormalige Kasteel Oudt Haerlem van de gracht werd er een heuse schat gevonden die bestond uit maar liefst elf bronzen kookpotten, één bronzen schenkkan en twee bronzen schalen.
Deze Heemskerkse vondst is nog altijd uniek voor Nederland. Noch voor, noch na de vondst zijn namelijk zoveel zeldzame, en in de Middeleeuwen ongetwijfeld zeer kostbare, bronzen voorwerpen bijeen gevonden.
De bronsschat is tegenwoordig een van de topstukken van het Museum Huis van Hilde en daar door iedereen te bezichtigen.
Voor nadere informatie verwijzen wij naar het artikel 2004114651 van Erik Weber in Heemskring 32 van november 2004.
 

9. Object nr.: 21773   (21773.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            :   
Thema           : Archeologie; Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Onder leiding van ir. J.G.N. Renaud werden er in 1960 opgravingen verricht op het terrein van kasteel Oud-Haerlem. Bij die opgravingen werd de beroemde Bronsschat (zie ook foto 21772) van Oud-Haerlem gevonden. Verdere vondsten waren bijvoorbeeld een ruiterspoor, pijlpunten en een bijzondere sleutels van vermoedelijk van voor de belegering van 1351.
Andere vondsten bij kasteel Oud-Haerlem Steengoed waren de drinkkannen van steengoed die oorspronkelijk van verre zijn aangevoeld.
 

10. Object nr.: 22149   (22149.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            : Hoflaan   
Thema           : Archeologie; Monumenten (gebouwen etc); Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Aan de Hoflaan is een publicatiebord geplaatst naar aanleiding van een nieuw archeologisch onderzoek naar de resten van Kasteel"Oud Haerlem" middels een nieuwe techniek waarbij niet meer gegraven hoeft te worden. Zie ook foto 22150.
 

11. Object nr.: 22150   (22150.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Archeologie; Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Veldwerkers voor archeologisch onderzoek aan het werk en in actie op het terrein van "Oud Haerlem". In de wei lopen Nancy de Jong-Lambrechts en Ferry van den Oever van Buro Saricon.
Op de achtergrond zien we de nieuwbouw verrijzen ter plekke van de verbrande boerderij van Schoehuis aan de Zuidermaatweg. De bomen op de achtergrond staan in park Assumburg met net erboven de daken van de woningen aan de Beyaartlaan. Zie ook foto 22149.
 

12. Object nr.: 22167   (22167.jpg)
Titel              : Kastelen Overige  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Weiland in de hoek Zuidermaatweg-Hoflaan waaronder de resten liggen van Kasteel Oud Haerlem. Het land is gescand door archeologen om te kunnen vaststellen wat er zich -meer dan bekend- onder de oppervlakte bevindt.
Op de achtergrond de woonwijk Broekpolder met prominent in beeld het appartementengebouw De Panthalon.
Zie ook foto 22149, 22150, 22168 e.v.
 

13. Object nr.: 22168   (22168.jpg)
Titel              : Kastelen Overige  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Archeologie; Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Historisch archeoloog Jean Roefstra (links) in gesprek met Ferry van den Oever (geofysicus Saricon BV) en Nancy de Jong-Lambregts (archeo-geofysisch specialist) vóór de presentatie van de uitkomsten van veldonderzoek op het kasteelterrein van Oud Haerlem aan de pers. (zie ook foto 22150, 22170)
 

14. Object nr.: 22169   (22169.jpg)
Titel              : Kastelen Overige  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Archeologie; Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Historisch archeoloog Jean Roefstra (rechts) wordt samen met wethouder Aad Schoorl geïnterviewd tijdens de presentatie van de uitkomsten van het veldonderzoek op het kasteelterrein van Oud Haerlem aan de pers. Zie ook foto 22171.
 

15. Object nr.: 22170   (22170.jpg)
Titel              : Kastelen Overige  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Archeologie; Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Oud Haerlem expert Jean Roefstra licht tijdens de perspresentatie toe: “Noord-oostelijk van het eerder onderzochte gebied (zie ook foto 22171, rechter witte vak) is een hele grote nieuwe kasteelstructuur gevonden. Van wel 45 bij 45 meter breed. Een kasteel bestaat uit twee of drie gebouwen. Een voor- en hoofdburcht en een voorhof die omgeven zijn door grachten. Renaud heeft in 1960 de hoofdburcht ontdekt, wij met dit onderzoek de voorburcht. Een voorburcht is een soort voorversterking, waar de stallen, ambachtslieden en andere dienstlieden woonden. In de hoofdburcht woonde de kasteelheer en zijn gezin. Door deze vondst is Oud Haerlem in een klap twee keer zo groot geworden qua grootte”.
Links van Jean Roefstra staat Rob Gruben (Bouwhistoricus BAAC en kastelendeskundige)
 

16. Object nr.: 22171   (22171.jpg)
Titel              : Kastelen Overige  
Straat            : Zuidermaatweg   
Thema           : Archeologie; Kasteel Oud Haerlem
Beschrijving  :Afbeelding van de hypothese van de gevonden resultaten bij het veldonderzoek op het kasteelterrein van Oud Haerlem. De projectie is het werk van Jean Roefstra (historisch archeoloog) en Rob Gruben (bouwhistoricus).
Links in het grijze gedeelte is afgetekend de omtrek van het eerder in 1960 onderzochte gebied door Prof. Renaud (de hoofdburcht) en rechts daarnaast grote nieuwe kasteelstructuur (voorburcht) die werd gevonden. Van wel 45 bij 45 meter breed.
Zie ook foto 22150.
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 22 juni 2022