Historische Kring Heemskerk

De beeldbank van de HKH werd opgestart in 2013. Op 16 september 2015 werd de 5.000 ste foto voor publicatie vrijgegeven. Inmiddels is het aantal foto's de 10.000 gepasseerd.
 
Homepage HKH Collectie Foto's HKH Zoekresultaat

Zoekresultaat:    Tekeningen, schilderijen, gravures   (in veld: Thema)     

Aantal gevonden foto's : 71   (uit: 10306)

Getoond wordt foto : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op foto voor vergroting en meer informatie

1. Object nr.: 10164   (10164.jpg)
Titel              : Straten Maerten van Heemskerckstraat  
Straat            : Maerten van Heemskerckstraat 104   
Thema           : Boerderijen; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Schilderij van het huis van Piet de Vries
 

2. Object nr.: 10288   (10288.jpg)
Titel              : Straten Kerkplein  
Straat            : Kerkplein   
Thema           : Tekeningen, schilderijen, gravures; Horeca en ijsverkopers
Beschrijving  :Café Gebr. Dam
Schilderij van Kees Keeman
 

3. Object nr.: 10574   (10574.jpg)
Titel              : Kerken en begraafplaatsen  
Straat            : Kerkplein   
Thema           : Kerken Dorpskerk; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Wij waren lang op zoek naar gegevens over deze plaat van de dorpskerk.
Er lijkt een goot aanwezig te zijn op de overgang naar de spits van de toren en de kerk is maar 2 ramen lang. Dit kan duiden op een opname na de verwoesting in 1573. In 1585 is de spits door bliksem van de toren geslagen en in 1628 herbouwd in de huidige vorm. Dit leidt dan naar een datum tussen 1573 en 1585. Achter de huisjes staan nog pijlerresten van voor de verwoesting.
Dhr. S.P.C. van Westen heeft in het Noordhollands Archiefde volgende gegevens gevonden:
Gezigt van het oud en vermakelijk dorp Heemskerk
Hervormde kerk, zuidoostzijde, Kopergravure, 1728, Vervaardiger Rademaker, A. 1676-1735
Gezigt van het oud en vermakelijk dorp Heemskerk
Hervormde kerk, zuidoostzijde
Collectie 1100 - Beeldcollectie van de gemeente Haarlem Inventarisnummer NL mNHA_1100_46967 Met Frans onderschrift: Vue du vieux et plaisant village de Heemskerk.

 

4. Object nr.: 10575   (10575.jpg)
Titel              : Kerken en begraafplaatsen  
Straat            : Kerkplein   
Thema           : Kerken Dorpskerk; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Wij waren lang op zoek naar gegevens over deze plaat van de dorpskerk.
De prent lijkt van recentere datumdan foto 10574. De kerk is weer verlengd van 2 naar 4 ramen in de zuidgevel. Aan de oostzijde zijn nog wel pijlers zichtbaar. Aan de noordzijde is in 1626 een grafkelder door de familie de Hertaing gerealiseerd en in 1628 de door blikseminslag verwoeste spits herbouwd. Voor overeenkomsten in de bebouwing zie ook foto's 10062 en 10070.
Een aantekening bij de prent in het album noemt een naam E. van Drielst en een jaartal ca 1780.
Deze naam wordt ook genoemd door dhr. van Westen die ons schrijft deze in Wikipedia te hebben gevonden als de Drentse Hobbema. Deze leefde van 1745-1818.
In 1992 werd deze prent door de Gemeente Heemskerk gebruikt als Kerstkaart.
 

5. Object nr.: 10576   (10576.jpg)
Titel              : Zoekplaatjes  
Straat            : Kerkplein   
Thema           : Kerken Dorpskerk; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Wij zijn nog op zoek naar exacte gegevens over deze plaat van de dorpskerk.
We zien kerk en toren vanaf het zuidoosten. Er zit een lijst/goot onder de torenspits. Dit duidt op een datum van voor 1585. De peilers aan de oostzijde na de verwoesting van 1573. Het gebouw tussen de peilers is mogelijk met het materiaal van het verwoeste voorste deel gerealiseerd. We zien ook de obilisk, die Maarten van Heemskerk in 1570 op het graf van zijn vader liet plaatsen op de prent vastgelegd.
Bij deze prent in het album wordt een naam C. Pronck genoemd en een jaartal 1740.
Wie is de tekenaar, wat is het jaartal etc.!
Als je wat weet, vul het formulier hieronder in en maak ons blij!
 

6. Object nr.: 10606   (10606.jpg)
Titel              : Diversen  
Straat            :   
Thema           : Tekeningen, schilderijen, gravures; Bekende Heemskerkers; Kunstwerken openbaar
Beschrijving  :Na terugkeer uit Italië kreeg Maerten van Heemskerck al snel belangrijke opdrachten. Hij werd één van de succesvolste kunstenaars van Nederland. Hij vestigde zich in Haarlem waar hij de rest van leven bleef wonen. 4 of 5 jaar (1539-1543) heeft de schilder in opdracht gewerkt aan het triptiek dat in 1544 werd opgeleverd in de Grote Sint Laurens Kerk in Alkmaar. Het is het grootste triptiek dat ooit in de Noordelijke Nederlanden werd vervaardigd en is 5.70 m hoog en met geopende zijpanelen 8 meter breed. Vrij snel na de plaatsing brak in Nederland de Beeldenstorm uit (1566) en verdwenen vele kunstwerken uit de kerken. Het triptiek kon worden gered maar werd in 1581 via een handelaar verkocht en kwam terecht in de Domkerk van Linköping in Zweden waar het nog steeds is te bewonderen.
Bij de laatste restauratie van de Laurenskerk in Alkmaar ontstond bij een aantal kunstenaars het idee het triptiek terug te brengen naar Alkmaar. Het project werd genoemd “Maerten in Cyberspace” en bestond eruit dat het originele triptiek in Linköping werd gescand waarna een computer-gestuurde plotter in Alkmaar de verschillende delen afdrukte. Zo ontstond een kopie die in Alkmaar kon worden bezichtigd. Helaas is de kwaliteit van de kopie zo sterk achteruit gegaan dat deze niet meer publiekelijk wordt vertoond.
 

7. Object nr.: 11199   (11199.jpg)
Titel              : Straten Centrum (oud)  
Straat            : Starstraat   
Thema           : Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Op dit schilderij van de Starstraat is links te zien de smederij van Piet Groot (met de groene deuren) en rechts de Dors van Bakker Schuijt.
W. van Tunen uit Heemskerk meldt ons dat dit schilderijtje, dat hij nog in bezit heeft, door zijn vader werd geschilderd in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw.
 

8. Object nr.: 11340   (11340.jpg)
Titel              : Zoekplaatjes  
Straat            : Starstraat   
Thema           : Kerken Dorpskerk; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Schilderij van .....
Wij zijn nog op zoek naar gegevens over deze plaat van de dorpskerk.
Wie is de tekenaar, wat is het jaartal etc.!
Als je wat weet, vul het formulier hieronder in en maak ons blij!
 

9. Object nr.: 11616   (11616.jpg)
Titel              : Mensen  
Straat            :   
Thema           : Tekeningen, schilderijen, gravures; Bekende Heemskerkers
Beschrijving  :De beeldend kunstenaar Gerard Strik (1960) woont en werkt sedert 1974 in Heemskerk.
Hier is hij aan het werk in zijn atelier in de Sint Mariaschool aan de A. Verherentstraat.
Hij is ook betrokken bij de organisatie van kunstmanifestaties in Heemskerk in de vrije natuur.
 

10. Object nr.: 11619   (11619.jpg)
Titel              : Mensen  
Straat            :   
Thema           : Tekeningen, schilderijen, gravures; Personen en families
Beschrijving  :Beeldend kunstenaar / docent Kees Heesterbeek in zijn atelier. Hij exposeerde o.a. in het Paleis op de Dam in 1988.
 

11. Object nr.: 11621   (11621.jpg)
Titel              : Mensen  
Straat            :   
Thema           : Tekeningen, schilderijen, gravures; Bekende Heemskerkers
Beschrijving  :De kunstenares Mary Admiraal die altijd in Heemskerk heeft gewoond en gewerkt, maakt hier in de Prinsenhal een billboard tbv een feest wegens het bezoek van partnerstad Klatovy aan Heemskerk in 2003.
Naast haar scheppende werk was zij jarenlang de drijvende kracht in de Heemskerkse kunstuitleen in de Sint Mariaschool aan de A. Verherentstraat, die wegens teruglopende belangstelling medio 2017 de deuren moest sluiten.
 

12. Object nr.: 12576   (12576.jpg)
Titel              : Straten Kerkweg  
Straat            : Kerkweg   
Thema           : Straten dorp; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Schilderij van Lien Kluft van hun huis aan de Kerkweg
 

13. Object nr.: 13478   (13478.jpg)
Titel              : Straten Rijksstraatweg (west)  
Straat            : Rijksstraatweg 29   
Thema           : Boerderijen; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Schilderij van boerderij familie Hekman later gezin Nicolaas Fatels. Geschilder door Jef Zonneveld.
 

14. Object nr.: 13806   (13806.jpg)
Titel              : Straten Rijksstraatweg (oost)  
Straat            : Rijksstraatweg (oost)   
Thema           : Boerderijen; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Schilderij van de boerderij Tusschenweg van Wim Wentink.
 

15. Object nr.: 13867   (13867.jpg)
Titel              : Mensen  
Straat            :   
Thema           : Tekeningen, schilderijen, gravures; Bekende Heemskerkers
Beschrijving  :(deel van het) Zelfportret dat Maerten van Heemskerck (1498-1574) maakte in 1553.
Het schilderij bevindt zich in The Fitzwilliam Museum Cambridge.
In 1998 verscheen onder redactie van Erik Zevenhuizen en Piet de Boer bij de Historische Kring Heemskerk een boek over het leven en werk van deze Çonstigh vermaert schilder' zoals hij door Carel van Mander werd genoemd.
 

16. Object nr.: 13868   (13868.jpg)
Titel              : Mensen  
Straat            :   
Thema           : Tekeningen, schilderijen, gravures; Bekende Heemskerkers
Beschrijving  :Vlak voor zijn vertrek naar Italië schilderde Maerten van Heemskerck zijn vader Jacob Willemsz. van Veen: "Mijn soen heeft mij hier geconterfeit doe ic gheleeft had vijf en zeventig jaren so men seijt" aldus het onderschrift.
Het portret bevindt zich in het Metropolitan Museum of Art in New York.
 

17. Object nr.: 13926   (13926.jpg)
Titel              : Feesten-Festiviteiten-Manifestaties  
Straat            :   
Thema           : Tekeningen, schilderijen, gravures; Volksfeesten en festiviteiten
Beschrijving  :Paneel met geschiedkundige voorstellingen tgv het Klatovybezoek aan Heemskerk
 

18. Object nr.: 13927   (13927.jpg)
Titel              : Feesten-Festiviteiten-Manifestaties  
Straat            :   
Thema           : Tekeningen, schilderijen, gravures; Volksfeesten en festiviteiten
Beschrijving  :Paneel met geschiedkundige voorstellingen tgv het Klatovybezoek aan Heemskerk
 

19. Object nr.: 14100   (14100.jpg)
Titel              : Straten Heemskerkerduin  
Straat            : Voorweg   
Thema           : Boerderijen; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Aquarel van boerderij Zuidt Endt (of Zuidendt) gemaakt door Mary Admiraal. Boerderij eigendom van de fam. Admiraal.
 

20. Object nr.: 14303   (14303.jpg)
Titel              : Duinen algemeen  
Straat            : Kaagweg   
Thema           : Buurtschappen; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Foto van een schilderij dat Bertus Benning begin jaren 70 van de vorige eeuw maakte van zijn geboortehuis in het duingebied van Heemskerk aan de Kaagweg. Nico Benning (1932) vertelde ons desgevraagd dat de windmolen op de mast die naast het huis zichtbaar is, elektriciteit opwekte. Een aansluiting op het electriciteitsnet was in de Kaag niet aanwezig.
Het huis is gesloopt eind 1970, begin 1971
Voor de ligging van De Kaag op de kaart, zie ook foto 14300,14301.
 

21. Object nr.: 14332   (14332.jpg)
Titel              : Straten Heemskerkerduin  
Straat            : Duinweg 1   
Thema           : Boerderijen; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Schilderij van Boerderij de Bie, geschilderd door Lina de Bie-Kluft, dochter van Barend Kluft.
 

22. Object nr.: 14348   (14348.jpg)
Titel              : Straten Heemskerkerduin  
Straat            : Duinweg 20   
Thema           : Heemskerker duingebied; Boerderijen; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Nr 20. Stolpboerderij van fam. Henk Sinnige. Tekening van Nic. C de Jong. Gemaakt ca. 1940. Oud 32 jaar
 

23. Object nr.: 14660   (14660.jpg)
Titel              : Duinen algemeen  
Straat            : Duinen algemeen   
Thema           : Duinen en jacht; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Schilderij van landelijk tafereel op grens Wijk aan Zee en Duin, nabij de Heemskerker Relweg
 

24. Object nr.: 14981   (14981.jpg)
Titel              : Straten Heemskerkerduin  
Straat            : Voorweg   
Thema           : Heemskerker duingebied; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Boerderij van Kees Welboren, Aquerel van Mary Admiraal.
 

25. Object nr.: 15002   (15002.jpg)
Titel              : Kasteel Assumburg  
Straat            :   
Thema           : Kasteel Assumburg; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Gravure door H.d.Leth 1728.
 

26. Object nr.: 15003   (15003.jpg)
Titel              : Kasteel Assumburg  
Straat            :   
Thema           : Kasteel Assumburg; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Gravure door A. Rademaker 1611.
 

27. Object nr.: 15004   (15004.jpg)
Titel              : Kasteel Assumburg  
Straat            :   
Thema           : Kasteel Assumburg; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Gravure H. de Leth uit 1729
 

28. Object nr.: 15101   (15101.jpg)
Titel              : Kasteel Assumburg  
Straat            :   
Thema           : Kasteel Assumburg; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Aquarel door Mary Admiraal
 

29. Object nr.: 15102   (15102.jpg)
Titel              : Kasteel Assumburg  
Straat            :   
Thema           : Kasteel Assumburg; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Tekening ingang kasteel.
 

30. Object nr.: 15103   (15103.jpg)
Titel              : Kasteel Assumburg  
Straat            :   
Thema           : Kasteel Assumburg; Tekeningen, schilderijen, gravures
Beschrijving  :Tekening binnenplaats
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 foto's:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde foto's: 19 november 2022